Процедура : 2018/2885(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0501/2018

Внесени текстове :

B8-0501/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/10/2018 - 13.18

Приети текстове :

P8_TA(2018)0434

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 508kWORD 54k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.197v01-00
 
B8-0501/2018

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесен съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно убийството на журналиста Джамал Хашогджи в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул  (2018/2885(RSP))


Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа, Сабине Льозинг, Мария Лидия Сенра Родригес, Малин Бьорк, Патрик Льо Ярик, Елеонора Форенца, Меря Кюльонен, Мари-Пиер Вю, Барбара Спинели, Люк Минг Фланаган, Хелмут Шолц, Палома Лопес Бермехо, Катержина Конечна, София Сакорафа, Николаос Хундис, Мариза Матиаш, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, Мартина Михелс, Юнус Омаржи, Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Лола Санчес Калдентей, Мартин Ширдеван от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно убийството на журналиста Джамал Хашогджи в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул  (2018/2885(RSP))  
B8‑0501/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид изявлението от 19 октомври 2018 г. на говорителя на генералния секретар на ООН относно смъртта на Джамал Хашогджи,

–  като взе предвид изявлението от 18 октомври 2018 г. на председателя на Работната група на ООН по случаите на принудително или недоброволно изчезване на хора, Бернар Дюем,

–  като взе предвид изявлението от 16 октомври 2018 г. на върховния комисар на ООН по правата на човека Мишел Башеле, в която настоятелно се призовава Саудитска Арабия да разкрие цялата информация относно изчезването на Джамал Хашогджи, с която разполага,

–  като взе предвид член 41 от Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 г. и член 55 от Виенската конвенция за консулските отношения от 1963 г.,

–  като взе предвид забележките, направени от ЗП/ВП Федерика Могерини на 9 и 15 октомври, и по-специално на декларацията ѝ от 20 октомври 2018 г. относно последните развития по случая на саудитския журналист Джамал Хашогджи,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП),

–  като взе предвид Международната конвенция за защита на всички лица от насилствено изчезване,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание,

–  като взе предвид член 19 от Всеобщата декларация за правата на човека, който защитава свободата на мнение и на изразяване, както и член 5, съгласно който никой не бива да бъде подлаган на изтезания или на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание,

–  като взе предвид Арабската харта за правата на човека, член 32, параграф 1 от която гарантира правото на информация и свободата на мнение и на изразяване, а член 8 забранява физически или психологически изтезания или жестоко, унизително, оскърбително или нечовешко отношение,

–  като взе предвид компилацията относно Саудитска Арабия от 30 август 2018 г., изготвена от службата на върховния комисар на ООН за правата на човека преди началото на тридесет и първата сесия на работната група относно универсалния периодичен преглед на Съвета по правата на човека, която ще се проведе от 5 до 16 ноември 2018 г.,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно Саудитска Арабия, и по-специално тези от 11 март 2014 г. относно Саудитска Арабия, нейните отношения с ЕС и ролята ѝ в Близкия изток и Северна Африка(1), от 12 февруари 2015 г. относно случая на Раиф Бадауи(2), от 8 октомври 2015 г. относно случая на Али Мохамед ал-Нимр(3), и от 31 май 2018 г. относно положението на защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия(4),

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно положението в Йемен от 25 февруари 2016 г.(5) и 30 ноември 2017 г.(6), и тази от 4 октомври 2018 г., призоваващи за налагане на оръжейно ембарго на ЕС срещу Саудитска Арабия(7),

–  като взе предвид факта, че Саудитска Арабия е член на Съвета на ООН по правата на човека,

–  като взе предвид Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г., определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване(8),

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че саудитският журналист Джамал Хашогджи изчезна безследно след като за последно е бил видян да влиза в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул на 2 октомври 2018 г.; като има предвид, че в продължение на повече от две седмици саудитският режим разпространяваше противоречиви и лъжливи версии за съдбата на г-н Хашогджи и отричаше да има каквото и да било участие в неговото изчезване;

Б.  като има предвид, че в турските медии се появи изключително тревожна информация, която подсказва, че той е бил измъчван, преди да бъде екзекутиран извънсъдебно чрез подбудено от държавата убийство с участието на саудитските власти, в това число длъжностни лица, имащи тесни връзки със саудитския престолонаследник, принц Мохамед бин Салман; като има предвид, че в крайна сметка на 19 октомври саудитският режим призна, че Хашогджи е бил убит скоро след като е влязъл в посолството на Саудитска Арабия, но твърди, че е починал в „ръкопашен бой“ със саудитски длъжностни лица, след сбиване, възникнало между Джамал Хашогджи и лицата, които са го посрещнали в консулството, и че „разговорът (...) е прераснал в сбиване, довело до неговата смърт“;

В.  като има предвид, че съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения „помещенията на мисията не трябва да се използват по начин, който е несъвместим с функциите на мисията, определени в настоящата конвенция или от други норми на общото международно право“;

Г.  като има предвид, че след изчезването на Хашогджи саудитският режим създаде пречки, за да възпрепятства провеждането на бързо, цялостно, ефективно, безпристрастно и прозрачно разследване; като има предвид, че разследващите случая лица са получили разрешение да извършат проверка на вътрешността на консулството на Саудитска Арабия едва на 15 октомври 2018 г., след споразумение с турските органи, а достъп до резиденцията на генералния консул им е бил предоставен на 17 октомври 2018 г.; като има предвид, че генералният консул, Мохамед ал Отаиби, е напуснал страната на 16 октомври 2018 г.;

Д.  като има предвид, че през последните месеци под ръководството на престолонаследника принц Мохамед бин Салман се извършват мащабни репресии срещу защитници на правата на човека, жени активисти, адвокати, журналисти, представители на академичните среди и писатели, които се засилиха, откакто той започна да консолидира своя контрол върху институциите за сигурност на страната; като има предвид, че базирани в чужбина саудитски журналисти и защитници на правата на човека замлъкнаха през последните месеци поради отправени заплахи срещу техните семейства в Саудитска Арабия;

Е.  като има предвид, че законът за борба с тероризма от 2014 г. на Саудитска Арабия съдържа изключително широко определение на понятието „тероризъм“, което дава възможност за криминализиране на актовете за мирно изразяване и позволява задържането на лицата до 90 дни без достъп до членове на семейството или адвокат, като по този начин те се лишават от правни гаранции срещу изтезания;

Ж.  като има предвид, че държавите са длъжни да предприемат всички мерки за предотвратяване на изтезанията, принудителното изчезване и други тежки нарушения на правата на човека, да разследват твърденията за действия, които съставляват такива престъпления, и да изправят пред правосъдието лицата, заподозрени в извършването им;

З.  като има предвид, че Комитетът на ООН срещу изтезанията изрази загрижеността си относно установеното наличие на секретни места на задържане и липсата на независима институция за извършване на редовни и внезапни проверки на всички места на задържане в Саудитска Арабия;

И.  като има предвид, че работната група на ООН по случаите на принудително или недоброволно изчезване на хора изрази сериозната си загриженост, че през последните години все повече се прибягва до практиката на насилствено изчезване за извличане на доказателства и финализиране на разследвания извън защитата на закона и тези практики често включват упражняването на принуда и изтезания; като има предвид, че практиката на държавите да отвличат физически лица извън собствените си граници, със или без съгласието на приемащата държава, се използва за репресии срещу политически дисиденти или с аргумента, че става дума за борба с тероризма;

Й.  като има предвид, че положението с правата на човека в Саудитска Арабия продължава да буди силно безпокойство, особено по отношение на липсата на демократични права, дискриминацията спрямо жените и прилагането на телесни наказания и на смъртното наказание;

К.  като има предвид, че забраната за изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание не само е включена във всички международни и регионални инструменти за правата на човека, но представлява правило на международното обичайно право, което е задължително за всички държави, независимо дали са ратифицирали съответните инструменти;

Л.  като има предвид, че смъртното наказание продължава да се прилага в Саудитска Арабия за голямо разнообразие от престъпления; като има предвид, че през 2017 г. режимът е осъществил официално 146 екзекуции; като има предвид, че се извършват публични екзекуции, и че екзекутираните могат да бъдат разпъвани на кръст и показвани публично;

М.  като има предвид, че Саудитска Арабия предвижда наказания за множество престъпления, като например смъртно наказание за богохулство, убийство, хомосексуални действия, кражба или предателство, както и смърт чрез убиване с камъни за изневяра, или ампутация за бандитизъм;

Н.  като има предвид, че правата на жените в Саудитска Арабия биват нарушавани, като жените се считат за по-нискостоящи от мъжете и са подчинени на мъжа в семейството, без право да вземат решения, като например да излизат на улицата или да пътуват; като има предвид, че въпреки обявяването на много ограничени мерки за предоставяне на някои права на жените, системата на мъжко настойничество продължава да съществува, което позволява жените да бъдат подлагани на произволно задържане, ако даден настойник твърди, че жената проявява неподчинение; като има предвид, че саудитските жени са обект на дискриминация в обществения живот и общественото пространство, а в страната продължават да се прилагат вредни практики — включително детски и принудителни бракове, задължителен код за облеклото за жените и полигамия;

О.  като има предвид, че третирането на много работници имигранти е дълбоко тревожно, особено що се отнася до работещите в строителния сектор или работещите като домашни помощници, където условията на труд са подобни на робството и включват детския труд; като има предвид, че в трудовото законодателство на Саудитска Арабия продължават да се прилагат дискриминационни разпоредби срещу чуждестранните работници; като има предвид, че около 500 000 индонезийски домашни помощници без документи понастоящем са изправени пред ситуация на изключителна уязвимост в Саудитска Арабия;

П.  като има предвид, че ръководената от Саудитска Арабия коалиция – подкрепяна от САЩ, Обединените арабски емирства, Бахрейн, Кувейт, Йордания, Мароко и Судан – е водещата причина за смърт сред йеменските цивилни граждани и е отговорна за драматичната хуманитарна криза в Йемен; като имат предвид, че тази коалиция извършва сериозни нарушения на хуманитарното право, включително бомбардиране на болници и училища, което доведе до смъртта на хиляди цивилни, предимно жени и деца; като има предвид, че Обединените нации обвиниха Саудитска Арабия в извършването на военни престъпления в Йемен;

Р.  като има предвид, че в допълнение към силната подкрепа, предоставена от САЩ, Саудитска Арабия също така разчита на подкрепата на много държави членки на ЕС, включително Обединеното кралство, Франция и Испания, които имат силни политически отношения със Саудитска Арабия, и по-специално в областта на сигурността и отбраната; като има предвид, че в момента ЕС е най-големият търговски партньор на Саудитска Арабия, на когото се падат над 16% от общия обем на търговията; като има предвид, че голям брой дружества от ЕС са инвеститори в саудитската икономика, по-специално в петролната промишленост на страната, и че Саудитска Арабия е важен пазар за износа на промишлени стоки на ЕС в области на износа като отбраната, транспорта, автомобилите, медицината и химията; като има предвид, че Саудитска Арабия е вторият по големина вносител на оръжие в световен мащаб и около 60% от оръжията, които тя внася са произведени в ЕС;

С.  като има предвид, че на 22 януари 2015 г. саудитският крал Салман се качи на престола на една наследствена, феодална, абсолютна монархия, без избран парламент; като има предвид, че Саудитска Арабия е с население от 28 милиона души, от които 9 милиона чужденци; като има предвид, че Саудитска Арабия играе водеща роля при финансирането, разпространението и популяризирането в световен мащаб на едно особено стриктно тълкуване на исляма, вдъхновило терористични организации;

1.  категорично осъжда извънсъдебното убийство на Джамал Хашогджи от саудитски длъжностни лица в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул; поднася своите съболезнования на неговата годеница, на семейството му и приятелите му; призовава за бързо, изчерпателно, прозрачно, независимо и безпристрастно международно разследване на обстоятелствата около смъртта на г-н Хашогджи;

2.  изразява съжаление относно използването от страна на Саудитска Арабия на помещенията на дипломатическата мисия за извършване на престъпление, което представлява нарушение на задълженията ѝ съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения; припомня, че съгласно международното право държавите са отговорни за действия, извършени от техни агенции или длъжностни лица, или при упражняване на техните правомощия; призовава за пълна отчетност на саудитската държава; подкрепя искането, отправено от върховния комисар на ООН по правата на човека, за отмяна на имунитета на всички саудитски длъжностни лица, за които има вероятност да са замесени в случая;

3.  изразява дълбокото си огорчение, предизвикано от разпространените от органите на Саудитска Арабия противоречиви и лъжливи версии за съдбата на Джамал Хашогджи; потресен е от факта, че според европейските медии 15 саудитски граждани, включително Махер Абдулазиз Мутреб, роднина на престолонаследника, са пристигнали в Истанбул сутринта в деня на убийството на Джамал Хашогджи, и че повечето от тях са отишли незабавно в консулството, което са напуснали в късния следобед; изразява също така изненадата си, че според същите източници служителите на консулството са получили половин ден почивка за следобеда; счита, че всичко това представлява съвкупност от евентуални доказателства, които са най-малкото обезпокоителни; поради това настоятелно призовава режимът да окаже пълно съдействие на независима международна разследваща комисия, за да може този случай да бъде решен при прозрачност и пълна яснота и да се оповести публично местонахождението на останките на Джамал Хашогджи;

4.  призовава саудитските органи на властта да подпишат и ратифицират Международната конвенция за защитата на всички лица срещу насилствено изчезване; припомня на саудитските органи техните международни задължения съгласно международното право, по-специално по отношение на забраната на изтезанията, както най-вече е залегнала в Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, която Саудитска Арабия е подписала и ратифицирала;

5.  категорично осъжда широкоразпространените нарушения на правата на човека, извършвани от Кралство Саудитска Арабия, и призовава саудитските органи да преустановят прилагането на телесни наказания на осъдени лица, включително бичуванията и ампутациите; настоятелно призовава Саудитска Арабия да приведе националното си законодателство в по-близко съответствие с международните стандарти за правата на човека;

6.  призовава органите на Саудитска Арабия да спрат недопустимото наказание на Раиф Бадауи и незабавно да го освободят заедно с всички лишени от свобода заради техните убеждения, включително защитниците на човешките права на жените Лужан ал-Хатлул, Еман ал-Нафиян, Азиза ал-Юсеф, Самар Бадауи, Насима ал-Сада и други жени, които бяха произволно задържани без повдигнати обвинения в началото на неотдавнашната вълна от арести през май;

7.  изразява дълбоката си загриженост в очакване на предстоящото дело в съда за борба с тероризма на Саудитска Арабия срещу петима души, включително младата Исра Ал-Гомгам и нейния съпруг Муса ал-Хашер, които са заплашени от смъртно наказание само за участие в протести в Източната провинция; осъжда факта, че най-малко четирима граждани на Саудитска Арабия са осъдени на смърт за престъпления, извършени когато обвиняемите са били на възраст под 18 години;

8.  категорично се противопоставя на смъртното наказание във всички случаи, независимо от естеството на престъплението; отново отправя своя призив за всеобщо премахване на смъртното наказание и призовава за незабавен мораториум върху изпълнението на смъртни присъди в Кралство Саудитска Арабия; осъжда трайното прилагане на смъртното наказание в страната по отношение на голямото разнообразие от престъпления, включително хомосексуалността, престъпленията, свързани с наркотици, вероотстъпничеството и магьосничеството;

9.  изразява съжаление, че въпреки ратификацията през октомври 2004 г на Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW), на практика жените в Саудитска Арабия продължават да бъдат дискриминирани по много начини — в личния си живот, в професионално отношение, в участието си в обществения живот, в подчинението си на мъжа, в ширещото се домашно насилие или в ограничаването на свободата за движение и на свободния избор на партньор; осъжда криминализирането на жените, жертва на насилие и сексуална експлоатация, които не са защитени като жертви, а съдени като проститутки;

10.  призовава саудитските органи да подобрят условията на работа и третирането на работниците имигранти, като се обърне специално внимание на положението на жените, работещи като домашни помощници, които са особено изложени на риск от сексуално насилие, както и на изкореняването на детския труд;

11.  осъжда факта, че въпреки широкоразпространените нарушения на правата на човека в Саудитска Арабия и въпреки финансирането от страна на държавата на терористични групи, Саудитска Арабия продължава да бъде основният съюзник на САЩ и държавите — членки на ЕС, в региона; изразява съжаление за политиката на двойни стандарти на ЕС, който поддържа двулични и преференциални отношения със Саудитска Арабия поради икономическите си и геостратегическите си интереси и поради зависимостта си от петрол; обръща внимание на тесните и общоизвестни връзки, които съществуват между някои европейски правителства, и по-специално испанското кралско семейство, и династията Ал Сауд, както и техните общи интереси;

12.  заклеймява лицемерната позиция на американската администрация в този случай и намерението ѝ да запази оръжейното споразумение между САЩ и Саудитска Арабия; призовава ЕС да прекрати своите преференциални отношения със Саудитска Арабия и да спре всяко търговско споразумение с тази държава, докато тя продължава да извършва широкоразпространени нарушения на правата на човека;

13.  осъжда намесата на Саудитска Арабия и нейните съюзници в Йемен и изразява дълбока загриженост във връзка с хуманитарната криза в страната, и по-специално с блокадата от страна на коалиционните сили, която възпрепятства потока на хуманитарна помощ;

14.  изразява дълбокото си съжаление относно дестабилизиращия ефект на продажбите на оръжие от страна на някои държави — членки на ЕС, като Испания, Обединеното кралство, Франция, Германия и Швеция, в Кралство Саудитска Арабия; отново призовава всички държави — членки на ЕС, да спрат продажбата на оръжия и военно оборудване в Саудитска Арабия предвид сериозните нарушения на международното хуманитарно право, извършени в Йемен; призовава държавите — членки на ЕС, да спазват Договора за търговията с оръжие от 2 април 2013 г. и Общата позиция на Съвета на Европейския съюз от 8 декември 2008 г.;

15.  припомня на ръководството на Саудитска Арабия ангажимента му страната да „поддържа най-високи стандарти при насърчаване и защита на правата на човека“, поет, когато Саудитска Арабия кандидатства и стана член на Съвета на ООН по правата на човека през 2013 г.; изразява дълбоко съжаление, че някои държави — членки на ЕС, гласуваха в подкрепа на това членство, както и на членството на Саудитска Арабия в Комисията на ООН за положението на жените, въпреки непрекъснатите нарушения в тази държава на правата на човека, и по-специално на правата на жените; настоятелно призовава държавите — членки на ЕС, да се застъпят в рамките на ООН за отмяната на членството на Саудитска Арабия в Съвета на ООН по правата на човека;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на генералния секретар на ООН, на Службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН, на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, на Арабската комисия по правата на човека, на краля и на правителството на Саудитска Арабия.

(1)

OВ C 378, 9.11.2017 г., стр. 64.

(2)

ОВ С 310, 25.8.2016 г., стр. 29.

(3)

OВ C 349, 17.10.2017 г., стр. 34.

(4)

Приети текстове, P8_TA(2018)0232.

(5)

OВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 142.

(6)

OВ C 356, 4.10.2018 г., стр. 104.

(7)

Приети текстове, P8_TA(2018)0383.

(8)

OВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 99.

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност