Процедура : 2018/2891(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0506/2018

Внесени текстове :

B8-0506/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Приети текстове :

P8_TA(2018)0436

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 511kWORD 60k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0351/2018
22.10.2018
PE624.202v01-00
 
B8-0506/2018

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението във Венесуела (2018/2891(RSP))


Дита Харанзова, Беатрис Бесера Бастеречеа, Хавиер Нарт, Петрас Аущревичюс, Исаскун Билбао Барандика, Мартина Длабайова, Мария Тереса Хименес Барбат, Мариан Харкин, Надя Хирш, Иван Яковчич, Петър Йежек, Патрисия Лалонд, Луи Мишел, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Фредерик Рийс, Робер Рошфор, Марите Схаке, Ясенко Селимович, Павел Теличка, Иво Вайгъл, Хилде Вотманс, Сесилия Викстрьом от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно положението във Венесуела (2018/2891(RSP))  
B8‑0506/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно Венесуела, и по-специално резолюциите от 27 февруари 2014 г. относно положението във Венесуела(1), от 18 декември 2014 г. относно преследването на демократичната опозиция във Венесуела(2), от 12 март 2015 г. относно положението във Венесуела(3), от 8 юни 2016 г. относно положението във Венесуела(4), от 27 април 2017 г. относно положението във Венесуела(5), от 8 февруари 2018 г. относно положението във Венесуела(6), от 3 май 2018 г. относно изборите във Венесуела(7) и от 5 юли 2018 г. относно миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните сухоземни граници с Колумбия и Бразилия(8),

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

–  като взе предвид Международния пакт за икономически, социални и културни права,

–  като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд,

–  като взе предвид изявлението от 8 февруари 2018 г. на прокурора на Международния наказателен съд г-жа Фату Бенсуда относно образуването на досъдебно производство във връзка с положението във Филипините и Венесуела и от 27 септември 2018 г. относно сезирането на съда от шест държави – страни по Римския статут на Международния наказателен съд, във връзка с положението във Венесуела,

–  като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 15 октомври 2018 г.,

–  като взе предвид Декларацията от Кито от 4 септември 2018 г. относно мобилността на гражданите на Венесуела в региона;

–  като взе предвид назначаването на 19 септември 2018 г. на г-н Едуардо Стейн за съвместен специален представител на Международната организация по миграция и на Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН) за венесуелските бежанци и мигранти в региона;

–  като взе предвид съвместното изявление от 28 април 2017 г. на специалния докладчик на ООН за извънсъдебните екзекуции, екзекуциите по бързата процедура и произволните екзекуции, специалния докладчик на ООН за правото на свобода на мирни събрания и на свободно сдружаване, специалния докладчик на ООН за положението на правозащитниците, както и на работната група на ООН относно произволното задържане,

–  като взе предвид изявлението на ръководителите на държавите от Г-7 от 23 май 2018 г.,

–  като взе предвид изявленията на Групата от Лима от 23 януари 2018 г., 14 февруари 2018 г., 21 май 2018 г., 2 юни 2018 г. и 15 юни 2018 г.,

–  като взе предвид декларацията от 20 април 2018 г. на Организацията на американските държави (ОАД) относно влошаването на хуманитарната ситуация във Венесуела,

–  като взе предвид изявлението от 9 октомври 2018 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, относно смъртта на общинския съветник Фернандо Албан,

–  като взе предвид изявлението от 10 октомври 2018 г. на своята комисия по външни работи и на подкомисията по правата на човека относно смъртта на Фернандо Албан,

–  като взе предвид доклада от проведеното по негова инициатива посещение, посветено на миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните сухоземни граници с Колумбия и Бразилия,

–  като взе предвид своето решение да присъди наградата „Сахаров“ за 2017 г. на демократичната опозиция и на политическите затворници във Венесуела,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че положението с правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава във Венесуела продължава сериозно да се влошава; като има предвид, че Венесуела е изправена пред безпрецедентна социална, икономическа и хуманитарна криза в резултат на политическа ситуация, която стана причина за огромен брой смъртни случаи и за около 2,3 милиона мигранти и бежанци;

Б.  като има предвид, че 87% от населението на Венесуела е засегнато от бедност, като делът на крайно бедните достига 61,2%; като има предвид, че майчината смъртност нарасна с 60%, а детската смъртност – с 30%; като има предвид, че 89% от гражданите на Венесуела посочват, че не разполагат с пари, за да купуват достатъчно храна за своите семейства;

В.  като има предвид, че поради лошото управление и безотговорните, пристрастни икономически решения във Венесуела тече петата година на икономическа рецесия в страната, като се очаква реалният ѝ брутен вътрешен продукт да намалее с 18% през 2018 г., след спад от 14% през 2017 г.; като има предвид, че понастоящем Венесуела е единствената държава в света с хиперинфлация, като прогнозата на Международния валутен фонд е за 1,4 милиона процента за тази година и за 10 милиона процента през 2019 г.; като има предвид, че цените се увеличиха с 65 000% за една година;

Г.  като има предвид, че правителството на Венесуела не положи сериозни усилия за справяне с будещата тревога и широко разпространена хуманитарна криза, като по този начин пренебрегна отговорността си към собствените си граждани да ги защитава и да се грижи за тях; като има предвид, че въпреки готовността на международната общност правителството на Венесуела за съжаление продължава упорито да отказва да приеме открито и да улеснява предоставянето на международна хуманитарна помощ на населението на страната, което отчаяно се нуждае от нея;

Д.  като има предвид, че се предполага, че на 8 октомври 2018 г. в помещенията на Боливарската национална разузнавателна служба (SEBIN) – венесуелската политическа полиция, е бил измъчван и убит венесуелският политик от опозицията Фернандо Албан; като има предвид, че въпреки призивите на ООН и на ЕС органите на властта са отказали да разрешат независимо разследване на причините за смъртта му, включително извършването на аутопсия от независим международен съдебно-медицински екип; като има предвид, че г-н Албан е бил задържан в помещенията на SEBIN; като има предвид, че поради тази причина органите на Венесуела носят отговорност за него;

Е.  като има предвид, че на 13 октомври 2018 г. лауреатът на наградата „Сахаров“ за 2017 г. Лорент Сале беше освободен, откаран директно до летището и незабавно експулсиран в Испания в принудително изгнание; като има предвид, че той беше лишен от свобода в продължение на четири години, като е бил подлаган на жестоки изтезания, без съдебен процес, нито предварително изслушване, което е трябвало да бъде проведено в срок до 45 дни след представянето на делото в съда, но е било отлагано най-малко 53 пъти; като има предвид, че неговите показания, както и показанията на хиляди други жертви, включително представените по дела пред Международния наказателен съд, потвърждават жестокото и нечовешко отношение към политическите затворници във Венесуела и систематичните репресии от страна на органите на Венесуела;

Ж.  като има предвид, че понастоящем във Венесуела има над триста политически затворници; като има предвид, че членът на Националното събрание Хуан Рекесенс беше произволно задържан и подложен на изтезания и че той продължава да е държан в изолация, в постоянно и неправомерно нарушение на неговия политически имунитет;

З.  като има предвид, че бившият председател на Националното събрание и лауреат на наградата „Сахаров“ за 2017 г. г-н Хулио Борхес беше неоснователно обвинен, че подготвя убийството на президента на Венесуела Николас Мадуро; като има предвид, че органите на Венесуела издадоха международна заповед за ареста му чрез Интерпол;

И.  като има предвид климата на широко разпространено насилие и пълна безнаказаност във Венесуела, дължащ се до голяма степен на неспособността на органите на властта да потърсят отговорност от извършителите на тежки нарушения на правата на човека, включително убийство, използването на прекомерна сила срещу демонстранти, произволно задържане, изтезания и друго унизително и нечовешко отнасяне, а също така и престъпно насилие;

Й.  като има предвид, че несигурното положение на мигрантите и бежанците от Венесуела води до допълнителни разходи за приемащите държави, което породи безпрецедентна криза в Латинска Америка и Карибския басейн;

К.  като има предвид, че на 8 февруари 2018 г. прокурорът на Международния наказателен съд образува досъдебно производство във връзка с положението във Венесуела, подкрепено от искове, подадени от неправителствени организации и отделни физически лица; като има предвид, че на 27 септември 2018 г. група от шест държави – страни по Римския статут на Международния наказателен съд (Аржентина, Канада, Колумбия, Чили, Парагвай и Перу), отправиха искане към прокурора да започне разследване на престъпления срещу човечеството, извършени на територията на Венесуела, въз основа на доклад на генералния секретар на ОАД и на доклада на Върховния комисар по правата на човека на ООН; като има предвид, че по-късно Франция и Коста Рика също се присъединиха към този призив; като има предвид, че това е първото в историята сезиране от група държави – страни по Римския статут, във връзка с положението на територията на друга държава – страна по Римския статут; като има предвид, че Европейският парламент двукратно отправи същото искане, в своята резолюция от 8 февруари 2018 г. относно положението във Венесуела и в своята резолюция от 13 септември 2017 г. относно политическите отношения между ЕС и Латинска Америка; като има предвид, че без правосъдие не може да се постигне дългосрочно мирно решение, нито помирение;

Л.  като имат предвид, че на Световната среща на високо равнище на ООН, проведена през септември 2005 г., всички държави членки официално приеха отговорността на всяка държава да защитава своите граждани от престъпления срещу човечеството; като има предвид, че държавите членки се съгласиха, че когато дадена държава не изпълнява това задължение, международната общност е задължена да съдейства за защитата на населението, което е застрашено от тези престъпления;

М.  като има предвид, че на 13 ноември 2017 г. Съветът взе решение да одобри налагането на оръжейно ембарго срещу Венесуела и забрана на свързаните с оръжията материали, които биха могли да бъдат използвани за вътрешни репресии; като има предвид, че на 22 януари 2018 г. Съветът взе единодушно решение да наложи санкции срещу седем граждани на Венесуела, които заемат публични длъжности, под формата на ограничителни мерки, като забрана за пътуване и замразяване на активи, в отговор на неспазването на демократичните принципи; като има предвид, че на 25 юни 2018 г. санкциите бяха приложени по отношение на още 11 високопоставени длъжностни лица от Венесуела; като има предвид, че въпреки че сметките на тези лица бяха замразени, сметките на техните съпрузи и на други близки членове на семейството са все още достъпни;

Н.  като има предвид, че ЕС, заедно с други демократични органи, не призна нито президентските избори, нито изборите за учредително национално събрание, нито органите, учредени в резултат на тези незаконосъобразни процеси;

О.  като има предвид, че заключенията от заседанието на Съвета по външни работи на 15 октомври 2018 г. включиха позоваване на политическо решение на настоящата криза чрез проучване на възможността за създаване на контактна група за улесняване на провеждането на политически процес;

П.  като има предвид, че на два пъти опитите за провеждане на национален диалог между правителството и опозицията, със съдействието на Ватикана и на международни посредници, за намиране на изход от кризата, се провалиха поради недостатъчно сериозното отношение на органите на Венесуела, които не направиха никакви отстъпки по време на разговорите и се съсредоточиха изключително върху опитите да спечелят време и да получат международно признание;

1.  изразява искрени съболезнования на семейството и приятелите на Фернандо Албан; осъжда в това отношение престъпленията, извършени от органите на Венесуела, и призовава за незабавно независимо разследване на правителството, включително аутопсия от независим международен съдебно-медицински екип;

2.  припомня, че предишните два опита, насочени към постигане на политическо решение на кризата във Венесуела чрез посредничеството на Ватикана и чрез политически диалог на национално равнище в Доминиканската република, бяха очевидно неуспешни; припомня в това отношение, че ролята на международното посредничество или на група от лица за връзка трябва да бъде безпристрастна и да бъде приета от двете страни;

3.  призовава ЕС, и по-конкретно Съвета и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, да гарантират, че всички по-нататъшни стъпки към намирането на политическо решение включват следните неотменими изисквания: незабавното освобождаване на всички политически затворници и прекратяване на репресиите, изтезанията, малтретирането и тормоза на политически опоненти, защитници на правата на човека и мирни демонстранти; нов независим национален избирателен съвет, избран от Националното събрание; провеждането на свободни и честни избори в съответствие с международните стандарти за надежден процес, зачитащ политическия плурализъм, в присъствието на демократични международни наблюдатели; признаване на правомощията на законното национално събрание; и разпускане на учредителното национално събрание;

4.  потвърждава пълна подкрепа за започването на разследване от страна на Международния наказателен съд по отношение на многобройните престъпления, извършени от режима на Венесуела при систематичните репресии на държавата срещу нейните собствени граждани, които престъпления понастоящем са в досъдебно производство в посочения съд; настоятелно призовава ЕС като цяло и неговите държави членки да се присъединят към призива, отправен от правителствата на Аржентина, Канада, Чили, Колумбия, Парагвай, Перу, Франция и Коста Рика, въпросът с правителството на Венесуела да бъде отнесен в Международния наказателен съд, за да може той да разследва престъпленията срещу човечеството, извършени от длъжностни лица от режима на Венесуела, и да определи отговорността за тези престъпления;

5.  отправя отново призива от юни 2018 г. на Службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН към държавите – членки на Съвета по правата на човека, за създаване на международна анкетна комисия за разследване на нарушенията на правата на човека в Боливарска република Венесуела и за задълбочаване на участието на Международния наказателен съд;

6.  припомня на правителството на Венесуела неговата отговорност да защитава населението на страната, наред с другото, от престъпления срещу човечеството; припомня освен това на ЕС и на международната общност, чрез ООН, принципа на „отговорност за защита“ на населението на Венесуела от престъпления срещу човечеството, извършвани от държавата; припомня, че това е колективно задължение, договорено от държавите – членки на ООН, с цел предотвратяване на хуманитарна катастрофа с по-големи последици; призовава международната общност да предприеме координирано оценка в рамките на ООН на всички дипломатически, хуманитарни и мирни варианти, за да приведе в действие принципа на „отговорност за защитата“;

7.  приветства налагането от страна на ЕС на допълнителни целенасочени и обратими санкции, които няма да причинят вреда на населението на Венесуела, във връзка с провеждането на избори на 20 май 2018 г., които бяха незаконосъобразни и не бяха международно признати; подчертава, че разширяването на списъка със санкции с цел да бъдат включени и други длъжностни лица от Венесуела и членовете на техните семейства следва да бъде проучено незабавно; призовава Съвета да разгледа възможността за налагане на санкции върху петрола с произход от Венесуела, включително върху отношенията с държавното дружество Petróleos de Venezuela (PDVSA);

8.  потвърждава подкрепа за работата на генералния секретар на ОАД Луис Алмагро в полза на демокрацията и правата на човека във Венесуела, както и за усилията на Групата от Лима за постигане на демократично решение на настоящата политическа и хуманитарна криза;

9.  приветства Бразилия, Колумбия, Перу, Еквадор и други държави в региона, регионални и международни организации, частни и публични субекти, католическата църква и обикновените граждани в региона като цяло за тяхната помощ и солидарност спрямо бежанците и мигрантите от Венесуела; припомня на институциите на ЕС и на държавите членки задължението им да защитават носителите на наградата „Сахаров“ и да признаят тяхната роля на важни участници в настоящия контекст, което е узаконено чрез техния демократичен ангажимент и чрез ценностите, за които са получили наградата;

10.  призовава държавите членки да предоставят незабавен, насочен към предоставянето на защита отговор на венесуелските бежанци и мигранти, намиращи се на тяхна територия, например чрез хуманитарни визи, специални договорености за престой или други регионални рамки във връзка с миграцията, със съответните механизми за защита; призовава отново при все това органите на Венесуела да улеснят и ускорят издаването и подновяването на документи за самоличност на собствените си граждани, независимо дали във Венесуела или в чужбина;

11.  посочва отново много тревожните констатации от своето посещение през юни 2018 г. до сухоземните граници на Колумбия и Бразилия с Венесуела; подновява призива си към органите на Венесуела да допуснат по спешност и безпрепятствено хуманитарна помощ в страната, за да се предотврати влошаването на хуманитарната криза и на кризата, свързана с общественото здраве;

12.  горещо приветства неотдавнашното назначаване, на 19 септември 2018 г., на Едуардо Стейн за съвместен специален представител на Международната организация по миграция и на Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН) за венесуелските бежанци и мигранти в региона, като отбеляза, че назначението отразява признаването на регионалните и глобалните измерения на кризата с миграцията; призовава Съвета и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да мобилизират повече финансови средства и помощ в координация със съвместния специален представител;

13.  припомня, че Интерпол е международната полицейска организация, чиято основна задача е борбата срещу международната престъпност; призовава Интерпол да не разглежда исканията на Венесуела срещу г-н Борхес, г-жа Ортега Диас и г-н Мундарай Родригес с оглед на това, че обвиненията са напълно неоснователни и единствено политически мотивирани;

14.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителството и Националното събрание на Боливарска република Венесуела, правителствата и парламентите на Република Колумбия, Република Бразилия, Република Перу и Република Еквадор, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, генералния секретар на Организацията на американските държави и Групата от Лима.

 

(1)

OВ C 285, 29.8.2017 г., стр. 145.

(2)

OВ C 294, 12.8.2016 г., стр. 21.

(3)

OВ C 316, 30.8.2016 г., стр. 190.

(4)

OВ C 86, 6.3.2018 г., стр. 101.

(5)

OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 137.

(6)

Приети текстове, P8_TA(2018)0041.

(7)

Приети текстове, P8_TA(2018)0199.

(8)

Приети текстове, P8_TA(2018)0313.

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност