Procedūra : 2018/2885(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0503/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0503/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 25/10/2018 - 13.18

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0434

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 182kWORD 53k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.199v01-00
 
B8-0503/2018

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par Saūda Arābijas žurnālista Jamal Khashoggi nogalināšanu Saūda Arābijas konsulātā Stambulā (2018/2885(RSP))


Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Saūda Arābijas žurnālista Jamal Khashoggi nogalināšanu Saūda Arābijas konsulātā Stambulā (2018/2885(RSP))  
B8-0503/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Saūda Arābiju, jo īpaši 2014. gada 11. marta rezolūciju par Saūda Arābiju, tās attiecībām ar ES un tās lomu Tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā(1), 2015. gada 12. februāra rezolūciju par Raif Badawi lietu Saūda Arābijā(2), 2015. gada 8. oktobra rezolūciju par Ali Mohammed al-Nimr lietu(3), 2018. gada 31. maija rezolūciju par sieviešu tiesību aizstāvju situāciju Saūda Arābijā(4), 2016. gada 25. februāra rezolūciju par humanitāro situāciju Jemenā(5), 2017. gada 30. novembra rezolūciju par stāvokli Jemenā(6) un 2018. gada 4. oktobra rezolūciju par stāvokli Jemenā(7), kurā prasīts piemērot ES mēroga ieroču embargo Saūda Arabijai, ņemot vērā nopietnos apgalvojumus par to, ka Saūda Arābija Jemenā pārkāpj starptautiskās humanitārās tiesības,

–  ņemot vērā kancleres Angelas Merkeles 2018. gada 21. oktobra paziņojumu par ieroču eksportu uz Saūda Arābijas Karalisti,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības jautājumos (PV/AP) Federikas Mogerīni 2018. gada 9. un 15. oktobra piezīmes, kā arī viņas 2018. gada 20. oktobra paziņojumu Eiropas Savienības vārdā par jaunākajām norisēm Saūda Arābijas žurnālista Jamal Khashoggi lietā,

–  ņemot vērā ANO cilvēktiesību komisāres Michelle Bachelet 2018. gada 16. oktobra paziņojumu, kurā viņa mudināja Saūda Arābiju nodot atklātībai visu tās rīcībā esošo informāciju par Jamal Khashoggi pazušanu,

–  ņemot vērā ANO ekspertu 2018. gada 9. oktobra paziņojumu, kurā prasīts veikt izmeklēšanu par Saūda Arābijas žurnālista Jamal Khashoggi pazušanu Stambulā,

–  ņemot vērā G7 valstu ārlietu ministru 2018. gada 17. oktobra paziņojumu par Jamal Khashoggi pazušanu,

–  ņemot vērā Apvienotās Karalistes, Francijas un Vācijas ārlietu ministru 2018. gada 14. oktobra kopīgo paziņojumu par žurnālista Jamal Khashoggi pazušanu,

–  ņemot vērā Saūda Arābijas dalību ANO Cilvēktiesību padomē,

–  ņemot vērā ES cilvēktiesību pamatnostādnes par vārda brīvību tiešsaistē un bezsaistē,

–  ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR),

–  ņemot vērā ANO Konvenciju pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu,

–  ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju (UDHR),

–  ņemot vērā 2015. gada Saharova balvas par domas brīvību un vārda brīvību piešķiršanu Saūda Arābijas blogerim Raif Badawi,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Saūda Arābijas prominentais žurnālists Jamal Khashoggi ir pazudis no brīža, kad viņš ieradās Saūda Arābijas konsulātā Stambulā 2018. gada 2. oktobrī, un kopš tā laika vairs nav redzēts; tā kā ļoti satraucoša informācija par to, kas ar viņu noticis, ir nākusi gaismā, liekot domāt par iespējamu ārpustiesas nogalināšanu un valsts sponsorētu slepkavību;

B.  tā kā telefona sarunā ar ASV prezidentu D. Trampu, Saūda Arābijas karalis Salman Bigaziz, noliedza, ka viņš jelko zinātu par to, kas noticis ar Jamal Khashoggi;

C.  tā kā ir aizdomas, ka no konsulāta tika izņemti CCTV ieraksti, ka visam Turcijas personālam tika pavēlēts izņemt vienu brīvdienu, ka pēc Jamal Khashoggi pazušanas daļa konsulāta telpu tika pārkrāsotas, un ka 15 Saūda Arābijas personas, no kurām lielākai daļa ir skaidru saikne uz kroņprinci Mohammad bin Salman, valsts drošības dienestiem, militārām iestādēm vai citām valdības ministrijām, ar divām fraktētām lidmašīnām ieradās Stambulā un aizbrauca no tās 2018. gada 2. oktobrī — dienā, kad pazuda Jamal Khashoggi;

D.  tā kā pēc Jamal Khashoggi pazušanas, Saūda Arābijas iestādes ir radījušas šķēršļus, lai nepieļautu ātru, rūpīgu, efektīvu, objektīvu un pārredzamu izmeklēšanu; tā kā tikai pēc starptautiskā spiediena un pēc vienošanās ar Turcijas iestādēm izmeklētāji 2018. gada 15. oktobrī varēja pārbaudīt Saūda Arābijas konsulāta iekštelpas un 2018. gada 17. oktobrī tika dota piekļuve ģenerālkonsula rezidencei; tā kā saskaņā ar Turcijas plašsaziņas līdzekļu informāciju ģenerālkonsuls Mohammad al-Otaibi 2018. gada 16. oktobrī atstāja valsti;

E.  tā kā 2018. gada 14. oktobrī Saūda Arābijas Karaliste nāca klajā ar paziņojumu, kurā draudēja vērsties pret jebkādiem iespējamiem ierobežojošiem un atbildību uzliekošiem pasākumiem, ko valdības un/vai organizācijas veic, reaģējot uz Jamal Khashoggi pazušanu;

F.  tā kā Saūda Arābija ir atzinusi, ka Jamal Khashoggi nonāvēšana notika tās konsulātā Stambulā;

G.  tā kā Turcijas un Saūda Arābijas amatpersonas ir paziņojušas par kopīgu izmeklēšanu Jamal Khashoggi pazušanas lietā; tā kā ANO eksperti ir prasījuši veikt starptautisku un neatkarīgu izmeklēšanu šajā pazušanas lietā;

H.  tā kā valstu pienākums ir veikt visus pasākumus, lai novērstu spīdzināšanu, piespiedu pazušanu un citus smagus cilvēktiesību pārkāpumus, izmeklēt apgalvojumus par darbībām, kas ir šādi noziegumi, un saukt pie atbildības tos, kas tiek turēti aizdomās par to izdarīšanu;

I.  tā kā uzskatu brīvība un preses un plašsaziņas līdzekļu brīvība gan tiešsaistē, gan bezsaistē ir jebkura cilvēka pamattiesības un ārkārtīgi svarīgs demokratizācijas un reformu priekšnosacījums un katalizators, un tām ir būtiska nozīme varas kontrolēšanā; tā kā brīvi, dažādi un neatkarīgi plašsaziņas līdzekļi ir jebkurai sabiedrībai būtiski svarīgi, lai veicinātu un aizsargātu cilvēktiesības; tā kā žurnālistu darbs, atklājot ļaunprātīgu varas izmantošanu, atsedzot korupciju un apstrīdot saņemto informāciju, bieži pakļauj viņus īpašam iebiedēšanas un vardarbības riskam.

J.  tā kā Saūda Arābijā ir lielākais skaits Twitter lietotāju Tuvajos Austrumos; tā kā organizācija “Reportieri bez robežām” ir iekļāvusi Saūda Arābiju “Interneta ienaidnieku” sarakstā tādēļ, ka šīs valsts plašsaziņas līdzekļiem un internetam tiek piemērota cenzūra un tiek sodīti tie, kuri kritizē valdību vai reliģiju; tā kā 2015. gada Saharova balvas laureātam Raif Badawi ir piemērots miesas sods un viņš joprojām atrodas apcietinājumā vienīgi par to, ka miermīlīgi pauda savus uzskatus;

K.  tā kā Saūda Arābijas žurnālisti un cilvēktiesību aizstāvji, kas uzturas ārpus valsts, tostarp Rietumu galvaspilsētās, ir saskārušies ar draudiem viņu ģimenēm Saūda Arābijā;

L.  tā kā pēdējos mēnešos kroņprinča Mohammad bin Salman vadībā plaši tika veikti diskriminējoši pasākumi pret prominentiem cilvēktiesību aizstāvjiem, juristiem, žurnālistiem, rakstniekiem un blogeriem, un tie ir pastiprinājušies kopš viņš sāka konsolidēt kontroli pār valsts drošības iestādēm;

M.  tā kā vienlaikus Saūda Arābijas režīms īsteno dārgi izmaksājošu kampaņu starptautiskajos plašsaziņas līdzekļos, kurā attēlo sevi kā modernizējošu spēku un paziņo reformas ar reklāmām laikrakstos un uz informācijas stendiem Rietumu galvaspilsētās; tā kā kroņprincis Mohammed bin Salman ir ceļojis uz Amerikas Savienotajām Valstīm, dodamies visaptverošā tūrē, tiekoties ar prezidentu un daudziem vadītājiem, kā arī ar augsta līmeņa personām tehnoloģiju un izklaides nozarē, tostarp slavenībām;

N.  tā kā Saūda Arābijas režīms vairākos gadījumos ir izdarījis spiedienu un izteicis draudus valstīm un starptautiskām organizācijām un ir bloķējis starptautiskas neatkarīgas izmeklēšanas, atbildot uz kritiku no šīm valstīm un organizācijām par cilvēktiesību pārkāpumiem Saūda Arābijā vai starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem, kas izdarīti Jemenā;

O.  tā kā uzraudzības sistēmas un citas divējāda lietojuma ierīces tiek izmantotas, lai izsekotu cilvēktiesību aizstāvjus un režīma kritiķus Saūda Arābijā;

1.  nosoda Jamal Khashoggi piespiedu pazušanu un iespējamo ārpustiesas nogalināšanu un valsts atbalstīto slepkavību, un izsaka līdzjūtību viņa tuviniekiem;

2.  ir ārkārtīgi nobažījies par informāciju saistībā ar Jamal Khashoggi likteni un aizdomām par Saūda Arābijas aģentu iesaisti; ņem vērā Turcijas un Saūda Arābijas amatpersonu patlaban veikto izmeklēšanu; tomēr prasa veikt neatkarīgu un objektīvu starptautisko izmeklēšanu par viņa nāves apstākļiem; aicina konstatēt tos, kas ir vainojami un saukt viņus pie atbildības, atzītas, uzticamas, neatkarīgas un objektīvas tiesas priekšā;

3.  mudina Saūda Arābijas iestādes atklāt viņa mirstīgo atlieku atrašanās vietu un aicina Saūda Arābijas un Turcijas iestādes savā izmeklēšanā nodrošināt pilnīgu skaidrību un pārredzamību; mudina ANO PV/AP atbalstīt ANO ekspertu aicinājumu veikt neatkarīgu starptautisku izmeklēšanu un sniegt pilnīgu atbalstu un tehnisko palīdzību gan starptautiskām iniciatīvām, gan Turcijas iestādēm veiktajā izmeklēšanā;

4.  atkārtoti norāda — ja Saūda Arābijas aģenti ir vainojami Jamal Khashoggi pazušanā un slepkavībā, ir jāsauc pie atbildības gan valsts iestādes, gan fiziskas personas; aicina PV/AP un dalībvalstis šajā sakarā būt gatavām noteikt mērķtiecīgas sankcijas, tostarp vīzas aizliegumus un līdzekļu iesaldēšanu pret Saūda Arābijas personām, kā arī piemērot sankcijas pret Saūda Arābijas Karalisti attiecībā uz cilvēktiesību pārkāpumiem;

5.  mudina PV/AP, Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) un dalībvalstis saistībā ar ES attiecībām ar Persijas līča sadarbības padomi turpināt strukturētu dialogu ar Saūda Arābiju par cilvēktiesībām, pamatbrīvībām un valsts problemātisko lomu reģionā;

6.  nosoda to, ka Saūda Arābijas iestādes joprojām veic cilvēktiesību aizstāvju, advokātu, žurnālistu, rakstnieku un blogeru vajāšanu gan valstī, gan ārpus tās, un uzstāj, ka Saūda Arābijas iestādēm ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai ikviens varētu brīvi īstenot savas tiesības bez jebkāda veida juridiskas aizskaršanas vai citām represijām, piemēram, draudiem ģimenēm;

7.  aicina Saūda Arābijas iestādes atļaut neatkarīgas preses un plašsaziņas līdzekļu darbību un nodrošināt visiem Saūda Arābijas iedzīvotājiem vārda brīvību gan tiešsaistē, gan bezsaistē, kā arī biedrošanās un miermīlīgas pulcēšanās brīvību; nosoda represijas, kas tiek vērstas pret cilvēktiesību aizstāvjiem un protestētājiem, kuri piedalās miermīlīgās demonstrācijās; uzsver, ka juridisko pamattiesību miermīlīga aizstāvēšana vai kritisku piezīmju izteikšana sociālajos tīklos ir neatņemamu tiesību izpausme; mudina Saūda Arābijas iestādes atcelt ierobežojumus, kas vērsti pret cilvēktiesību aizstāvjiem un kas tiem aizliedz paust viedokli sociālajos un starptautiskajos plašsaziņas līdzekļos;

8.  atgādina Saūda Arābijas iestādēm par to starptautiskajām saistībām saskaņā ar Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām un ANO Konvenciju pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu izturēšanos vai sodīšanu;

9.  aicina Saūda Arābiju paātrināt sociālās un politiskās reformas un atkārtoti norāda uz nepieciešamību Saūda Arābijā pilnībā ievērot cilvēktiesības un cilvēka cieņu, tostarp apkarojot nesodāmību;

10.  atgādina Saūda Arābijas vadītājiem viņu apņemšanos „ievērot visaugstākos cilvēktiesību veicināšanas un aizsardzības standartus”, kas tika pausta 2013. gadā iesniedzot veiksmīgu pieteikumu dalībai ANO Cilvēktiesību padomē;

11.  aicina Saūda Arābijas iestādes pārtraukt turpmāku Raif Badawi pēršanu un viņu atbrīvot nekavējoties un bez nosacījumiem, jo viņš ir ieslodzītais pārliecības dēļ, proti, ieslodzīts un notiesāts tikai tāpēc, ka izmantojis vārda brīvību; aicina ES iestādes turpināt izvirzīt jautājumu saistībā ar viņa lietu visa veida augsta līmeņa saziņā;

12.  prasa noteikt moratoriju attiecībā uz nāves sodu;

13.  aicina Padomi attiecībā uz Saūda Arābiju noteikt ES mēroga ieroču embargo saskaņā ar Kopējo nostāju 2008/944/KĀDP un embargo attiecībā uz uzraudzības sistēmu un citu divējāda lietojuma ierīču eksportu, ko var izmantot Saūda Arābijā, lai veiktu represijas;

14.  aicina šo rezolūciju pārtulkot arābu valodā;

15.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Eiropas Ārējās darbības dienestam, ANO ģenerālsekretāram, ANO augstajai komisārei cilvēktiesību jautājumos, Viņa Augstībai Karalim Salman bin Abdulaziz Al Saudun kroņprincim Mohammad Bin Salman Al Saud, Saūda Arābijas Karalistes valdībai un Saūda Arābijas Karalistes Nacionālā dialoga centra ģenerālsekretāram.

(1)

OV C 378, 9.11.2017., 64. lpp.

(2)

OV C 310, 25.8.2016., 29. lpp.

(3)

OV C 349, 17.10.2017., 34. lpp.

(4)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0232.

(5)

OV C 35, 31.1.2018., 142. lpp.

(6)

OV C 356, 4.10.2018., 104. lpp.

(7)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0383.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika