Förfarande : 2018/2885(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0505/2018

Ingivna texter :

B8-0505/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.18

Antagna texter :

P8_TA(2018)0434

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 243kWORD 52k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.201v01-00
 
B8-0505/2018

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen

Europaparlamentets resolution om dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP))  
B8‑0505/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av uttalandet från talespersonen för kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR), Rupert Colville, om Jamal Khashoggis försvinnande,

–  med beaktande av G7-utrikesministrarnas uttalande om Jamal Khashoggis försvinnande,

–  med beaktande av kommentarerna från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, om Khashoggis försvinnande,

–  med beaktande av uttalandet från Saudiarabiens ministerium för utrikes frågor om den saudiska medborgaren Khashoggis försvinnande,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 21 oktober 2018 från Storbritannien, Frankrike och Tyskland om Khashoggis död,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av Saudiarabiens medlemskap i FN:s råd för mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om mänskliga rättigheter vad gäller yttrandefrihet online och offline,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Khashoggi var en framstående journalist som tidigare var en del av det saudiska etablissemanget, men som under de senaste åren blev kritisk mot kungadömets härskare och i synnerhet en högljudd kritiker av den saudiska regeringens inblandning i kriget i Jemen. Khashoggi flyttade till Washington i september 2017 av rädsla för angrepp i landet, och levde i självvald exil.

B.  Khashoggi befann sig i Istanbul för att få handlingar från de saudiska myndigheterna för att gifta sig med sin turkiska fästmö. Tisdagen den 2 oktober 2018 gick Khashoggi in på Saudiarabiens konsulat, och det var sista gången han sågs i offentligheten. De saudiska tjänstemännen uppgav ursprungligen att han lämnade byggnaden 20–30 minuter efter sin ankomst. Samma dag meddelades de turkiska anställda vid konsulatet att de skulle ta ledigt en dag.

C.  Den 5 oktober tillät Saudiarabien de turkiska myndigheterna att leta igenom dess konsulat i Istanbul. Efter Khashoggis försvinnande målades konsulatets väggar om, och professionell städpersonal sågs gå in på konsulatet.

D.  Informella turkiska källor nära utredningen sade att Khashoggi släpades från generalkonsulns kontor till arbetsrummet bredvid, där han dödades.

E.  De turkiska myndigheterna uppges ha en ljudupptagning av Khashoggis död. Enligt denna obekräftade upptagning tros Khashoggi först ha injicerats med ett okänt ämne och därefter ha styckats medan han ännu var vid liv.

F.  De turkiska myndigheterna har identifierat 15 saudiska medborgare som har kopplats till försvinnandet och mordet på Khashoggi. Bland dem finns saudiska kungliga vakter, tjänstemän från underrättelsetjänsten, soldater och en obduktionsexpert, vilka reste till och från Istanbul den dag journalisten försvann.

G.  Saudiska tjänstemän förnekade ursprungligen anklagelserna om att Khashoggi hade dödats inne på konsulatet, men lade inte fram några bevis för att styrka sitt påstående om att kamerorna inte fungerade den dag Khashoggi besökte konsulatet. Den saudiska regeringen uppgav först att de rapporter som antydde att Khashoggi försvann på konsulatet i Istanbul eller att kungadömets myndigheter hade gripit honom eller dödat honom var helt osanna och grundlösa.

H.  Den 15 oktober 2018 meddelade saudiska tjänstemän att en intern utredning hade inletts om försvinnandet av och det påstådda mordet på den saudiska kritikern och kolumnisten för Washington Post.

I.  Saudiarabien har slutligen medgett Khashoggis död och lagt skulden för dödandet på en insats som ”gick över styr”, och samtidigt förnekat att kronprins Mohammed bin Salman eller underrättelsetjänstens högsta ledning haft kännedom om handlingen.

J.  Turkiets och Saudiarabiens förbindelser är för närvarande mycket ansträngda på grund av gemensamma intressen i regionen, särskilt i fråga om Qatar.

K.  Dessa händelser har framkallat en allmän bestörtning världen över, men internationella ledare och organisationer har förhållit sig avvaktande tills de fått mer klarhet i omständigheterna. Ett antal lagstiftare i USA åberopar den globala Magnitskylagen, och stöder ett förbud mot all försäljning av vapen och ett stopp för militärt samarbete med Saudiarabien.

L.  Saudiarabiens situation för de mänskliga rättigheterna är mycket oroväckande, och händelser som Khashoggis försvinnande inger tvivel om kronprins Mohammad bin Salmans vilja att verkligen reformera sitt land.

M.  Saudiarabien är för närvarande medlem i FN:s råd för mänskliga rättigheter.

1.  Europaparlamentet är bestört över att en framstående journalist år 2018 kan försvinna och bli mördad inne på ett konsulat, och betonar att systematiska påtvingade försvinnanden och utomrättsliga avrättningar av personer utgör ett brott mot mänskligheten. Parlamentet beklagar att dessa händelser ytterligare har försämrat den journalistiska friheten i Saudiarabien och i hela världen.

2.  Europaparlamentet anser att det är av yttersta vikt att man utreder händelserna som ledde till Khashoggis död. Parlamentet begär en internationell oberoende och opartisk utredning av fallet med fullt stöd från de saudiska och turkiska myndigheterna, och insisterar på att de ansvariga, både förövarna och de som har planerat brottet, identifieras och ställs inför rätta.

3.  Europaparlamentet stöder begäran från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter att den diplomatiska immuniteten ska upphävas så att en sådan utredning ska kunna genomföras obehindrat.

4.  Europaparlamentet uppmanar Saudiarabien att genomföra en grundlig, trovärdig, öppen och snabb utredning, såsom meddelats, och att ge en fullständig och detaljerad förklaring, och uppmanar med kraft både de turkiska och saudiska myndigheterna att samarbeta fullt ut i detta ärende. Parlamentet uppmanar EU att erbjuda stöd och tekniskt bistånd till de turkiska myndigheterna i deras utredning.

5.  Europaparlamentet är övertygat om att mordet på Khashoggi är direkt kopplat till hans kritik av Saudiarabiens politik och särskilt hans kritik av den saudiska interventionen i Jemen. Parlamentet konstaterar att kronprins Mohammed bin Salmans reformer har åtföljts av angrepp på människorättsförsvarare och den politiska friheten i landet, och ett systematiskt bruk av antiterroristlagen för att rättfärdiga tortyr och frihetsberövande av människorättsförsvarare.

6.  Europaparlamentet är djupt oroat över anklagelserna om statsunderstött mord och utomrättsliga avrättningar och är inte tillfreds med Saudiarabiens förklaring. Parlamentet uppmanar Saudiarabien att ytterligare klarlägga exakt vad som hände den 2 oktober, eftersom de olika förklaringarna som getts hittills inte är trovärdiga.

7.  Europaparlamentet påminner om att Saudiarabien, i egenskap av part i FN:s konvention mot tortyr är skyldigt att vidta alla åtgärder för att förhindra tortyr, påtvingade försvinnanden och andra allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, att utreda påståenden om handlingar som utgör sådana brott och att lagföra dem som misstänks ha begått brotten.

8.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och vice ordföranden/den höga representanten att fortsätta att övervaka utvecklingen av mordet på Khashoggi. Parlamentet anser att det behövs en stark och enig reaktion från EU och att hela spektrumet av EU:s diplomatiska verktyg måste sättas in, däribland riktade sanktioner mot alla som befunnits vara ansvariga eller inblandade i fallet.

9.  Europaparlamentet efterlyser än en gång ett EU-omfattande förbud mot att exportera, sälja, uppdatera och bedriva underhåll av någon form av säkerhetsutrustning till Saudiarabien som används eller kan användas för internt förtryck, däribland internetövervakningsteknik. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att rapportera om den aktuella situationen för EU-medlemsstaternas militära och säkerhetsrelaterade samarbete med den saudiska regimen.

10.  Europaparlamentet är övertygat om att i ljuset av de många dokumenterade kränkningarna av de mänskliga rättigheterna både i det egna landet och utomlands är Saudiarabiens ställning i FN:s råd för mänskliga rättigheter ohållbar och motstridig. Parlamentet uppmanar FN:s generalförsamling att upphäva landets medlemskap.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, FN:s generalsekreterare, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, FN:s råd för mänskliga rättigheter, kung Salman bin Abdulaziz as-Saud och kronprins Mohammed bin Salman as-Saud och Konungariket Saudiarabiens regering.

 

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy