Procedură : 2018/2885(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0503/2018

Texte depuse :

B8-0503/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/10/2018 - 13.18

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0434

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 416kWORD 51k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.199v01-00
 
B8-0503/2018

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi în consulatul saudit din Istanbul (2018/2885(RSP))


Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi în consulatul saudit din Istanbul (2018/2885(RSP))  
B8‑0503/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Arabia Saudită, în special cea din 11 martie 2014 referitoare la Arabia Saudită, relațiile sale cu UE și rolul său în Orientul Mijlociu și Africa de Nord(1), cea din 12 februarie 2015 referitoare la cazul lui Raif Badawi(2), cea din 8 octombrie 2015 referitoare la cazul lui Ali Mohammed al-Nimr(3), cea din 31 mai 2018 referitoare la situația apărătorilor drepturilor femeilor din Arabia Saudită(4) și cele din 25 februarie 2016(5) referitoare la situația umanitară din Yemen și din 30 noiembrie 2017(6) și 4 octombrie 2018(7) referitoare la situația din Yemen, în care se solicită aplicarea unui embargo paneuropean exporturilor de armament către Arabia Saudită, având în vedere acuzațiile grave de încălcare de către această țară a dreptului internațional umanitar în Yemen,

–  având în vedere declarația Cancelarului Angela Merkel din 21 octombrie 2018 privind suspendarea exporturilor de armament către Regatul Arabiei Saudite,

–  având în vedere observațiile Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe (VP/ÎR), Federica Mogherini, din 9 și 15 octombrie 2018 și declarația sa în numele Uniunii Europene din 20 octombrie 2018 privind evoluțiile recente în cazul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi,

–  având în vedere declarația din 16 octombrie 2018 a Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, în care aceasta îndeamnă Arabia Saudită să dezvăluie tot ce știe despre dispariția lui Jamal Khashoggi,

–  având în vedere declarația din 9 octombrie 2018 a experților ONU care solicită o anchetă referitoare la dispariția jurnalistului saudit Khashoggi la Istanbul,

–  având în vedere declarația miniștrilor de externe ai țărilor membre ale G7 din 17 octombrie 2018 privind dispariția lui Jamal Khashoggi,

–  având în vedere declarația comună din 14 octombrie 2018 a miniștrilor de externe ai Regatului Unit, Franței și Germaniei privind dispariția lui Jamal Khashoggi,

–  având în vedere calitatea de membru a Arabiei Saudite în Consiliul ONU pentru Drepturile Omului,

–  având în vedere Orientările UE în domeniul drepturilor omului privind libertatea de exprimare online și offline,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,

–  având în vedere Convenția ONU împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere decernarea în 2015 a Premiului Saharov pentru libertatea de gândire și de exprimare bloggerului saudit Raif Badawi,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât proeminentul jurnalist saudit Jamal Khashoggi a dispărut după ce a intrat în consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul la 2 octombrie 2018, fără ca să mai fi fost văzut de atunci; întrucât au apărut informații extrem de îngrijorătoare cu privire la soarta sa, care indică o posibilă ucidere extrajudiciară și un posibil asasinat comandat de stat;

B.  întrucât, în cadrul unei convorbiri telefonice cu Președintele SUA, Donald Trump, Regele Arabiei Saudite, Salman bin Abdulaziz, a declarat că nu cunoaște soarta lui Jamal Khashoggi;

C.  întrucât există presupuneri privind faptul că din consulat au fost eliminate înregistrările camerelor de supraveghere, că întreg personalul turc a primit ordinul să plece acasă în ziua în cauză, că după dispariția lui Jamal Khashoggi unele locuri din consulat au fost vopsite proaspăt și că 15 persoane din Arabia Saudită, majoritatea având legături incontestabile cu Prințul Moștenitor Mohammad bin Salman, cu serviciul securității statului, cu armata sau cu alte ministere din guvern, au sosit la Istanbul cu două avioane charter, iar apoi au plecat în aceeași zi, la 2 octombrie 2018, ziua în care a dispărut dl Khashoggi;

D.  întrucât, după dispariția lui Jamal Khashoggi, autoritățile saudite au depus eforturi pentru a împiedica desfășurarea unei anchete prompte, minuțioase, eficace, imparțiale și transparente; întrucât, abia după ce s-au exercitat presiuni din partea comunității internaționale și s-a ajuns la un acord cu autoritățile turce, anchetatorilor li s-a permis să examineze incinta consulatului saudit la 15 octombrie 2018, iar la 17 octombrie 2018 li s-a permis să pătrundă în reședința consulului general; întrucât, potrivit mass-mediei turce, consulul general, Mohammad al-Otaibi, a prăsit țara la 16 octombrie 2018;

E.  întrucât Regatul Arabiei Saudite a emis o declarație la 14 octombrie 2018 în care amenința să răspundă oricăror eventuale măsuri restrictive sau de responsabilizare întreprinse de guverne și/sau organizații ca răspuns la dispariția lui Jamal Khashoggi;

F.  întrucât Arabia Saudită a recunoscut că Jamal Khashoggi a fost ucis în incinta consulatului său de la Istanbul;

G.  întrucât autoritățile turce și cele saudite au anunțat desfășurarea unei anchete comune privind dispariția lui Jamal Khashoggi; întrucât experții ONU au solicitat o anchetă internațională independentă privind această dispariție;

H.  întrucât statele au obligația de a adopta toate măsurile necesare pentru prevenirea torturii, a disparițiilor forțate și a altor încălcări grave ale drepturilor omului, de a ancheta presupusele acte care constituie astfel de crime și de a aduce în fața justiției persoanele suspectate de comiterea lor;

I.  întrucât libertatea de opinie și de exprimare a presei și a mass-mediei, atât online, cât și offline, constituie drepturi fundamentale ale fiecărei ființe umane și reprezintă condiții prealabile și catalizatori esențiali pentru democratizare și reformă și mecanisme esențiale de control al puterii; întrucât existența unei mass-medii libere, diverse și independente este de o importanță fundamentală pentru orice societate și pentru promovarea și protecția drepturilor omului; întrucât jurnaliștii, prin activitatea lor de dezvăluire a abuzurilor de putere, de elucidare a faptelor de corupție și de punere sub semnul întrebării a opiniilor înrădăcinate, sunt adesea expuși riscului specific de intimidare și violență;

J.  întrucât în Arabia Saudită se află cel mai mare număr de utilizatori ai Twitter din Orientul Mijlociu; întrucât Arabia Saudită se află pe lista „Inamicilor internetului” întocmită de organizația „Reporteri fără frontiere” din cauza cenzurării mass-mediei din țară și a internetului și din cauza represaliilor la adresa celor care critică guvernul sau religia; întrucât laureatul Premiului Saharov din 2015, Raif Badawi, a fost supus pedepsei corporale și se află în continuare în închisoare numai pentru că și-a exprimat în mod pașnic opiniile;

K.  întrucât jurnaliștii și apărătorii saudiți din afara țării, inclusiv cei din capitalele occidentale, au fost amenințați cu represalii ce vor viza rudele lor din Arabia Saudită;

L.  întrucât, în ultimele luni, Prințul Moștenitor Mohammad bin Salman a coordonat o reprimare generalizată a apărătorilor proeminenți ai drepturilor omului, a juriștilor, jurnaliștilor, scriitorilor și bloggerilor, care s-a intensificat din momentul în care acesta a început să-și consolideze controlul asupra instituțiilor de securitate din țară;

M.  întrucât, totodată, regimul saudit desfășoară o campanie costisitoare în mass-media internațională în care se prezintă drept o forță a modernizării, anunțând reforme prin publicarea de materiale publicitare în ziare și pe panourile publicitare din capitalele occidentale; întrucât Prințul Moștenitor Mohammad bin Salman s-a deplasat în Statele Unite pentru a efectua „un turneu panamerican”, întâlnindu-se cu președintele și cu mulți lideri și personalități proeminente din industria tehnologiilor și cea a divertismentului, inclusiv cu celebrități;

N.  întrucât regimul saudit a exercitat în mai multe rânduri presiuni, forță și amenințări asupra unor țări și a unor organizații internaționale și a blocat anchete internaționale independente drept răspuns la criticile aduse de țările sau organizațiile respective cu privire la încălcările drepturilor omului în Arabia Saudită sau la încălcările dreptului umanitar internațional în Yemen;

O.  întrucât în Arabia Saudită au fost folosite sisteme de supraveghere și alte produse cu dublă utilizare pentru a urmări deplasările apărătorilor drepturilor omului și ale criticilor regimului,

1.  condamnă dispariția forțată și presupusa ucidere extrajudiciară și presupusul asasinat comandat de stat al lui Jamal Khashoggi și își prezintă condoleanțele persoanelor apropiate;

2.  este extrem de îngrijorat cu privire la informațiile referitoare la soarta lui Jamal Khashoggi și la presupusa implicare a agenților saudiți; ia act de ancheta în curs a autorităților turce și saudite; solicită totuși desfășurarea unei anchete internaționale independente și imparțiale privind circumstanțele în care a decedat dl Khashoggi; solicită ca persoanele responsabile să fie identificate și să fie trase la răspundere în fața unei instanțe recunoscute, credibile, independente și imparțiale;

3.  îndeamnă autoritățile saudite să dezvăluie locul în care se află rămășițele dlui Khashoggi și invită autoritățile saudite și turce să asigure o claritate și o transparență depline în cursul anchetei; îndeamnă VP/ÎR să sprijine apelul experților ONU privind desfășurarea unei anchete internaționale independente și să acorde un sprijin deplin și asistența tehnică necesară atât inițiativelor internaționale, cât și autorităților turce în cursul anchetei lor;

4.  repetă că, în cazul în care dispariția și uciderea lui Jamal Khashoggi sunt atribuite agenților saudiți, trebuie trase la răspundere atât entitățile de stat, cât și persoanele implicate; invită, în acest sens, VP/ÎR și statele membre să fie pregătite să aplice sancțiuni specifice care să vizeze persoane din Arabia Saudită, inclusiv interdicții de vize și înghețarea activelor, precum și sancțiuni Regatului Arabiei Saudite determinate de încălcarea drepturilor omului;

5.  îndeamnă VP/ÎR, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și statele membre să poarte un dialog structurat cu Arabia Saudită privind drepturile omului, libertățile fundamentale și rolul îngrijorător al acestei țări în regiune, în cadrul relațiilor UE cu Consiliul de Cooperare al Golfului;

6.  condamnă hărțuirea constantă de către autoritățile saudite a apărătorilor drepturilor omului, juriștilor, jurnaliștilor, scriitorilor și bloggerilor, atât pe teritoriul țării, cât și în afara acesteia, și insistă ca autoritățile saudite să întreprindă măsurile necesare pentru a le permite tuturor să-și exercite în mod liber drepturile, fără hărțuire judiciară sau alte măsuri de reprimare, cum ar fi amenințările la adresa rudelor;

7.  invită autoritățile saudite să permită existența unei prese și a unei mass-medii independente și să asigure libertatea de exprimare atât online, cât și offline, precum și libertatea de asociere și de întrunire pașnică pentru toți locuitorii Arabiei Saudite; condamnă reprimarea apărătorilor și protestatarilor atunci când aceștia manifestă pașnic; subliniază că susținerea pașnică a drepturilor juridice de bază sau formularea unor critici prin intermediul platformelor sociale reprezintă forme de exprimare a unui drept indispensabil; îndeamnă autoritățile saudite să elimine restricțiile aplicate apărătorilor, care le interzic acestora să se exprime liber pe platformele de comunicare socială și în mass-media internațională;

8.  reamintește obligațiile internaționale care le revin autorităților saudite în temeiul Declarației universale a drepturilor omului, al Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice și al Convenției ONU împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante;

9.  invită Arabia Saudită să accelereze reformele sociale și politice și reiterează faptul că Arabia Saudită trebuie să respecte pe deplin drepturile omului și demnitatea umană, inclusiv prin combaterea impunității;

10.  reamintește conducerii Arabiei Saudite angajamentul pe care și l-a asumat de a „respecta cele mai înalte standarde de promovare și apărare a drepturilor omului” atunci când a solicitat și a obținut în 2013 calitatea de membru al Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU;

11.  invită autoritățile saudite să înceteze să-l mai biciuiască pe Raif Badawi și să îl elibereze neîntârziat și necondiționat, întrucât acesta este considerat un prizonier de conștiință, deținut și condamnat doar pentru că și-a exercitat dreptul la libertatea de exprimare; solicită autorităților UE să aducă în continuare cazul său în discuție în cadrul tuturor contactelor la nivel înalt;

12.  solicită un moratoriu asupra pedepsei cu moartea;

13.  invită Consiliul să aplice un embargou european asupra exporturilor de armament către Arabia Saudită, în conformitate cu Poziția comună 2008/944/PESC, precum și un embargou asupra exporturilor de sisteme de supraveghere și alte produse cu dublă utilizare care ar putea fi folosite în Arabia Saudită pentru acțiuni de reprimare;

14.  solicită traducerea prezentei rezoluții în limba arabă (saudită);

15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Serviciului European de Acțiune Externă, Secretarului General al ONU, Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Maiestății Sale Regele Salman bin Abdulaziz Al Saud, prințului moștenitor Mohammad Bin Salman Al Saud, guvernului Regatului Arabiei Saudite, precum și secretarului general al Centrului pentru dialog național al Regatului Arabiei Saudite.

 

(1)

JO C 378, 9.11.2017, p. 64.

(2)

JO C 310, 25.8.2016, p. 29.

(3)

JO C 349, 17.10.2017, p. 34.

(4)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0232.

(5)

JO C 35, 31.1.2018, p. 142.

(6)

JO C 356, 4.10.2018, p. 104.

(7)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0383.

Ultima actualizare: 24 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate