Postup : 2018/2885(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0499/2018

Predkladané texty :

B8-0499/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/10/2018 - 13.18

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0434

NÁVRH UZNESENIA
PDF 263kWORD 50k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.194v01-00
 
B8-0499/2018

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o vražde novinára Džamála Chášúkdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule (2018/2885(RSP))


Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Hans‑Olaf Henkel, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o vražde novinára Džamála Chášúkdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule (2018/2885(RSP))  
B8‑0499/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Saudskej Arábii,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu,

–  so zreteľom na Arabskú chartu ľudských práv, ktorú ratifikovala Saudská Arábia v roku 2009,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie ministrov zahraničných vecí Spojeného kráľovstva, Francúzska a Nemecka zo 14. októbra 2018 o zmiznutí saudskoarabského novinára Džamála Chášúkdžího,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie Spojeného kráľovstva, Francúzska a Nemecka z 21. októbra 2018 o úmrtí Džamála Chášúkdžího,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) z 20. októbra 2018 v mene Európskej únie v súvislosti s nedávnym vývojom v prípade Džamála Chášúkdžího,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 2. októbra 2018 vstúpil Džamál Chášúkdží na konzulát Saudskoarabského kráľovstva v Istanbule v Turecku s cieľom získať dokumenty potvrdzujúce jeho predošlý rozvod;

B.  keďže Saudská Arábia po dvoch týždňoch popierania a tvrdenia, že nemá žiadne informácie o tom, čo sa stalo s pánom Chášúkdžím, nakoniec priznala, že jeho smrť bola spôsobená údajnou fyzickou výmenou názorov na konzuláte;

C.  keďže od zmiznutia a vraždy pána Chášúkdžího sa v celosvetových médiách špekulovalo o jeho osude na základe značného množstva informácií, ktoré unikli do tureckých médií počas prebiehajúceho vyšetrovania;

D.  keďže turecká informačná služba údajne zachytila audio a videozáznam úkladnej vraždy pána Chášúkdžího zo zabudovaných zariadení, ktoré neboli odhalené pri kontrole; keďže turecký prezident Erdogan, prostredníctvom blízkych poradcov, údajne osobne rozhodol o tom, kedy a ktoré informácie o tureckom vyšetrovaní budú zverejnené;

E.  keďže spoločné vyšetrovanie Turecka a Saudskej Arábie stále prebieha a prezident Erdogan vyhlásil, že 23. októbra 2018, kedy sa zároveň koná aj otvorenie konferencie Iniciatíva pre budúce investície (Future Investment Initiative) v Rijáde v Saudskej Arábii, zverejní všetky detaily o tom, čo sa vlastne stalo;

F.  keďže od kedy Saudská Arábia priznala, že Džamál Chášúkdží bol zavraždený, bolo zatknutých 18 saudskoarabských štátnych príslušníkov v spojení s touto vraždou, a zástupca veliteľa informačnej služby a blízky poradca korunného princa Muhammada Bin Salmána Ál Sa´úda dostal výpoveď;

G.  keďže Európska únia a členské štáty EÚ naďalej trvajú na tom, že je potrebné pokračovať v dôkladnom, dôveryhodnom a transparentnom vyšetrovaní, aby bolo možné riadne objasniť okolnosti vraždy Džamála Chášúkdžího a zabezpečiť plnú zodpovednosť všetkých zúčastnených osôb;

H.  keďže Saudská Arábia a Turecko sú zmluvnými stranami Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a sú povinné prijať všetky opatrenia potrebné na to, aby sa predišlo mučeniu, nedobrovoľným zmiznutiam a inému závažnému porušovaniu ľudských práv, aby sa vyšetrovali obvinenia z týchto trestných činov a podozriví z ich spáchania boli postavení pred súd; keďže podľa spomínaného dohovoru OSN tento trestný čin vraždy Džamála Chášúkdžího spadá pod univerzálnu súdnu právomoc a podozriví môžu byť zatknutí na území ktorejkoľvek signatárskej krajiny, a v náležitých prípadoch aj súdení na ich vnútroštátnom súde;

1.  s mimoriadnym pobúrením odsudzuje vraždu Džamála Chásúkdžího a vyjadruje svoju úprimnú sústrasť jeho rodine a blízkym;

2.  zdôrazňuje dôležitosť obraňovania slobody prejavu a tlače a zabezpečenia ochrany novinárov; zdôrazňuje, že vyhrážanie, útoky a vraždy novinárov sa považujú za každých okolností za neprijateľné a mimoriadne znepokojujúce;

3.  berie na vedomie vyhlásenie a predbežné zistenia Saudskej Arábie a nalieha, že je stále potrebné objasniť, čo presne sa stalo 2. októbra 2018, nad rámec domnienok zo saudskoarabského vyšetrovania, ktoré musia byť potvrdené faktami, aby mohli byť považované za dôveryhodné;

4.  zdôrazňuje, že treba vyvinúť ďalšie úsilie s cieľom zistiť kde je pravda, a to komplexným, transparentným a spoľahlivým spôsobom; naliehavo vyzýva, aby sa vyšetrovanie viedlo dôkladne, až kým sa jasne nezistí, kto je zodpovedný za tento trestný čin, aby sa zaistilo riadne súdne konanie, a aby páchatelia niesli zodpovednosť za všetky spáchané trestné činy;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, ESVČ, podpredsedníčke Európskej Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, parlamentom a vládam členských štátov EÚ, Jeho Veličenstvu Kráľovi Salmánovi bin Abdalazízovi Ál Sa´údovi, tureckému prezidentovi, generálnemu tajomníkovi OSN, vysokej komisárke OSN pre ľudské práva, predsedovi zhromaždenia Madžlis aš-šurá a predsedovi Veľkého národného zhromaždenia Turecka.

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia