Procedura : 2018/2885(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0499/2018

Teksty złożone :

B8-0499/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/10/2018 - 13.18

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0434

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 334kWORD 50k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.194v01-00
 
B8-0499/2018

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie zabójstwa dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule (2018/2885(RSP))


Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Hans‑Olaf Henkel, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zabójstwa dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule (2018/2885(RSP))  
B8‑0499/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Arabii Saudyjskiej,

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

–  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1966 r.,

–  uwzględniając Konwencję ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania,

–  uwzględniając Arabską kartę praw człowieka, ratyfikowaną przez Arabię Saudyjską w 2009 r.,

–  uwzględniając wspólne oświadczenie ministrów spraw zagranicznych Zjednoczonego Królestwa, Francji i Niemiec z 14 października 2018 r. w sprawie zaginięcia saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego,

–  uwzględniając wspólne oświadczenie Zjednoczonego Królestwa, Francji i Niemiec z 21 października 2018 r. w sprawie śmierci Dżamala Chaszukdżiego,

–  uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, wydane w imieniu Unii Europejskiej w dniu 20 października 2018 r. w związku z ostatnimi wydarzeniami w sprawie Dżamala Chaszukdżiego,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że 2 października 2018 r. Dżamal Chaszukdżi wszedł do konsulatu Królestwa Arabii Saudyjskiej w Stambule (Turcja), aby otrzymać dokumenty poświadczające wcześniejszy rozwód;

B.  mając na uwadze, że po dwóch tygodniach zaprzeczania, podczas których Arabia Saudyjska utrzymywała, że nie wie nic o losie Dżamala Chaszukdżiego, przyznano, iż jego śmierć jest wynikiem domniemanej sprzeczki w konsulacie, podczas której doszło do rękoczynów;

C.  mając na uwadze, że od czasu zaginięcia i zamordowania Dżamala Chaszukdżiego w międzynarodowych mediach pojawiły się liczne spekulacje co do jego losu, których źródłem była znaczna liczba przecieków w mediach tureckich na temat trwającego śledztwa;

D.  mając na uwadze, że tureckie służby wywiadowcze rzekomo twierdzą, jakoby dzięki niewykrytym wbudowanym urządzeniom przechwyciły pliki audio, a nawet wideo, których treścią jest umyślne zabójstwo Dżamala Chaszukdżiego; mając na uwadze, że prezydent Turcji Erdogan za pośrednictwem bliskich doradców rzekomo osobiście zdecydował, o jakich szczegółach tureckiego dochodzenia i w którym momencie ma się dowiedzieć świat;

E.  mając na uwadze, że turecko‑saudyjskie śledztwo wciąż trwa, a prezydent Erdogan oświadczył, iż wszystkie szczegóły dotyczące tego, co się stało, ujawni 23 października 2018 r., a więc tego samego dnia, kiedy w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej nastąpi otwarcie inicjatywy na rzecz przyszłych inwestycji;

F.  mając na uwadze, że od przyznania się do morderstwa Dżamala Chaszukdżiego Arabia Saudyjska aresztowała 18 Saudyjczyków w związku z tym zabójstwem oraz zwolniła zastępcę szefa wywiadu i bliskiego współpracownika następcy tronu księcia Mohammeda bin Salmana al‑Sauda;

G.  mając na uwadze, że Unia Europejska i jej państwa członkowskie domagają się kontynuowania drobiazgowego, wiarygodnego i przejrzystego śledztwa, aby należycie wyjaśnić okoliczności zamordowania Dżamala Chaszukdżiego oraz pociągnąć do odpowiedzialności wszystkich winnych;

H.  mając na uwadze, że Arabia Saudyjska i Turcja są stronami Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania oraz są zobowiązane do podejmowania wszelkich środków z myślą o zapobieganiu torturom, wymuszonym zaginięciom i innym poważnym formom łamania praw człowieka, a także do badania zarzutów dotyczących działań stanowiących te zbrodnie i do stawiania przed sądem osób podejrzanych o ich popełnienie; mając na uwadze, że na mocy konwencji ONZ zbrodnia polegająca na zabiciu Dżamala Chaszukdżiego podlega jurysdykcji uniwersalnej, wobec czego podejrzanych można aresztować w dowolnym miejscu na terytorium krajów sygnatariuszy oraz w stosownych przypadkach sądzić ich przed sądami krajowymi;

1.  z całą mocą potępia zabójstwo Dżamala Chaszukdżiego oraz wyraża współczucie jego rodzinie i przyjaciołom;

2.  podkreśla, jak ważna jest obrona wolności słowa i wolności prasy, a także zapewnienie ochrony dziennikarzom; podkreśla, że grożenie dziennikarzom oraz atakowanie lub zabijanie ich jest nie do przyjęcia bez względu na okoliczności i jest przedmiotem najgłębszego zaniepokojenia;

3.  przyjmuje do wiadomości oświadczenie Arabii Saudyjskiej i jej wstępne ustalenia oraz wyraża przekonanie, że wciąż niezbędne jest wyjaśnienie, co dokładnie stało się w dniu 2 października 2018 r., bez względu na hipotezy postawione dotychczas w ramach śledztwa prowadzonego przez Saudyjczyków, które wymagają poparcia wiarygodnymi dowodami;

4.  podkreśla, że należy dołożyć dodatkowych starań – zgodnie z oczekiwaniami – aby w sposób kompleksowy, przejrzysty i wiarygodny ustalić prawdziwy przebieg wydarzeń; domaga się gruntownego śledztwa prowadzącego do jednoznacznego ustalenia odpowiedzialności oraz zagwarantowania właściwej rozliczalności i sprawiedliwości proceduralnej w odniesieniu do wszelkich popełnionych przestępstw;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, parlamentom i rządom państw członkowskich, Jego Królewskiej Mości Salmanowi bin Abdulazizowi al‑Saudowi, prezydentowi Turcji, sekretarzowi generalnemu ONZ, Wysokiemu Komisarzowi NZ ds. Praw Człowieka, przewodniczącemu zgromadzenia Medżlis asz‑Szura oraz przewodniczącemu Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji.

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności