Menettely : 2018/2885(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0500/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0500/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/10/2018 - 13.18

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0434

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 183kWORD 54k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.195v01-00
 
B8-0500/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


toimittaja Jamal Khashoggin tappamisesta Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa (2018/2885(RSP))


Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Josep‑Maria Terricabras, Bodil Valero, Jordi Solé, Klaus Buchner, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Margrete Auken, Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma toimittaja Jamal Khashoggin tappamisesta Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa (2018/2885(RSP))  
B8‑0500/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat Saudi-Arabiaa koskevat päätöslauselmansa, erityisesti päätöslauselman 31. toukokuuta 2018 naisten oikeuksien puolustajien tilanteesta Saudi-Arabiassa(1), 11. maaliskuuta 2014 Saudi-Arabiasta, sen suhteista EU:n kanssa ja roolista Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa(2), 12. helmikuuta 2015 Raif Badawin (Saudi-Arabia) tapauksesta(3) ja 8. lokakuuta 2015 Ali Mohammed al-Nimrin tapauksesta(4),

–  ottaa huomioon, että vuoden 2015 ajatuksen- ja sananvapauden Saharov-palkinto myönnettiin saudiarabialaiselle bloggaajalle Raif Badawille,

–  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin 9 ja 15. lokakuuta 2018 esittämät huomautukset ja hänen 20. lokakuuta 2018 antamansa julkilausuman,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin tiedottajan 19. lokakuuta 2018 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Michelle Bachelet’n 16. lokakuuta 2018 antaman lausunnon, jossa Saudia-Arabiaa kehotetaan paljastamaan kaikki, mitä se tietää Jamal Khashoggin katoamisesta,

–  ottaa huomioon yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia käsittelevän YK:n työryhmän puheenjohtajan Dante Pescen 19. lokakuuta 2018 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon YK:n asiantuntijoiden 9. lokakuuta 2018 antaman lausunnon, jossa vaaditaan Istanbulissa tapahtuneen saudiarabialaisen toimittajan Jamal Khashoggin katoamisen tutkimista,

–  ottaa huomioon YK:n asiantuntijoiden 18. lokakuuta 2018 antaman lausunnon, jossa ilmaistaan syvää huolta valtion tukemien kidnappausten ”uudesta käytännöstä”,

–  ottaa huomioon, että Saudi-Arabia on YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsen,

–  ottaa huomioon kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Jamal Khashoggi saapui Saudi-Arabian konsulaattiin 2. lokakuuta 2018, mutta ei ole mitään tallennetta, joka osoittaisi hänen poistuneen rakennuksesta;

B.  ottaa huomioon, että viisitoista saudivirkamiestä lensi Riadista Istanbuliin 2. lokakuuta ja lähti sieltä samana iltana; ottaa huomioon, että useimmat heistä on tunnistettu henkilöiksi, joilla on läheiset yhteydet Saudi-Arabian kruununprinssiin Muhammad bin Salman al-Saudiin, näiden joukossa muun muassa hänen turvamiehensä sekä oikeuslääkäri, jolla on korkea asema Saudi-Arabian sisäministeriössä; ottaa huomioon, että Saudi-Arabian konsulaatissa työskentelevä turkkilainen henkilöstö määrättiin ottamaan lomaa Khashoggin katoamispäivänä;

C.  ottaa huomioon, että turkkilainen rikostekninen ryhmä sai tutkia Saudi-Arabian konsulaatin ja Saudi-Arabian konsulin, kenraali Mohammed al-Otaibin, virka-asunnon vasta kaksi viikkoa Jamal Khashoggin katoamisen jälkeen; ottaa huomioon, että puhdistusryhmä, jolla oli mukanaan ämpäreitä, moppeja ja puhdistusliuospulloilta näyttäviä esineitä valokuvattiin saapumassa Saudi-Arabian konsulaattiin tunteja ennen kuin turkkilainen rikostekninen ryhmä saapui sinne;

D.  ottaa huomioon, että Saudi-Arabian viranomaiset ovat vahvistaneet Jamal Khashoggin tulleen tapetuksi Saudi-Arabian konsulaatissa väitettyään ensin kahden viikon ajan, että tämä oli lähtenyt konsulaatista vapaasti lyhyen käynnin jälkeen; katsoo, että tähän mennessä julkaistut tiedot viittaavat suoraan valtion tukemaan murhaan; toteaa, että koska turvallisuusjoukot ovat täysin Muhammad bin Salman al-Saudin määräysvallassa, on erittäin epätodennäköistä, että operaatioon olisi ryhdytty hänen tietämättään;

E.  ottaa huomioon, että nämä vakavat syytökset ovat herättäneet kansainvälistä kohua; ottaa huomioon, että useat korkean profiilin mediaorganisaatiot, kuten CNN, Financial Times ja The New York Times sekä kansainväliset korkean tason vieraat ovat peruuttaneet osallistumisensa Future Investment Initiative -hankkeeseen, joka tunnetaan myös nimellä ”Davos in the Desert” ja joka on määrä järjestää Riadissa 23.‑25. lokakuuta;

F.  ottaa huomioon, että Saudi-Arabian hallinto on käynnistänyt laajan kansainvälisen PR-kampanjan, jossa kruununprinssi Muhammad bin Salmanista luodaan kuva liikkeellepanevana voimana maan nykyaikaistamisessa; ottaa huomioon, että useat lobbausyritykset ovat lakanneet edustamasta Saudi-Arabiaa Jamal Khashoggin katoamisen ja oletetun valtion toimeenpaneman murhan jälkeen;

G.  katsoo, että Jamal Khashoggin murha voi olla kytköksissä hänen viime vuosina Saudi-Arabian politiikkaan kohdistamaansa kritiikkiin; toteaa, että kruununprinssi Muhammad bin Salmanin johdolla, osana hänen paljon kehuttua Vision 2030 -suunnitelmaansa, annettuihin ilmoituksiin sosiaalisista uudistuksista on paradoksaalisesti liittynyt yhä enemmän tehoiskuja, jotka on kohdistettu ihmisoikeuksien puolustajiin, toimittajiin ja asianajajiin, joita on pidätetty, uhattu syytetoimilla ja peloteltu muulla tavoin; toteaa, että monet naisten oikeuksien puolustajista, jotka ovat tunnettuja kampanjoinnistaan naisten ajamiskieltoa sekä miesten holhoajan asemaan perustuvaa järjestelmää vastaan, ovat olleet pidätettyinä toukokuusta 2018 alkaen;

H.  ottaa huomioon, että YK:n tahdonvastaisia katoamisia käsittelevä työryhmä on ilmaissut järkytyksensä uudesta ja huolestuttavasta käytännöstä, jossa toimeenpannaan henkilöiden ekstraterritoriaalisia kidnappauksia vieraissa valtioissa peiteoperaatioita käyttäen;

I.  katsoo, että Jamal Khashoggiin Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa kohdistettu hyökkäys merkitsee 24. huhtikuuta 1963 tehdyn konsulisuhteita koskevan Wienin yleissopimuksen räikeää rikkomista; toteaa, että saman yleissopimuksen 41 artiklassa määrätään, että diplomaattinen koskemattomuus voidaan peruuttaa tapauksissa, joissa on kyse ”törkeästä rikoksesta”;

J.  toteaa, että Saudi-Arabia on 180:n maan joukossa 169. sijalla Toimittajat ilman rajoja -järjestön vuoden 2018 lehdistönvapausindeksin mukaan ja että se kuuluu niihin maihin, jotka on merkitty tämän kansalaisjärjestön internetin vihollisista laatimalle listalle; toteaa, että vaikka internetiä käytetään laajalti Saudi-Arabiassa ja maassa on alueella eniten aktiivisia Twitter-käyttäjiä, internetin käyttöä sensuroidaan raskaasti, pääsy on estetty tuhansille verkkosivustoille ja uusien blogien ja verkkosivustojen perustamiseen vaaditaan tiedotusministeriön myöntämä lupa; ottaa huomioon, että Saharov-palkinnon saaja Raif Badawi on edelleen vangittuna vain sen vuoksi, että hän on rauhanomaisesti ilmaissut mielipiteitään;

K.  ottaa huomioon, että saudien johtama koalitio on vastuussa suurimmasta osasta Jemenin 16 706 siviilikuolonuhrista; ottaa huomioon, että YK:n riippumattomien merkittävien kansainvälisten ja alueellisten asiantuntijoiden ryhmä teki elokuussa 2018 päätelmän, että Saudi-Arabia on toteuttanut toimia, jotka saattavat olla sotarikoksia, muun muassa julmaa kohtelua ja kidutusta sekä pommien, rakettien ja rypäleammusten käyttöä iskuissa siviilikohteisiin, mukaan luettuina hääjuhlat, koulubussit, terveydenhuoltolaitokset ja asuinalueet;

L.  toteaa, että Saudi-Arabia on yksi viidestä eniten teloituksia toimeenpanevasta maasta maailmassa;

1.  tuomitsee jyrkästi Jamal Khashoggin tahdonvastaisen katoamisen ja murhan Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa 2. lokakuuta 2018; muistuttaa Saudi-Arabian viranomaisia siitä, että henkilöiden tahdonvastaisten katoamisten järjestelmällinen käytäntö on rikos ihmisyyttä vastaan;

2.  kehottaa suorittamaan Jamal Khashoggin katoamista ja laitonta teloitusta koskevan kansainvälisen, riippumattoman ja puolueettoman tutkinnan; kehottaa tässä yhteydessä YK:n pääsihteeriä António Guterresia perustamaan asiaa käsittelevän työryhmän, jolla on laaja kokemus kansainvälisistä tutkimuksista, jotta voidaan varmistaa täyden selvyyden saaminen Jamal Khashoggin katoamisesta ja tuottaa julkinen raportti tuloksineen ja suosituksineen sen varmistamiseksi, että rikoksentekijät saatetaan oikeuden eteen; kehottaa Saudi-Arabiaa ja Turkkia tekemään täysipainoisesti yhteistyötä tutkinnassa ja luovuttamaan kaikki todisteet, joita niillä mahdollisesti on hallussaan, jotta tutkinta olisi avointa, nopeaa ja tehokasta;

3.  kehottaa Saudi-Arabiaa välittömästi luopumaan vuonna 1963 tehdyssä konsulisuhteita koskevassa Wienin yleissopimuksessa myönnetystä diplomaattisesta suojelusta, kaikkien asianomaisten tilojen ja virkamiesten diplomaattinen loukkaamattomuus tai koskemattomuus mukaan luettuna, jotta voidaan suorittaa Jamal Khashoggin murhaa koskeva avoin tutkinta; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa arvioimaan sitä vaaraa, että Saudi-Arabian viranomaiset käyttävät diplomaattista koskemattomuutta väärin hyökätäkseen EU:ssa oleskelevia saudiarabialaisia toisinajattelijoita vastaan, ja raportoimaan havainnoistaan parlamentille;

4.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) aloittamaan ”Khashoggin listan” laatimisen, jotta voidaan ottaa käyttöön kohdennettuja toimenpiteitä, viisumikielto ja varojen jäädyttäminen mukaan luettuina, sellaisia henkilöitä vastaan, jotka ovat suoraan tai välillisesti vastuussa Jamal Khashoggin tahdonvastaisesta katoamisesta ja murhasta; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja EU:n jäsenvaltioita ottamaan julkisesti vahvasti kantaa Jamal Khashoggin murhaan;

5.  tuomitsee ulkomaisten PR-yritysten osallistumisen Saudi-Arabian edustamiseen ja sen julkisen kuvan hoitamiseen; on yllättynyt siitä, ettei EU:n avoimuusrekisterissä ole Saudi-Arabiaan liittyviä merkintöjä, ja kehottaa komissiota ja parlamenttia tutkimaan asiaa; kehottaa lobbausyrityksiä, jotka eivät vielä ole näin tehneet, lopettamaan Saudi-Arabian edustamisen; kehottaa erilaisia EU:n lobbausyrityksiä sitoutumaan siihen, että ne kieltäytyvät edustamasta mitään hallintoa, joka on vastuussa jatkuvista ihmisoikeusloukkauksista tai ihmisoikeuksien puolustajien vainoamisesta;

6.  panee tyytyväisenä merkille, että useat eurooppalaisten hallitusten virkamiehet ja yritysjohtajat ovat päättäneet peruuttaa osallistumisensa Riadin Future Investment Initiative -konferenssiin vastauksena Khashoggin katoamiseen; vaatii tapahtuman täydellistä boikottia, myös Siemensin toimitusjohtajan taholta;

7.  muistuttaa Saudi-Arabian hallitusta siitä, että kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen osapuolena se on velvollinen toteuttamaan kaikki toimenpiteet estääkseen kidutuksen, tahdonvastaiset katoamiset ja muut vakavat ihmisoikeusloukkaukset, tutkimaan tällaisia rikoksia koskevat epäilyt ja saattamaan niistä epäillyt oikeuden eteen;

8.  pitää valitettavana, että EU:n jäsenvaltiot, muun muassa Espanja, Ranska, Saksa, Belgia ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat tehneet Saudi-Arabian kanssa merkittäviä asekauppoja, joissa ei noudateta asevientiä koskevaa, oikeudellisesti sitovaa EU:n yhteistä kantaa(5), erityisesti kriteeriä 2, joka koskee ihmisoikeuksien kunnioittamista lopullisena määränpäänä olevassa maassa, sekä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamista kyseisessä maassa, jota maan sodankäynti Jemenissä selvästi heikentää; jälleen kerran kehottaa ottamaan käyttöön EU:n laajuisen kiellon, joka koskee kaikkien sellaisten turvallisuusvarusteiden vientiä ja myyntiä Saudi-Arabiaan sekä päivittämistä ja kunnossapitoa, joita voidaan käyttää tai käytetään tukahduttamistoimissa; korostaa, että tähän kieltoon on sisällyttävä kybervalvontatekniikka, sellaisena kuin se on vahvistettu 17. tammikuuta 2018 annetussa Euroopan parlamentin kannassa ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä, teknistä apua ja kauttakulkua koskevan unionin valvontajärjestelmän perustamisesta(6); kehottaa korkeaa edustajaa raportoimaan unionin jäsenvaltioiden Saudi-Arabian viranomaisten kanssa tekemän sotilaallisen yhteistyön ja turvallisuusyhteistyön tämänhetkisestä tilanteesta;

9.  kehottaa EU:ta esittämään Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston seuraavassa istunnossa ihmisoikeuksien puolustajien tilannetta Saudi-Arabiassa koskevan päätöslauselman, jossa olisi vaadittava muun muassa Saudi-Arabiaa käsittelevän YK:n erityisraportoijan viran perustamista sen linjan mukaisesti, jota on noudatettu, kun on perustettu muita ihmisoikeusneuvoston erityismenettelyjä maailmanlaajuisesti vakavimpia ihmisoikeustilanteita varten; vaatii EU:ta tekemään ihmisoikeusneuvoston seuraavassa kokouksessa aloitteen, jolla nostetaan esiin ihmisoikeushistorialtaan hyvin kyseenalaisten valtioiden jäsenyyttä koskeva kysymys; pitää valitettavana, että useat EU:n jäsenvaltiot ovat äänestäneet Saudi-Arabian YK:n ihmisoikeusneuvoston jäseneksi hyväksymisen puolesta;

10.  tukee voimakkaasti aloitetta, jonka tarkoituksena on luoda EU:n maailmanlaajuinen ihmisoikeusseuraamusten järjestelmä, joka kohdistuu ihmisoikeuksien loukkaajiin kaikkialla maailmassa ja jonka osana voitaisiin kohdentaa yksityishenkilöihin muun muassa viisumikieltoja ja varojen jäädyttämisiä; odottaa konkreettisia tuloksia Alankomaiden viranomaisten järjestämästä ja marraskuussa Haagissa pidettäväksi suunnitellusta konferenssista, jonka tarkoituksena on käynnistää tällainen aloite, ja kehottaa jäsenvaltioita ja Euroopan ulkosuhdehallintoa antamaan ehdotukselle täyden tukensa;

11.  kehottaa EUH:ta ja jäsenvaltioita laatimaan kunnianhimoisen ja räätälöidyn strategian kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeuksien puolustajien tukemiseksi Saudi-Arabiassa; kehottaa Euroopan unionia sisällyttämään ihmisoikeuksia koskevan keskustelun EU:n ja Persianlahden yhteistyöneuvoston vuotuisen huippukokouksen asialistalle;

12.  kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia lopettamaan Raif Badawin ruoskimisen ja vapauttamaan hänet välittömästi ja ehdoitta, sillä häntä pidetään mielipidevankina, joka pidätettiin ja tuomittiin yksinomaan siksi, että hän käytti oikeuttaan ilmaisunvapauteen; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita ottamaan tämän kysymyksen esille kaikessa yhteydenpidossa Saudi-Arabian viranomaisten kanssa; ottaen huomioon, ettei Raif Badawin vapauttamisen suhteen ole tapahtunut mitään edistystä Saharov-palkinnon myöntämisen jälkeen, suosittaa tilapäisen valtuuskunnan lähettämistä Riadiin ottamaan tähän tapaukseen liittyen yhteyttä Saudi-Arabian viranomaisiin;

13.  tuomitsee Saudi-Arabian viranomaisten harjoittaman ihmisoikeuksien puolustajien, juristien, toimittajien, kirjailijoiden ja bloggaajien häirinnän sekä maan sisällä että sen ulkopuolella ja edellyttää, että Saudi-Arabian viranomaiset toteuttavat tarvittavat toimenpiteet, jotta kaikki voivat vapaasti käyttää oikeuksiaan ilman oikeudellista häirintää tai muita kostotoimenpiteitä;

14.  kehottaa Saudi-Arabian hallitusta vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki ihmisoikeuksien puolustajat, mukaan lukien naisten oikeuksien puolustajat, jotka kampanjoivat naisten ajamiskieltoa sekä miesten holhoajan asemaan perustuvaa järjestelmää vastaan, sekä mielipidevangit, jotka on pidätetty ja tuomittu ainoastaan siksi, että he ovat käyttäneet oikeuttaan ilmaisunvapauteen;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, YK:n pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle, YK:n ihmisoikeusneuvostolle, kuningas Salman bin Abdulaziz al-Saudille ja kruununprinssi Muhammad bin Salman al-Saudille, Saudi-Arabian kuningaskunnan hallitukselle sekä Yhdysvaltojen hallitukselle.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0232.

(2)

EUVL C 378, 9.11.2017, s. 64.

(3)

EUVL C 310, 25.8.2016, s. 29.

(4)

EUVL C 349, 17.10.2017, s. 34.

(5)

Neuvoston yhteinen kanta 2008/944/YUTP, vahvistettu 8 päivänä joulukuuta 2008, sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä (EUVL L 335, 13.12.2008, s. 99).

(6)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0006.

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö