Πρόταση ψηφίσματος - B8-0500/2018Πρόταση ψηφίσματος
B8-0500/2018

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη δολοφονία του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη

22.10.2018 - (2018/2885(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Josep‑Maria Terricabras, Bodil Valero, Jordi Solé, Klaus Buchner, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Margrete Auken, Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0498/2018

Διαδικασία : 2018/2885(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0500/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0500/2018
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0500/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη δολοφονία του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη

(2018/2885(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Σαουδική Αραβία, κυρίως εκείνα της 31ης Μαΐου 2018 σχετικά με την κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία[1], της 11ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη Σαουδική Αραβία, τις σχέσεις της με την ΕΕ και τον ρόλο της στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική[2], της 12ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την υπόθεση του κ. Raif Badawi, στη Σαουδική Αραβία[3] και της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την υπόθεση του Ali Mohammed al-Nimr[4],

–  έχοντας υπόψη ότι το 2015 το Βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης απονεμήθηκε στον σαουδάραβα μπλόγκερ Raif Badawi,

–  έχοντας υπόψη τα σχόλια στα οποία προέβη η ΑΠ/ΥΕ Federica Mogherini στις 9 και στις 15 Οκτωβρίου 2018, και τη δήλωσή της, της 20ής Οκτωβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, της 19ης Οκτωβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα Michelle Bachelet, της 16ης Οκτωβρίου 2018, που καλεί τη Σαουδική Αραβία να αποκαλύψει όλα όσα γνωρίζει για την εξαφάνιση του Jamal Khashoggi,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του προέδρου της ομάδας εργασίας του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα Dante Pesce, της 19ης Οκτωβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, της 9ης Οκτωβρίου 2018, με την οποία ζητείται η διενέργεια έρευνας για την εξαφάνιση του σαουδάραβα δημοσιογράφου Jamal Khashoggi στην Κωνσταντινούπολη,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, της 18ης Οκτωβρίου 2018, με την οποία εκφράζεται βαθιά ανησυχία σχετικά με τη «νέα πρακτική» απαγωγών κατόπιν κρατικής εντολής,

–  έχοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία είναι μέλος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών ωμής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Οκτωβρίου 2018, ο Jamal Khashoggi εισήλθε στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη, αλλά δεν υπάρχουν καταγραφές της εξόδου του από αυτό·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 15 σαουδάραβες κρατικοί υπάλληλοι πέταξαν από το Ριάντ στην Κωνσταντινούπολη στις 2 Οκτωβρίου και έφυγαν το ίδιο βράδυ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι από αυτούς έχει διαπιστωθεί ότι διατηρούν στενούς δεσμούς με τον διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας πρίγκηπα Mohammad Bin Salman Al Saud, συμπεριλαμβανομένων μελών του προσωπικού ασφαλείας του και ιατροδικαστή που κατέχει ανώτερη θέση στο υπουργείο Εσωτερικών της Σαουδικής Αραβίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι δόθηκε άδεια στους τούρκους υπαλλήλους του προξενείου της Σαουδικής Αραβίας την ημέρα της εξαφάνισης του κ. Khashoggi·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τουρκική εγκληματολογική ομάδα έλαβε άδεια για τη διεξαγωγή έρευνας στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας και στην κατοικία του γενικού προξένου της Σαουδικής Αραβίας Mohammed al-Otaibi δύο εβδομάδες μετά την εξαφάνιση του κ. Khashoggi· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεργείο καθαρισμού φωτογραφήθηκε κατά την είσοδό του στο προξενείο «κρατώντας κουβάδες, σφουγγαρίστρες και αντικείμενα που, κατά τα φαινόμενα, ήταν μπουκάλια με υγρό καθαρισμού», ώρες πριν η τουρκική εγκληματολογική ομάδα εισέλθει στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας επιβεβαίωσαν τη δολοφονία του Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας, αφού επέμειναν επί δύο εβδομάδες ότι αυτός είχε εγκαταλείψει ελεύθερα το προξενείο μετά από σύντομη επίσκεψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί έως τώρα υποδεικνύουν σαφώς ότι πρόκειται περί δολοφονίας κατόπιν κρατικής εντολής· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πλήρης έλεγχος του Mohammad Bin Salman Al Saud επί των υπηρεσιών ασφαλείας καθιστά εξαιρετικά απίθανο να πραγματοποιήθηκε επιχείρηση εν αγνοία του·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σοβαροί αυτοί ισχυρισμοί επέσυραν τη διεθνή κατακραυγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οργανισμοί μέσων ενημέρωσης υψηλού κύρους, περιλαμβανομένων του CNN, των Financial Times και των New York Times, και υψηλόβαθμοι διεθνείς προσκεκλημένοι ακύρωσαν τη συμμετοχή τους στο συνέδριο «Future Investment Initiative», γνωστό και ως «Νταβός της ερήμου», το οποίο αναμένεται να διεξαχθεί στο Ριάντ μεταξύ της 23ης και της 25ης Οκτωβρίου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας έχει ξεκινήσει εκτεταμένη διεθνή εκστρατεία δημοσίων σχέσεων για να προβάλει τον διάδοχο του θρόνου πρίγκηπα Mohammad bin Salman ως κινητήρια δύναμη για τον εκσυγχρονισμό της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες εταιρείες άσκησης πίεσης σταμάτησαν να εκπροσωπούν την Σαουδική Αραβία μετά την εξαφάνιση και την εικαζόμενη δολοφονία κατόπιν κρατικής εντολής του κ. Khashoggi·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δολοφονία του κ. Khashoggi είναι πιθανόν να σχετίζεται με την κριτική του για τις πολιτικές της Σαουδικής Αραβίας τα τελευταία χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξαγγελίες για κοινωνικές μεταρρυθμίσεις υπό την καθοδήγηση του διαδόχου του θρόνου πρίγκηπα Mohammad bin Salman, ως τμήμα του πολυδιαφημισμένου προγράμματός του «Vision 2030», έχουν παραδόξως συνοδευθεί από ολοένα και μεγαλύτερη καταστολή εναντίον υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων και δικηγόρων, οι οποίοι υπόκεινται σε συλλήψεις, απειλές για δίωξη και άλλες μορφές εκφοβισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετοί υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών, γνωστοί για την εκστρατεία τους κατά της απαγόρευσης οδήγησης για τις γυναίκες και υπέρ της κατάργησης του συστήματος ανδρικής κηδεμονίας, έχουν συλληφθεί από τον Μάιο του 2018·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα εργασίας του ΟΗΕ για τις καταναγκαστικές ή ακούσιες εξαφανίσεις εξέφρασε την αγανάκτησή της όσον αφορά τη νέα και ανησυχητική πρακτική εξωεδαφικών απαγωγών προσώπων σε χώρες της αλλοδαπής μέσω μυστικών επιχειρήσεων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στόχευση του κ. Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της σύμβασης της Βιέννης περί προξενικών σχέσεων, της 24ης Απριλίου 1963· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 41 της ίδιας σύμβασης ορίζει ότι η διπλωματική ασυλία μπορεί να αρθεί σε περιπτώσεις «σοβαρού εγκλήματος»·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία κατατάσσεται στην 169η θέση μεταξύ 180 χωρών στον δείκτη ελευθερίας Τύπου της οργάνωσης «Δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα» για το 2018, και περιλαμβάνεται στον κατάλογο «Εχθρών του Διαδικτύου» της ίδιας ΜΚΟ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που το διαδίκτυο χρησιμοποιείται ευρέως στη Σαουδική Αραβία και η χώρα έχει τον υψηλότερο αριθμό ενεργών χρηστών στο Twitter στην περιοχή, το διαδίκτυο υφίσταται μεγάλη λογοκρισία, με φραγή χιλιάδων ιστοτόπων, καθώς και υποχρέωση έκδοσης άδειας από το υπουργείο Ενημέρωσης για το άνοιγμα νέων ιστολογίων και ιστοτόπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τιμηθείς με το Βραβείο Ζαχάρωφ Raif Badawi εξακολουθεί να είναι στη φυλακή απλώς και μόνο επειδή εξέφρασε με ειρηνικό τρόπο τις απόψεις του·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ωμότητες που διέπραξε στην Υεμένη ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έχουν προκαλέσει τις περισσότερες από τις 16 706 απώλειες αμάχων στη σύγκρουση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα ανεξάρτητων διακεκριμένων διεθνών και περιφερειακών εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ σχετικά με την Υεμένη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, τον Αύγουστο του 2018, η Σαουδική Αραβία προέβη σε πράξεις οι οποίες ενδέχεται να ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου, περιλαμβανομένης της βάναυσης μεταχείρισης και των βασανιστηρίων, και της χρήσης βομβών, πυραύλων και πυρομαχικών διασποράς με σκοπό να πληγούν μη στρατιωτικοί στόχοι, μεταξύ των οποίων γαμήλιες γιορτές, σχολικά λεωφορεία, ιατρικές εγκαταστάσεις και οικιστικές περιοχές·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία είναι μία από τις πέντε χώρες του κόσμου που πραγματοποιούν τον μεγαλύτερο αριθμό εκτελέσεων·

1.  καταδικάζει απερίφραστα τη βίαιη εξαφάνιση και τη δολοφονία του Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη, στις 2 Οκτωβρίου 2018· υπενθυμίζει στις αρχές της Σαουδικής Αραβίας ότι η συστηματική πρακτική βίαιων εξαφανίσεων προσώπων συνιστά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας·

2.  απευθύνει έκκληση για διεθνή, ανεξάρτητη και αμερόληπτη έρευνα της εξαφάνισης και της εξωδικαστικής εκτέλεσης του Jamal Khashoggi· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Guterres να συγκροτήσει ειδική ομάδα με μεγάλη πείρα σε διεθνείς έρευνες, για να διασφαλιστεί η διαλεύκανση των γεγονότων γύρω από την εξαφάνιση του κ. Khashoggi, και για τη σύνταξη δημόσιας έκθεσης με τα πορίσματα και τις συστάσεις της, ώστε να διασφαλιστεί η προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη· καλεί τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία να συνεργαστούν πλήρως στην έρευνα, με την παράδοση όλων των αποδεικτικών στοιχείων που μπορεί να έχουν, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή διαφανούς, ταχείας και αποτελεσματικής έρευνας·

3.  απευθύνει έκκληση στη Σαουδική Αραβία να άρει άμεσα την διπλωματική προστασία στο πλαίσιο της σύμβασης της Βιέννης περί προξενικών σχέσεων του 1963, περιλαμβανομένου του απαραβίαστου ή της ασυλίας, όλων των σχετιζόμενων εγκαταστάσεων και υπαλλήλων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή διαφανούς έρευνας σχετικά με τη δολοφονία του κ. Khashoggi· καλεί την ΑΠ/ΥΕ να προβεί σε αξιολόγηση του κινδύνου κατάχρησης της διπλωματικής ασυλίας από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας για να θέσουν στο στόχαστρο σαουδάραβες αντιφρονούντες που κατοικούν στην ΕΕ, και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα πορίσματά της·

4.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να αρχίσει την κατάρτιση του «καταλόγου Khashoggi», με σκοπό να καταστεί δυνατή η λήψη στοχευμένων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης χορήγησης θεωρήσεων και της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, κατά ατόμων που είναι άμεσα ή έμμεσα υπεύθυνα για τη βίαιη εξαφάνιση και τη δολοφονία του Jamal Khashoggi· καλεί την ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ να λάβουν ισχυρή δημόσια θέση όσον αφορά τη δολοφονία του Jamal Khashoggi·

5.  καταγγέλλει τη συμμετοχή ξένων εταιρειών δημοσίων σχέσεων στην εκπροσώπηση της Σαουδικής Αραβίας και τη διαμόρφωση της δημόσιας εικόνας της· εκφράζει την έκπληξή του για την έλλειψη εγγραφών σχετικά με τη Σαουδική Αραβία στο μητρώο διαφάνειας της ΕΕ και καλεί την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να εξετάσουν το θέμα αυτό· απευθύνει έκκληση στις εταιρείες άσκησης πίεσης να σταματήσουν να εκπροσωπούν τη Σαουδική Αραβία, εφόσον δεν το έχουν ήδη πράξει· καλεί τις διάφορες εταιρείες άσκησης πίεσης της ΕΕ να δεσμευτούν ότι θα αρνηθούν να εκπροσωπήσουν οιοδήποτε καθεστώς είναι υπεύθυνο για συνεχείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή για τη δίωξη υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

6.  χαιρετίζει την απόφαση ορισμένων ευρωπαίων κυβερνητικών αξιωματούχων και στελεχών επιχειρήσεων να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους στο συνέδριο «Future Investment Initiative» στο Ριάντ, ως αντίδραση στην εξαφάνιση του κ. Khashoggi· ζητεί την πλήρη αποχή από την εκδήλωση, μεταξύ άλλων και του διευθύνοντος συμβούλου της Siemens·

7.  υπενθυμίζει στο καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας ότι, ως συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, η Σαουδική Αραβία είναι υποχρεωμένη να λάβει όλα τα μέτρα για την πρόληψη των βασανιστηρίων, των βίαιων εξαφανίσεων και άλλων σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να διερευνά καταγγελίες για πράξεις που αντιστοιχούν σε τέτοια εγκλήματα και να προσάγει ενώπιον της δικαιοσύνης τους υπόπτους για τη διάπραξή τους·

8.  εκφράζει τη λύπη του για τις σημαντικές συμφωνίες πώλησης όπλων που έχουν συναφθεί από κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ άλλων της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Βελγίου και του Ηνωμένου Βασιλείου με τη Σαουδική Αραβία, οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τη νομικά δεσμευτική κοινή θέση της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων[5], ιδίως με το δεύτερο κριτήριο όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα τελικού προορισμού, καθώς και τον σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από την εν λόγω χώρα, ο οποίος τίθεται σαφώς εν αμφιβόλω εξαιτίας της διεξαγωγής εκ μέρους της του πολέμου στην Υεμένη· ζητεί εκ νέου να επιβληθεί σε ολόκληρη την ΕΕ απαγόρευση εξαγωγής, πώλησης, αναβάθμισης και συντήρησης κάθε μορφής εξοπλισμού ασφαλείας στη Σαουδική Αραβία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται για εσωτερική καταστολή· τονίζει ότι η εν λόγω απαγόρευση πρέπει να συμπεριλάβει την τεχνολογία κυβερνοεπιτήρησης, όπως καθορίστηκε από τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιανουαρίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης[6]· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο να υποβάλει έκθεση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της συνεργασίας στον στρατιωτικό τομέα και στον τομέα της ασφάλειας των κρατών μελών της ΕΕ με τη Σαουδική Αραβία·

9.  καλεί την ΕΕ να υποβάλει ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία κατά την προσεχή σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, το οποίο, μεταξύ άλλων, πρέπει να ζητεί τον διορισμό ειδικού εισηγητή για τη Σαουδική Αραβία, όπως έγινε και με άλλες Ειδικές Διαδικασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις σοβαρότερες καταστάσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο· καλεί την ΕΕ να αναλάβει πρωτοβουλία στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να θέσει το θέμα της συμμετοχής κρατών με εξαιρετικά αμφισβητήσιμες επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει τη λύπη του για την ψήφο αρκετών κρατών μελών της ΕΕ προς υποστήριξη της συμμετοχής της Σαουδικής Αραβίας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών·

10.  στηρίζει σθεναρά την πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός γενικού συστήματος κυρώσεων της ΕΕ για όσους παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως, το οποίο θα συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, την επιβολή απαγόρευσης θεωρήσεων και δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων· αναμένει απτά αποτελέσματα από τη διάσκεψη που διοργανώνουν οι αρχές των Κάτω Χωρών για τη δρομολόγηση της πρωτοβουλίας, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στη Χάγη, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την ΕΥΕΔ να υποστηρίξουν πλήρως την πρόταση αυτή·

11.  καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν φιλόδοξη και προσαρμοσμένη στρατηγική για την υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπεριλάβει τη συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως μόνιμο θέμα στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας συνόδου κορυφής μεταξύ της ΕΕ και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου·

12.  καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να μην προβούν σε περαιτέρω μαστίγωση του Raif Badawi και να τον απελευθερώσουν άμεσα και χωρίς όρους, δεδομένου ότι θεωρείται κρατούμενος συνείδησης ο οποίος φυλακίστηκε και καταδικάστηκε απλώς και μόνο διότι άσκησε το δικαίωμά του στην ελευθερία έκφρασης· καλεί την ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να εγείρουν το εν λόγω ζήτημα σε όλες τις επαφές τους με τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας· συνιστά, δεδομένης της παντελούς έλλειψης προόδου προς την κατεύθυνση της απελευθέρωσης του Raif Badawi αφότου του απονεμήθηκε το Βραβείο Ζαχάρωφ, να σταλεί στο Ριάντ ad hoc αποστολή για να αναπτυχθεί απευθείας διάλογος με τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας για την υπόθεση αυτή·

13.  καταδικάζει την παρενόχληση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόρων, δημοσιογράφων, συγγραφέων και μπλόγκερ από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας, και τονίζει ότι οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να μπορούν όλοι να ασκούν ελεύθερα τα δικαιώματά τους χωρίς δικαστική παρενόχληση ή άλλα αντίποινα·

14.  καλεί την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας να προβεί στην άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών που αγωνίζονταν κατά της απαγόρευσης οδήγησης για τις γυναίκες και υπέρ της κατάργησης του συστήματος ανδρικής κηδεμονίας, και των κρατουμένων συνείδησης που κρατούνται και έχουν καταδικαστεί απλώς και μόνο επειδή ασκούσαν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, την Ύπατη Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, την Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλέα Salman bin Abdulaziz Al Saud και τον διάδοχο του θρόνου πρίγκηπα Mohammad Bin Salman Al Saud, την κυβέρνηση του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

 

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου