Postup : 2018/2885(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0505/2018

Předložené texty :

B8-0505/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/10/2018 - 13.18

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0434

NÁVRH USNESENÍ
PDF 284kWORD 52k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.201v01-00
 
B8-0505/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o vraždě novináře Džamála Chášukdžího na saúdskoarabském konzulátu
v Istanbulu (2018/2885(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o vraždě novináře Džamála Chášukdžího na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu (2018/2885(RSP))  
B8‑0505/2018

Evropský parlament,

¾s ohledem na prohlášení mluvčího Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) Ruperta Colvilleho o zmizení Džamála Chášukdžího,

 

¾s ohledem na prohlášení ministrů zahraničí skupiny G7 o zmizení Džamála Chášukdžího,

 

¾s ohledem na vyjádření vysoké představitelky, místopředsedkyně Federiky Mogheriniové o zmizení Džamála Chášukdžího,

 

¾s ohledem na prohlášení ministerstva zahraničí Saúdské Arábie o případu zmizení saúdského občana Džamála bin Ahmed Chášukdžího,

 

¾s ohledem na společné prohlášení Spojeného království, Francie a Německa o smrti Džamála Chášukdžího,

 

¾s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

 

¾s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

 

¾s ohledem na členství Saúdské Arábie v Radě OSN pro lidská práva,

 

¾s ohledem na obecné zásady EU v oblasti lidských práv ohledně svobody projevu online a offline,

 

¾s ohledem na svá předchozí usnesení,

 

¾s ohledem na článek 135 jednacího řádu,

 

 

A. vzhledem k tomu, že Džamál Chášukdží byl renomovaným novinářem, který byl kdysi součástí saúdského establishmentu, avšak v posledních letech začal být kritický vůči vládcům království a zejména byl hlasitým kritikem intervence Rijádu ve válce v Jemenu; vzhledem k tomu, že se Džamál Chášukdží v září 2017 přestěhoval do Washingtonu, neboť se obával násilného útoku v zemi, a žil v dobrovolném exilu;

 

B. vzhledem k tomu, že Džamál Chášukdží byl v Istanbulu, aby získal od saúdských úřadů doklady potřebné k uzavření manželství s jeho tureckou snoubenkou; vzhledem k tomu, že Džamál Chášukdží v úterý 2. října vstoupil do saúdskoarabského konzulátu a že je to naposledy, kdy byl viděn na veřejnosti; vzhledem k tomu, že saúdští úředníci nejprve uváděli, že opustil budovu 20–30 minut po příchodu; vzhledem k tomu, že tureckým zaměstnancům konzulátu bylo týž den řečeno, že si mají vzít den volna;

 

C. vzhledem k tomu, že dne 5. října Saúdská Arábie povolila orgánům Turecka, aby prohledaly její konzulát v Istanbulu; vzhledem k tomu, že po zmizení Džamála Chášukdžího byla přemalována stěna v konzulátu a byla viděna profesionální úklidová četa, jak vchází do konzulátu;

 

D. vzhledem k tomu, že neformální turecké zdroje blízké vyšetřovatelům uvedly, že Chášukdží byl odvlečen z kanceláře generálního konzula do vedlejší pracovny a poté zavražděn;

 

E. vzhledem k tomu, že turecké orgány údajně mají zvukové záznamy Chášukdžího umírání; vzhledem k tomu, že podle tohoto údajného záznamu dostal Chášukdží nejprve injekci s neznámou látkou a poté byl ještě zaživa rozčtvrcen;

 

F. vzhledem k tomu, že turecké orgány identifikovaly a spojily se zmizením a vraždou Chášukdžího 15 saúdských státních příslušníků, kteří cestovali do Istanbulu a zpět v den zmizení novináře a k nimž patří členové saúdské královské stráže, pracovníci zpravodajských služeb, vojáci a odborník na pitvy;

 

G. vzhledem k tomu, že saúdští úředníci nejprve odmítli obvinění ze zavraždění Chášukdžího v budově konzulátu, ale nepředložili žádné důkazy, které by potvrdily jejich prohlášení, že kamery v den, kdy Chášukdží navštívil konzulát, nefungovaly; vzhledem k tomu, že vláda Saúdské Arábie zpočátku uvedla, že zprávy, které naznačují, že Džamál Chášukdží zmizel v konzulátu v Istanbulu nebo že královské orgány ho zadržely nebo zabily, jsou absolutně nepravdivé a neopodstatněné;

 

H. vzhledem k tomu, že v pondělí 15 saúdských funkcionářů uvedlo, že bylo zahájeno interní vyšetřování zmizení a předpokládané vraždy tohoto kritika Saúdské Arábie a publicisty ve Washington Post;

 

I. vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie nakonec připustila smrt Džamála Chášukdžího, označila jeho vraždu za „zločinnou operaci“ a zároveň popřela, že by korunní princ Mohamed bin Salmán a vedoucí představitelé zpravodajské služby o této akci věděli;

 

J. vzhledem k tomu, že Turecko a Saúdská Arábie mají velmi napjatý vztah v důsledku překrývajících se zájmů v regionu, zejména pokud jde o Katar;

 

K. vzhledem k tomu, že tyto události vzbudily mezinárodní veřejné pobouření, ale mezinárodní vedoucí představitelé a organizace nepřijímají žádné závazky, dokud nebudou mít větší jistotu ohledně okolností případu; vzhledem k tomu, že řada zákonodárců v USA se odvolává na „zákon Magnitského“ na podporu zákazu prodeje jakýchkoli zbraní a zastavení vojenské spolupráce se Saúdskou Arábií;

 

L. vzhledem k tomu, že výsledky Saúdské Arábie v oblasti ochrany lidských práv jsou velice znepokojivé a události jako zmizení Chášukdžího vyvolávají vážné pochybnosti o vůli korunního prince Mohameda bin Salmána skutečně reformovat svou zemi;

 

M. vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie v současné době zasedá v Radě OSN pro lidská práva;

 

 

1. je zděšen, že v roce 2018 může prominentní novinář zmizet a být zavražděn v budově konzulátu, a připomíná, že systematické praktikování nucených zmizení či mimosoudních poprav osob představuje zločin proti lidskosti; lituje, že tyto události vedly ke snížení hodnocení svobody tisku v Saúdské Arábii a na celém světě;

 

2. domnívá se, že je nanejvýš důležité objasnit události, které vedly ke smrti Džamála Chášukdžího; vyzývá k zahájení nezávislého a nestranného mezinárodního vyšetřování této záležitosti s plnou podporou saúdských a tureckých orgánů a trvá na tom, aby byly odhaleny a předány spravedlnosti odpovědné osoby, jak pachatelé, tak strůjci tohoto činu;

 

3. podporuje výzvu vysoké komisařky OSN pro lidská práva k upuštění od diplomatické imunity, aby bylo možné provádět toto vyšetřování bez omezení;

 

4. vyzývá Království Saúdské Arábie, aby provedlo důkladné, důvěryhodné, průhledné a rychlé vyšetřování, které oznámilo, a aby poskytlo úplné a podrobné vysvětlení, a naléhavě žádá, aby v této záležitosti rovněž plně spolupracovaly turecké a saúdské orgány; vyzývá EU, aby poskytla tureckým orgánům podporu a technickou pomoc při vyšetřování;

 

5. je přesvědčen, že vražda Džamála Chášukdžího je přímo spojena s jeho kritikou politiky Saúdské Arábie a zejména s jeho kritikou saúdské intervence v Jemenu; poznamenává, že reformy bin Salmána byly provázeny násilnými útoky na zastánce lidských práv a politickou svobodu v zemi a systematickým využíváním protiteroristického zákona k ospravedlnění mučení a věznění obránců lidských práv;

 

6. je hluboce znepokojen obviněními, že jde o vraždu podporovanou státem a mimosoudní popravu, a není spokojen s vysvětlením faktů ze strany Saúdské Arábie; vyzývá Saúdskou Arábii, aby poskytla další vysvětlení, co se přesně odehrálo 2. října, protože dosavadní verze nejsou důvěryhodné;

 

7. připomíná saúdskému režimu, že jako strana Úmluvy OSN proti mučení je Saúdská Arábie povinna přijmout veškerá opatření k předcházení mučení, nuceným zmizením a dalším závažným porušováním lidských práv, vyšetřovat obvinění z činů představujících tyto trestné činy a postavit před soud osoby podezřelé z jejich spáchání;

 

8. vyzývá ESVČ a vysokou představitelku, místopředsedkyni k průběžnému sledování vývoje situace ohledně vraždy Džamála Chášukdžího; domnívá se, že je zapotřebí, aby EU reagovala důrazně a jednotně a aby bylo aktivováno celé spektrum diplomatických nástrojů EU, včetně cílených sankcí vůči všem osobám, které byly shledány odpovědnými za tento případ nebo do něj byly zapojeny;

 

9. opětovně požaduje celounijní zákaz vývozu a prodeje veškerého bezpečnostního vybavení, které může být nebo je používáno k vnitřní represi, včetně technologií na sledování internetu, do Saúdské Arábie a zákaz jeho modernizace a zajišťování údržby; vyzývá vysokou představitelku, místopředsedkyni, aby podala zprávu o stávající vojenské a bezpečnostní spolupráci členských států EU se saúdským režimem;

 

10. domnívá se, že vzhledem k mnohonásobně zdokumentovanému porušování lidských práv doma i v zahraničí je postavení Saúdské Arábie v Radě OSN pro lidská práva neudržitelné a ze své podstaty rozporuplné; vyzývá Valné shromáždění OSN, aby pozastavilo členství této země;

 

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise, Evropské službě pro vnější činnost, generálnímu tajemníkovi OSN, vysoké komisařce OSN pro lidská práva, Radě OSN pro lidská práva, Jeho Veličenstvu králi Salmánu bin Abd al-Azíz Ál Saúdovi, korunnímu princi Mohamedu bin Salmán ál-Saúdovi a vládě Království Saúdské Arábie.

 

Poslední aktualizace: 24. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí