Menettely : 2018/2885(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0505/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0505/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/10/2018 - 13.18

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0434

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 168kWORD 52k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.201v01-00
 
B8-0505/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


toimittaja Jamal Khashoggin tappamisesta Saudi-Arabian Istanbulin‑konsulaatissa (2018/2885(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma toimittaja Jamal Khashoggin tappamisesta Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa (2018/2885(RSP))  
B8‑0505/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston tiedottajan Rupert Colvillen lausunnon Jamal Khashoggin katoamisesta,

–  ottaa huomioon G7-maiden ulkoministerien julkilausuman Jamal Khashoggin katoamisesta,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin lausunnot Jamal Khashoggin katoamisesta,

–  ottaa huomioon Saudi-Arabian ulkoministeriön julkilausuman maan kansalaisen Jamal Khashoggin katoamisesta,

–  ottaa huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan, Ranskan ja Saksan 21. lokakuuta 2018 antaman yhteisen julkilausuman Jamal Khashoggin kuolemasta,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon, että Saudi-Arabia on YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsen,

–  ottaa huomioon sananvapautta verkossa ja verkon ulkopuolella koskevat EU:n ihmisoikeussuuntaviivat,

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Jamal Khashoggi oli tunnettu toimittaja, joka kuului aiemmin Saudi-Arabian valtaapitäviin mutta ryhtyi viime vuosina arvostelemaan kuningaskunnan hallitsijoita ja kritisoi erityisen äänekkäästi maan hallituksen puuttumista Jemenin sotaan; ottaa huomioon, että Jamal Khashoggi pelkäsi vainoamista Saudi-Arabiassa, joten hän muutti syyskuussa 2017 Washingtoniin ja eli oma-aloitteisessa maanpaossa;

B.  ottaa huomioon, että Jamal Khashoggi oli Istanbulissa saadakseen asiakirjoja Saudi‑Arabian viranomaisilta, jotta hän voisi mennä naimisiin turkkilaisen kihlattunsa kanssa; ottaa huomioon, että tiistaina 2. lokakuuta 2018 Jamal Khashoggi meni Saudi‑Arabian konsulaattiin ja tämä oli viimeinen kerta, kun hänet nähtiin; ottaa huomioon, että alun perin Saudi-Arabian viranomaiset ilmoittivat hänen poistuneen rakennuksesta 20–30 minuutin kuluttua saapumisensa jälkeen; ottaa huomioon, että samana päivänä konsulaatin turkkilaista henkilöstöä oli käsketty pitämään vapaapäivä;

C.  ottaa huomioon, että perjantaina 5. lokakuuta 2018 Saudi-Arabia antoi Turkin viranomaisten suorittaa etsinnän maan Istanbulin-konsulaatissa; ottaa huomioon, että Jamal Khashoggin katoamisen jälkeen konsulaatin seinät maalattiin uudelleen ja ammattimaisen siivousryhmän nähtiin menevän rakennukseen;

D.  ottaa huomioon, että tutkintaa lähellä olevien epävirallisten turkkilaisten lähteiden mukaan Khashoggi raahattiin pääkonsulin toimistosta viereiseen työhuoneeseen ja tapettiin;

E.  ottaa huomioon, että Turkin viranomaisilla sanotaan olevan äänite Khashoggin kuolemasta; ottaa huomioon, että tämän vahvistamattoman äänitteen perusteella uskotaan, että Khashoggiin on ensin ruiskutettu tuntematonta ainetta ja sitten hänet on paloiteltu hänen ollessa vielä elossa;

F.  ottaa huomioon, että Turkin viranomaiset ovat tunnistaneet ja yhdistäneet Khashoggin katoamiseen ja murhaan 15 Saudi-Arabian kansalaista, joiden joukossa on maan kuningashuoneen vartijoita, tiedusteluvirkamiehiä, sotilaita ja ruumiinavausasiantuntija, jotka matkustivat Istanbuliin ja takaisin toimittajan katoamispäivänä;

G.  ottaa huomioon, että Saudi-Arabian viranomaiset aluksi kielsivät väitteet, joiden mukaan Khashoggi olisi tapettu konsulaattirakennuksessa, mutta eivät antaneet todisteita sanojensa tueksi vaan ilmoittivat, että kamerat eivät toimineet päivänä, jolloin Khashoggi kävi konsulaatissa; ottaa huomioon, että Saudi-Arabian hallitus ilmoitti alun perin, että raportit, joiden mukaan Khashoggi oli kadonnut Istanbulin-konsulaatissa tai Saudi-Arabian viranomaiset olivat pidättäneet tai tappaneet hänet, olivat ehdottomasti virheellisiä ja vailla pohjaa;

H.  ottaa huomioon, että Saudi-Arabian viranomaiset ilmoittivat maanantaina 15. lokakuuta 2018, että maan arvostelijan ja Washington Postin kolumnistin katoamisesta ja oletetusta murhasta oli käynnistetty sisäinen tutkinta;

I.  ottaa huomioon, että Saudi-Arabia myönsi lopulta Khashoggin kuoleman ja syytti tappamisesta luvatonta operaatiota mutta kielsi, että kruununprinssi Muhammad bin Salman ja tiedustelupalvelun ylin johto olivat olleet tietoisia operaatiosta;

J.  ottaa huomioon, että Turkin ja Saudi-Arabian suhteet ovat kireät, mikä johtuu niiden päällekkäisistä intresseistä alueella ja erityisesti Qatarin suhteen;

K.  ottaa huomioon, että tapahtumat ovat aiheuttaneet kansainvälisesti tyrmistystä mutta kansainväliset johtajat ja järjestöt ovat olleet pidättyväisiä, kunnes niillä on parempi varmuus tilanteesta; ottaa huomioon, että eräät Yhdysvaltojen lainsäätäjät vetoavat Magnitski-säädökseen ja kannattavat kaikkien aseiden myyntikieltoa ja sotilaallisen yhteistyön lopettamista Saudi-Arabian kanssa;

L.  toteaa, että Saudi-Arabian ihmisoikeustilanne on erittäin huolestuttava ja Khashoggin katoamisen kaltaiset tapahtumat herättävät vakavia epäilyjä kruununprinssi Muhammad bin Salmanin halusta uudistaa maata aidosti;

M.  ottaa huomioon, että Saudi-Arabia on nykyisin YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsen,

1.  on tyrmistynyt siitä, että näkyvä toimittaja voi vuonna 2018 kadota ja hänet voidaan murhata konsulaatin tiloissa, ja korostaa, että tahdonvastaisten katoamisten ja mielivaltaisten teloitusten järjestelmällinen käyttö on rikos ihmisyyttä vastaan; pitää valitettavana, että nämä tapahtumat ovat entisestään heikentäneet toimittajien vapautta Saudi-Arabiassa ja koko maailmassa;

2.  pitää Khashoggin kuolemaan johtavien tapahtumien selvittämistä erittäin tärkeänä; kehottaa käynnistämään asiassa kansainvälisen riippumattoman ja puolueettoman tutkinnan Saudi-Arabian ja Turkin viranomaisten täydellä tuella ja vaatii, että syylliset, sekä tekijät että suunnittelijat, selvitetään ja saatetaan oikeuden eteen;

3.  kannattaa YK:n ihmisoikeusvaltuutetun kehotusta poistaa diplomaattinen koskemattomuus, jotta tutkinta voidaan suorittaa esteettömästi;

4.  kehottaa Saudi-Arabian kuningaskuntaa toteuttamaan perusteellisen, uskottavan, avoimen ja ripeän tutkinnan ilmoituksensa mukaisesti ja antamaan täydellisen ja yksityiskohtaisen selvityksen ja kehottaa Turkin ja Saudi-Arabian viranomaisia tekemään asiassa kattavaa yhteistyötä; kehottaa EU:ta tarjoamaan Turkin viranomaisille tukea ja teknistä apua tutkinnassa;

5.  on vakuuttunut, että Khashoggin murha liittyy suoraan siihen, että hän arvosteli Saudi‑Arabian politiikkaa ja etenkin maan puuttumista Jemenin tilanteeseen; panee merkille, että kruununprinssi Muhammad bin Salmanin uudistuksiin on liittynyt ihmisoikeuksien puolustajien vainoamista ja poliittisten vapauksien rajoittamista maassa sekä terrorismin vastaisen lain järjestelmällistä käyttämistä ihmisoikeuksien puolustajien kiduttamisen ja vangitsemisen perusteluna;

6.  on erittäin huolestunut valtion tukemaa murhaa ja mielivaltaista teloitusta koskevista väitteistä eikä tyydy Saudi-Arabian tosiseikoista antamaan selitykseen; kehottaa Saudi‑Arabiaa antamaan lisäselvityksen siitä, mitä 2. lokakuuta 2018 tarkalleen tapahtui, sillä tapahtumista toistaiseksi esitetyt versiot eivät ole uskottavia;

7.  muistuttaa Saudi-Arabian hallitusta siitä, että kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen osapuolena maa on velvollinen toteuttamaan kaikki toimenpiteet estääkseen kidutuksen, tahdonvastaiset katoamiset ja muut vakavat ihmisoikeusloukkaukset, tutkimaan tällaisia rikoksia koskevat epäilyt ja saattamaan niistä epäillyt oikeuden eteen;

8.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja varapuheenjohtaja / korkeaa edustajaa seuraamaan edelleen Khashoggin murhaan liittyviä tapahtumia; pitää välttämättömänä, että EU reagoi tilanteeseen painokkaasti ja yhtenäisesti ja ottaa käyttöön kaikki käytössään olevat diplomaattiset välineet, myös kohdennetut pakotteet kaikkia tapaukseen syyllisiksi todettuja tai siihen osallisia vastaan;

9.  kehottaa jälleen ottamaan käyttöön EU:n laajuisen kiellon, joka koskee kaikkien sellaisten turvallisuusvarusteiden vientiä ja myyntiä Saudi-Arabiaan sekä päivittämistä ja kunnossapitoa, joita voidaan käyttää tai käytetään kansallisissa tukahduttamistoimissa, mukaan lukien internetin valvontateknologia; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa raportoimaan EU:n jäsenvaltioiden sotilaallisen yhteistyön ja turvallisuusyhteistyön tämänhetkisestä tilanteesta Saudi-Arabian hallinnon kanssa;

10.  katsoo, että useiden sekä Saudi-Arabiassa että sen ulkopuolella tapahtuneiden dokumentoitujen ihmisoikeusloukkausten valossa maan asema ihmisoikeusneuvostossa on kestämätön ja ristiriitainen; kehottaa YK:n yleiskokousta keskeyttämään maan jäsenyyden;

11.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, YK:n pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle, ihmisoikeusneuvostolle, kuningas Salman bin Abdulaziz Al Saudille ja kruununprinssi Muhammad bin Salman Al Saudille sekä Saudi-Arabian kuningaskunnan hallitukselle.

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö