Návrh uznesenia - B8-0504/2018Návrh uznesenia
B8-0504/2018

NÁVRH UZNESENIA o situácii vo Venezuele

22.10.2018 - (2018/2891(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek v mene skupiny ECR

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0351/2018

Postup : 2018/2891(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0504/2018
Predkladané texty :
B8-0504/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0504/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii vo Venezuele

(2018/2891(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 8. februára 2018 o situácii vo Venezuele[1], z 3. mája 2018 o voľbách vo Venezuele[2] a z 5. júla 2018 o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej pozemných hraniciach s Kolumbiou a Brazíliou[3],

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) z 19. apríla 2018 o situácii vo Venezuele,

–  so zreteľom na vyhlásenia hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) z 9. augusta 2018 o najnovších udalostiach vo Venezuele a z 9. októbra 2018 o úmrtí predstaviteľa úradu miestnej správy Fernanda Albána,

–  so zreteľom na vyhlásenie Výboru pre zahraničné veci a Podvýboru pre ľudské práva z 10. októbra 2018, pokiaľ ide o úmrtie Fernanda Albána,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorého je Venezuela zmluvnou stranou,

–  so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (MTS),

–  so zreteľom na vyhlásenie prokurátorky MTS Fatou Bensoudovej z 8 februára 2018 o otvorení predbežného preskúmania situácie na Filipínach a vo Venezuele a z 27. septembra 2018 o predložení veci skupinou šiestich zmluvných štátov týkajúcej sa situácie vo Venezuele,

–  so zreteľom na ústavu Venezuely,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie udeliť Sacharovovu cenu za rok 2017 demokratickej opozícii vo Venezuele,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže situácia v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu sa vo Venezuele naďalej výrazne zhoršuje; keďže Venezuela čelí bezprecedentnej sociálnej, hospodárskej a humanitárnej kríze v dôsledku politickej krízy, ktorá je príčinou veľkého množstva úmrtí a núti milióny ľudí opustiť krajinu;

B.  keďže veľká časť obyvateľstva Venezuely trpí chudobou; keďže potravín, liekov a iných zdravotníckych potrieb je čoraz menej a zdravotnícky systém bol zdevastovaný; keďže v minulom roku úmrtnosť matiek vzrástla o 60 % a úmrtnosť dojčiat o 30 %; keďže napriek pripravenosti medzinárodného spoločenstva venezuelská vláda, žiaľ, naďalej tvrdohlavo odmieta otvorene prijať medzinárodnú humanitárnu pomoc a uľahčiť jej distribúciu;

C.  keďže 5. októbra 2018 bol opozičný predstaviteľ úradu miestnej správy Fernando Albán zadržaný na letisku po návrate z New Yorku, kde viedol rozhovory o venezuelskej kríze a navštívil svoju rodinu; keďže vláda tvrdí, že bol vypočúvaný vo veci možného zapojenia do incidentu spojeného s použitím bezpilotných vzdušných prostriedkov v auguste; keďže 8. októbra bol Fernando Albán nájdený mŕtvy v priestoroch národnej spravodajskej služby (SEBIN), kde bol držaný vo väzbe; keďže okolnosti jeho smrti sú veľmi podozrivé a venezuelské úrady k tejto veci vydali protichodné vyhlásenia; keďže orgány napriek výzvam OSN a EÚ odmietli umožniť nezávislé vyšetrenie príčiny úmrtia Fernanda Albána vrátane pitvy, ktorú by vykonal medzinárodný a nezávislý forenzný tím;

D.  keďže 13. októbra 2018 bol laureát Sacharovovej ceny za rok 2017 Lorent Saleh prepustený a okamžite vyhostený do Španielska do núteného exilu; keďže bol štyri roky väznený bez súdneho procesu a podrobený mučeniu; keďže jeho svedectvá potvrdzujú kruté a neľudské zaobchádzanie s politickými väzňami vo Venezuele; keďže vo Venezuele sa vo väzení nachádza viac ako 200 politických väzňov;

E.  keďže prokurátorka MTS otvorila 8. februára 2018 predbežné preskúmanie situácie vo Venezuele; keďže 27. septembra 2018 skupina šiestich zmluvných štátov (Argentína, Kanada, Kolumbia, Čile, Paraguaj a Peru) žiadala, aby prokurátorka otvorila vyšetrovanie trestných činov proti ľudskosti, ku ktorým došlo na území Venezuely; keďže Francúzsko a Kostarika tiež podporili výzvy na takéto vyšetrovanie; keďže toto bolo vôbec prvýkrát, čo skupina zmluvných štátov predložila vec týkajúcu sa situácie na území iného zmluvného štátu;

F.  keďže Rada sa 13. novembra 2017 rozhodla schváliť zbrojné embargo voči Venezuele a zákaz vývozu súvisiaceho materiálu, ktorý by sa mohol použiť na represiu vo vnútri štátu; keďže Rada v reakcii na nedodržiavanie demokratických zásad 22. januára 2018 jednohlasne rozhodla o zavedení sankcií v podobe reštriktívnych opatrení ako zákaz cestovania a zmrazenie aktív voči siedmim osobám z Venezuely zastávajúcim verejné funkcie; keďže 25. júna 2018 boli sankcie rozšírené na ďalších 11 venezuelských úradníkov;

G.  keďže súčasťou zasadnutia Rady pre zahraničné veci 15. októbra 2018 boli diskusie o politickom riešení súčasnej krízy, pričom sa preskúmala možnosť zriadenia kontaktnej skupiny na uľahčenie politického procesu;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad prebiehajúcim zhoršovaním základných slobôd a zásad právneho štátu vo Venezuele; odsudzuje využívanie svojvoľného zadržiavania a súdneho a administratívneho obťažovania na prenasledovanie tisícov obhajcov ľudských práv, zvolených členov opozície a nezávislých organizácií občianskej spoločnosti, čo ešte viac podkopáva demokratickú štruktúru Venezuely;

2.  je hlboko znepokojený zúfalou humanitárnou situáciou vo Venezuele a systémovým nedostatkom najzákladnejších zásob, liekov a potravín; je znepokojený najmä tým, že od roku 2017 vzrástla miera podvýživy u detí;

3.  vyjadruje úprimnú sústrasť rodine a priateľom Fernanda Albána; žiada dôkladné a nezávislé vyšetrovanie v snahe objasniť okolnosti jeho tragickej smrti vrátane pitvy, ktorú by vykonal medzinárodný a nezávislý forenzný tím;

4.  naliehavo vyzýva venezuelské orgány, aby zabezpečili ochranu všetkých civilistov pred akoukoľvek formou zastrašovania, obvinení z hanobenia, hrozieb alebo fyzických útokov, a aby prijali účinné opatrenia na ochranu tých, ktorí uplatňujú svoje právo na slobodu prejavu a slobodu zhromažďovania;

5.  opätovne zdôrazňuje svoje predchádzajúce výzvy na zabezpečenie bezpečnosti a fyzickej integrity všetkých osôb vo väzbe a na okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých svojvoľne zadržiavaných osôb vrátane všetkých politických väzňov, ako aj na väčšie rešpektovanie demokraticky zvolených orgánov a dodržiavanie ľudských práv;

6.  vyzýva venezuelské orgány, aby uznali prebiehajúcu krízu, zabránili jej ďalšiemu zhoršovaniu a aby presadzovali politické a hospodárske riešenia, ktorými sa zaručí bezpečnosť všetkých civilistov a stabilita krajiny a celého regiónu;

7.  vyzýva EÚ, konkrétne Radu a PK/VP, aby zabezpečili, že akékoľvek ďalšie kroky smerom k politickému riešeniu musia zahŕňať tieto neodvolateľné požiadavky: okamžité prepustenie všetkých politických väzňov a ukončenie mučenia, zlého zaobchádzania a obťažovania politických oponentov a aktivistov za ľudské práva; nová nezávislá národná volebná rada, ktorú zvolí Národné zhromaždenie; uskutočnenie slobodných a spravodlivých volieb v súlade s medzinárodnými normami v záujme dôveryhodného procesu rešpektujúceho politický pluralizmus, a to za prítomnosti demokratických medzinárodných pozorovateľov; uznanie právomoci legitímneho Národného zhromaždenia a rozpustenie Národného ústavodarného zhromaždenia;

8.  plne podporuje vyšetrovanie MTS týkajúce sa rozsiahlych trestných činov a aktov represie páchaných venezuelským režimom; naliehavo vyzýva EÚ, aby sa zapojila do iniciatívy zmluvných štátov MTS zameranej na vyšetrenie trestných činov proti ľudskosti, ktoré spáchala venezuelská vláda na území Venezuely, s cieľom potrestať zodpovedné osoby;

9.  víta rýchle uloženie dodatočných cielených a odvolateľných sankcií zo strany EÚ, ktoré nespôsobia ujmu venezuelskému obyvateľstvu, za uskutočnenie volieb 20. mája 2018, ktoré boli nelegitímne a nie sú medzinárodne uznané; požaduje, aby sa tieto sankcie posilnili, ak sa situácia v oblasti ľudských práv a demokracie v krajine bude naďalej zhoršovať;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a Národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.

Posledná úprava: 24. októbra 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia