Procedura : 2018/2885(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0505/2018

Teksty złożone :

B8-0505/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/10/2018 - 13.18

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0434

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 334kWORD 53k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.201v01-00
 
B8-0505/2018

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie zabójstwa dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule (2018/2885(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zabójstwa dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule (2018/2885(RSP))  
B8‑0505/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając oświadczenie rzecznika Biura Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka (OHCHR) Ruperta Colville’a w sprawie zaginięcia Dżamala Chaszukdżiego,

–  uwzględniając oświadczenie ministrów spraw zagranicznych grupy G7 w sprawie zaginięcia Dżamala Chaszukdżiego,

–  uwzględniając uwagi wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federiki Mogherini dotyczące zaginięcia Dżamala Chaszukdżiego,

–  uwzględniając oświadczenie saudyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych w sprawie zaginięcia Dżamala Chaszukdżiego, który był obywatelem Arabii Saudyjskiej,

–  uwzględniając wspólne oświadczenie Zjednoczonego Królestwa, Francji i Niemiec z dnia 21 października 2018 r. w sprawie śmierci Dżamala Chaszukdżiego,

–  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych,

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka,

–  uwzględniając członkostwo Arabii Saudyjskiej w Radzie Praw Człowieka ONZ,

–  uwzględniając Wytyczne UE w sprawie praw człowieka dotyczące wolności wypowiedzi w internecie i poza nim,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Dżamal Chaszukdżi był znanym dziennikarzem, który kiedyś należał do saudyjskiego establishmentu, lecz w ostatnich latach stał się krytyczny wobec władz królestwa, głośno sprzeciwiając się zwłaszcza interwencji rządu Arabii Saudyjskiej w wojnie w Jemenie; mając na uwadze, że we wrześniu 2017 r. z obawy przed represjami w swoim kraju Chaszukdżi przeprowadził się do Waszyngtonu, gdzie przebywał na dobrowolnym wygnaniu;

B.  mając na uwadze, że Chaszukdżi znajdował się w Stambule w celu uzyskania od władz saudyjskich dokumentów potrzebnych do zawarcia małżeństwa z jego turecką narzeczoną; mając na uwadze, że we wtorek 2 października 2018 r. Chaszukdżi wszedł do konsulatu Arabii Saudyjskiej i że był to ostatni raz, kiedy widziano go publicznie; mając na uwadze, że saudyjscy urzędnicy na początku twierdzili, że opuścił on budynek 20–30 minut po przybyciu; mając na uwadze, że tureccy pracownicy konsulatu tego dnia dostali wolne;

C.  mając na uwadze, że w piątek 5 października 2018 r. Arabia Saudyjska zezwoliła tureckim władzom na przeszukanie jej konsulatu w Stambule; mając na uwadze, że po zaginięciu Dżamala Chaszukdżiego ściany konsulatu zostały odmalowane, a także widziano wchodzącą do budynku profesjonalną ekipę sprzątającą;

D.  mając na uwadze, że według nieoficjalnych tureckich źródeł zbliżonych do śledztwa Dżamal Chaszukdżi został zawleczony z biura konsula generalnego do gabinetu obok i tam zabity;

E.  mając na uwadze, że władze tureckie są podobno w posiadaniu nagrania dźwiękowego z momentu śmierci Dżamala Chaszukdżiego; mając na uwadze, że na podstawie tego niepotwierdzonego nagrania uważa się, że Chaszukdżiemu najpierw wstrzyknięto nieznaną substancję, a potem żywcem go poćwiartowano;

F.  mając na uwadze, że władze tureckie zidentyfikowały i połączyły z zaginięciem i zabójstwem Dżamala Chaszukdżiego 15 obywateli Arabii Saudyjskiej, wśród których znaleźli się członkowie saudyjskiej gwardii królewskiej, funkcjonariusze wywiadu, żołnierze i specjalista od sekcji zwłok, a którzy przybyli do Stambułu w dniu zaginięcia dziennikarza i tego samego dnia wyjechali;

G.  mając na uwadze, że urzędnicy saudyjscy na początku zaprzeczali zarzutom, jakoby Dżamal Chaszukdżi został zabity w budynku konsulatu, jednak nie przedstawili żadnych dowodów na poparcie swojej wersji wydarzeń, twierdząc, że w dniu, w którym dziennikarz udał się do konsulatu, kamery nie działały; mając na uwadze, że rząd Arabii Saudyjskiej początkowo twierdził, że doniesienia o zaginięciu Chaszukdżiego w konsulacie w Stambule czy też o jego przetrzymywaniu lub zabiciu przez władze saudyjskie są całkowicie nieprawdziwe i bezpodstawne;

H.  mając na uwadze, że w poniedziałek 15 października 2018 r. urzędnicy saudyjscy poinformowali, że wszczęto wewnętrzne dochodzenie w sprawie zaginięcia i domniemanego zabójstwa krytyka reżimu saudyjskiego i felietonisty „Washington Post”;

I.  mając na uwadze, że Arabia Saudyjska w końcu przyznała, że Dżamal Chaszukdżi nie żyje, i zrzuciła winę za jego zabójstwo na „samowolną operację”, zaprzeczając jednocześnie, aby książę koronny Muhammad ibn Salman czy szefowie służb wywiadowczych o tej operacji wiedzieli;

J.  mając na uwadze, że stosunki między Turcją i Arabią Saudyjską są obecnie napięte z powodu konkurencyjnych interesów w regionie, w szczególności w Katarze;

K.  mając na uwadze, że wydarzenia te wywołały oburzenie opinii publicznej na całym świecie, ale światowi przywódcy i organizacje międzynarodowe unikają zajęcia stanowiska do czasu, gdy nie będą dokładnie znane ich okoliczności; mając na uwadze, że wielu prawodawców w Stanach Zjednoczonych powołuje się na globalną ustawę Magnickiego i opowiada się za całkowitym zakazem sprzedaży broni i zaprzestaniem współpracy wojskowej z Arabią Saudyjską;

L.  mając na uwadze, że bilans Arabii Saudyjskiej pod względem praw człowieka jest bardzo niepokojący, a wydarzenia takie jak zaginięcie Dżamala Chaszukdżiego budzą poważne wątpliwości co do rzeczywistej woli reform w kraju ze strony księcia koronnego Muhammada ibn Salmana;

M.  mając na uwadze, że Arabia Saudyjska zasiada obecnie w Radzie Praw Człowieka ONZ;

1.  wyraża oburzenie faktem, że w 2018 r. znany dziennikarz może zaginąć i zostać zamordowany w budynku konsulatu, i przypomina, że systematyczne dopuszczanie się wymuszonych zaginięć i egzekucji pozasądowych stanowi zbrodnię przeciwko ludzkości; ubolewa, że wydarzenia te jeszcze bardziej obniżyły poziom wolności dziennikarskiej w Arabii Saudyjskiej i na całym świecie;

2.  uznaje za sprawę najwyższej wagi wyjaśnienie okoliczności, w których doszło do śmierci Dżamala Chaszukdżiego; apeluje o wszczęcie międzynarodowego niezależnego i bezstronnego dochodzenia w tej sprawie przy pełnym wsparciu władz saudyjskich i tureckich i domaga się, by odnaleźć i postawić przed sądem winnych, zarówno sprawców, jak i zleceniodawców;

3.  popiera apel Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka o uchylenie immunitetu dyplomatycznego, tak aby dochodzenie to można było prowadzić bez przeszkód;

4.  wzywa Królestwo Arabii Saudyjskiej, by zgodnie z zapowiedzią jak najszybciej przeprowadziło dokładne, wiarygodne i przejrzyste śledztwo i dostarczyło wyczerpujących i szczegółowych wyjaśnień, a także apeluje do władz tureckich i saudyjskich o ścisłą współpracę w tej sprawie; wzywa UE, by zaoferowała władzom tureckim wsparcie i pomoc techniczną w prowadzeniu śledztwa;

5.  jest przekonany, że zabójstwo Dżamala Chaszukdżiego jest bezpośrednio związane z jego krytyką polityki Arabii Saudyjskiej, a zwłaszcza interwencji saudyjskiej w Jemenie; zauważa, że reformom księcia koronnego Muhammada ibn Salmana towarzyszyły represje wobec obrońców praw człowieka i ograniczenie wolności politycznej w całym kraju oraz systematyczne stosowanie ustawy antyterrorystycznej jako usprawiedliwienia dla tortur i aresztowań obrońców praw człowieka;

6.  jest głęboko zaniepokojony doniesieniami o zabójstwie i egzekucji pozasądowej na zlecenie państwa, a wyjaśnienia Arabii Saudyjskiej go nie satysfakcjonują; wzywa Arabię Saudyjską do udzielenia dodatkowych wyjaśnień na temat tego, co wydarzyło się w dniu 2 października 2018 r., gdyż wersje przedstawione do tej pory są mało wiarygodne;

7.  przypomina reżimowi saudyjskiemu, że jako strona Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania Arabia Saudyjska jest zobowiązana podejmować wszelkie środki z myślą o zapobieganiu torturom, wymuszonym zaginięciom i innym poważnym naruszeniom praw człowieka, a także badać zarzuty w sprawie czynów stanowiących te zbrodnie i stawiać przed sądem osoby podejrzane o ich popełnienie;

8.  wzywa Europejską Służbę Działań Zewnętrznych i wiceprzewodniczącą / wysoką przedstawiciel do dalszego monitorowania sprawy zabójstwa Dżamala Chaszukdżiego; jest zdania, że UE powinna zareagować stanowczo i jednomyślnie oraz użyć całego arsenału narzędzi dyplomatycznych, w tym ukierunkowanych sankcji wobec wszystkich winnych lub zamieszanych w tę sprawę;

9.  ponawia apel o wprowadzenie ogólnounijnego zakazu eksportu i sprzedaży do Arabii Saudyjskiej oraz modernizacji i utrzymywania wszelkiego rodzaju sprzętu, który służy do ochrony, a który może być lub jest wykorzystywany do wewnętrznych represji, w tym technologii monitorowania internetu; wzywa wiceprzewodniczącą / wysoką przedstawiciel do informowania o aktualnym stanie współpracy wojskowej i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa między państwami członkowskimi a reżimem saudyjskim;

10.  uważa, że w świetle licznych udokumentowanych przypadków łamania praw człowieka w kraju i za granicą pozycji Arabii Saudyjskiej w Radzie Praw Człowieka nie sposób obronić ze względu na jej wewnętrzną sprzeczność; apeluje do Zgromadzenia Ogólnego ONZ o zawieszenie członkostwa tego kraju;

11.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, Wysokiemu Komisarzowi ONZ ds. Praw Człowieka, Jego Królewskiej Mości Salmanowi ibn Abd al-Azizowi Al Su’udowi, księciu koronnemu Muhammadowi ibn Salmanowi i rządowi Królestwa Arabii Saudyjskiej.

 

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności