Postopek : 2018/2885(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0501/2018

Predložena besedila :

B8-0501/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 25/10/2018 - 13.18

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0434

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 352kWORD 55k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.197v01-00
 
B8-0501/2018

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o umoru novinarja Džamala Hašodžija na savdskem konzulatu v Istanbulu (2018/2885(RSP))


Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Marisa Matias, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Martin Schirdewan v imenu skupine GUE/NGL

Resolucija Evropskega parlamenta  o umoru novinarja Džamala Hašodžija na savdskem konzulatu v Istanbulu (2018/2885(RSP))  
B8-0501/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju izjave tiskovnega predstavnika generalnega sekretarja OZN z dne 19. oktobra 2018 o smrti Džamala Hašodžija,

–  ob upoštevanju izjave predsednika delovne skupine OZN za prisilna ali neprostovoljna izginotja Bernarda Duhaimeta z dne 18. oktobra 2018,

–  ob upoštevanju izjave komisarke OZN za človekove pravice Michelle Bachelet z dne 16. oktobra 2018, v kateri poziva Savdsko Arabijo, naj razkrije vse, kar ve o izginotju Džamala Hašodžija,

–  ob upoštevanju 41. člena Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih iz leta 1961 in 55. člena Dunajske konvencije o konzularnih odnosih iz leta 1963,

–  ob upoštevanju pripomb visoke predstavnice/podpredsednice Komisije Federice Mogherini z dne 9. in 15. oktobra 2018 in zlasti njene izjave z dne 20. oktobra 2018 o najnovejšem razvoju dogodkov v primeru savdskega novinarja Džamala Hašodžija,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah,

–  ob upoštevanju mednarodne konvencije o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem,

–  ob upoštevanju Konvencije OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju,

–  ob upoštevanju 19. člena Splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki varuje pravico do svobode mišljenja in izražanja, in 5. člena te konvencije, ki določa, da nihče ne sme biti podvržen mučenju ali okrutnemu, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju,

–  ob upoštevanju Arabske listine o človekovih pravicah, katere člen 32(1) zagotavlja pravico do obveščenosti ter do izražanja mnenja in svobode izražanja, člen 8 pa prepoveduje fizično ali psihično mučenje in drugo kruto, poniževalno, sramotilno ali nečloveško ravnanje,

–  ob upoštevanju zbirke poročil o Savdski Arabiji Visokega komisariata Združenih narodov za človekove pravice z dne 30. avgusta 2018 pred 31. zasedanjem delovne skupine Sveta za človekove pravice, pristojne za univerzalni redni pregled, ki bo potekalo od 5. do 16. novembra 2018,

–  ob upoštevanju prejšnjih resolucij o Savdski Arabiji, zlasti z dne 11. marca 2014 o Savdski Arabiji: odnosi z EU in njena vloga na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki(1), z dne 12. februarja 2015 o primeru Raifa Badavija(2), z dne 8. oktobra 2015 o primeru Alija Mohameda Al Nimra(3) in z dne 31. maja 2018 o položaju zagovornikov pravic žensk v Saudovi Arabiji(4),

–  ob upoštevanju prejšnjih resolucij o Jemnu, sprejetih 25. februarja 2016(5) in 30. novembra 2017(6) ter resolucije z dne 4. oktobra 2018, v katerem je pozval k uvedbi embarga EU na prodajo orožja Savdski Arabiji(7);

–  ob upoštevanju članstva Savdske Arabije v Svetu OZN za človekove pravice,

–  ob upoštevanju skupnega stališča Sveta 2008/994/SZVP z dne 8. decembra 2008, ki opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme(8),

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker se je za savdskim novinarjem Džamalom Hašodžijem po tem, ko je 2. oktobra 2018 vstopil v savdski konzulat v Istanbulu, izgubila vsaka sled; ker je savdski režim več kot dva tedna širil nasprotujoče si in prirejene informacije o usodi novinarja Hašodžija in zanikal vsakršno vpletenost v njegovo izginotje;

B.   ker so se v turških medijih pojavile zelo zaskrbljujoče informacije in trditve, da naj bi novinarja mučili in nato zunajsodno usmrtili po naročilu države, v kar naj bi bili vpleteni organi Savdske Arabije, vključno z uradniki, ki so blizu prestolonasledniku Mohamedu Bin Salmanu; ker je savdski režim 19. oktobra končno priznal, da je bil Džamal Hašodži ubit malo zatem, ko je vstopil v savdski konzulat, vendar trdi, da je novinar umrl v pretepu s savdskimi uradniki, do katerega je prišlo zaradi verbalnega prepira med novinarjem in ljudmi, s katerimi se je srečal na konzulatu;

C.   ker se prostori diplomatskega predstavništva v skladu z Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih ne smejo uporabiti za namene, ki niso združljivi z nalogami diplomatskega predstavništva, kot so določene s to konvencijo ali drugimi pravili občega mednarodnega prava;

D.   ker je savdski režim po izginotju Hašodžija skušal na vse načine preprečiti hitro, temeljito, učinkovito, nepristransko in pregledno preiskavo; ker preiskovalci niso smeli preiskati prostorov savdskega konzulata vse do 15 oktobra 2018, ko so turški organi dosegli dogovor o tem, medtem ko so 17. oktobra 2018 dobili tudi dovoljenje za vstop v zasebne prostore generalnega konzula; ker je generalni konzul Mohamed Al Otaibi 16. oktobra 2018 zapustil državo;

E.   ker se zadnjih nekaj mesecev pod nadzorom prestolonaslednika Mohameda Bin Salmana vsesplošno zatirajo zagovorniki človekovih pravic, aktivistke, odvetniki, novinarji, akademiki in pisatelji, kar se je okrepilo, odkar je princ utrdil svoj nadzor nad državnimi varnostnimi ustanovami; ker so savdski novinarji in aktivisti za človekove pravice, ki živijo v tujini, v zadnjih mesecih obmolknili zaradi groženj njihovim družinam v Savdski Arabiji;

F.   ker je terorizem v savdskem protiterorističnem zakonu iz leta 2014 izredno široko opredeljen, kar omogoča inkriminacijo dejanj miroljubnega izražanja in dopušča pridržanje posameznikov do 90 dni brez stika z družinskimi člani ali dostopa do pravnega svetovanja, kar pomeni, da nimajo pravne zaščite pred mučenjem;

G.   ker so države dolžne sprejeti vse ukrepe, da preprečijo mučenje, prisilna izginotja in druge hude kršitve človekovih pravic, ter preiskati obtožbe teh kaznivih dejanj in osumljene storitve teh dejanj privesti pred sodišče;

H.   ker je odbor OZN proti mučenju izrazil zaskrbljenost zaradi poročanj o obstoju skrivnih zaporov in o tem, da neodvisne institucije ne opravljajo rednih in nenapovedanih obiskov vseh zaporov v Savdski Arabiji;

I.   ker je delovna skupina OZN za prisilna izginotja izrazila globoko zaskrbljenost, ker je v zadnjih letih vse več prisilnih izginotij, katerih namen je od ljudi pridobiti dokaze, pogosto s prisilo in mučenjem, in končati preiskavo brez pravnega varstva; ker se praksa, ko država posameznika ugrabi v drugi državi s privolitvijo države gostiteljice ali brez, uporablja za zatiranje političnega nasprotovanja ali domnevni boj proti terorizmu;

J.   ker je stanje na področju človekovih pravic v Savdski Arabiji še vedno izredno kritično, zlasti kar zadeva pomanjkanje demokratičnih pravic, diskriminacijo žensk, telesno kaznovanje in izvrševanje smrtne kazni;

K.   ker je prepoved mučenja in krutega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja vključena v vse mednarodne in regionalne instrumente na področju človekovih pravic in je norma običajnega mednarodnega prava, kar pomeni, da je zavezujoča za vse države, ne glede na to, ali so podpisnice ustreznih mednarodnih pogodb ali ne;

L.   ker se smrtna kazen v Savdski Arabiji še vedno izreka za zelo različna kazniva dejanja; ker je režim leta 2017 uradno izvršil 146 smrtih kazni; ker se usmrtitve izvršujejo javno, obsojenci pa so lahko križani in postavljeni na ogled javnosti;

M.   ker se v Savdski Arabiji izrekajo kazni za vrsto kaznivih dejanj, na primer smrtna kazen za bogokletstvo, umor, homoseksualnost, krajo ali izdajo ter smrtna kazen s kamenjanjem za prešuštvo ali amputacija udov za razbojništvo;

N.   ker v Savdski Arabiji kršijo pravice žensk, saj ženska velja za manj vredno v primerjavi z moškim ter je podrejena moškemu članu družine in se ne more svobodno odločati, na primer o tem, da gre iz hiše ali potuje; ker je kljub napovedim maloštevilnih ukrepov, s katerimi se ženskam priznajo nekatere pravice, še vedno uveljavljen sistem moškega skrbništva, ki omogoča samovoljno pridržanje žensk, če njihov skrbnik trdi, da so neposlušne; ker so Savdijke diskriminirane v javnem življenju in na javnih mestih, poleg tega v državi še vedno obstajajo škodljive navade, med katere sodijo otroške in prisilne poroke, obvezna pravila oblačenja za ženske in poligamija;

O.   ker je zelo zaskrbljujoče, kako se obravnavajo številni priseljenski delavci, zlasti v gradbenem sektorju in gospodinjske pomočnice, kjer so delovni pogoji podobni suženjstvu in kjer delajo tudi otroci; ker savdska delovna zakonodaja vsebuje diskriminacijske določbe za tuje delavce; ker je v Savdski Arabiji v izredno ranljivem položaju približno 500.000 neregistriranih indonezijskih delavcev v gospodinjstvu;

P.   ker je savdska koalicija, ki jo podpirajo Združene države Amerike, Združeni arabski emirati, Bahrajn, Kuvajt, Jordanija, Maroko in Sudan, glavni razlog za smrt jemenskih civilistov in je odgovorna za veliko humanitarno krizo v Jemnu; ker je ta koalicija grobo kršila humanitarno pravo, med drugim je bombardirala bolnišnice in šole, pri čemer je življenje izgubilo na tisoče civilistov, v glavnem ženske in otroci; ker so Združeni narodi Savdsko Arabijo obtožili vojnih hudodelstev v Jemnu;

Q.   ker se Savdska Arabija poleg močne podpore ZDA zanaša na podporo številnih držav članic EU, med drugim Združenega kraljestva, Francije in Španije, ki imajo tesne politične odnose s Savdsko Arabijo, zlasti na področju varnosti in obrambe; ker je EU največja trgovinska partnerica Savdske Arabije, saj z njo opravi več kot 16 % skupne trgovine; ker veliko podjetij iz EU vlaga v savdsko gospodarstvo, zlasti v naftno industrijo, in ker je Savdska Arabija pomemben trg za izvoz industrijskega blaga EU, zlasti na področjih, kot so obramba, promet ter avtomobilska, medicinska in kemična industrija; ker je Savdska Arabija v svetovnem merilu druga največja uvoznica orožja, približno 60 % orožja, ki ga uvozi, pa je proizvedenega v EU;

R.   ker je Savdski kralj Salman 22. januarja 2015 sedel na prestol in prevzel vodenje dedne in fevdalne absolutne monarhije brez izvoljenega parlamenta; ker ima Savdska Arabija 28 milijonov prebivalcev, vključno z devetimi milijoni tujcev; ker ima vodilno vlogo pri financiranju, širjenju in promoviranju posebej stroge razlage islama v svetu, ki je navdih terorističnim organizacijam;

1.  ostro obsoja zunajsodno usmrtitev Džamala Hašodžija, ki so jo izvršili savdski uradniki v prostorih savdskega konzulata v Istanbulu; izreka sožalje njegovi zaročenki, družini in prijateljem; poziva k hitri, temeljiti, pregledni, neodvisni in nepristranski mednarodni preiskavi okoliščin Hašodžijeve smrti;

2.  obžaluje, da je Savdska Arabija uporabila prostore diplomatskega predstavništva za storitev kaznivega dejanja in s tem kršila obveznosti iz Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih; želi spomniti, da je država po mednarodnem pravu odgovorna za dejanja, ki jih storijo njihove agencije ali uradniki, ali dejanja v okviru njihovih pooblastil; poziva, naj savdska država prevzame odgovornost; podpira zahtevo visokega komisarja OZN za človekove pravice, da se savdskim uradnikom, ki bi lahko bili vpleteni, odvzame imuniteta;

3.  odločno obsoja ravnanje savdskih oblasti, ki so širile nasprotujoče si in prirejene informacije o usodi Džamala Hašodžija; je presenečen, ker naj bi po poročanjih evropskih medijev tisto jutro, ko je bil ubit Džamal Hašodži, v Istanbul prispelo 15 Savdijcev, med njimi tudi prestolonaslednikov sorodnik Maher Abdulaziz Mutreb, in večina jih je šla takoj na konzulat, proti večeru pa so odšli; je presenečen tudi, ker naj bi po navedbah istih virov uslužbenci konzulata ta dan imeli prosto popoldne; meni, da bi vse to lahko bili dokazi, ki so milo rečeno zaskrbljujoči; zato poziva oblasti, naj brezpogojno sodelujejo z neodvisno mednarodno preiskovalno komisijo, da se zadeva reši pregledno in popolnoma jasno, in naj javnosti razkrijejo, kje so ostanki Džamala Hašodžija;

4.  poziva savdske oblasti, naj podpišejo in ratificirajo mednarodno konvencijo o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem; jih opozarja na njihove obveznosti po mednarodnem pravu, zlasti kar zadeva prepoved mučenja, ki je najbolj očitno zagotovljena v Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, ki jo je Savdska Arabija podpisala in ratificirala;

5.  odločno obsoja splošno kršenje človekovih pravic v Kraljevini Savdski Arabiji in poziva savdske oblasti, naj odpravijo izrekanje telesnih kazni obsojencem, vključno z bičanjem in amputacijami; poziva Savdsko Arabijo, naj svojo nacionalno pravo približa mednarodnim standardom na področju človekovih pravic;

6.  poziva savdske oblasti, naj ustavijo nesprejemljivo kaznovanje Raifa Badavija in ga takoj izpustijo, kot tudi vse druge zapornike vesti, med katerimi so zagovornice pravic žensk Ludžajn Al Hatul, Iman Al Nafjan, Aziza Al Jusef, Samar Badavi in Nasima Al Sada ter druge ženske, ki so bile v okviru vala aretacij maja samovoljno pridržane brez obtožnice;

7.  je zelo zaskrbljen zaradi bližnjega sojenja petim posameznikom pred protiterorističnim sodiščem Savdske Arabije, med katerimi sta tudi mlada Isra Al Ghomgham in njen soprog Musa Al Hasšem, ki jima grozi smrtna kazen zgolj zaradi udeležbe na protestih v vzhodni provinci; obsoja dejstvo, da najmanj štirje državljani Savdske Arabije čakajo na izvršitev smrtne kazni zaradi dejanj, ki so jih storili, preden so dopolnili 18 let;

8.  poudarja, da nasprotuje smrtni kazni v vseh primerih, ne glede na naravo kaznivega dejanja; ponovno poziva k splošni odpravi smrtne kazni in k takojšnjemu moratoriju za izvrševanje smrtnih kazni v Savdski Arabiji; obsoja, da v državi še vedno izrekajo smrtno kazen za zelo različna kazniva dejanja, vključno s homoseksualnostjo, prekrški, povezanimi s prepovedanimi drogami, odpadništvom, čarovništvom in magijo;

9.  obžaluje, da se Savdijke kljub temu, da je Savdska Arabija oktobra 2004 ratificirala Konvencijo OZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (CEDAW), še vedno dejansko soočajo z diskriminacijo na različne načine, na primer v zasebnem življenju, kar zadeva zaposlitev ali udeležbo v javnem življenju, v obliki podrejenosti moškemu, nasilja v družini ter omejevanja svobode gibanja in svobodne izbire partnerja; obsoja kriminalizacijo žensk, ki so žrtve posilstva in spolnega izkoriščanja, ter dejstvo, da kot žrtve nimajo zaščite, temveč se jih obsoja kot prostitutke;

10.  poziva savdske organe, naj izboljšajo delovne pogoje in obravnavanje priseljenskih delavcev, pri čemer naj posebno pozornost namenijo položaju žensk, ki delajo kot gospodinjske pomočnice, saj so še posebej izpostavljene spolnemu nasilju, ter naj odpravijo delo otrok;

11.  obsoja, da je Savdska Arabija kljub splošnemu kršenju človekovih pravic in kljub temu, da ta država financira teroristične skupine, še vedno glavna zaveznica ZDA in držav članic EU v regiji; obžaluje politiko dvojnih meril EU, ki se do Savdske Arabije vede licemersko in ji je naklonjena zaradi gospodarskih in geostrateških interesov ter svoje odvisnosti od nafte; opozarja na tesne in splošno znane odnose med evropskimi vladami in zlasti špansko kraljevo družino ter dinastijo Al Sauda, pa tudi na njihove skupne interese;

12.  obsoja licemersko stališče ameriške administracije v tej zadevi in njeno namero o ohranitvi orožarskega posla med ZDA in Savdsko Arabijo; poziva EU, naj prekine preferencialne odnose s Savdsko Arabijo in naj ustavi vse trgovinske sporazume s to državo, dokler bo vsesplošno kršila človekove pravice;

13.  obsoja posredovanje Savdske Arabije in njenih zaveznic v Jemnu in je zelo zaskrbljen zaradi humanitarne krize v tej državi in zlasti zaradi blokade koalicijskih sil, ki preprečuje dostavo humanitarne pomoči;

14.  globoko obžaluje destabilizacijski učinek prodaje orožja nekaterih držav članic, kot so Španija, Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija in Švedska, Kraljevini Savdski Arabiji; ponovno poziva vse države članice EU, naj prenehajo prodajati orožje in vojaško opremo Savdski Arabiji, saj je ta država v Jemnu grobo kršila mednarodno pravo; poziva države članice, naj spoštujejo pogodbo o trgovini z orožjem z dne 2. aprila 2013 in skupno stališče Sveta Evropske unije z dne 8. decembra 2008;

15.  želi spomniti vodstvo Savdske Arabije, da se je leta 2013 v svoji prošnji za članstvo v Svetu OZN za človekove pravice, ki ga je nato država pridobila, zavezalo, da bo pri uveljavljanju in varovanju človekovih pravic ohranjalo najvišje standarde; globoko obžaluje, da so nekatere države članice glasovale za to članstvo, pa tudi za članstvo Savdske Arabije v komisiji OZN o položaju žensk, čeprav ta država ves čas krši človekove pravic, zlasti pravice žensk; poziva države članice, naj se v okviru OZN zavzemajo za razveljavitev članstva Savdske Arabije v svetu OZN za človekove pravice;

16.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, generalnemu sekretarju OZN, Visokemu komisariatu OZN za človekove pravice, parlamentarni skupščini Sveta Evrope, arabskemu odboru za človekove pravice ter kralju in vladi Savdske Arabije.

 

(1)

UL C 378, 9.11.2017, str. 64.

(2)

UL C 310, 25.8.2016, str. 29;

(3)

UL C 349, 17.10.2017, str. 34.

(4)

Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0232.

(5)

UL L 35, 31.1.2018, str. 142.

(6)

UL C 356, 4.10.2018, str. 104.

(7)

Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0383.

(8)

UL L 335, 13.12.2008, str. 99.

Zadnja posodobitev: 24. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov