Procedūra : 2018/2885(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0499/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0499/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 25/10/2018 - 13.18

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0434

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 556kWORD 49k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.194v01-00
 
B8-0499/2018

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par žurnālista Jamal Khashoggi nogalināšanu Saūda Arābijas konsulātā Stambulā (2018/2885(RSP))


Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Hans-Olaf Henkel, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par žurnālista Jamal Khashoggi nogalināšanu Saūda Arābijas konsulātā Stambulā (2018/2885(RSP))  
B8-0499/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Saūda Arābiju,

–  ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu,

–  ņemot vērā Arābu Cilvēktiesību hartu, ko Saūda Arābija ratificēja 2009. gadā,

–  ņemot vērā Apvienotās Karalistes, Francijas un Vācijas ārlietu ministru 2018. gada 14. oktobra paziņojumu par Saūda Arābijas žurnālista Jamal Khashoggi pazušanu,

–  ņemot vērā Apvienotās Karalistes, Francijas un Vācijas 2018. gada 21. oktobra kopīgo paziņojumu par Jamal Khashoggi nāvi,

–  ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) 2018. gada 20. oktobra paziņojumu Eiropas Savienības vārdā par jaunākajām norisēm Jamal Khashoggi lietā,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā 2018. gada 2. oktobrī Jamal Khashoggi ieradās Saūda Arābijas Karalistes konsulātā Stambulā (Turcija), lai iegūtu dokumentus, kas apliecina viņa iepriekšējo laulības šķiršanu;

B.  tā kā pēc divas nedēļas ilgušas noliegšanas un apgalvojumiem, ka nekas neesot zināms par to, kas noticis ar J. Khashoggi, Saūda Arābija ir atzinusi, ka viņa nāve radusies, iespējams, fiziskas sadursmes rezultātā konsulātā;

C.  tā kā kopš J. Khashoggi pazušanas un slepkavības starptautiskajos plašsaziņas līdzekļos ir parādījušies daudzi pārspriedumi par to, kas ar viņu notika, un tie balstās uz ievērojamu daudzumu informācijas noplūdes Turcijas plašsaziņas līdzekļos par notiekošo izmeklēšanu;

D.  tā kā, iespējams, Turcijas izlūkdienesti apgalvo, ka ir pārtvēruši (ar integrētām ierīcēm, kas netika atklātas) audio un pat video datnes par izplānoto J. Khashoggi slepkavību; tā kā Turcijas prezidents R. T. Erdoğan, iespējams, lēma personīgi, ar pietuvinātiem padomdevējiem, par to, kādus Turcijas izmeklēšanas sīkākos datus kurā brīdī atklāt pasaulei;

E.  tā kā turpinās kopīga Turcijas un Saūda Arābijas izmeklēšana un prezidents R. T. Erdoğan ir paziņojis, ka viņš visus sīkākos datus par to, kas notika, atklās 2018. gada 23. oktobrī, tajā pašā dienā, kad Rijādā, Saūda Arābijā, tiks rīkota ekonomikas foruma “Nākotnes investīciju iniciatīva” atklāšana;

F.  tā kā kopš Jamal Khashoggi slepkavības atzīšanas Saūda Arābija ir saistībā ar nogalināšanu apcietinājusi 18 Saūda Arābijas valstspiederīgos un ir atbrīvojusi no amata izlūkdienesta vadītāja vietnieku un tuvu kroņprinča Mohammed Bin Salman Al Saud palīgu;

G.  tā kā Eiropas Savienība un tās dalībvalstis uzstāja, ka ir nepieciešama vienlaidu rūpīga, uzticību raisoša un pārredzama izmeklēšana, lai patiesā gaismā atklātu Jamal Khashoggi slepkavības apstākļus un nodrošinātu, ka tiek pilnībā saukti pie atbildības visi vainīgie;

H.  tā kā gan Saūda Arābija, gan Turcija ir ANO Konvencijas pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu puses un to pienākums ir veikt visus pasākumus, lai novērstu spīdzināšanu, piespiedu pazušanu un citus nopietnus cilvēktiesību pārkāpumus, izmeklēt apgalvojumus par darbībām, kas ir šādi noziegumi, un saukt pie atbildības tos, kas tiek turēti aizdomās par to izdarīšanu; tā kā saskaņā ar ANO konvenciju uz konkrēto noziegumu — Jamal Khashoggi nogalināšanu — attiecas universāla jurisdikcija un tādēļ aizdomās turētos var aizturēt jebkur parakstītāju valstu teritorijā un attiecīgā gadījumā tiesāt to valstu tiesās,

1.  stingri nosoda Jamal Khashoggi nogalināšanu un izsaka līdzjūtību viņa ģimenei un draugiem;

2.  uzsver, ka ir svarīgi aizsargāt vārda brīvību un preses brīvību un nodrošināt žurnālistu aizsardzību; uzsver, ka žurnālistu iebiedēšana, uzbrukumi viņiem un viņu nogalināšana ir jebkurā gadījumā nepieļaujama un raisa visdziļākās bažas;

3.  ņem vērā Saūda Arābijas paziņojumu un tās sākotnējos konstatējumus un mudina, ka joprojām ir nepieciešams noskaidrot precīzi, kas notika 2018. gada 2. oktobrī, neaprobežojoties ar līdz šim Saūda Arābijas izmeklēšanā izvirzītajām hipotēzēm, ko nepieciešamas pamatot ar tādiem faktiem, kurus var uzskatīt par ticamiem;

4.  uzsver, ka ir vajadzīgi un tiek sagaidīti lielāki centieni noskaidrot patiesību izsmeļošā, pārredzamā un uzticību raisošā veidā; mudina, ka ir jāveic rūpīga izmeklēšana, līdz tiek skaidri noskaidrotas atbildības, un ka ir jānodrošina pienācīga atbildība un pienācīgs tiesas process par jebkuriem izdarītajiem noziegumiem;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, EĀDD, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu parlamentiem un valdībām, Viņa Augstībai Karalim Salman bin Abdulaziz Al Saud, Turcijas prezidentam, ANO ģenerālsekretāram, ANO augstajai komisārei cilvēktiesību jautājumos, Majlis ash-Shura priekšsēdētājam un Turcijas Lielās nacionālās asamblejas priekšsēdētājam.

 

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika