Procedūra : 2018/2885(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0505/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0505/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 25/10/2018 - 13.18

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0434

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 402kWORD 52k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.201v01-00
 
B8-0505/2018

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par žurnālista Jamal Khashoggi nogalināšanu Saūda Arābijas konsulātā Stambulā (2018/2885(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par žurnālista Jamal Khashoggi nogalināšanu Saūda Arābijas konsulātā Stambulā (2018/2885(RSP))  
B8‑0505/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ANO Augstā cilvēktiesību komisāra biroja (OHCHR) pārstāvja Rupert Colville paziņojumu par Jamal Khashoggi pazušanu,

–  ņemot vērā G7 ārlietu ministru paziņojumu par Jamal Khashoggi pazušanu,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (AP/PV) Federica Mogherini piezīmes par Jamal Khashoggi pazušanu,

–  ņemot vērā Saūda Arābijas Ārlietu ministrijas paziņojumu par Saūda Arābijas valstspiederīgā Jamal Khashoggi pazušanu,

–  ņemot vērā Apvienotās Karalistes, Francijas un Vācijas 2018. gada 21. oktobra kopīgo paziņojumu par Jamal Khashoggi nāvi,

–  ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā Saūda Arābijas dalību ANO Cilvēktiesību padomē,

–  ņemot vērā ES cilvēktiesību pamatnostādnes par vārda brīvību tiešsaistē un bezsaistē,

–  ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Jamal Khashoggi bija pazīstams žurnālists, kurš kādreiz bija iesaistīts Saūda Arābijas režīmā, bet pēdējos gados kritizēja karalistes valdošās aprindas un īpaši Saūda Arābijas iejaukšanos karā Jemenā; tā kā Jamal Khashoggi 2017. gada septembrī pārcēlās uz Vašingtonu, baidoties no represijām savā valstī, un dzīvoja labprātīgā trimdā;

B.  tā kā Jamal Khashoggi bija ieradies Stambulā nolūkā iegūt dokumentus no Saūda Arābijas varas iestādēm laulībām ar savu līgavu, kura ir Turcijas valstspiederīgā; tā kā otrdien, 2018. gada 2. oktobrī, Jamal Khashoggi ieradās Saūda Arābijas konsulātā, un tā bija pēdējā reize, kad viņš tika manīts sabiedrībā; tā kā Saūda Arābijas amatpersonas sākotnēji apgalvoja, ka viņš izgāja no ēkas 20 līdz 30 minūtes pēc ierašanās; tā kā tajā pašā dienā Turcijas valstspiederīgajiem konsulāta darbiniekiem bija likts paņemt brīvdienu;

C.  tā kā Saūda Arābija piektdien, 2018. gada 5. oktobrī, atļāva Turcijas iestādēm pārmeklēt tās konsulāta ēku Stambulā; tā kā pēc Jamal Khashoggi pazušanas konsulāta ēkas sienas tika pārkrāsotas un tika manīts, ka ēkā ieiet profesionālās uzkopšanas komanda;

D.  tā kā ar izmeklēšanu saistītie neoficiālie Turcijas avoti apgalvo, ka Jamal Khashoggi tika vilkts no ģenerālkonsula kabineta uz blakus esošo kabinetu, kur tika nogalināts;

E.  tā kā Turcijas varas iestādes apgalvo, ka to rīcībā ir audio ieraksti saistībā ar Jamal Khashoggi nāvi; tā kā, pamatojoties uz minētajiem neapstiprinātajiem ierakstiem, tiek uzskatīts, ka Jamal Khashoggi sākumā tika injicēta nezināma viela, un tad viņš ticis sadalīts gabalos, viņam vēl dzīvam esot;

F.  tā kā Turcijas varas iestādes ir identificējušas un sasaistījušas ar Jamal Khashoggi pazušanu un noslepkavošanu 15 Saūda Arābijas valstspiederīgos, tostarp Saūda Arābijas karaliskās apsardzes darbiniekus, izlūkošanas dienesta darbiniekus, karavīrus un autopsijas ekspertu, kuri ieradās Stambulā un devās atpakaļ žurnālista pazušanas dienā;

G.  tā kā Saūda Arābijas amatpersonas sākotnēji noliedza apgalvojumus, ka Jamal Khashoggi ir nogalināts konsulāta ēkā, tomēr nav iesniegušas nekādus pierādījumus, kas apstiprinātu viņu apgalvojumus, ka dienā, kad Jamal Khashoggi ieradās konsulātā, nedarbojās novērošanas kameras; tā kā Saūda Arābijas valdība sākotnēji apgalvoja, ka ziņojumi par pieņēmumu, ka Jamal Khashoggi pazudis konsulātā Stambulā vai ka Saūda Arābijas varas iestādes viņu ir aizturējušas vai nogalinājušas, ir absolūti nepatiesi un nepamatoti;

H.  tā kā pirmdien, 2018. gada 15. oktobrī, Saūda Arābijas amatpersonas paziņoja, ka ir sākta iekšējā izmeklēšana saistībā ar Saūda Arābijas kritiķa un Washington Post žurnālista pazušanu un iespējamo slepkavību;

I  tā kā Saūda Arābija beidzot ir atzinusi Jamal Khashoggi nāvi un nosaukusi slepkavību par "negodīgu operāciju", vienlaikus noliedzot, ka kroņprincis Mohammed bin Salman un izlūkošanas dienesta augstākā vadība bija informēti par šo operāciju;

J.  tā kā Turcijas un Saūda Arābijas attiecības ir saspīlētas saistībā ar interešu pārklāšanos šajā reģionā, jo īpaši attiecībā uz Kataru;

K.  tā kā šie notikumi ir izraisījuši starptautiskās sabiedrības sašutumu, bet starptautiskie līderi un organizācijas ir izvairīgas, kamēr nebūs lielākas skaidrības par notikušā apstākļiem; tā kā daudzi ASV likumdevēji atsaucas uz Globālo Magņitska aktu, atbalstot aizliegumu pārdot visu veidu ieročus Saūda Arābijai un pārtraukt militāro sadarbību ar to;

L.  tā kā Saūda Arābijā situācija cilvēktiesību jomā ir ļoti satraucoša un tādi notikumi kā Jamal Khashoggi pazušana rada nopietnas šaubas par kroņprinča Mohammad bin Salman vēlmi patiesi veikt valstī reformas;

M.  tā kā Saūda Arābija šobrīd ir ievēlēta ANO Cilvēktiesību padomē,

1.  pauž satraukumu, ka 2018. gadā plaši pazīstams žurnālists var pazust un tikt nogalināts konsulāta ēkā, un uzsver, ka sistemātiska personu piespiedu pazušanas un ārpustiesas nogalināšanas prakse ir noziegums pret cilvēci; pauž nožēlu, ka šie notikumi ir vēl vairāk samazinājuši žurnālistikas brīvību Saūda Arābijā un visā pasaulē;

2.  uzskata, ka ir ļoti būtiski atklāt notikumus, kuri izraisīja Jamal Khashoggi nāvi; aicina šajā lietā sākt starptautisku neatkarīgu un objektīvu izmeklēšanu, nodrošinot pilnīgu atbalstu Saūda Arābijas un Turcijas iestādēm, un uzstāj, ka atbildīgie — gan slepkavības izpildītāji, gan plānotāji — jāidentificē un jāsauc pie atbildības;

3.  atbalsta ANO augstās cilvēktiesību komisāres aicinājumu atcelt diplomātisko imunitāti, lai varētu netraucēti veikt šādu izmeklēšanu;

4.  aicina Saūda Arābijas Karalisti veikt rūpīgu, ticamu, pārredzamu un ātru izmeklēšanu saskaņā ar paziņojumu un sniegt pilnīgu un sīki izklāstītu skaidrojumu, kā arī mudina Turcijas un Saūda Arābijas iestādes pilnībā sadarboties šajā lietā; aicina ES sniegt Turcijas iestādēm atbalstu un tehnisko palīdzību izmeklēšanas veikšanā;

5.  pauž pārliecību, ka Jamal Khashoggi slepkavība ir tieši saistīta ar viņa kritiskajiem izteikumiem par Saūda Arābijas politiku un īpaši ar viņa kritisko attieksmi pret Saūda Arābijas iejaukšanos Jemenā; norāda, ka līdztekus kroņprinča Mohammad bin Salman reformām valstī tiek īstenotas represijas pret cilvēktiesību aizstāvjiem un ierobežota politiskā brīvība, kā arī tiesību akti pretterorisma jomā tiek sistemātiski izmantoti, lai attaisnotu cilvēktiesību aizstāvju spīdzināšanu un apcietināšanu;

6.  pauž dziļas bažas par apgalvojumiem saistībā ar valsts atbalstītu slepkavību un ārpustiesas nogalināšanu, kā arī pauž neapmierinātību ar Saūda Arābijas skaidrojumu par faktiem; aicina Saūda Arābiju sīkāk paskaidrot 2018. gada 2. oktobra notikumus, jo notikumu skaidrojumiem, kas iesniegti līdz šim, trūkst ticamības;

7.  atgādina Saūda Arābijas režīmam, ka Saūda Arābijai kā ANO Konvencijas pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu dalībniecei ir pienākums veikt visus pasākumus, lai novērstu spīdzināšanu, piespiedu pazušanas un citus nopietnus cilvēktiesību pārkāpumus, izmeklētu apgalvojumus par šādām noziedzīgām darbībām un sauktu pie atbildības tos, ko tur aizdomās par šādu noziegumu izdarīšanu;

8.  aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) un AP/PV turpināt uzraudzīt norises Jamal Khashoggi slepkavības lietā; uzskata, ka vajadzīga stingra un vienota ES nostāja un ka jāizmanto viss ES diplomātisko instrumentu klāsts, tostarp mērķtiecīgas sankcijas pret tiem, kuri atzīti par atbildīgajiem vai ir iesaistīti šajā lietā;

9.  atkārtoti aicina visā ES noteikt aizliegumu eksportēt, tirgot, atjaunināt un uzturēt jebkādu Saūda Arābijai paredzētu drošības aprīkojumu, ko var lietot vai kas tiek lietots iekšējām represijām, tostarp interneta novērošanas tehnoloģijas; aicina AP/PV ziņot par ES dalībvalstu un Saūda Arābijas režīma militārās un drošības sadarbības pašreizējo stāvokli;

10.  uzskata, ka, ņemot vērā daudzos dokumentāros pierādījumus par cilvēktiesību pārkāpumiem valstī un ārvalstīs, Saūda Arābijas dalība Cilvēktiesību padomē nav ilgtspējīga un pēc būtības ir pretrunīga; aicina Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālo asambleju apturēt šīs valsts dalības padomē;

11.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Eiropas Ārējās darbības dienestam, ANO ģenerālsekretāram, ANO augstajam cilvēktiesību komisāram, Cilvēktiesību padomei, Viņa Majestātei karalim Salman bin Abdulaziz Al Saud un kroņprincim Mohammed bin Salman Al Saud, kā arī Saūda Arābijas Karalistes valdībai.

 

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika