Návrh uznesenia - B8-0505/2018Návrh uznesenia
B8-0505/2018

  NÁVRH UZNESENIA o vražde novinára Džamála Chášúkdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule

  22.10.2018 - (2018/2885(RSP))

  predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
  v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0498/2018

  Postup : 2018/2885(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B8-0505/2018
  Predkladané texty :
  B8-0505/2018
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  B8‑0505/2018

  Uznesenie Európskeho parlamentu o vražde novinára Džamála Chášúkdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule

  (2018/2885(RSP))

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) Ruperta Colvilla o zmiznutí Džamála Chášúkdžího,

  –  so zreteľom na vyhlásenie ministrov zahraničných vecí krajín G7 o zmiznutí Džamála Chášúkdžího,

  –  so zreteľom na pripomienky podpredsedníčky Komisie / vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej o zmiznutí Džamála Chášúkdžího,

  –  so zreteľom na vyhlásenie saudskoarabského ministerstva zahraničných vecí o zmiznutí saudskoarabského občana Džamála Chášúkdžího,

  –  so zreteľom na spoločné vyhlásenie Spojeného kráľovstva, Francúzska a Nemecka z 21. októbra 2018 o smrti Džamála Chášúkdžího,

  –  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

  –  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

  –  so zreteľom na členstvo Saudskej Arábie v Rade OSN pre ľudské práva,

  –  so zreteľom na usmernenia EÚ v oblasti ľudských práv týkajúce sa slobody prejavu online a offline,

  –  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia,

  –  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A.  keďže Džamál Chášúkdží bol renomovaný novinár, ktorý bol v minulosti súčasťou saudskoarabského zriadenia, ale v posledných rokoch sa stal kritikom vládcov monarchie a najmä hlasným kritikom intervencie vlády Saudskej Arábie vo vojne v Jemene; keďže v septembri 2017 sa z obavy z represií vo svojej krajine presťahoval do Washingtonu a sám si tak zvolil život v exile;

  B.  keďže Džamál Chášúkdží prišiel do Istanbulu, aby si od saudskoarabských orgánov vyzdvihol doklady potrebné na sobáš so svojou tureckou snúbenicou; keďže v utorok 2. októbra 2018 vošiel do konzulátu Saudskej Arábie a od tej chvíle ho na verejnosti už nevideli; keďže saudskoarabskí úradníci pôvodne uviedli, že budovu opustil 20 až 30 minút po príchode; keďže v ten istý deň boli tureckí zamestnanci konzulátu požiadaní, aby si vzali voľno;

  C.  keďže v piatok 5. októbra 2018 Saudská Arábia povolila tureckým orgánom, aby prehľadali jej konzulát v Istanbule; keďže po zmiznutí Chášúkdžího boli nanovo vymaľované steny konzulátu a bola videná profesionálna upratovacia čata, ako vstupuje do budovy;

  D.  keďže neoficiálne turecké zdroje blízke vyšetrovateľovi uviedli, že Džamála Chášúkdžího vliekli z kancelárie generálneho konzula do vedľajšej pracovne a nato ho zabili;

  E.  keďže turecké orgány majú údajne k dispozícii zvukový záznam smrti Chášúkdžího; keďže na základe tohto nepotvrdeného záznamu sa predpokladá, že Džamálovi Chášúkdžímu najskôr injekciou vstrekli neznámu látku a potom ho zaživa rozštvrtili;

  F.  keďže turecké orgány identifikovali 15 saudskoarabských občanov vrátane členov saudskoarabskej kráľovskej stráže, úradníkov spravodajských služieb, vojakov a odborníka na autopsiu, ktorí pricestovali do Istanbulu a odcestovali späť v deň zmiznutia novinára, a spojili ich so zmiznutím a s vraždou Džamála Chášúkdžího;

  G.  keďže saudskoarabskí úradníci spočiatku popreli tvrdenia o zavraždení Chášúkdžího v budove konzulátu, ale na podporu svojho tvrdenia nepredložili žiadne dôkazy, pričom uviedli, že v deň návštevy Chášúkdžího na konzuláte nefungovali kamery; keďže saudskoarabská vláda pôvodne vyhlásila, že správy, podľa ktorých Džamál Chášúkdží zmizol na konzuláte v Istanbule alebo ho zadržali alebo zabili saudskoarabské orgány, sú absolútne falošné a nepodložené;

  H.  keďže v pondelok 15. októbra 2018 saudskoarabské orgány oznámili, že bolo začaté interné vyšetrovanie zmiznutia a údajnej vraždy saudskoarabského kritika a redaktora Washington Post;

  I.  keďže Saudská Arábia napokon priznala smrť Džamála Chášúkdžího a zabitie označila za „nezvládnutú operáciu“, pričom poprela, že by korunný princ Mohammad bin Salmán a vedúci predstavitelia spravodajskej služby boli o tejto operácii informovaní;

  J.  keďže vzťahy Turecka a Saudskej Arábie sú napäté v dôsledku stretu ich záujmov v regióne, najmä pokiaľ ide o Katar;

  K.  keďže tieto udalosti vyvolali pobúrenie verejnosti v medzinárodnom meradle, ale medzinárodní lídri a organizácie zatiaľ naďalej zaujímajú opatrný postoj, kým budú okolnosti prípadu jasnejšie; keďže viacerí zákonodarcovia v Spojených štátoch sa odvolávajú na Magnitského zákon (Global Magnitsky Act) na podporu úplného zákazu predaja zbraní a ukončenie vojenskej spolupráce so Saudskou Arábiou;

  L.  keďže bilancia Saudskej Arábie v oblasti ľudských práv je hlboko znepokojujúca a udalosti, medzi ktoré patrí aj zmiznutie Džamála Chášúkdžího, vyvolali vážne pochybnosti o vôli korunného princa Mohammada bin Salmána skutočne zreformovať krajinu;

  M.  keďže Saudská Arábia je v súčasnosti členom Rady OSN pre ľudské práva;

  1.  vyjadruje zdesenie v súvislosti s tým, že v roku 2018 je možné, aby v budove konzulátu zmizol a bol zavraždený významný novinár, a zdôrazňuje, že systematická prax nedobrovoľných zmiznutí a mimosúdnych popráv osôb predstavuje zločin proti ľudskosti; vyjadruje poľutovanie nad tým, že tieto udalosti ešte viac znížili latku novinárskej slobody v Saudskej Arábii a na celom svete;

  2.  domnieva sa, že je nanajvýš dôležité objasniť udalosti, ktoré viedli k smrti Džamála Chášúkdžího; žiada, aby sa začalo nezávislé a nestranné medzinárodné vyšetrovanie tohto prípadu za plnej podpory saudskoarabských a tureckých orgánov, a trvá na tom, aby boli identifikované zodpovedné osoby, a to tak páchatelia, ako aj strojcovia tohto zločinu, a aby boli postavené pred súd;

  3.  podporuje výzvu vysokého komisára OSN pre ľudské práva na zrušenie diplomatickej imunity, aby vyšetrovanie mohlo prebiehať bez prekážok;

  4.  vyzýva Saudskoarabské kráľovstvo, aby vykonalo dôkladné, dôveryhodné, transparentné a pohotové vyšetrovanie, ako aj oznámilo, a aby poskytlo úplné a podrobné vysvetlenie udalostí, a naliehavo žiada turecké a saudskoarabské orgány, aby v tejto veci v plnej miere spolupracovali; žiada EÚ, aby poskytla tureckým orgánom podporu a technickú pomoc pri ich vyšetrovaní;

  5.  vyjadruje presvedčenie, že vražda Džamála Chášúkdžího bezprostredne súvisí s jeho kritikou politiky Saudskej Arábie a najmä kritikou intervencie Saudskej Arábie v Jemene; upozorňuje, že reformy korunného princa Mohammada bin Salmána sprevádzajú tvrdé zákroky proti obhajcom ľudských práv a politickej slobody v krajine a systematické uplatňovanie protiteroristického práva na ospravedlnenie mučenia a väznenia obhajcov ľudských práv;

  6.  vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s tvrdeniami o štátom podporovanej vražde a mimosúdnej poprave a nespokojnosť s objasnením zo strany Saudskej Arábie; vyzýva Saudskú Arábiu, aby poskytla ďalšie vysvetlenie presných udalostí 2. októbra 2018, keďže doteraz predložené verzie neboli dostatočne vierohodné;

  7.  pripomína saudskoarabskému režimu, že Saudská Arábia je ako zmluvná strana Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu povinná prijať všetky opatrenia potrebné na predchádzanie mučeniu, nedobrovoľným zmiznutiam a inému závažnému porušovaniu ľudských práv, prešetrenie obvinení z konania, ktoré predstavuje tieto zločiny, a postavenie osôb podozrivých z ich spáchania pred súd;

  8.  vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a PK/VP, aby naďalej sledovali vývoj týkajúci sa vraždy Džamála Chášúkdžího; domnieva sa, že je potrebné, aby EÚ reagovala rázne a jednotne a uplatnila celú škálu diplomatických nástrojov EÚ vrátane cielených sankcií voči všetkým, ktorí budú uznaní za zodpovedných alebo zapojených do tohto prípadu;

  9.  opäť žiada, aby sa v celej EÚ uplatňoval zákaz vývozu a predaja akýchkoľvek bezpečnostných zariadení do Saudskej Arábie, ako aj modernizácie a údržby takýchto zariadení, ktoré možno používať alebo sa používajú na represie vnútri krajiny vrátane technológie sledovania internetu; vyzýva PK/VP, aby podala správu o súčasnom stave vojenskej a bezpečnostnej spolupráce členských štátov EÚ so saudskoarabským režimom;

  10.  domnieva sa, že vzhľadom na početné zdokumentované prípady porušovania ľudských práv doma aj v zahraničí je pozícia Saudskej Arábie v Rade pre ľudské práva neudržateľná a vo svojej podstate rozporuplná; vyzýva Valné zhromaždenie OSN, aby pozastavilo členstvo krajiny;

  11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, generálnemu tajomníkovi OSN, vysokej komisárke OSN pre ľudské práva, Rade pre ľudské práva, jeho veličenstvu kráľovi Salmánovi bin Abdalazízovi Ál Saúdovi a korunnému princovi Mohammadovi bin Salmánovi Ál Saúdovi a vláde Saudskoarabského kráľovstva.

   

  Posledná úprava: 24. októbra 2018
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia