Postupak : 2018/2885(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0501/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0501/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 25/10/2018 - 13.18

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0434

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 289kWORD 56k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.197v01-00
 
B8-0501/2018

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o ubojstvu novinara Džemala Hašogdžija u saudijskom konzulatu u Istanbulu (2018/2885(RSP))


Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Martin Schirdewan u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o ubojstvu novinara Džemala Hašogdžija u saudijskom konzulatu u Istanbulu (2018/2885(RSP))  
B8-0501/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornika glavnog tajnika UN-a od 19. listopada 2018. o smrti Džemala Hašogdžija,

–  uzimajući u obzir izjavu koju je predsjednik Radne skupine UN-a za prisilne i nedobrovoljne nestanke Bernard Duhaime dao 18. listopada 2018.,

–  uzimajući u obzir izjavu visoke povjerenice UN-a za ljudska prava Michelle Bachelet od 16. listopada 2018. u kojoj ona potiče Saudijsku Arabiju da otkrije sve što zna o nestanku Džemala Hašogdžija,

–  uzimajući u obzir članak 41. Bečke konvencije o diplomatskim odnosima iz 1961. i članak 55. Bečke konvencije o konzularnim odnosima iz 1963. godine,

–  uzimajući u obzir komentare koje je potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Federica Mogherini dala 9. i 15. listopada, a posebno njezinu izjavu od 20. listopada 2018. o najnovijim događajima u vezi sa slučajem saudijskog novinara Džemala Hašogdžija,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima,

–  uzimajući u obzir Međunarodnu konvenciju o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a protiv mučenja i drugih oblika okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja,

–  uzimajući u obzir članak 19. Opće deklaracije o ljudskim pravima kojim se štiti sloboda mišljenja i izražavanja te članak 5. u kojem se navodi da se nitko ne smije podvrgnuti mučenju ili okrutnom, nečovječnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju,

–  uzimajući u obzir Arapsku povelju o ljudskim pravima, čijim se člankom 32. stavkom 1. jamči pravo na informiranje te sloboda mišljenja i izražavanja, dok se člankom 8. zabranjuje tjelesno ili psihološko mučenje ili okrutno, sramotno, ponižavajuće ili nečovječno postupanje,

–  uzimajući u obzir Zbirku informacija o Saudijskoj Arabiji od 30. kolovoza 2018. koju je Ured visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava sastavio uoči 36. sjednice Radne skupine za univerzalni periodični pregled Vijeća za ljudska prava koja će se održati od 5. do 16. studenog 2018. godine,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Saudijskoj Arabiji, osobito onu od 11. ožujka 2014. o Saudijskoj Arabiji, njezinim odnosima s EU-om i ulozi na Bliskom istoku i u sjevernoj Africi(1), od 12. veljače 2015. o slučaju g. Raifa Badawija u Saudijskoj Arabiji(2), od 8. listopada 2015. o slučaju Alija Muhameda al-Nimra(3) i od 31. svibnja 2018. o položaju boraca za prava žena u Saudijskoj Arabiji(4),

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o situaciji u Jemenu donesene 25. veljače 2016.(5) i 30. studenog 2017.(6), te onu od 4. listopada 2018. u kojoj se EU poziva da Saudijskoj Arabiji uvede embargo(7),

–  uzimajući u obzir članstvo Saudijske Arabije u Vijeću UN-a za ljudska prava,

–  uzimajući u obzir Zajedničko stajalište Vijeća 2008/944/ZVSP od 8. prosinca 2008. o definiranju zajedničkih pravila kojima se uređuje kontrola izvoza vojne tehnologije i opreme(8),

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je saudijski novinar Džemal Hašogdži nestao nakon što je posljednji put viđen kako ulazi u konzulat Saudijske Arabije u Istanbulu 2. listopada 2018. godine; budući da je saudijski režim više od dva tjedna širio proturječne i neiskrene verzije o sudbini Džemala Hašogdžija i negirao ikakvu upletenost u njegov nestanak;

B.   budući da su se u turskim medijima pojavile izrazito zabrinjavajuće informacije koje ukazuju na to da je Hašogdži mučen prije izvansudskog pogubljenja po nalogu države, u što su upletene saudijske vlasti, među ostalim i dužnosnici bliski princu prestolonasljedniku Muhamedu bin Salmanu; budući da je saudijski režim 19. listopada napokon priznao da je Hašogdži ubijen nedugo nakon što je ušao u veleposlanstvo Saudijske Arabije, ustvrdivši pritom da je on umro u „tučnjavi” sa saudijskim službenicima nakon što je izbio sukob između Džemala Hašogdžija i osoba koje su se s njim sastale u konzulatu te da su „razmirice (...) dovele do tučnjave, što je dovelo do smrti”;

C.   budući da Bečka konvencija o diplomatskim odnosima propisuje sljedeće: „prostorijama misije ne smije se koristiti na način koji je nespojiv s funkcijama misije kako su utvrđene u ovoj Konvenciji ili drugim pravilima općeg međunarodnog prava”;

D.   budući da je nakon Hašogdžijeva nestanka saudijski režim spriječio brzu, temeljitu, stvarnu, nepristranu i transparentnu istragu; budući da istražitelji do 15. listopada 2018., nakon dogovora s turskim vlastima, nisu mogli provesti istragu u prostorijama saudijskog konzulata, a da im je pristup rezidenciji konzula odobren 17. listopada 2018.; budući da je generalni konzul Muhamed al-Otaibi 16. listopada 2018. napustio zemlju;

E.   budući da proteklih mjeseci princ prestolonasljednik Muhamed bin Salman al-Saud provodi raširenu represiju nad borcima za ljudska prava, aktivisticama, odvjetnicima, novinarima, intelektualcima i piscima, koja je još pojačana otkad je učvrstio svoju kontrolu nad sigurnosnim institucijama u zemlji; budući da se saudijski novinari i aktivisti za ljudska prava koji žive u inozemstvu u posljednjih nekoliko mjeseci ne oglašavaju zbog prijetnji njihovim obiteljima u Saudijskoj Arabiji;

F.   budući da zakon Saudijske Arabije iz 2014. godine o suzbijanju terorizma sadrži iznimno široku definiciju terorizma pa se njime omogućuje kriminalizacija mirnog izražavanja i dopušta zadržavanje pojedinaca u razdoblju do 90 dana bez mogućnosti pristupa za članove obitelji ili odvjetnike, čime im se uskraćuje pravna zaštita od mučenja;

G.   budući da su države dužne poduzeti sve mjere kako bi spriječile mučenje, prisilne nestanke i ostale ozbiljne povrede ljudskih prava, istražile navode o radnjama koje se mogu smatrati kaznenim djelima tog tipa i privele pravdi osobe za koje se sumnja da su počinitelji;

H.   budući da je Odbor UN-a protiv mučenja izrazio zabrinutost zbog prijavljenog postojanja tajnih mjesta zadržavanja i odsustva neovisne ustanove za redovite i nenajavljene posjete svim zatvorima u Saudijskoj Arabiji;

I.   budući da je Radna skupina UN-a za prisilne nestanke izrazila ozbiljnu zabrinutost da se u posljednjih nekoliko godina prisilni nestanci sve više koriste za prikupljanje dokaza i okončanje istraga, ali da se to odvija izvan područja pravne zaštite i često uključuje prisilu i mučenje; budući da se praksa država da pojedince otmu izvan svojih granica, uz suglasnost države domaćina ili bez nje, upotrebljava za suzbijanje političkog neslaganja ili zbog navodne borbe protiv terorizma;

J.   budući da je stanje ljudskih prava u Saudijskoj Arabiji i dalje vrlo zabrinjavajuće, posebno u pogledu nepostojanja demokratskih prava, diskriminacije žena i postojanja tjelesnog kažnjavanja i smrtne kazne;

K.   budući da je zabrana mučenja i okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja obuhvaćena ne samo svim međunarodnim i regionalnim instrumentima za ljudska prava nego i predstavlja jedno od pravnih načela međunarodnog običajnog prava pa je stoga obvezujuća za sve države, neovisno o tome jesu li ratificirale relevantne instrumente;

L.   budući da se smrtna kazna u Saudijskoj Arabiji i dalje provodi za velik broj kaznenih djela; budući da je režim 2017. službeno proveo 146 pogubljenja; budući da se održavaju javna pogubljenja te da pogubljene osobe mogu biti razapete na križu i javno izložene;

M.   budući da Saudijska Arabija propisuje kažnjavanje brojnih kaznenih djela, npr. smrtnu kaznu za blasfemiju, ubojstvo, homoseksualni čin, zatim krađu ili izdaju, ali i smrtnu kaznu kamenovanjem za preljub i amputaciju za razbojništvo;

N.   budući da se u Saudijskoj Arabiji krše prava žena jer se one smatraju podređenima muškarcima i pod kontrolom su muškog člana obitelji umjesto da budu slobodne da donose vlastite odluke o stvarima kao što su izlazak ili putovanje; budući da unatoč objavi vrlo ograničenih mjera kojima se ženama daju određena prava, sustav muškog skrbništva i dalje postoji, što znači da žene mogu biti podvrgnute samovoljnom pritvoru ako skrbnik tvrdi da je neposlušna; budući da su saudijske žene diskriminirane u javnom životu i javnom prostoru te da u zemlji i dalje postoje štetne prakse kao što su vjenčanje djece i prisilno vjenčanje, obavezna pravila odijevanja za žene i poligamija;

O.   budući da je postupanje s mnogim radnicima imigrantima izuzetno zabrinjavajuće, osobito onih koji rade u građevinskom sektoru ili u pomoći u kućanstvu, u kojima su radni uvjeti slični ropstvu i uključuju dječji rad; budući da odredbe kojima se diskriminiraju strani radnici i dalje postoje u radnom pravu Saudijske Arabije; budući da se oko 500 000 indonezijskih radnika bez dokumenata u kućanstvima u Saudijskoj Arabiji trenutačno nalazi u ekstremno osjetljivom položaju;

P.   budući da je koalicija pod vodstvom Saudijske Arabije – koju podržavaju Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeni Arapski Emirati, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Maroko i Sudan – najodgovornija za smrti jemenskih civila i za dramatičnu humanitarnu krizu u Jemenu; budući da je ta koalicija počinila teške povrede humanitarnog prava koje obuhvaćaju i bombaške napade na bolnice i škole, što je dovelo do pogibije tisuća civila, većinom žena i djece; budući da su Ujedinjeni narodi Saudijsku Arabiju optužili da je u Jemenu počinila ratne zločine;

Q.   budući da osim snažne potpore koju joj daje SAD, Saudijska Arabija računa i na potporu mnogih država članicama EU-a, uključujući Ujedinjenu Kraljevinu, Francusku i Španjolsku, koje imaju snažne političke veze sa Saudijskom Arabijom, a koje se posebno odnose na sigurnost i obranu; budući da je EU najveći trgovinski partner Saudijske Arabije s više od 16 % ukupne trgovine; budući da veliki broj poduzeća EU-a ulaže u saudijsko gospodarstvo, posebice u naftnu industriju, i da je Saudijska Arabija važno tržište za izvoz industrijske robe EU-a u područjima kao što su obrana, promet te automobilski, medicinski i kemijski proizvodi; budući da je Saudijska Arabija drugi najveći uvoznik oružja na svijetu i da se oko 60 % oružja koje ona uveze proizvodi u EU-u;

R.   budući da je 22. siječnja 2015. saudijski kralj Salman stupio na prijestolje nasljedne, feudalne i apsolutne monarhije bez izabranog parlamenta; budući da Saudijska Arabija ima 28 milijuna stanovnika, među kojima je i 9 milijuna stranaca; budući da Saudijska Arabija ima vodeću ulogu u financiranju, širenju i promicanju posebno strogog tumačenja islama koje nadahnjuje terorističke organizacije;

1.  oštro osuđuje izvansudsko pogubljenje Džemala Hašogdžija koje su saudijski dužnosnici počinili u konzulatu Saudijske Arabije u Istanbulu; izražava sućut njegovoj zaručnici, obitelji i prijateljima; poziva na brzu, temeljitu, transparentnu, neovisnu i nepristranu međunarodnu istragu o okolnostima smrti Džemala Hašogdžija;

2.  žali zbog toga što je Saudijska Arabija iskoristila prostore diplomatske misije za počinjenje kaznenog djela, što predstavlja povredu njezinih obveza koje proizlaze iz Bečke konvencije o diplomatskim odnosima; podsjeća da su u skladu s međunarodnim pravom države odgovorne za djela koja počine njihova tijela ili dužnosnici u izvršavanju svojih ovlasti; poziva da Saudijska Arabija odgovara za svoja djela; podržava zahtjev visoke povjerenice UN-a za ljudska prava da se ukine imunitet svim saudijskim dužnosnicima potencijalno upletenima u ovaj slučaj;

3.  duboko žali zbog proturječnih i neiskrenih verzija o sudbini Džemala Hašogdžija koje su iznijele saudijske vlasti; iznenađen je što je, prema europskim medijima, 15 Saudijaca, uključujući i Mahera Abdulaziza Mutreba, rođaka princa prestolonasljednika, stiglo u Istanbul ujutro na dan ubojstva Džemala Hašogdžija i što je većina njih odmah otišla u konzulat, a otputovali su poslijepodne; također je iznenađen što je, prema istim izvorima, osoblje konzulata tog poslijepodneva dobilo pola dana slobodno; smatra da sve to skupa čini niz dokaza koji su u najmanju ruku zabrinjavajući, stoga potiče režim da u potpunosti surađuje s neovisnim međunarodnim istražnim odborom kako bi se ovaj slučaj riješio transparentno i postao potpuno jasan te kako bi se objavilo gdje se nalaze posmrtni ostaci Džemala Hašogdžija;

4.  apelira na saudijske vlasti da potpišu i ratificiraju Međunarodnu konvenciju o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka; podsjeća saudijske vlasti na njihove međunarodne obveze koje proizlaze iz međunarodnog prava, posebno u pogledu zabrane mučenja, što je upisano u Konvenciju UN-a protiv mučenja i drugih oblika okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, koju je Saudijska Arabija potpisala i ratificirala;

5.  oštro osuđuje rašireno kršenje ljudskih prava u Kraljevini Saudijskoj Arabiji te poziva saudijske vlasti da prestanu s postojećim provođenjem tjelesnih kazni nad osuđenim osobama, koje uključuju bičevanje i amputaciju; potiče Saudijsku Arabiju da svoje nacionalno zakonodavstvo više uskladi s međunarodnim normama u području ljudskih prava;

6.  poziva saudijske vlasti da prekinu neprihvatljivu kaznu Raifa Badawija i da ga odmah puste na slobodu, kao i sve ostale zatvorenike savjesti, uključujući braniteljice prava žena Loudžan al-Hatlul, Iman al-Nafdžan, Azizu al-Jusef, Samar Badavi, Nasimu al-Sadu i ostale žene koje su nakon početka najnovijeg vala uhićenja u svibnju samovoljno pritvorene bez optužnice;

7.  izražava najdublju zabrinutost zbog predstojećeg suđenja na saudijskom protuterorističkom sudu petorici osoba, među kojima su i Israa al-Gomgam i njezin suprug Musa al-Hašem, kojima prijeti smrtna kazna samo zbog toga što su sudjelovali u prosvjedima u istočnoj pokrajini; osuđuje činjenicu da najmanje četiri državljana Saudijske Arabije čeka na izvršenje smrtne kazne za kaznena djela počinjena u vrijeme kad su imali manje od 18 godina;

8.  naglašava svoje protivljenje smrtnoj kazni u svim slučajevima, bez obzira na vrstu kaznenog djela; ponavlja svoj poziv na ukidanje smrtne kazne i poziva na hitnu uspostavu moratorija na provedbu smrtnih kazni u Saudijskoj Arabiji; osuđuje ustrajnu primjenu smrtne kazne za najrazličitije stvari koje se u toj zemlji smatraju kaznenim djelima kao što su homoseksualnost, kaznena djela povezana s drogom, apostazija, vračanje i čarobnjaštvo;

9.  žali zbog činjenice da su, usprkos ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih naroda o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) koju je Saudijska Arabija provela u listopadu 2004., saudijske žene još uvijek diskriminirane na razne načine, primjerice u osobnom životu, u zapošljavanju, sudjelovanju u javnom životu, podložnosti muškarcima, široko rasprostranjenom nasilju u obitelji ili ograničavanjem njihova prava na slobodu kretanja i prava na slobodu biranja vlastitog partnera; osuđuje kriminalizaciju žena žrtava silovanja i seksualnog iskorištavanja, koje nisu zaštićene kao žrtve već se osuđuju kao prostitutke;

10.  poziva saudijske vlasti da poboljšaju uvjete rada i postupanja prema radnicima imigrantima, s posebnim naglaskom na položaj pomoćnica u domaćinstvu koje su posebno izložene riziku od spolnog nasilja, te na iskorjenjivanje dječjeg rada;

11.  osuđuje činjenicu da je unatoč raširenim kršenjima ljudskih prava u Saudijskoj Arabiji te unatoč tome da financira terorističke skupine, ta zemlja i dalje glavni saveznik SAD-a i država članica EU-a u regiji; žali zbog dvostrukih mjerila EU-a dokazanih u licemjernom i povlaštenom postupanju sa Saudijskom Arabijom, što je motivirano gospodarskim i geostrateškim interesima Europske unije i njezinom ovisnošću o nafti; skreće pozornost na bliske i javno poznate veze između nekih europskih vlada, a posebno španjolske kraljevske obitelji i dinastije Al Saud, kao i na njihove zajedničke interese;

12.  osuđuje licemjeran položaj administracije SAD-a u ovom slučaju i njezinu namjeru da sačuva ugovore o oružju između SAD-a i Saudijske Arabije; poziva EU da prekine svoj povlašten odnos sa Saudijskom Arabijom i da prekine sve trgovinske sporazume s tom zemljom sve dok ona i dalje naveliko krši ljudska prava;

13.  osuđuje intervenciju Saudijske Arabije i njezinih saveznika u Jemenu i veoma je zabrinut zbog humanitarne krize u toj zemlji, a posebno zbog blokade koju provode koalicijske snage koja priječi dostavu humanitarne pomoći;

14.  duboko žali zbog destabilizirajućih učinaka prodaje oružja nekih država članica EU-a, primjerice Španjolske, Ujedinjene Kraljevine, Francuske, Njemačke i Švedske, Kraljevini Saudijskoj Arabiji; ponovno poziva sve države članice EU-a da prestanu s prodajom oružja i vojne opreme Saudijskoj Arabiji zbog njezinih teških povreda međunarodnog humanitarnog prava u Jemenu; poziva države članice EU-a da poštuju Ugovor o trgovini oružjem od 2. travnja 2013. i Zajedničko stajalište Vijeća Europske unije od 8. prosinca 2008.;

15.  podsjeća vodstvo Saudijske Arabije na njegovu obvezu na „poštovanje najviših standarda u promicanju i zaštiti ljudskih prava” koju je preuzelo prilikom uspješne kandidature za članstvo u Vijeću UN-a za ljudska prava 2013. godine; duboko žali što su neke države članice EU-a glasale za to članstvo i za članstvo Saudijske Arabije u Komisiji UN-a o statusu žena unatoč tome što ta zemlja stalno krši ljudska prava, a posebno prava žena; poziva države članice EU-a da u okviru UN-a promiču ukidanje članstva Saudijske Arabije u Vijeću UN-a za ljudska prava;

16.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjsku i sigurnosnu politiku, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, Uredu visoke povjerenice UN-a za ljudska prava, Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, Arapskom odboru za ljudska prava te kralju i vladi Saudijske Arabije.

(1)

SL C 378, 9.11.2017., str. 64.

(2)

SL C 310, 25.8.2016., str. 29.

(3)

SL C 349, 17.10.2017., str. 34.

(4)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0232.

(5)

SL C 35, 31.1.2018., str. 142.

(6)

SL C 356, 4.10.2018., str. 104.

(7)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0383.

(8)

SL L 335, 13.12.2008., str. 99.

Posljednje ažuriranje: 24. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti