Postup : 2018/2891(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0504/2018

Předložené texty :

B8-0504/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0436

NÁVRH USNESENÍ
PDF 274kWORD 53k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0351/2018
22.10.2018
PE624.200v01-00
 
B8-0504/2018

předložený na základě prohlášení s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,


o situaci ve Venezuele (2018/2891(RSP))


Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venezuele (2018/2891(RSP))  
B8‑0504/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 8. února 2018 o situaci ve Venezuele(1), ze dne 3. května 2018 o volbách ve Venezuele(2) a ze dne 5. července 2018 o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích pozemních hranicích s Kolumbií a Brazílií(3),

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 19. dubna 2018 o situaci ve Venezuele,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) ze dne 9. srpna 2018 o nejnovějších událostech ve Venezuele a prohlášení ze dne 9. října 2018 o úmrtí městského radní Fernanda Albána,

–  s ohledem na prohlášení Výboru pro zahraniční věci a podvýboru pro lidská práva ze dne 10. října 2018 k úmrtí Fernanda Albána,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, jehož je Venezuela smluvní stranou,

–  s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu (MTS),

–  s ohledem na prohlášení žalobkyně Mezinárodního trestního soudu Fatou Bensoudové ze dne 8. února 2018 o zahájení předběžného přezkoumání situace na Filipínách a ve Venezuele, a ze dne 27. září 2018 o předložení věci k přezkoumání skupinou šesti smluvních států v souvislosti se situací ve Venezuele,

–  s ohledem na ústavu Venezuely,

–  s ohledem na své rozhodnutí udělit Sacharovovu cenu za rok 2017 demokratické opozici ve Venezuele,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že situace týkající se lidských práv, demokracie a právního státu ve Venezuele se neustále značně zhoršuje; vzhledem k tomu, že Venezuela čelí bezpříkladné sociální, hospodářské a humanitární krizi, která je důsledkem politické krize a příčinou obrovského počtu úmrtí a nutí miliony lidí opouštět zemi;

B.  vzhledem k tomu, že velká část obyvatel Venezuely je postižena chudobou; vzhledem k tomu, že je stále větší nedostatek potravin, léků a dalších zdravotnických prostředků a zdravotní systém je rozvrácený; vzhledem k tomu, že mateřská úmrtnost se za poslední rok zvýšila o 60 % a úmrtnost dětí o 30 %; vzhledem k tomu, že navzdory připravenosti mezinárodního společenství venezuelská vláda bohužel zatvrzele odmítá otevřeně přijímat mezinárodní humanitární pomoc a usnadňovat její rozdělování;

C.  vzhledem k tomu, že dne 5. října 2018 byl na letišti zatčen opoziční městský radní Fernando Albán, který se právě vracel z New Yorku, kde vedl jednání o venezuelské krizi a byl navštívit svou rodinu; vzhledem k tomu, že vláda tvrdí, že byl vyslýchán v souvislosti s možným zapojením do incidentu s bezpilotním letounem loni v srpnu; vzhledem k tomu, že Albán byl nalezen dne 8. října mrtvý v prostorách Národní zpravodajské služby (SEBIN), kde byl zadržován; vzhledem k tomu, že okolnosti spojené s jeho smrtí jsou velmi podezřelé a že venezuelští úředníci vydávali v tomto ohledu protichůdná prohlášení; vzhledem k tomu, že navzdory výzvám OSN a EU odmítly státní orgány povolit nezávislé vyšetřování příčiny Albánovy smrti, včetně provedení pitvy mezinárodním a nezávislým týmem soudních lékařů;

D.  vzhledem k tomu, že dne 13. října 2018 byl propuštěn Lorent Saleh, který získal v roce 2017 Sacharovovu cenu, a byl okamžitě poslán do nuceného vyhnanství ve Španělsku; vzhledem k tomu, že byl vězněn bez soudu po dobu čtyř let, kde byl vystaven utrpení a mučení; vzhledem k tomu, že jeho svědectví vypovídá o krutém a nelidském zacházení s politickými vězni ve Venezuele; vzhledem k tomu, že ve Venezuele je nadále zadržováno více než 200 politických vězňů;

E.  vzhledem k tomu, že žalobkyně Mezinárodního trestního soudu zahájila dne 8. února 2018 předběžné přezkoumání situace ve Venezuele; vzhledem k tomu, že dne 27. září 2018 skupina šesti států (Argentina, Kanada, Kolumbie, Chile, Paraguay a Peru) podala podnět žalobkyni, aby zahájila vyšetřování zločinů proti lidskosti spáchaných na území Venezuely; vzhledem k tomu, že Francie a Kostarika rovněž podpořily výzvu k tomuto vyšetřování; vzhledem k tomu, že toto předložení věci k přezkoumání bylo první, kdy některá skupina smluvních států podala podnět v souvislosti se situací na území jiného smluvního státu;

F.  vzhledem k tomu, že dne 13. listopadu 2017 rozhodla Rada o uvalení zbrojního embarga na Venezuelu a o zákazu souvisejícího materiálu, který by mohl být použit k vnitrostátním represím; vzhledem k tomu, že dne 22. ledna 2018 Rada v reakci na porušování demokratických zásad jednomyslně rozhodla o zavedení sankcí proti sedmi občanům Venezuely, kteří zastávají veřejné funkce, formou restriktivních opatření, jako je zákaz cestování a zmrazení majetku; vzhledem k tomu, že dne 25. června 2018 byly sankce rozšířeny na dalších 11 venezuelských úředníků;

G.  vzhledem k tomu, že na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 15. října 2018 proběhla rozprava o politickém řešení stávající krize prostřednictvím zvážení možnosti zřízení kontaktní skupiny, která by usnadňovala politický proces;

1.  je hluboce znepokojen tím, že situace ve Venezuele v oblasti dodržování základních svobod a zásad právního státu se i nadále zhoršuje; odsuzuje používání svévolného zadržování a zastrašování prostřednictvím soudů a administrativního obtěžování k pronásledování tisíců obránců lidských práv, volených členů opozice ve státních i nezávislých organizacích občanské společnosti, jež dále narušuje demokratickou strukturu ve Venezuele;

2.  je hluboce znepokojen katastrofální humanitární situací ve Venezuele a systémovým nedostatkem klíčových základních dodávek, léčiv a potravin; je zejména znepokojen nárůstem případů podvýživy u dětí od roku 2017;

3.  vyjadřuje upřímnou soustrast rodině a přátelům Fernanda Albána; vyzývá k důkladnému a nezávislému vyšetřování, tak aby byly vyjasněny okolnosti jeho tragické smrti, včetně pitvy prováděné mezinárodním a nezávislým týmem soudních lékařů;

4.  naléhavě vyzývá venezuelské orgány, aby zajistily ochranu všech civilistů před jakýmikoli formami zastrašování, obvinění z pomluvy, hrozeb nebo fyzických útoků a aby přijaly účinná opatření na ochranu těch, kteří uplatňují své právo na svobodu projevu a svobodu shromažďování;

5.  znovu opakuje své dřívější výzvy k zajištění bezpečnosti a fyzické integrity všech zadržovaných osob, požadavky na okamžité a bezpodmínečné propuštění všech osob, které jsou svévolně zadržovány, včetně všech politických vězňů, a na větší respektování demokraticky volených orgánů a dodržování lidských práv;

6.  vyzývá venezuelské orgány, aby uznaly probíhající krizi, zabránily jejímu dalšímu zhoršování a podporovaly politická a hospodářská řešení zajišťující bezpečnost všech civilních obyvatel a stabilitu země a regionu;

7.  vyzývá EU, konkrétně Radu a místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby zajistily, že jakékoli další kroky směřující k politickému řešení musí zahrnovat tyto neodvolatelné požadavky: okamžité propuštění všech politických vězňů a ukončení mučení politických protivníků a aktivistů v oblasti lidských práv, špatného zacházení a obtěžování; nová nezávislá Národní volební rada zvolená Národním shromážděním; uspořádání svobodných a spravedlivých voleb v souladu s mezinárodními normami pro důvěryhodný proces, který bude respektovat politický pluralismus, za přítomnosti demokratických mezinárodních pozorovatelů; uznání pravomocí legitimního Národního shromáždění; a zrušení Ústavodárného národního shromáždění;

8.  vyjadřuje plnou podporu vyšetřování vedenému Mezinárodním trestním soudem ve věci zločinů a represivních postupů, jichž se ve velkém měřítku dopouštěl venezuelský režim; naléhavě vyzývá EU, aby se připojila k iniciativě smluvních států Mezinárodního trestního soudu na vyšetření zločinů proti lidskosti páchaných venezuelskou vládou na území Venezuely s cílem pohnat viníky k zodpovědnosti;

9.  vítá přijetí dalších cílených a odvolatelných sankcí, které nepoškozují venezuelské občany, jež byly uloženy v reakci na uspořádání nezákonných voleb dne 20. května 2018, které mezinárodní společenství neuznává; žádá, aby byly tyto sankce posíleny, pokud se bude situace v oblasti lidských práv a demokracie v zemi i nadále zhoršovat;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě a Národnímu shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0041.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0199.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0313.

Poslední aktualizace: 24. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí