Procedūra : 2018/2891(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0504/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0504/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0436

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 486kWORD 51k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0351/2018
22.10.2018
PE624.200v01-00
 
B8-0504/2018

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Venecuēlā (2018/2891(RSP))


Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Venecuēlā (2018/2891(RSP))  
B8-0504/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā 2018. gada 8. februāra rezolūciju par stāvokli Venecuēlā(1), 2018. gada 3. maija rezolūciju par vēlēšanām Venecuēlā(2) un 2018. gada 5. jūlija rezolūciju par migrācijas krīzi un humanitāro situāciju Venecuēlā un pie tās sauszemes robežām ar Kolumbiju un Brazīliju(3),

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) 2018. gada 19. aprīļa paziņojumu par stāvokli Venecuēlā,

–  ņemot vērā Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) runaspersonas 2018. gada 9. augusta paziņojumu par jaunākajiem notikumiem Venecuēlā un 2018. gada 9. oktobra paziņojumu par domnieka Fernando Albán nāvi,

–  ņemot vērā Ārlietu komitejas un Cilvēktiesību apakškomitejas 2018. gada 10. oktobra paziņojumu par Fernando Albán nāvi,

–  ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kuram ir pievienojusies arī Venecuēla,

–  ņemot vērā Starptautiskās Krimināltiesas (SKT) Romas statūtus,

–  ņemot vērā SKT prokurores Fatou Bensouda 2018. gada 8. februāra paziņojumu par to, ka ir sākta iepriekšēja pārbaude par stāvokli Filipīnās un Venecuēlā, un 2018. gada 27. septembra paziņojumu par sešu Romas statūtu dalībvalstu grupas atzinuma pieprasījumu par stāvokli Venecuēlā,

–  ņemot vērā Venecuēlas konstitūciju,

–  ņemot vērā lēmumu 2017. gada A. Saharova balvu piešķirt Venecuēlas demokrātiskajai opozīcijai,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā stāvoklis cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma jomā Venecuēlā turpina krasi pasliktināties; tā kā politiskas krīzes dēļ Venecuēla piedzīvo līdz šim nepieredzētu sociālu, ekonomisku un humanitāru krīzi, kuras rezultātā gājuši bojā ļoti daudz cilvēku un miljoniem cilvēku bijuši spiesti pamest valsti;

B.  tā kā liela daļa Venecuēlas iedzīvotāju dzīvo nabadzībā; tā kā aizvien vairāk trūkst pārtikas, zāļu un citu medicīnisko preču un veselības aprūpes sistēma ir sagruvusi; tā kā pēdējā gada laikā māšu mirstība ir palielinājusies par 60 % un zīdaiņu mirstība — par 30 %; tā kā, neraugoties uz starptautiskās sabiedrības gatavību, Venecuēlas valdība diemžēl stūrgalvīgi turpina atteikties atklāti saņemt starptautisko humāno palīdzību un atvieglot tās sadali;

C.  tā kā 2018. gada 5. oktobrī lidostā pēc atgriešanās no Ņujorkas, kur viņš piedalījās sarunās par Venecuēlas krīzi un apmeklēja savu ģimeni, tika apcietināts opozīcijas domnieks Fernando Albán; tā kā valdība apgalvo, ka viņš tika nopratināts par iespējamu iesaisti augustā notikušajā incidentā ar dronu; tā kā 8. oktobrī Fernando Albán tika atrasts miris Valsts izlūkdienesta (SEBIN) telpās, kur viņš bija turēts apcietinājumā; tā kā viņa nāves apstākļi ir ļoti aizdomīgi un Venecuēlas amatpersonu paziņojumi ir pretrunīgi; tā kā, neraugoties uz ANO un ES prasībām, iestādes ir atteikušās atļaut veikt viņa nāves apstākļu neatkarīgu izmeklēšanu, tostarp nav ļāvušas starptautiskai un neatkarīgai tiesu ekspertu grupai veikt autopsiju;

D.  tā kā 2018. gada 13. oktobrī 2017. gada Saharova balvas laureāts Lorent Saleh tika atbrīvots, bet tūlīt pēc tam piespiedu kārtā izraidīts uz Spāniju; tā kā viņš cietumā bez tiesas sprieduma bija pavadījis četrus gadus, kur pārcieta spīdzināšanu; tā kā viņa liecības apstiprina nežēlīgu un necilvēcīgu izturēšanos pret politieslodzītajiem Venecuēlā; tā kā Venecuēlā joprojām ir ieslodzīti vairāk nekā 200 politieslodzīto;

E.  tā kā 2018. gada 8. februārī SKT prokurore sāka iepriekšējas pārbaudes par stāvokli Venecuēlā; tā kā 2018. gada 27. septembrī sešas Romas statūtu dalībvalstis (Argentīna, Kanāda, Kolumbija, Čīle, Paragvaja un Peru) lūdza, lai prokurore sāk izmeklēšanu par Venecuēlas teritorijā veiktajiem noziegumiem pret cilvēci; tā kā prasību veikt šādu izmeklēšanu atbalstīja arī Francija un Kostarika; tā kā šis ir līdz šim pirmais Romas statūtu dalībvalstu grupas iesniegtais atzinuma pieprasījums par stāvokli citas dalībvalsts teritorijā;

F.  tā kā 2017. gada 13. novembrī Padome nolēma noteikt ieroču embargo pret Venecuēlu un aizliegumu eksportēt materiālus, kurus varētu izmantot represijām valstī; tā kā 2018. gada 22. janvārī Padome vienprātīgi nolēma piemērot sankcijas pret septiņām Venecuēlas augsta līmeņa amatpersonām, nosakot ierobežojošus pasākumus, piemēram, ceļošanas aizliegumu un līdzekļu iesaldēšanu, tādējādi reaģējot uz demokrātijas principu pārkāpumiem; tā kā 2018. gada 25. jūnijā sankcijas tika noteiktas vēl 11 Venecuēlas amatpersonām;

G.  tā kā Ārlietu padomes 2018. gada 15. oktobra sanāksmē notika diskusijas par politisku pašreizējās krīzes risinājumu, izskatot iespēju izveidot kontaktgrupu, kas sekmētu politisko procesu,

1.  pauž nopietnas bažas par pamatbrīvību un tiesiskuma stāvokļa pasliktināšanos Venecuēlā; nosoda patvaļīgus arestus un tiesu iestāžu īstenotu un administratīvu vajāšanu, kas vērsta pret tūkstošiem cilvēktiesību aizstāvju, ievēlētiem opozīcijas pārstāvjiem un neatkarīgām pilsoniskās sabiedrības organizācijām un kas vēl vairāk grauj Venecuēlas demokrātisko struktūru;

2.  ir ļoti nobažījies par smago humanitāro stāvokli Venecuēlā un galveno pirmās nepieciešamības preču, zāļu un pārtikas sistēmisko trūkumu; ir īpaši nobažījies par bērnu malnutrīcijas palielināšanos kopš 2017. gada;

3.  izsaka visdziļāko līdzjūtību Fernando Albán ģimenei un draugiem; prasa rūpīgi un neatkarīgi izmeklēt viņa traģiskās bojāejas apstākļus, tostarp starptautiskai un neatkarīgai tiesu ekspertu grupai veikt autopsiju;

4.  mudina Venecuēlas iestādes nodrošināt visu civiliedzīvotāju aizsardzību pret iebiedēšanu, neslavas celšanas apsūdzībām, draudiem un fiziskiem uzbrukumiem, kā arī pieņemt iedarbīgus pasākumus, kas sargātu cilvēkus, kuri izmanto tiesības uz vārda brīvību un pulcēšanās brīvību;

5.  vēlreiz aicina gādāt par visu apcietināto cilvēku drošību un fizisko integritāti un nekavējoties atbrīvot visas patvaļīgi apcietinātās personas, tostarp visus politieslodzītos, kā arī vairāk respektēt demokrātiski ievēlētas struktūras un cilvēktiesību ievērošanu;

6.  aicina Venecuēlas iestādes atzīt pašreizējo krīzi, novērst tās pasliktināšanos un sekmēt politiskus un ekonomiskus risinājumus, lai panāktu drošību visiem civiliedzīvotājiem, kā arī stabilitāti valstij un reģionam;

7.  prasa, lai ES, t. i., Padome un PV/AP, nodrošinātu, ka jebkādos turpmākos ar politisku risinājumu saistītos pasākumos kā neapstrīdamas prasības jāiekļauj: visu politieslodzīto tūlītēja atbrīvošana un pret politiskajiem oponentiem un cilvēktiesību aktīvistiem vērstas spīdzināšanas, sliktas izturēšanās un vajāšanas izbeigšana; Nacionālās asamblejas ievēlēta jauna un neatkarīga Valsts vēlēšanu padome; brīvas un godīgas vēlēšanas atbilstoši starptautiskajiem standartiem, lai nodrošinātu ticamu norisi, ievērojot politisko plurālismu un demokrātisko starptautisko novērotāju klātbūtnē; leģitīmās Nacionālās asamblejas pilnvaru atzīšana; Konstitutīvās nacionālās asamblejas atlaišana;

8.  pilnībā atbalsta SKT izmeklēšanu par Venecuēlas režīma izdarītajiem plašajiem noziegumiem un represijām; mudina ES pievienoties SKT dalībvalstu iniciatīvai izmeklēt Venecuēlas valdības veiktos noziegumus pret cilvēci Venecuēlas teritorijā, lai sauktu pie atbildības vainīgos;

9.  atzinīgi vērtē to, ka par nelikumīgo un starptautiski neatzīto 2018. gada 20. maija vēlēšanu rīkošanu ES ir nekavējoties noteikusi papildu mērķtiecīgas un reversīvas sankcijas, kuras nenodarīs kaitējumu Venecuēlas iedzīvotājiem; prasa pastiprināt šīs sankcijas, ja stāvoklis cilvēktiesību un demokrātijas jomā valstī turpinās pasliktināties;

10.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Venecuēlas Bolivāra Republikas valdībai un Nacionālajai asamblejai, Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajai asamblejai un Amerikas valstu organizācijas ģenerālsekretāram.

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0041.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0199.

(3)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0313.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika