Procedūra : 2018/2885(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0503/2018

Pateikti tekstai :

B8-0503/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/10/2018 - 13.18

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0434

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 424kWORD 53k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.199v01-00
 
B8-0503/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymo Saudo Arabijos konsulate Stambule  (2018/2885(RSP))


Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymo Saudo Arabijos konsulate Stambule  (2018/2885(RSP))  
B8-0503/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas dėl Saudo Arabijos, visų pirma 2014 m. kovo 11 d. rezoliuciją dėl Saudo Arabijos, jos santykių su ES ir jos vaidmens Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje(1), 2015 m. vasario 12 d. rezoliuciją dėl Raifo Badawi atvejo(2) ir 2015 m. spalio 8 d. rezoliuciją dėl Ali Mohammedo al-Nimro atvejo(3), į 2018 m. gegužės 31 d. rezoliuciją dėl moterų teisių gynėjų padėties Saudo Arabijoje(4), 2016 m. vasario 25 d. rezoliuciją dėl humanitarinės padėties Jemene(5), 2017 m. lapkričio 30 d. rezoliuciją dėl humanitarinės padėties Jemene(6) ir 2018 m. spalio 4 d. rezoliuciją dėl padėties Jemene(7), kuriose ragina visoje ES įvesti ginklų embargą Saudo Arabijai, atsižvelgiant į sunkius kaltinimus Saudo Arabijai dėl Jemene vykdomų tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų,

–  atsižvelgdamas į kanclerės Angelos Merkel 2018 m. spalio 21 d. pareiškimą, kuriuo kol kas sustabdomas ginklų eksportas į Saudo Arabijos Karalystę,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai 2016 m. spalio 9 ir 15 d. pastabas ir į jos 2018 m. spalio 20 d. pareiškimą Europos Sąjungos vardu dėl naujausių įvykių, susijusių su Saudo Arabijos žurnalisto Jamalo Khashoggi atveju,

–  atsižvelgdamas į JT vyriausiosios žmogaus teisių komisarės Michelle Bachelet 2018 m. spalio 16 d. pareiškimą, kuriuo Saudo Arabija raginama atskleisti viską, ką žino apie Jamalo Khashoggi dingimą,

–  atsižvelgdamas į JT ekspertų 2018 m. spalio 9 d. pareiškimą, kuriame reikalaujama ištirti Saudo Arabijos žurnalisto Jamalo Khashoggi dingimą Stambule,

–  atsižvelgdamas į G 7 užsienio reikalų ministrų 2018 m. spalio 17 d. pareiškimą dėl Jamalo Khashoggi dingimo,

–  atsižvelgdamas į Jungtinės Karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos užsienio reikalų ministrų 2018 m. spalio 14 d. bendrą pareiškimą dėl Jamalo Khashoggi dingimo,

–  atsižvelgdamas į Saudo Arabijos narystę JT žmogaus teisių taryboje,

–  atsižvelgdamas į ES žmogaus teisių gaires dėl saviraiškos laisvės internete ir realiame gyvenime,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (TPPTP),

–  atsižvelgdamas į JT konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2015 m. Sacharovo premija už minties laisvę paskirta Saudo Arabijos tinklaraštininkui Raifui Badawi,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi žymus Saudo Arabijos žurnalistas Jamalas Khashoggi, apsilankęs Saudo Arabijos konsulate Stambule 2018 m. spalio 2 d., dingo ir po to jo niekas nebematė; kadangi į viešumą pateko ypatingą nerimą kelianti informacija apie jo likimą, kuri duoda pagrindo numanyti nužudymą be teismo ir valstybės sankcionuotą žmogžudystę;

B.  kadangi Saudo Arabijos Karalius Salmanas bin Abdulazizas telefoniniame pokalbyje su JAV Prezidentu Trumpu neigė ką nors žinąs apie tai, kas atsitiko Jamalui Khashoggi;

C.  kadangi esama įtarimų, kad vaizdo stebėjimo kamerų įrašai iš konsulato pašalinti, visiems darbuotojams turkams liepta tądien išeiti atostogų ir po Jamalo Khashoggi dingimo konsulato sienos buvo iš dalies perdažytos, o 15 Saudo Arabijos piliečių, kurių dauguma yra susiję su sosto įpėdiniu princu Mohammadu bin Salmanu, valstybės saugumo įstaigomis, karinėmis ar kitomis vyriausybės tarnybomis, atvyko į Stambulą ir išvyko iš Stambulo 2 užsakomaisiais reisais 2018 m. spalio 2 d., t. y. tą dieną, kai dingo Jamalas Khahoggi;

D.  kadangi po Jamalo Khashoggi dingimo Saudo Arabijos institucijos kurdamos kliūtis trukdė greitai atlikti išsamų, veiksmingą, nešališką ir skaidrų tyrimą; kadangi tik tarptautinei nuomonei spaudžiant ir susitarus su Turkijos valdžios institucijomis tyrėjams 2018 m. spalio 15 d. buvo leista atlikti patikrą Saudo Arabijos konsulate, o 2018 m. spalio 17 d. – patekti į generalinio konsulo rezidenciją; kadangi, kaip teigia Turkijos žiniasklaida, generalinis konsulas Mohammadas al-Otaibi 2018 m. spalio 16 d. išvyko iš šalies;

E.  kadangi 2018 m. spalio 14 d. Saudo Arabijos Karalystė paskelbė pareiškimą, kuriame pagrasino atkirčiu bet kokioms galimoms ribojamosioms atsakomybės priemonėms, kurių vyriausybės ir (ar) organizacijos imtųsi reaguodamos į Jamalo Khashoggi dingimą;

F.  kadangi Saudo Arabija pripažino, kad Jamalas Khashoggi žuvo jos konsulate Stambule;

G.  kadangi Turkijos ir Saudo Arabijos pareigūnai paskelbė apie bendrą Jamalo Khashoggi dingimo tyrimą; kadangi JT ekspertai ragino atlikti tarptautinį nepriklausomą jo dingimo tyrimą;

H.  kadangi valstybės privalo imtis visų priemonių, kad užkirstų kelią kankinimams, priverstiniam dingimui ir kitiems sunkiems žmogaus teisių pažeidimams, tirti įtarimus dėl šiuos nusikaltimų sudarančių veiksmų ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenis, įtariamus padarius šiuos nusikaltimus;

I.  kadangi nuomonės ir saviraiškos laisvė ir spaudos ir žiniasklaidos laisvė internete ir fiziniame pasaulyje yra gyvybiškai svarbios demokratizacijos ir reformų prielaidos ir katalizatoriai bei esminės valdžios kontrolės priemonės; kadangi kiekvienai visuomenei reikia laisvos, įvairios ir nepriklausomos žiniasklaidos, kad būtų stiprinamos ir ginamos žmogaus teisės; kadangi atskleidę piktnaudžiavimo valdžia atvejus, iškėlę aikštėn korupcijos atvejus ir kvestionavę gautą nuomonę žurnalistai dažnai susiduria su konkrečiu pavojumi – bauginimu arba smurtu;

J.  kadangi Saudo Arabijoje yra daugiausia „Twitter“ naudotojų visuose Artimuosiuose Rytuose; kadangi Saudo Arabija įtraukta į organizacijos „Žurnalistai be sienų“ (angl. Reporters Without Borders) sąrašą „Interneto priešai“ dėl vykdomos Saudo Arabijos žiniasklaidos ir interneto cenzūros bei bausmių tiems, kurie kritikuoja vyriausybę arba religiją; kadangi 2015 m. Sacharovo premijos laureatui Raifui Badawi taikytos kūno bausmės ir jis iki šiol yra įkalintas vien už tai, kad taikiai reiškė savo nuomonę;

K.  kadangi užsienyje, įskaitant Vakarų šalių sostines, įsikūrę Saudo Arabijos žurnalistai ir teisių gynėjai susidūrė su grasinimais jų giminėms Saudo Arabijoje;

L.  kadangi pastaraisiais mėnesiais su sosto įpėdinio princo Mohammado Bin Salmano žinia vyksta didelio masto represijos prieš žymius žmogaus teisių gynėjus, teisininkus, žurnalistus, rašytojus ir tinklaraštininkus, ir jos intensyvėja nuo tada, kai jis pradėjo stipriau kontroliuoti šalies saugumo institucijas;

M.  kadangi Saudo Arabijos režimas tuo pat metu vykdo brangią tarptautinę žiniasklaidos kampaniją save vaizduodamas kaip modernizavimo veiksnį ir skelbdamas reformas Vakarų šalių sostinių laikraščiuose ir reklaminiuose stenduose; kadangi sosto įpėdinis princas Mohammedas bin Salmanas nuvyko į Jungtines Valstijas ir keliaudamas po šalį susitiko su prezidentu ir daugeliu technologijų ir pramogų pramonės vadovų bei žymių asmenybių, įskaitant garsenybes;

N.  kadangi Saudo Arabijos režimas keletu atvejų darė spaudimą šalims ir tarptautinėms organizacijoms, ėmėsi prievartos jų atžvilgiu ir joms grasino, taip pat, reaguodamas į tų šalių ir organizacijų kritiką dėl žmogaus teisių pažeidimų Saudo Arabijoje arba tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų Jemene, blokavo tarptautinius nepriklausomus tyrimus;

O.  kadangi stebėjimo sistemos ir kita dvejopo naudojimo įranga buvo naudojami siekiant sekti ir stebėti žmogaus teisių gynėjų ir valdžios kritikų judėjimą Saudo Arabijoje;

1.  smerkia Jamalo Khashoggi priverstinį dingimą, įtariamą jo nužudymą be teismo ir žmogžudystę, kurią sankcionavo valstybė, ir reiškia užuojautą jam brangiems asmenims;

2.  yra labai susirūpinęs dėl informacijos apie Jamalo Khahoggi likimą ir įtarimų, kad prie to prisidėjo Saudo Arabijos agentai; atkreipia dėmesį į Turkijos ir Saudo Arabijos pareigūnų vykdomą tyrimą; tačiau ragina atlikti nepriklausomą ir nešališką tarptautinį Jamalo Khahoggi mirties aplinkybių tyrimą; ragina nustatyti už tai atsakingus asmenis ir patraukti juos atsakomybėn pripažintame, patikimame, nepriklausomame ir nešališkame teisme;

3.  primygtinai ragina Saudo Arabijos institucijas atskleisti, kur yra jo palaikai, ir ragina Saudo Arabijos ir Turkijos institucijas atliekant tyrimą užtikrinti visišką aiškumą ir skaidrumą; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai paremti JT raginimą atlikti nepriklausomą tarptautinį tyrimą ir suteikti visą paramą ir techninę pagalbą tarptautinėms iniciatyvoms ir tyrimą atliekančioms Turkijos institucijoms;

4.  dar kartą tvirtina, kad, jei prie Jamalo Khahoggi dingimo ir nužudymo prisidėjo Saudo Arabijos agentai, atsakomybėn turi būti patraukti ir valstybiniai subjektai, ir asmenys; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir valstybes nares šiuo klausimu būti pasirengus nustatyti tikslines sankcijas, įskaitant draudimą išduoti vizas Saudo Arabijos piliečiams ir jų turto įšaldymą, ir su žmogaus teisėmis susijusias sankcijas Saudo Arabijos Karalystei;

5.  primygtinai ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę, Europos išorės veiksmų tarnybą ir valstybes nares vykdyti dialogą su Saudo Arabija žmogaus teisių, pagrindinių laisvių ir sumaištį keliančio šalies vaidmens regione klausimais ES santykių su Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba kontekste;

6.  smerkia nepaliaujamą Saudo Arabijos valdžios institucijų vykdomą priekabiavimą, nukreiptą prieš žmogaus teisių gynėjus, teisininkus, žurnalistus, rašytojus ir tinklaraštininkus tiek šalies viduje, tiek už jos ribų, ir primygtinai reikalauja, kad Saudo Arabijos valdžios institucijos imtųsi būtinų priemonių, kad kiekvienas galėtų laisvai naudotis savo teisėmis be jokio teisminio priekabiavimo ar kitokių represijų, tokių kaip grasinimai jų giminėms;

7.  ragina Saudo Arabijos institucijas leisti veikti nepriklausomai spaudai ir žiniasklaidai ir užtikrinti saviraiškos laisvę internete ir realiame gyvenime ir taikių susirinkimų ir asociacijų laisvę visiems Saudo Arabijos gyventojams; smerkia represijas prieš taikiose demonstracijose dalyvaujančius teisių gynėjus ir protestuotojus; pabrėžia, kad taikus pagrindinių juridinių teisių gynimas arba kritinių pastabų reiškimas naudojantis socialiniais tinklais yra būtinos teisės išraiškos; primygtinai ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas panaikinti apribojimus teisių gynėjams, pagal kuriuos jiems draudžiama pasisakyti socialiniuose tinkluose arba kalbėtis su tarptautinės žiniasklaidos atstovais;

8.  primena Saudo Arabijos institucijoms apie jų tarptautinius įsipareigojimus pagal Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ir JT konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą;

9.  ragina Saudo Arabiją spartinti socialines ir politines reformas ir kartoja, kad Saudo Arabijai reikia visapusiškai gerbti žmogaus teises ir žmogaus orumą, be kita ko, kovojant su nebaudžiamumu;

10.  primena Saudo Arabijos vadovybei jos įsipareigojimą laikytis aukščiausių žmogaus teisių propagavimo ir apsaugos standartų, prisiimtą 2013 m. sėkmingai pateikiant paraišką dėl narystės JT Žmogaus teisių taryboje;

11.  ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas nutraukti tolesnį Raifo Badawi plakimą bei nedelsiant ir besąlygiškai paleisti jį, nes jis laikomas sąžinės kaliniu, sulaikytu ir nuteistu vien už tai, kad naudojosi savo teise į žodžio laisvę; ragina ES toliau kelti jo atvejo klausimą kiekviename aukšto lygio susitikime;

12.  ragina taikyti mirties bausmės moratoriumą;

13.  ragina visoje ES nustatyti Saudo Arabijai ginklų embargą, vadovaujantis Bendrąja pozicija 2008/944/BUSP, ir stebėjimo sistemų bei kitos dvejopo naudojimo įrangos, kurios Saudo Arabijoje gali būti naudojamos represijoms, eksporto embargą;

14.  ragina išversti šią rezoliuciją į (Saudo Arabijos) arabų kalbą;

15.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnybai, JT Generaliniam Sekretoriui, JT vyriausiajam žmogaus teisių komisarui, Jo Didenybei Karaliui Salmanui bin Abdulazizui Al Saudui, Saudo Arabijos Karalystės vyriausybei ir Saudo Arabijos Karalystės Nacionalinio dialogo centro generaliniam sekretoriui.

(1)

OL C 378, 2017 11 9, p. 64.

(2)

OL C 310, 2016 8 25, p. 29.

(3)

OL C 349, 2017 10 17, p. 34.

(4)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0232.

(5)

OL L 35, 2018 1 31, p. 142.

(6)

OL C 356, 2018 10 4, p. 104.

(7)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0383.

Atnaujinta: 2018 m. spalio 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika