Postup : 2018/2885(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0503/2018

Předložené texty :

B8-0503/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/10/2018 - 13.18

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0434

NÁVRH USNESENÍ
PDF 304kWORD 55k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.199v01-00
 
B8-0503/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o zabití novináře Džamála Chašogiho na saúdském konzulátě v Istanbulu  (2018/2885(RSP))


Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o zabití novináře Džamála Chašogiho na saúdském konzulátě v Istanbulu (2018/2885(RSP))  
B8‑0503/2018

Evropský parlament,

-s ohledem na svá předchozí usnesení týkající se Saúdské Arábie, zejména na usnesení z března 2014 o Saúdské Arábii, jejích vztazích s EU a její úloze na Blízkém východě a v severní Africe, usnesení z února 2015 o případu Ráifa Badawího v Saúdské Arábii, usnesení z října 2015 o případu Alího Mohameda an-Nimra, usnesení z května 2018 o situaci obránců práv žen v Saúdské Arábii a usnesení přijatá v listopadu 2017, únoru 2016 a říjnu 2018, která požadují uvalení celounijního zbrojního embarga na Saúdskou Arábii kvůli závažným obviněním Saúdské Arábie z porušení mezinárodního humanitárního práva v Jemenu,

 

-s ohledem na prohlášení kancléřky Angely Merkelové o dočasném pozastavení vývozu zbraní do Království Saúdské Arábie ze dne 21. října 2018,

 

-s ohledem na komentáře vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyně Komise Federicy Mogheriniové ze dne 9. a 15. října 2018, s ohledem na prohlášení vysoké představitelky, místopředsedkyně Komise jménem EU ohledně nejnovějšího vývoje v případu saúdského novináře Džamála Chašogiho ze dne 20. října 2018,

 

-s ohledem na prohlášení komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové, v němž naléhavě vyzývá Saúdskou Arábii, aby odhalila veškeré známé informace o zmizení Džamála Chašogiho, ze dne 16. října 2018,

 

-s ohledem na prohlášení expertů OSN, v němž požadují prošetření zmizení saúdského novináře v Istanbulu, ze dne 9. října 2018,

 

-s ohledem na prohlášení ministrů zahraničních věcí zemí G7 ohledně zmizení Džamála Chašogiho ze dne 16. října 2018,

 

-s ohledem na společné prohlášení ministrů zahraničních věcí Spojeného království, Francie

a Německa ohledně zmizení Džamála Chašogiho,

 

-s ohledem na členství Saúdské Arábie v Radě OSN pro lidská práva,

 

-s ohledem na obecné zásady EU v oblasti lidských práv ohledně svobody projevu online a offline,

 

-s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

 

-s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,

 

-s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

 

-s ohledem na udělení Sacharovovy ceny za svobodu myšlení a projevu saúdskému blogerovi Ráifovi Badawímu v roce 2015;

 

-s ohledem na článek 123 jednacího řádu,

 

 

A.vzhledem k tomu, že prominentní saúdský novinář Džamál Chašogi je pohřešován od svého vstupu na konzulát Saúdské Arábie v Istanbulu dne 2. října 2018 a od té doby nebyl spatřen; vzhledem k tomu, že vyšly najevo mimořádně znepokojivé informace o jeho osudu, které vedly k obvinění z možného zabití bez soudního procesu a státem zaplacené vraždy;

 

B.vzhledem k tomu, že král Salmán ibn Abd al-Azíz během telefonátu s prezidentem Trumpem popřel, že by věděl cokoli o tom, co se s Džamálem Chašogim stalo;

 

C.vzhledem k tomu, že existují tvrzení o tom, že z konzulátu byly odstraněny veškeré kamerové záznamy, všichni turečtí zaměstnanci měli nařízeno vzít si den volna, některé části konzulátu byly po zmizení Džamála Chašogiho nově vymalovány a dne 2. října 2018 – v den, kdy Chašogi zmizel – do Istanbulu přiletělo a později z něj odletělo dvěma pronajatými letadly 15 saúdských občanů, z nichž většina měla jasné vazby na korunního prince Mohameda ibn Salmána, státní bezpečnostní služby, armádu či jiná vládní ministerstva;

 

D.vzhledem k tomu, že po zmizení Džamála Chašogiho kladly saúdské orgány překážky bránící rychlému, důkladnému, účinnému, nestrannému a transparentnímu vyšetřování; vzhledem k tomu, že teprve na mezinárodní nátlak a po dohodě s tureckými orgány bylo vyšetřovatelům umožněno dne 15. října 2018 prozkoumat vnitřní prostory saúdského konzulátu a dne 17. října 2018 získali přístup do rezidence generálního konzula; vzhledem k tomu, že podle tureckých sdělovacích prostředků generální konzul Mohamed al-Utajbí dne 16. října 2018 opustil zemi;

 

E.vzhledem k tomu, že Království Saúdská Arábie vydalo dne 14. října prohlášení, v němž hrozilo odvetou za jakákoli případná restriktivní opatření či opatření za účelem zajištění odpovědnosti přijatá v reakci na zmizení Džamála Chašogiho vládami nebo organizacemi;

 

F.vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie přiznala, že k zabití Džamála Chašogiho došlo na jejím konzulátě v Istanbulu;

 

G.vzhledem k tomu, že turečtí a saúdští představitelé oznámili společné vyšetřování zmizení Džamála Chašogiho; vzhledem k tomu, že experti OSN požadují mezinárodní a nezávislé prošetření jeho zmizení;

 

H.vzhledem k tomu, že státy mají povinnost přijmout veškerá opatření s cílem předcházet mučení, nuceným zmizením a jiným závažným porušením lidských práv, vyšetřovat obvinění z těchto trestných činů a spravedlivě soudit ty, kdo jsou podezřelí z jejich spáchání;

 

I.vzhledem k tomu, že svoboda názoru a projevu v tisku a sdělovacích prostředcích online i offline je základním právem každé lidské bytosti, klíčovou podmínkou i katalyzátorem demokratizace a reforem a zásadní kontrolní pojistkou moci; vzhledem k tomu, že svobodné, rozmanité a nezávislé sdělovací prostředky jsou nezbytné k podpoře a ochraně lidských práv v jakékoli společnosti; vzhledem k tomu, že práce novinářů, spočívající v odhalování zneužití moci, odhalování korupce a zpochybňování obdržených stanovisek, je často vystavuje zvláštnímu riziku zastrašování a násilí;

 

J.vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie má nejvyšší počet uživatelů Twitteru na Středním východě; vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie se nachází na seznamu „nepřátel internetu“, který vypracovala organizace Reportéři bez hranic, a to kvůli cenzuře saúdských médií a internetu a postihování těch, kdo kritizují vládu či náboženství; vzhledem k tomu, že nositel Sacharovovy ceny z roku 2015 Ráif Badawí byl opakovaně tělesně trestán a doposud je ve vězení pouze za to, že mírumilovně vyjadřoval své názory;

 

K.vzhledem k tomu, že saúdští novináři a obránci lidských práv pobývající v zahraničí, a to i v západních hlavních městech, čelí výhrůžkám týkajícím se jejich rodin v Saúdské Arábii;

 

L.vzhledem k tomu, že korunní princ Mohamed ibn Salmán vede v posledních měsících rozsáhlou nátlakovou akci na přední obránce lidských práv, právníky, novináře, spisovatele a blogery, která ještě zintenzivnila poté, co začal upevňovat svou kontrolu nad bezpečnostními orgány v zemi;

 

M.vzhledem k tomu, že saúdský režim zároveň vede nákladnou kampaň v mezinárodních sdělovacích prostředcích, v níž se prezentuje jako modernizující síla a reformy oznamuje prostřednictvím reklam v novinách a na reklamních plochách v západních hlavních městech; vzhledem k tomu, že korunní princ Mohamed ibn Salmán „křížem krážem“ procestoval Spojené státy a setkal se při té příležitosti s prezidentem a řadou vedoucích představitelů technologických odvětví a zábavního průmyslu včetně celebrit;

 

N.vzhledem k tomu, že saúdský režim při vícero příležitostech vyvíjel nátlak na země i mezinárodní organizace a vyhrožoval jim nebo zablokoval mezinárodní nezávislé vyšetřování v reakci na kritiku ze strany těchto zemí či organizací ohledně porušování lidských práv v Saúdské Arábii nebo porušení mezinárodního humanitárního práva spáchaných v Jemenu;

 

O.vzhledem k tomu, že systémy kamerového dohledu a jiná zařízení dvojího užití jsou v Saúdské Arábii využívány ke sledování obránců lidských práv a kritiků;

 

 

 

1.odsuzuje nucené zmizení a údajné zabití bez soudního procesu a státem zaplacenou vraždu Džamála Chašogiho a vyjadřuje upřímnou soustrast jeho blízkým;

 

2.je mimořádně znepokojen informacemi o osudu Džamála Chašogiho a tvrzeními o zapojení saúdských agentů; bere na vědomí probíhající vyšetřování vedené tureckými a saúdskými orgány; požaduje nicméně nezávislé a nestranné mezinárodní vyšetření okolností tohoto případu; žádá, aby byly identifikovány odpovědné osoby a aby byly souzeny uznaným, důvěryhodným, nezávislým a nestranným soudem;

 

3.naléhavě vyzývá saúdské orgány, aby zveřejnily informace o pozůstatcích Džamála Chašodiho, a žádá saúdské a turecké orgány, aby zajistily plnou transparentnost vyšetřování; naléhavě vyzývá vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise, aby podpořila žádost expertů OSN o nezávislé mezinárodní vyšetřování a aby nabídla plnou podporu a technickou pomoc při vyšetřování jak mezinárodní iniciativám, tak tureckým orgánům;

 

4.znovu opakuje, že jsou-li zmizení a vražda Džamála Chašodiho připisovány saúdským agentům, odpovědnost musí nést státní subjekty i jednotlivci; vyzývá v této souvislosti vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise i členské státy, aby byly připraveny uvalit cílené sankce, včetně vízových omezení a zmrazení majetku saúdských občanů a lidskoprávních sankcí proti Saúdské Arábii;

 

5.naléhavě vyzývá vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise, ESVČ a členské státy, aby se Saúdskou Arábií vedly strukturovaný dialog o lidských právech, základních svobodách a znepokojivé úloze této země v regionu, a to v rámci vztahů EU s Radou pro spolupráci v Zálivu;

 

6.odsuzuje neustálé obtěžování obránců lidských práv, právníků, novinářů, spisovatelů a blogerů ze strany saúdských orgánů jak v zemi, tak v zahraničí, a trvá na tom, aby saúdské orgány podnikly nezbytné kroky k tomu, aby všichni mohli vykonávat svá práva, aniž by byli obtěžováni soudy nebo jinak perzekvováni, například prostřednictvím výhrůžek jejich rodinám;

 

7.žádá saúdské orgány, aby umožnily nezávislost tisku a sdělovacích prostředků a aby zajistily svobodu projevu online i offline, svobodu sdružování a pokojného shromažďování pro všechny obyvatele Saúdské Arábie; odsuzuje útisk obránců lidských práv a účastníků protestů při pokojných demonstracích; zdůrazňuje, že pokojné prosazování základních zákonných práv či vyjadřování kritických připomínek prostřednictvím sociálních médií jsou projevy nezadatelného práva; naléhavě vyzývá saúdské orgány, aby zrušily omezení, která obráncům lidských práv zakazují vystupovat na sociálních sítích a v mezinárodních sdělovacích prostředcích;

 

8.připomíná saúdským orgánům jejich mezinárodní závazky v souladu s Všeobecnou deklarací lidských práv, Mezinárodní úmluvou o občanských a politických právech a Úmluvou OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání;

 

9.vyzývá Saúdskou Arábii, aby zintenzivnila společenské a politické reformy, a znovu opakuje, že je nezbytné, aby Saúdská Arábie plně respektovala lidská práva a lidskou důstojnost, což zahrnuje i boj proti beztrestnosti;

 

10.připomíná vedení Saúdské Arábie jeho slib „řídit se při prosazování a ochraně lidských práv těmi nejvyššími měřítky“ v době, kdy se tato země v roce 2013 úspěšně ucházela o členství v Radě OSN pro lidská práva;

 

11.vyzývá saúdské orgány, aby zastavily jakékoli další bičování Ráifa Badawího a aby ho neprodleně a bezpodmínečně propustily, neboť je považován za vězně svědomí, který byl zadržen a odsouzen pouze proto, že uplatnil své právo na svobodu projevu; vyzývá orgány EU, aby na jeho případ poukazovaly při veškerých případných kontaktech na vysoké úrovni;

 

12.požaduje moratorium na trest smrti;

 

13.vyzývá Radu, aby na Saúdskou Arábii uvalila celounijní zbrojní embargo, v souladu se společným postojem 2008/944/CFSP, a rovněž požaduje embargo na vývoz systémů kamerového dohledu a jiných zařízení dvojího užití, které by mohly být v Saúdské Arábii využívány k represi;

 

14.žádá, aby bylo toto usnesení přeloženo do arabštiny;

 

15.pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise, Evropské službě pro vnější činnost, generálnímu tajemníkovi OSN, vysokému komisaři OSN pro lidská práva, Jeho Veličenstvu králi Salmánovi ibn Abd al-Azízovi al-Saúdovi a korunními princi Mohamedu ibn Salmán al-Saúdovi, vládě Království Saúdské Arábie a generálnímu tajemníkovi Střediska pro národní dialog Království Saúdské Arábie.

 

Poslední aktualizace: 24. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí