Предложение за резолюция - B8-0504/2018Предложение за резолюция
B8-0504/2018

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението във Венесуела

  22.10.2018 - (2018/2891(RSP))

  за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
  съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

  Чарлз Танък, Рафаеле Фито, Карол Карски, Яна Житнянска, Ружа Томашич, Моника Маковей, Анна Елжбета Фотига, Пирко Руохонен-Лернер, Ангел Джамбазки, Ян Захрадил, Валдемар Томашевски, Ядвига Вишневска, Бранислав Шкрипек от името на групата ECR

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0351/2018

  Процедура : 2018/2891(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B8-0504/2018
  Внесени текстове :
  B8-0504/2018
  Разисквания :
  Приети текстове :

  B8‑0504/2018

  Резолюция на Европейския парламент относно положението във Венесуела

  (2018/2891(RSP))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид своите резолюции от 8 февруари 2018 г. относно положението във Венесуела[1], от 3 май 2018 г. относно изборите във Венесуела[2] и от 5 юли 2018 г. относно миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните сухоземни граници с Колумбия и Бразилия[3],

  –  като взе предвид изявлението от 19 април 2018 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (заместник-председател/върховен представител) относно положението във Венецуела,

  –  като взе предвид изявленията на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) от 9 август 2018 г. относно последните събития във Венесуела и от 9 октомври 2018 г. – относно смъртта на общинския съветник Фернандо Албан,

  –  като взе предвид изявлението от 10 октомври 2018 г. на своята комисия по външни работи и на подкомисията по правата на човека относно смъртта на Фернандо Албан,

  –  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

  –  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, по който Венесуела е страна,

  –  като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд (МНС),

  –  като взе предвид изявлението от 8 февруари 2018 г. на прокурора на Международния наказателен съд г-жа Фату Бенсуда относно образуването на досъдебно производство във връзка с положението във Филипините и Венесуела и от 27 септември 2018 г. относно сезирането на съда от шест държави – страни по конвенцията, във връзка с положението във Венесуела,

  –  като взе предвид Конституцията на Венесуела,

  –  като взе предвид своето решение да присъди наградата „Сахаров“ за 2017 г. на демократичната опозиция във Венесуела,

  –  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

  А.  като има предвид, че положението с правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава във Венесуела продължава сериозно да се влошава; като има предвид, че Венецуела е изправена пред безпрецедентна социална, икономическа и хуманитарна криза в резултат на политическа ситуация, която доведе до огромен брой смъртни случаи и принуди милиони хора да напуснат страната;

  Б.  като има предвид, че голям дял от населението на Венесуела е засегнато от бедност; като има предвид, че храните, лекарствата и другите медицински материали стават все по-оскъдни и здравната система е в разруха; като има предвид, че през измината година майчината смъртност е нараснала с 60%, а детската смъртност — с 30%; като има предвид, че въпреки готовността на международната общност, за съжаление, правителството на Венесуела продължава упорито да отказва да приеме открито и да улесни разпространението на международна хуманитарна помощ;

  В.  като има предвид, че на 5 октомври 2018 г. Фернандо Албан – опозиционен общински съветник, е арестуван на летището след завръщането си от Ню Йорк, където е провел разговори относно венесуелската криза и е посетил семейството си; като има предвид, че правителството твърди, че той е бил разпитан във връзка с евентуално участие в инцидент с дрон през август; като има предвид, че на 8 октомври Албан беше открит мъртъв в помещенията на Националната разузнавателна служба (SEIN), където е бил задържан; като има предвид, че обстоятелствата около неговата смърт са много съмнителни и че са налице противоречиви изявления по въпроса от страна на венесуелски представители; като има предвид, че въпреки призивите на ООН и ЕС управляващите са отказали да разрешат независимо разследване на причината за смъртта на Албан, включително извършване на аутопсия от независим съдебно-медицински екип с международно участие;

  Г.  като има предвид, че на 13 октомври 2018 г. лауреатът на наградата „Сахаров“ за 2017 г. беше освободен и незабавно изпратен към Испания като акт на принудително изгнание; като има предвид, че в продължение на четири години той е бил лишен от свобода без съдебен процес, като е бил подложен на изтезания; като има предвид, че в показанията си той съобщава за жестоко и нечовешко отношение към политическите затворници във Венесуела; като има предвид, че повече от 200 политически затворници са настанени в затвор във Венесуела;

  Д.  като има предвид, че на 8 февруари 2018 г. прокурорът на МНС образува досъдебно производство във връзка с положението във Венесуела; като има предвид, че на 27 септември 2018 г. група от шест държави — страни по конвенцията (Аржентина, Канада, Колумбия, Чили, Парагвай и Перу), поискаха прокурорът да започне разследване на престъпления срещу човечеството, извършени на територията на Венесуела; като има предвид, че Франция и Коста Рика също подкрепиха призивите за такова разследване; като има предвид, че за първи път в историята група от държави — страни по конвенцията сезира прокуратурата във връзка с положението в друга държава — страна по конвенцията;

  Е.  като има предвид, че на 13 ноември 2017 г. Съветът реши да приеме оръжейно ембарго срещу Венесуела и забрана на свързаните с оръжията материали, които могат да бъдат използвани за вътрешни репресии; като има предвид, че на 22 януари 2018 г. Съветът реши с единодушие да наложи санкции срещу седем граждани на Венесуела, които заемат публични длъжности, под формата на ограничителни мерки, като например забрани за пътуване и замразяване на активи, в отговор на неспазването на демократичните принципи; като има предвид, че на 25 юни 2018 г. санкциите бяха разширени по отношение на още 11 високопоставени представители на Венесуела;

  Ж.  като има предвид, че в заседанието на Съвета по външни работи на 15 октомври 2018 г. беше включено обсъждане на политическо решение на настоящата криза, като се проучи възможността за създаване на контактна група за улесняване на политическия процес;

  1.  изразява дълбоката си загриженост за продължаващото влошаване на основните свободи и на принципите на правовата държава във Венесуела; осъжда използването на произволно задържане и съдебен и административен тормоз за преследване на хиляди защитници на правата на човека, избрани членове на опозицията и независими организации на гражданското общество, което допълнително подкопава демократичната структура на Венесуела;

  2.  изразява дълбока загриженост във връзка с бедственото хуманитарно положение във Венесуела и системния недостиг на основни доставки, лекарства и храни; изразява особена загриженост във връзка с увеличаването на недохранването при децата от 2017 г. насам;

  3.  изразява искрените си съболезнования на семейството и приятелите на Фернандо Албан; призовава за задълбочено и независимо разследване, за да се изяснят обстоятелствата на трагичната му смърт, включително аутопсия, която да бъде извършена от международен и независим съдебно-медицински екип;

  4.  настоятелно призовава органите на Венесуела да гарантират защитата на всички цивилни лица от каквато и да било форма на сплашване, обвинения в клевета, заплахи или физически нападения, както и да предприемат ефективни мерки за защита на лицата, които упражняват правото си на свобода на изразяване на мнение и свобода на събранията;

  5.  потвърждава предишните си призиви за гарантиране на безопасността и физическата неприкосновеност на всички задържани лица и за незабавното и безусловно освобождаване на всички произволно задържани лица, включително всички политически затворници, и за по-голямо зачитане на демократично избраните органи и на зачитането на правата на човека;

  6.  призовава органите на Венесуела да признаят продължаващата криза, да предотвратят по-нататъшното ѝ влошаване и да насърчават разработването на политически и икономически решения за гарантиране на безопасността на всички цивилни лица и на стабилността на страната и региона;

  7.  призовава ЕС, по-конкретно Съветът и заместник-председателят/ВП, да гарантират, че всички по-нататъшни стъпки към политическо решение трябва да включват следните неотменими изисквания: незабавното освобождаване на всички политически затворници и прекратяване на изтезанията, малтретирането и тормоза на политически опоненти и защитници на правата на човека; нов независим национален избирателен съвет, избран от Националното събрание; провеждането на свободни и честни избори в съответствие с международните стандарти за надежден процес, зачитащ политическия плурализъм, с присъствието на демократични международни наблюдатели; признаване на правомощията на законното Национално събрание; както и разпускането на Учредителното национално събрание;

  8.  изцяло подкрепя започването на разследване от страна на МНС на широкообхватните престъпления и репресивни действия, извършени от режима на Венесуела; настоятелно призовава ЕС да се присъедини към инициативата на държавите – страни по МНС за разследване на престъпленията срещу човечеството, извършени от венесуелското правителство на територията на Венесуела с оглед подвеждането под отговорност на извършителите;

  9.  приветства бързото налагане от страна на ЕС на допълнителни целенасочени и обратими санкции, които няма да причинят вреда на населението на Венесуела, във връзка с провеждането на изборите на 20 май 2018 г., които бяха незаконосъобразни и не бяха международно признати; призовава за засилване на посочените санкции, ако положението с правата на човека и демокрацията в страната продължава да се влошава;

  10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност, правителството и Националното събрание на Боливарска република Венесуела, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и генералния секретар на Организацията на американските държави.

  Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.
  Правна информация - Политика за поверителност