Procedūra : 2018/2885(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0500/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0500/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 25/10/2018 - 13.18

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0434

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 500kWORD 54k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.195v01-00
 
B8-0500/2018

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par žurnālista Jamal Khashoggi nogalināšanu Saūda Arābijas konsulātā Stambulā (2018/2885(RSP))


Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Jordi Solé, Klaus Buchner, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Margrete Auken, Yannick Jadot Verts/ALE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par žurnālista Jamal Khashoggi nogalināšanu Saūda Arābijas konsulātā Stambulā (2018/2885(RSP))  
B8-0500/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Saūda Arābiju, jo īpaši 2018. gada 31. maija rezolūciju par sieviešu tiesību aizstāvju situāciju Saūda Arābijā(1), 2014. gada 11. marta rezolūciju par Saūda Arābiju, tās attiecībām ar ES un tās lomu Tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā(2), 2015. gada 12. februāra rezolūciju par Raif Badawi lietu Saūda Arābijā(3) un 2015. gada 8. oktobra rezolūciju par Ali Mohammed al-Nimr lietu(4),

–  ņemot vērā 2015. gada Saharova balvas par domas brīvību un vārda brīvību piešķiršanu Saūda Arābijas blogerim Raif Badawi,

–  ņemot vērā PV/AP Federikas Mogerīni 2018. gada 9. un 15. oktobra piezīmes un viņas 2018. gada 20. oktobra deklarāciju,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra runaspersonas 2018. gada 19. oktobra paziņojumu,

–  ņemot vērā ANO cilvēktiesību komisāres Michelle Bachelet 2018. gada 16. oktobra paziņojumu, kurā viņa mudināja Saūda Arābiju nodot atklātībai visu tās rīcībā esošo informāciju par Jamal Khashoggi pazušanu,

–  ņemot vērā ANO Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību jautājumu darba grupas priekšsēdētāja Dante Pesce 2018. gada 19. oktobra paziņojumu,

–  ņemot vērā ANO ekspertu 2018. gada 9. oktobra paziņojumu, kurā prasīts veikt izmeklēšanu par Saūda Arābijas žurnālista Jamal Khashoggi pazušanu Stambulā,

–  ņemot vērā ANO ekspertu 2018. gada 18. oktobra paziņojumu, kurā paustas nopietnas bažas par valsts atbalstītu nolaupīšanu “jauno praksi”,

–  ņemot vērā Saūda Arābijas dalību ANO Cilvēktiesību padomē,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu,

–  ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā 2018. gada 2. oktobrī Jamal Khashoggi ienāca Saūda Arābijas konsulātā Stambulā, bet nav ierakstu, kas apstiprinātu viņa iziešanu no konsulāta ēkas;

B.  tā kā 15 Saūda Arābijas ierēdņi 2. oktobrī izlidoja no Rijādas uz Stambulu, no kuras aizbrauca tajā pašā vakarā; tā kā lielākā daļa no viņiem ir cieši saistīti ar Saūda Arābijas kroņprinci Mohammad Bin Salman Al Saud, proti, tie ir viņa drošības dienesta darbinieki un tiesu medicīnas eksperts, kas ieņem augstu amatu Saūda Arābijas Iekšlietu ministrijā; tā kā J. Khashoggi pazušanas dienā Saūda Arābijas konsulāta Turcijas darbinieki saņēma norādījumu ņemt brīvu dienu;

C.  tā kā Turcijas tiesu ekspertīzei atļāva pārmeklēt Saūda Arābijas konsulātu un Saūda Arābijas ģenerālkonsula Mohammed al-Otaibi rezidenci tikai divas nedēļas pēc J. Khashoggi pazušanas; tā kā tika nofotografēts, kā vairākas stundas pirms Turcijas tiesu ekspertīzes grupa ieradās Saūda Arābijas konsulātā, tajā iegāja uzkopēji, nesot spaiņus, lupatas un, šķiet, tīrīšanas līdzekļu pudeles;

D.  tā kā Saūda Arābijas iestādes ir apstiprinājušas Jamal Khashogginogalināšanu Saūda Arābijas konsulātā pēc tam, kad divas nedēļas tās uzstāja, ka viņš pēc īsas uzturēšanās konsulātā ir brīvi no tā aizgājis; tā kā līdz šim publiskotā informācija tieši norāda uz valsts atbalstītu slepkavību; tā kā Mohammad Bin Salman Al Saud pilnībā kontrolē drošības dienestus, tāpēc ir maz ticams, ka, viņam nezinot, būtu uzsākta šāda operācija;

E.  tā kā šie nopietnie apgalvojumi ir izraisījuši starptautiska mēroga sašutumu; tā kā vairākas plaši pazīstamas plašsaziņas organizācijas, tostarp CNN, „the Financial Times“ un „The New York Times“ un augsta līmeņa starptautiski viesi ir atsaukuši savu dalību konferencē par turpmākajām ieguldījumu iniciatīvām, kas pazīstama arī kā „Davosa tuksnesī“ un bija ieplānota Rijādā 23.-25. oktobrī;

F.  tā kā Saūda Arābijas režīms ir sācis plašu starptautisku sabiedrisko attiecību kampaņu, lai atspoguļotu kroņprinci Mohammad bin Salman kā valsts modernizācijas dzinējspēku; tā kā vairāki lobētāju uzņēmumi ir atteikušies pārstāvēt Saūda Arābiju pēc J. Khashoggi pazušanas un iespējamas valsts atbalstītas noslepkavošanas;

G.  tā kā J. Khashoggi slepkavība var būt saistīta ar viņa neseno Saūda Arābijas politikas kritiku; tā kā kroņprinča Mohammad bin Salman paziņojumus par sociālajām reformām, kuras viņš ierosināja kā daļu no plaši izziņotā Redzējuma 2030. gadam, paradoksālā kārtā pavada aizvien lielāka vēršanās pret cilvēktiesību aizstāvjiem, žurnālistiem un advokātiem, kuri tiek apcietināti, kuriem tiek izteikti draudi par kriminālvajāšanu un citiem iebiedēšanas veidiem; tā kā kopš 2018. gada maija ir arestēti vairāki sieviešu tiesību aizstāvji, kuri atbalsta aizlieguma sievietēm vadīt automašīnu atcelšanu un vīriešu aizbildnības sistēmas atcelšanu;

H.  tā kā ANO Darba grupa vardarbīgas vai piespiedu pazušanas jautājumos ir paudusi savu sašutumu par jauno un satraucošo praksi eksteritoriāli nolaupīt ārvalstīs esošas personas ar slepenu operāciju palīdzību;

I.  tā kā vēršanās pret J. Khashoggi Saūda Arābijas konsulātā Stambulā ir klajš 1963. gada 24. aprīļa Vīnes Konvencijas par konsulārajiem sakariem pārkāpums; tā kā minētās konvencijas 41. pantā ir norādīts, ka diplomātisko imunitāti var anulēt, ja ir izdarīts “smags noziegums”;

J.  tā kā Saūda Arābija ierindojas 169. vietā no 180 vietām organizācijas “Reportieri bez robežām” 2018. gada pasaules preses brīvības indeksā un ir iekļauta NVO “Interneta ienaidnieku” sarakstā; tā kā, kaut gan Saūda Arābijā tiek plaši lietots internets un valstī ir šajā reģionā vislielākais aktīvo Twitter lietotāju skaits, internets tiek ievērojami cenzēts, proti, tūkstošiem tīmekļa vietņu ir bloķētas un jaunu blogu un tīmekļa vietņu darbības uzsākšanai ir vajadzīga Informācijas ministrijas izsniegta licence; tā kā Saharova balvas laureāts Raif Badawi joprojām atrodas apcietinājumā vienīgi par to, ka miermīlīgi pauda savus uzskatus;

K.  tā kā Saūda Arābijas vadītās koalīcijas brutalitāte Jemenā izraisīja lielāko daļu no 16 706 civiliedzīvotāju nāves gadījumu; tā kā ANO Neatkarīgu ievērojamu starptautisko un reģionālo ekspertu grupa 2018. gada augustā secināja, ka Saūda Arābija ir veikusi darbības, kas var būt uzskatāmas par kara noziegumiem, tostarp jāmin nežēlīga izturēšanās un spīdzināšana, kā arī bumbu, raķešu, kasešu munīcijas izmantošana pret civiliem mērķiem, tostarp kāzu svinībām, skolas autobusiem, medicīnas iestādēm un dzīvojamiem rajoniem;

L.  tā kā Saūda Arābija ir viena no piecām pasaules valstīm, kurās visvairāk tiek izpildīti nāvessodi,

1.  pauž visstingrāko nosodījumu par Jamal Khashoggi piespiedu pazušanu un slepkavību Saūda Arābijas konsulātā Stambulā 2018. gada 2. oktobrī; atgādina Saūda Arābijas iestādēm, ka sistemātiskā personu piespiedu pazušanas prakse ir uzskatāma par noziegumu pret cilvēci;

2.  prasa sākt starptautisku, neatkarīgu un objektīvu izmeklēšanu par Jamal Khashoggi pazušanu un sodīšanu ar nāvi bez tiesas sprieduma; šajā sakarībā aicina ANO ģenerālsekretāru A. Guterres izveidot īpašu grupu, kurai būtu plaša pieredze starptautiskajā izmeklēšanā, lai nodrošinātu pilnīgu skaidrību par notikumiem, kas saistīti ar Jamal Khashoggi pazušanu un lai sagatavotu publisku ziņojumu ar saviem konstatējumiem un ieteikumiem nolūkā nodrošināt, ka vainīgie tiek saukti pie atbildības; aicina Saūda Arābiju un Turciju pilnībā sadarboties izmeklēšanā, nododot visus savā rīcībā esošos pierādījumus, lai varētu veikt pārredzamu, ātru un efektīvu izmeklēšanu;

3.  mudina Saūda Arābiju nekavējoties atteikties no diplomātiskās aizsardzības, kas saskaņā ar 1963. gada Vīnes Konvenciju par konsulārajām attiecībām, tostarp neaizskaramību vai imunitāti, attiecas uz visām attiecīgajām telpām un ierēdņiem, lai varētu veikt pārredzamu izmeklēšanu par Jamal Khashoggi slepkavību; aicina VP/AP novērtēt, cik liels ir risks, ka Saūda Arābijas iestādes ļaunprātīgi izmanto diplomātisko imunitāti, vēršoties pret Saūda Arābijas iedzīvotājiem, kuri Eiropas Savienībā pauž iebildumus pret šo valsti, un ziņot Parlamentam par saviem konstatējumiem;

4.  aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) sākt sastādīt “Khashoggisarakstu”, lai varētu ieviest mērķtiecīgus pasākumus, tostarp vīzu aizliegumu un līdzekļu iesaldēšanu, pret personām, kas tieši vai netieši ir atbildīgas par Jamal Khashoggi piespiedu pazušanu un slepkavību; aicina VP/AP un ES dalībvalstis paust pārliecinošu publisku nostāju attiecībā uz Jamal Khashoggi slepkavību;

5.  pauž nosodījumu par ārvalstu sabiedrisko attiecību uzņēmumu iesaistīšanos, pārstāvot Saūda Arābiju un nodarbojoties ar tās publisko tēlu; pauž izbrīnu par to, ka Saūda Arābija nav iekļauta ES Pārredzamības reģistra sarakstos un aicina Komisiju un Parlamentu izpētīt šo jautājumu; mudina lobētāju uzņēmumus, kuri vēl to nav izdarījuši, pārtraukt Saūda Arābijas pārstāvību; aicina dažādus ES lobētājus uzņēmumus atteikties no jebkura tāda režīma pārstāvēšanas, kurš ir atbildīgs par pastāvīgiem cilvēktiesību pārkāpumiem vai cilvēktiesību aizstāvju vajāšanu;

6.  atzinīgi vērtē vairāku Eiropas valdības ierēdņu un uzņēmumu vadītāju lēmumu, reaģējot uz J. Khashoggi pazušanu, anulēt savu dalību Rijādas konferencē par turpmākajām ieguldījumu iniciatīvām; aicina pilnībā boikotēt šo notikumu, tostarp pauž šo aicinājumu arī Siemens izpilddirektoram;

7.  atgādina Saūda Arābijas režīmam, ka tam kā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu parakstītājpusei ir pienākums ir veikt visus pasākumus, lai novērstu spīdzināšanu, piespiedu pazušanu un citus nopietnus cilvēktiesību pārkāpumus, izmeklēt apgalvojumus par darbībām, kas ir šādi noziegumi, un saukt pie atbildības tos, kas tiek turēti aizdomās par to izdarīšanu;

8.  pauž nožēlu par ievērojamiem ieroču darījumiem, ko ES dalībvalstis, tostarp Spānija, Francija, Vācija, Beļģija un Apvienotā Karaliste, ir noslēgušas ar Saūda Arābiju un kas neatbilst juridiski saistošajai ES kopējai nostājai par ieroču eksportu(5), īpaši tās otrajam kritērijam par cilvēktiesību ievērošanu galamērķa valstī, kā arī šīs valsts pienākumu ievērot starptautiskās humanitārās tiesības, ko acīmredzami apdraud valsts karošana Jemenā; vēlreiz aicina visā ES noteikt aizliegumu eksportēt, tirgot, atjaunināt un uzturēt jebkādu Saūda Arābijai paredzētu drošības aprīkojumu, ko var izmantot represijām; uzsver, ka šajā aizliegumā ir jāiekļauj kibernovērošanas tehnoloģija saskaņā ar Eiropas Parlamenta 2018. gada 17. janvāra nostāju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības, tehniskās palīdzības un tranzīta kontrolei(6); aicina Augsto pārstāvi ziņot par ES dalībvalstu un Saūda Arābijas iestāžu militārās un drošības sadarbības pašreizējo stāvokli;

9.  aicina ES ANO Cilvēktiesību padomes (HRC) nākamajā sesijā iesniegt rezolūciju par cilvēktiesību aizstāvju situāciju Saūda Arābijā, kurā cita starpā būtu jāpauž aicinājums izveidot īpaša ANO referenta amatu attiecībā uz Saūda Arābiju saskaņā ar citām Cilvēktiesību padomes īpašajām procedūrām, kas paredzētas visnopietnākajām cilvēktiesību situācijām pasaulē; aicina ES nākamajā Cilvēktiesību padomes sanāksmē uzņemties iniciatīvu un aktualizēt jautājumu par tādu valstu dalību, kurām ir ļoti apšaubāms sniegums cilvēktiesību jomā; pauž nožēlu par vairāku ES dalībvalstu balsojumu, atbalstot Saūda Arābijas dalību ANO Cilvēktiesību padomē;

10.  pauž stingru atbalstu iniciatīvai izveidot ES vispārēju cilvēktiesību sankciju režīmu, kas tiktu piemērots cilvēktiesību pārkāpējiem visā pasaulē un kas cita starpā izpaustos kā vīzu aizliegums attiecīgajām personām un viņu aktīvu iesaldēšana; sagaida, ka Nīderlandes iestāžu organizētajā konferencē, kuru plānots rīkot Hāgā novembrī, lai sāktu iniciatīvu, tiks gūti konkrēti rezultāti, un mudina dalībvalstis un EĀDD pilnībā atbalstīt šo priekšlikumu;

11.  aicina EĀDD un dalībvalstis izstrādāt vērienīgu un pielāgotu stratēģiju pilsoniskās sabiedrības un cilvēktiesību aizstāvju atbalstam Saūda Arābijā; aicina Eiropas Savienību ES un Persijas līča sadarbības padomes ikgadējā augstākā līmeņa sanāksmes darba kārtībā kā pastāvīgu jautājumu iekļaut diskusijas par cilvēktiesībām;

12.  aicina Saūda Arābijas iestādes pārtraukt turpmāku Raif Badawi pēršanu un nekavējoties un bez nosacījumiem viņu atbrīvot, jo viņš ir ieslodzītais pārliecības dēļ, proti, ieslodzīts un notiesāts tikai tāpēc, ka izmantojis vārda brīvību; aicina PV/AP un dalībvalstis pievērsties šim jautājumam ikreiz, kad notiek saziņa ar Saūda Arābijas iestādēm; ierosina, ņemot vērā ka nav sasniegts pilnīgi nekāds progress saistībā ar Raif Badawi atbrīvošanu, kopš viņam tika piešķirta Saharova balva, nosūtīt uz Rijādu ad hoc misiju, lai par šo jautājumu tieši sazinātos ar Saūda Arābijas iestādēm;

13.  nosoda to, ka Saūda Arābijas iestādes veic cilvēktiesību aizstāvju, advokātu, žurnālistu, rakstnieku un blogeru vajāšanu gan valstī, gan ārpus tās, un uzstāj, ka Saūda Arābijas iestādēm ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai ikviens varētu brīvi īstenot savas tiesības bez jebkāda veida juridiskas aizskaršanas vai citām represijām;

14.  aicina Saūda Arābijas valdību nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus cilvēktiesību aizstāvjus, tostarp sieviešu tiesību aizstāvjus, kuri atbalstīja aizlieguma sievietēm vadīt automašīnu atcelšanu un vīriešu aizbildnības sistēmas atcelšanu, un pārliecības dēļ ieslodzītās personas, kas aizturētas un notiesātas tikai tāpēc, ka izmantojušas savu vārda brīvību;

15.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Eiropas Ārējās darbības dienestam, ANO ģenerālsekretāram, ANO augstajai komisārei cilvēktiesību jautājumos, ANO Cilvēktiesību padomei, Viņa Augstībai Karalim Salman bin Abdulaziz Al Saud un kroņprincim Mohammad Bin Salman Al Saud, Saūda Arābijas Karalistes valdībai un Amerikas Savienoto Valstu valdībai.

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0232.

(2)

OV C 378, 9.11.2017., 64. lpp.

(3)

OV C 310, 25.8.2016., 29. lpp.

(4)

OV C 349, 17.10.2017., 34. lpp.

(5)

Padomes 2008. gada 8. decembra Kopējā nostāja 2008/944/KĀDP, ar ko izveido kopīgus noteikumus, kas reglamentē militāru tehnoloģiju un ekipējuma eksporta kontroli (OV L 335, 13.12.2008., 99. lpp.).

(6)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0006.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika