Διαδικασία : 2018/2885(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0503/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0503/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.18

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0434

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 508kWORD 53k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.199v01-00
 
B8-0503/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τη δολοφονία του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη (2018/2885(RSP))


Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη δολοφονία του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη (2018/2885(RSP))  
B8‑0503/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Σαουδική Αραβία, ιδίως τα ψηφίσματά του της 11ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη Σαουδική Αραβία, τις σχέσεις της με την ΕΕ και τον ρόλο της στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική(1), της 12ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την υπόθεση Raif Badawi(2), της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την υπόθεση Ali Mohammed al-Nimr(3), της 31ης Μαΐου 2018 σχετικά με την κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία(4), και τα ψηφίσματά του της 25ης Φεβρουαρίου 2016(5) σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη και της 30ής Νοεμβρίου 2017(6) και της 4ης Οκτωβρίου 2018(7) σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη, που ζητούν εμπάργκο όπλων κατά της Σαουδικής Αραβίας λόγω των σοβαρών καταγγελιών για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από τη Σαουδική Αραβία στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ της 21ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τη διακοπή των εξαγωγών όπλων στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας,

–  έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που διατύπωσε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής (ΑΠ/ΥΕ), Federica Mogherini, στις 9 και 15 Οκτωβρίου 2018, και τη δήλωσή της εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 20ής Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην υπόθεση του σαουδάραβα δημοσιογράφου Jamal Khashoggi,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, Michelle Bachelet της 16ης Οκτωβρίου 2018, που καλεί τη Σαουδική Αραβία να αποκαλύψει όλα όσα γνωρίζει για την εξαφάνιση του Jamal Khashoggi,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ της 9ης Οκτωβρίου 2018 όπου ζητείται η διενέργεια έρευνας για την εξαφάνιση του σαουδάραβα δημοσιογράφου Jamal Khashoggi στην Κωνσταντινούπολη,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών της G7 της 17ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την εξαφάνιση του Jamal Khashoggi,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας της 14ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την εξαφάνιση του Jamal Khashoggi,

–  έχοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία είναι μέλος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών ωμής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη ότι το 2015 το Βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης απονεμήθηκε στον σαουδάραβα μπλόγκερ Raif Badawi,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διακεκριμένος σαουδάραβας δημοσιογράφος Jamal Khashoggi αγνοείται μετά την είσοδό του στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη, στις 2 Οκτωβρίου 2018, και έκτοτε παραμένει άφαντος· λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά ανησυχητικές πληροφορίες σχετικά με την τύχη του, οι οποίες οδηγούν σε εικασίες για πιθανή εκτέλεση χωρίς δίκη και δολοφονία από το κράτος·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Πρόεδρο Τραμπ, ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας, Salman bin Abdulaziz, αρνήθηκε ότι γνωρίζει οτιδήποτε για το τι συνέβη στον Jamal Khashoggi·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν καταγγελίες ότι η συσκευή καταγραφής CCTV αφαιρέθηκε από το προξενείο, ότι όλοι οι τούρκοι υπάλληλοι έλαβαν εντολή να πάρουν άδεια, ότι βάφτηκαν εκ νέου τμήματα του προξενείου μετά την εξαφάνιση του Jamal Khashoggi και ότι δεκαπέντε Σαουδάραβες, οι περισσότεροι εκ των οποίων έχουν σαφείς δεσμούς με τον διάδοχο του θρόνου πρίγκηπα Mohammad bin Salman, τις υπηρεσίες κρατικής ασφάλειας, το στρατιωτικό υπουργείο ή άλλα κρατικά υπουργεία, έφθασαν στην Κωνσταντινούπολη και αναχώρησαν με δύο ναυλωμένα αεροσκάφη στις 2 Οκτωβρίου 2018, την ημέρα που εξαφανίστηκε ο Jamal Khashoggi·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την εξαφάνιση του Jamal Khashoggi, οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας έθεσαν εμπόδια για να υπονομεύσουν την ταχεία, εμπεριστατωμένη, αποτελεσματική, αμερόληπτη και διαφανή έρευνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο μετά τη διεθνή πίεση και συμφωνία με τις τουρκικές αρχές, επετράπη στους αρμόδιους για τη διερεύνηση της υπόθεσης να εξετάσουν το εσωτερικό του προξενείου της Σαουδικής Αραβίας στις 15 Οκτωβρίου 2018 και τους δόθηκε πρόσβαση στην κατοικία του γενικού προξένου στις 17 Οκτωβρίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο γενικός πρόξενος Mohammad al-Otaibi εγκατέλειψε τη χώρα στις 16 Οκτωβρίου 2018·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 14 Οκτωβρίου 2018 το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε δήλωση απειλώντας με τη λήψη μέτρων έναντι των περιοριστικών μέτρων και μέτρων λογοδοσίας που θα λάβουν ενδεχομένως κυβερνήσεις και/ή οργανισμοί ως απάντηση στην εξαφάνιση του Jamal Khashoggi·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία παραδέχθηκε ότι η δολοφονία του Jamal Khashoggi έλαβε χώρα στο προξενείο της στην Κωνσταντινούπολη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τούρκοι και σαουδάραβες αξιωματούχοι έχουν εξαγγείλει κοινή έρευνα για την εξαφάνιση του Jamal Khashoggi· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών έχουν ζητήσει διεθνή και ανεξάρτητη έρευνα για την εξαφάνισή του·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα μέτρα για την πρόληψη των βασανιστηρίων, των βίαιων εξαφανίσεων και άλλων σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να ερευνούν τις καταγγελίες περί πράξεων που συνιστούν εγκλήματα αυτού του είδους και να προσάγουν ενώπιον της δικαιοσύνης τους υπόπτους για τη διάπραξή τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα κάθε ανθρώπου και βασικές προϋποθέσεις και καταλύτες για τον εκδημοκρατισμό και τη μεταρρύθμιση και για ουσιαστικό έλεγχο στην εξουσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία χαρακτηρίζονται από ελευθερία, πολυμορφία και ανεξαρτησία έχουν ουσιώδη σημασία για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάθε κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο των δημοσιογράφων που αποκαλύπτουν κατάχρηση εξουσίας, φέρνοντας στο φως υποθέσεις διαφθοράς και αμφισβητώντας καθιερωμένες απόψεις, συχνά τους εκθέτει σε απτό κίνδυνο εκφοβισμού και βίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία έχει τον μεγαλύτερο αριθμό χρηστών του Twitter στη Μέση Ανατολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Δημοσιογράφων χωρίς Σύνορα «Εχθροί του Διαδικτύου» λόγω της λογοκρισίας που επιβάλλει στα μέσα ενημέρωσης της χώρας και στο διαδίκτυο, καθώς και της τιμωρίας όσων επικρίνουν την κυβέρνηση ή τη θρησκεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νικητής του Βραβείου Ζαχάρωφ 2015, Raif Badawi, υπέστη σωματική ποινή και εξακολουθεί να βρίσκεται στη φυλακή απλώς και μόνο επειδή εξέφρασε με ειρηνικό τρόπο τις απόψεις του·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σαουδάραβες δημοσιογράφοι και ακτιβιστές που έχουν έδρα εκτός της χώρας, μεταξύ άλλων και σε δυτικές πρωτεύουσες, αντιμετωπίζουν απειλές κατά των οικογενειών τους στη Σαουδική Αραβία·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τους τελευταίους μήνες ο διάδοχος του θρόνου πρίγκηπας Mohammad bin Salman έχει εποπτεύσει γενικευμένες διώξεις κατά εξεχόντων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόρων, δημοσιογράφων, συγγραφέων και μπλόγκερ, οι οποίες έχουν ενταθεί από τότε που ξεκίνησε να συγκεντρώνει τον έλεγχο των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποιεί ταυτόχρονα δαπανηρή διεθνή εκστρατεία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπου προβάλλεται ως εκσυγχρονιστική δύναμη και εξαγγέλλει μεταρρυθμίσεις με διαφημίσεις στις εφημερίδες και σε πινακίδες σε δυτικές πρωτεύουσες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάδοχος του θρόνου πρίγκηπας Mohammed bin Salman πραγματοποίησε στις Ηνωμένες Πολιτείες «γύρο της Αμερικής», όπου είχε συναντήσεις με τον Πρόεδρο και πολλές ηγετικές και εξέχουσες προσωπικότητες από τον κλάδο της τεχνολογίας και της ψυχαγωγίας, συμπεριλαμβανομένων διασημοτήτων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας έχει επανειλημμένως ασκήσει πιέσεις, εξαναγκάσει και απειλήσει χώρες καθώς και διεθνείς οργανισμούς και έχει μπλοκάρει διεθνείς ανεξάρτητες έρευνες ως απάντηση στις επικρίσεις που προέρχονται από τις εν λόγω χώρες και οργανισμούς για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία ή παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που διαπράττει στην Υεμένη·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συστήματα επιτήρησης και άλλα είδη διπλής χρήσης χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των κινήσεων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επικριτών στη Σαουδική Αραβία·

1.  καταδικάζει τη βίαιη εξαφάνιση και την εικαζόμενη εκτέλεση του Jamal Khashoggi χωρίς δίκη και απευθύνει τα συλλυπητήριά του στους οικείους του·

2.  εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για τις πληροφορίες που αφορούν την τύχη του Jamal Khashoggi και τις καταγγελίες για ανάμειξη σαουδαράβων πρακτόρων· λαμβάνει υπό σημείωση την εν εξελίξει έρευνα που διενεργούν τούρκοι και σαουδάραβες αξιωματούχοι· ζητεί, ωστόσο, τη διεξαγωγή ανεξάρτητης και αμερόληπτης διεθνούς έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του· ζητεί να εντοπισθούν και να προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι υπαίτιοι, ενώπιον αναγνωρισμένου, αξιόπιστου, ανεξάρτητου και αμερόληπτου δικαστηρίου·

3.  καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να αποκαλύψουν πού βρίσκεται η σορός του και ζητεί από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας να εξασφαλίσουν απόλυτη σαφήνεια και διαφάνεια στην έρευνά τους· καλεί την ΑΠ/ΥΕ να υποστηρίξει την έκκληση των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για ανεξάρτητη διεθνή έρευνα και να παράσχει πλήρη υποστήριξη και τεχνική βοήθεια τόσο στις διεθνείς πρωτοβουλίες όσο και στις τουρκικές αρχές στην έρευνά τους·

4.  επαναλαμβάνει ότι, σε περίπτωση που η εξαφάνιση και η δολοφονία του Jamal Khashoggi αποδοθεί σε πράκτορες της Σαουδικής Αραβίας, θα πρέπει να λογοδοτήσουν τόσο οι κρατικοί φορείς όσο και τα μεμονωμένα άτομα· ζητεί, εν προκειμένω, από την ΑΠ/ΥΕ και από τα κράτη μέλη να είναι έτοιμα να επιβάλουν στοχευμένες κυρώσεις, όπως απαγόρευση θεωρήσεων και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων κατά υπηκόων της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και κυρώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας·

5.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τα κράτη μέλη να διεξαγάγουν δομημένο διάλογο με τη Σαουδική Αραβία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τον προβληματικό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα στην περιοχή, στο πλαίσιο των σχέσεων της ΕΕ με τη Συνεργασία του Περσικού Κόλπου·

6.  καταδικάζει τη συνεχιζόμενη παρενόχληση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόρων, δημοσιογράφων, συγγραφέων και μπλόγκερ από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας, και τονίζει ότι οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να μπορούν όλοι να ασκούν ελεύθερα τα δικαιώματά τους χωρίς δικαστική παρενόχληση ή άλλα αντίποινα, όπως απειλές κατά των οικογενειών τους·

7.  καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να επιτρέψουν τον ανεξάρτητο Τύπο και τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και να διασφαλίσουν την ελευθερία της έκφρασης τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός διαδικτύου, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της ειρηνικής συνάθροισης για όλους τους κατοίκους της Σαουδικής Αραβίας· καταδικάζει την καταστολή κατά ακτιβιστών και διαδηλωτών όταν διαμαρτύρονται ειρηνικά· τονίζει ότι η ειρηνική υπεράσπιση βασικών νομικών δικαιωμάτων ή η διατύπωση κριτικής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνιστούν εκφράσεις ενός θεμελιώδους δικαιώματος· ζητεί επιτακτικά από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να άρουν τους περιορισμούς που έχουν επιβάλει στους ακτιβιστές που τους απαγορεύουν να εκφράζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης·

8.  υπενθυμίζει στις αρχές της Σαουδικής Αραβίας τις διεθνείς υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας·

9.  καλεί τη Σαουδική Αραβία να επιταχύνει τις κοινωνικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις και επαναλαμβάνει ότι η Σαουδική Αραβία οφείλει να σέβεται πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της ατιμωρησίας·

10.  υπενθυμίζει στην ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας την υπόσχεση που έδωσε ότι θα «τηρήσει τις υψηλότερες προδιαγραφές για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στο πλαίσιο της υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2013, που είχε επιτυχή έκβαση·

11.  καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να σταματήσουν την περαιτέρω μαστίγωση του Raif Badawi, να τον ελευθερώσουν άμεσα και χωρίς όρους, δεδομένου ότι θεωρείται κρατούμενος συνείδησης ο οποίος φυλακίστηκε και καταδικάστηκε αποκλειστικά και μόνο διότι άσκησε το δικαίωμά του στην ελευθερία έκφρασης· ζητεί από τις αρχές της ΕΕ να θέτουν το συγκεκριμένο θέμα σε όλες τις επαφές υψηλού επιπέδου που ενδέχεται να έχουν·

12.  ζητεί μορατόριουμ για τη θανατική ποινή·

13.  καλεί το Συμβούλιο να επιβάλει εμπάργκο όπλων στη Σαουδική Αραβία σε επίπεδο ΕΕ, σύμφωνα με την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ, και εμπάργκο στην εξαγωγή συστημάτων επιτήρησης και άλλων ειδών διπλής χρήσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη Σαουδική Αραβία για σκοπούς καταστολής·

14.  ζητεί να μεταφραστεί το παρόν ψήφισμα στη (σαουδ)αραβική γλώσσα·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλέα Salman bin Abdulaziz Al Saud και στον διάδοχο του θρόνου πρίγκηπα Mohammad Bin Salman Al Saud, την κυβέρνηση του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και στον Γενικό Γραμματέα του Κέντρου Εθνικού Διαλόγου του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

 

(1)

ΕΕ C 378 της 9.11.2017, σ. 64.

(2)

ΕΕ C 310 της 25.8.2016, σ. 29.

(3)

ΕΕ C 349 της 17.10.2017, σ. 34.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0232.

(5)

ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 142.

(6)

ΕΕ C 356 της 4.10.2018, σ. 104.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0383.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου