Процедура : 2018/2885(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0500/2018

Внесени текстове :

B8-0500/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/10/2018 - 13.18

Приети текстове :

P8_TA(2018)0434

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 511kWORD 56k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.195v01-00
 
B8-0500/2018

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно убийството на журналиста Джамал Хашогджи в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул (2018/2885(RSP))


Барбара Лохбилер, Ернест Уртасун Доменек, Ана Миранда, Жозеп-Мария Терикабрас, Бодил Валеро, Жорди Соле, Клаус Бухнер, Ребека Хармс, Флорент Марсейеси, Маргрете Аукен, Яник Жадо от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно убийството на журналиста Джамал Хашогджи в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул (2018/2885(RSP))  
B8‑0500/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид предходните си резолюции относно Саудитска Арабия, и по-специално резолюцията от 31 май 2018 г. относно положението на защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия(1), от 1 март 2014 г. относно Саудитска Арабия, нейните отношения с ЕС и ролята ѝ в Близкия изток и Северна Африка(2), от 12 февруари 2015 г. относно случая с Раиф Бадауи, Саудитска Арабия(3), и от 8 октомври 2015 г. относно случая на Али Мохамед ал-Нимр(4),

–  като взе предвид факта, че наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта и свобода на изразяване на мнение беше присъдена на саудитския блогър Раиф Бадауи през 2015 г.,

–  като взе предвид забележките на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (заместник-председателя/върховен представител) Федерика Могерини от 9 и 15 октомври 2018 г. и нейното изявление от името на Европейския съюз от 20 октомври 2018 г.,

–  като взе предвид изявлението на говорителя на генералния секретар на ООН от 19 октомври 2018 г.,

–  като взе предвид декларацията от 16 октомври 2018 г. на комисаря на ООН по правата на човека Мишел Башле, в която настоятелно се призовава Саудитска Арабия да разкрие цялата информация относно изчезването на Джамал Хашогджи, с която разполага,

–  като взе предвид изявлението от 19 октомври 2018 г. на председателя на работната група на ООН по въпросите на бизнеса и правата на човека, Данте Песце,

–  като взе предвид изявлението на експертите на ООН от 9 октомври 2018 г., с което се настоява за проучване на обстоятелствата по изчезването на саудитския журналист Джамал Хашогджи в Истанбул,

–  като взе предвид изявлението на експертите на ООН от 18 октомври 2018 г., с което се изразява дълбоко безпокойство относно „новата практика“ на подбудени от държавата отвличания,

–  като взе предвид факта, че Саудитска Арабия е член на Съвета на ООН по правата на човека,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че на 2 октомври 2018 г. Джамал Хашогджи е влязъл в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул, но няма доказателства, че е напуснал сградата;

Б.  като има предвид, че на 2 октомври 15 длъжностни лица от Саудитска Арабия са пристигнали със самолет от Рияд в Истанбул и са напуснали града вечерта на същия ден; като има предвид, че повечето от тях са идентифицирани като поддържащи тесни връзки със саудитския престолонаследник, принц Мохамед бин Салман Ал Сауд, включително лица от неговата лична охрана и лекар по съдебна медицина, който заема ръководна длъжност в министерството на вътрешните работи на Саудитска Арабия; като има предвид, че служителите от турски произход в консулството на Саудитска Арабия са били приканени да си вземат свободен ден в деня, в който изчезва г-н Хашогджи;

В.  като има предвид, че едва две седмици след изчезването на г-н Хашогджи на турски съдебно-медицински екип беше разрешено да претърси консулството на Саудитска Арабия и резиденцията на генералния консул на Саудитска Арабия Мохамед ал-Отайби; като има предвид, че часове преди турският екип по криминалистика да влезе в консулството на Саудитска Арабия е фотографиран екип за почистване, който влиза в консулството с кофи, парцали за почистване и вероятно бутилки с препарати за почистване;

Г.  като има предвид, че органите на Саудитска Арабия потвърдиха убийството на Джамал Хашогджи в консулството на Саудитска Арабия, след като в продължение на две седмици твърдяха настойчиво, че след кратко посещение той е напуснал консулството свободно; като има предвид, че информацията, станала до момента публично достояние, свидетелства пряко за подбудено от държавата убийство; като има предвид, че тъй като Мохамед бин Салман Ал Сауд упражнява пълен контрол над службите за сигурност, е малко вероятно операцията да е била извършена без неговото знание;

Д.  като има предвид, че тези сериозни твърдения предизвикаха вълна от възмущение сред международната общественост; като има предвид, че няколко значими медийни организации, сред които CNN, Financial Times и The New York Times, както и високопоставени международни гости отмениха участието си в „Инициативата за инвестиции в бъдещето“, известна също като „Давос в пустинята“, която предстои да се проведе в Рияд между 23 и 25 октомври;

Е.  като има предвид, че саудитският режим започна мащабна международна кампания за връзки с обществеността с цел да представи престолонаследника принц Мохамед бин Салман Ал Сауд като движеща сила на модернизацията в страната; като има предвид, че след изчезването и предполагаемото подбудено от държавата убийство на г-н Хашогджи няколко дружества, осъществяващи лобистка дейност, преустановиха своето представителство на Саудитска Арабия;

Ж.  като има предвид, че убийството на г-н Хашогджи е свързано вероятно с изказваната от него през последните години критика по отношение на политиката на Саудитска Арабия; като има предвид, че обявленията за социални реформи, оглавявани от престолонаследника принц Мохамед бин Салман като част от неговата много възхвалявана Визия за 2030 г., се съпровождат парадоксално от засилващи се репресии срещу защитниците на правата на човека, журналисти и адвокати, които са подложени на задържане, заплахи за наказателно преследване и други форми на сплашване; като има предвид, че редица защитници на правата на жените, известни с кампанията си против забраната за управление на превозни средства от жени и със застъпничеството си за премахване на системата на мъжко настойничество, са задържани от май 2018 г. насам;

З.  като има предвид, че работната група на ООН по случаите на принудително или недоброволно изчезване на хора изрази възмущението си по повод на новата и обезпокоителна практика на извънтериториални отвличания на лица в чуждестранни държави чрез операции под прикритие;

И.  като има предвид, че целенасочените действия срещу г-н Хашогджи в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул представляват грубо нарушение на Виенската конвенция за консулските отношения от 24 април 1963 г.; като има предвид, че член 41 от посочената конвенция предвижда, че дипломатическият имунитет може да бъде снет в случай на „тежко престъпление“;

Й.  като има предвид, че Саудитска Арабия заема 169-то място от 180 в индекса за свобода на печата на „Репортери без граници“ за 2018 г. и е включена в списъка на НПО „Враговете на интернет“; като има предвид, че макар интернет да се използва широко в Саудитска Арабия и страната да е с най-голям брой активни потребители на Twitter в региона, интернет е силно цензуриран, като хиляди уебсайтове се блокират, а за нови блогове и уебсайтове се изисква лиценз от Министерството на информацията; като има предвид, че носителят на наградата „Сахаров“ Раиф Бадауи е все още в затвора единствено заради това, че мирно е изразявал своите възгледи;

К.  като има предвид, че повечето от 16 706-те загинали цивилни граждани в Йемен са жертви на бруталността на водената от Саудитска Арабия коалиция в Йемен; като има предвид, че през август 2018 г. групата на ООН от независими водещи международни и регионални експерти стигна до заключението, че Саудитска Арабия е извършила действия, които представляват военни престъпления, включително жестоко отношение и изтезания, използване на бомби, ракети и касетъчни боеприпаси за удари срещу граждански цели, в т.ч. сватбени тържества, училищни автобуси, медицински съоръжения и жилищни райони;

Л.  като има предвид, че Саудитска Арабия е една от петте държави в света с най-голям брой екзекуции;

1.  осъжда най-категорично принудителното изчезване на г-н Джамал Хашогджи и убийството му в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул на 2 октомври 2018 г.; напомня на органите на Саудитска Арабия, че систематичната практика на насилствени изчезвания на лица представлява престъпление срещу човечеството;

2.  призовава за международно, независимо и безпристрастно разследване на изчезването и извънсъдебната екзекуция на г-н Хашогджи; във връзка с това призовава генералния секретар на ООН Гутериш да сформира специален екип с богат опит в международни разследвания, за да се гарантира наличието на пълна яснота по отношение на събитията около изчезването на г-н Хашогджи, и да представи публичен доклад със своите констатации и препоръки, за да се гарантира, че извършителите се подвеждат под съдебна отговорност; призовава Саудитска Арабия и Турция да сътрудничат изцяло в разследването, като предават всички доказателства, с които разполагат, за да се даде възможност за прозрачно, бързо и ефективно разследване;

3.  настоятелно призовава Саудитска Арабия незабавно да снеме дипломатическата закрила, предоставена съгласно Виенската конвенция за консулските отношения от 1963 г., включително неприкосновеността или имунитета, на всички относими помещения и длъжностни лица, за да се даде възможност за прозрачно разследване на убийството на г-н Хашогджи; призовава заместник-председателя/върховен представител да извърши оценка на риска от злоупотреба с дипломатически имунитет от страна на органите на Саудитска Арабия с цел да насочат действията си срещу установени в ЕС изразяващи несъгласие лица от Саудитска Арабия, и да докладва на Парламента относно своите констатации;

4.  призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да започне със съставянето на списък „Хашогджи“, за да се даде възможност за предприемане на целенасочени мерки, включително забрана за издаване на визи и замразяване на активи, срещу лица, които носят пряка или косвена отговорност за принудителното изчезване и убийството на Джамал Хашогджи; призовава заместник-председателя/върховен представител и държавите – членки на ЕС, да заемат силна публична позиция по отношение на убийството на Джамал Хашогджи;

5.  осъжда участието на чуждестранни дружества за връзки с обществеността в представляването на Саудитска Арабия и създаването на обществения имидж на страната; изразява учудването си по повод на липсата на данни за Саудитска Арабия в Регистъра за прозрачност на ЕС и призовава Комисията и Парламента да разгледат този въпрос; настоятелно призовава дружествата, осъществяващи лобистка дейност, да преустановят своето представителство на Саудитска Арабия, ако все още не са го направили; призовава различните дружества в ЕС, осъществяващи лобистка дейност, да отказват да представляват какъвто и да било режим, който носи отговорност за продължаващи нарушения на правата на човека или за преследване на защитници на правата на човека;

6.  приветства решението на редица европейски правителствени служители и ръководители на предприятия да отменят участието си в конференцията „Инициативата за инвестиции в бъдещето“ в Рияд в отговор на изчезването на г-н Хашогджи; призовава за пълен бойкот на събитието, включително от страна на главния изпълнителен директор на Siemens;

7.  напомня на саудитския режим, че като страна по Конвенцията на ООН срещу изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание Саудитска Арабия е длъжна да предприема всички необходими мерки за предотвратяване на изтезания, принудително изчезване и други тежки нарушения на правата на човека, да разследва твърденията за действия, които съставляват такива престъпления, и да изправя пред съд лицата, заподозрени в извършването им;

8.  изразява съжаление по повод на сключените значителни договори за износ на оръжия от някои държави – членки на ЕС, сред които Испания, Франция, Германия, Белгия и Обединеното кралство, със Саудитска Арабия, които не съответстват на правно обвързващата Обща позиция на ЕС относно износа на оръжие(5), по-специално на втория критерий, отнасящ се до зачитането на правата на човека в държавата на крайно местоназначение, както и зачитането на международното хуманитарно право в тази държава, който очевидно Саудитска Арабия подкопава с войната, която води в Йемен; призовава още веднъж за обща за ЕС забрана за износа, продажбата, модернизирането и поддържането на всякакъв вид оборудване за сигурност за Саудитска Арабия, което може да бъде използвано или се използва за репресии; подчертава, че тази забрана трябва да включва технологии за кибернаблюдение, както е установено в позицията на Европейския парламент от 17 януари 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба(6); призовава върховния представител да докладва за текущото състояние на сътрудничеството във военната сфера и в сферата на сигурността между държавите – членки на ЕС, и органите на Саудитска Арабия;

9.  призовава ЕС да внесе на следващото заседание на Съвета на ООН по правата на човека резолюция относно положението на защитниците на правата на човека в Саудитска Арабия, в която, наред с другото, да призове за назначаването на специален докладчик за правата на човека в Саудитска Арабия в съответствие с другите специални процедури на Съвета на ООН по правата на човека, които бяха създадени за най-тежките случаи по отношение на положението с правата на човека в света; призовава ЕС да поеме инициативата на следващото заседание на Съвета на ООН по правата на човека и да повдигне въпроса за членството на държави със силно съмнителни практики в областта на правата на човека; изразява съжаление по повод на гласуването на няколко държави – членки на ЕС, в подкрепа на членството на Саудитска Арабия в Съвета на ООН по правата на човека;

10.  категорично подкрепя инициативата за създаване на глобален режим на ЕС в областта на правата на човека за санкции срещу лицата, нарушаващи правата на човека в световен мащаб, което би включвало предприемането на целенасочени мерки срещу определени лица, наред с другото чрез забрани за издаване на визи и замразяване на активи; очаква конкретни резултати от конференцията, организирана от нидерландските власти с цел да се постави началото на инициативата, която е планирано да се проведе в Хага през ноември, и насърчава държавите членки и ЕСВД да подкрепят изцяло това предложение;

11.  призовава ЕСВД и държавите членки да разработят амбициозна и индивидуализирана стратегия за подкрепа на гражданското общество и на защитниците на правата на човека в Саудитска Арабия; призовава Европейския съюз да включи дискусия относно правата на човека като постоянна точка в дневния ред на годишната среща на високо равнище между ЕС и Съвета за сътрудничество в Персийския залив;

12.  призовава саудитските органи да прекратят бичуването на Раиф Бадауи и да го освободят незабавно и безусловно, тъй като той е считан за затворник заради убежденията си, задържан и осъден единствено заради упражняването на правото си на свобода на изразяване; призовава заместник-председателя/върховен представител и държавите членки да повдигат този въпрос при всички свои контакти с органите на Саудитска Арабия; предвид пълната липса на напредък по отношение на освобождаването на Раиф Бадауи след като му беше присъдена наградата „Сахаров“, препоръчва да се изпрати командировка ad hoc до Рияд, която да се застъпи за неговия случай непосредствено пред органите на Саудитска Арабия;

13.  осъжда извършвания от саудитските органи тормоз на защитници на правата на човека, адвокати, журналисти, писатели и блогъри, както в рамките на страната, така и извън нея, и настоява саудитските органи да предприемат необходимите мерки, за да дадат възможност на всички свободно да упражняват правата си, без съдебен тормоз или други репресии;

14.  призовава правителството на Саудитска Арабия незабавно и безусловно да освободи всички защитници на правата на човека, в т.ч. защитниците на правата на жените, застъпили се за вдигане на забраната за управление на превозни средства от жени и за премахване на системата на мъжко настойничество, както и други лица, лишени от свобода заради убежденията си, които са задържани и осъдени само заради упражняването на своето право на свобода на изразяване;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Европейската комисия/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Европейската служба за външна дейност, на генералния секретар на ООН, на върховния комисар на ООН за правата на човека, на Съвета на ООН по правата на човека, на Негово Величество крал Салман бин Абдулазиз Ал Сауд и на престолонаследника, принц Мохамед бин Салман Ал Сауд, на правителството на Кралство Саудитска Арабия, както и на правителството на Съединените щати.

 

(1)

Приети текстове, P8_TA(2018)0232.

(2)

OВ C 378, 9.11.2017 г., стр. 64.

(3)

ОВ С 310, 25.8.2016 г., стр. 29.

(4)

OВ C 349, 17.10.2017 г., стр. 34.

(5)

Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г. определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване (ОВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 99).

(6)

Приети текстове, P8_TA(2018)0006.

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност