Postup : 2018/2891(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0506/2018

Předložené texty :

B8-0506/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0436

NÁVRH USNESENÍ
PDF 307kWORD 56k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0351/2018
22.10.2018
PE624.202v01-00
 
B8-0506/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci ve Venezuele (2018/2891(RSP))


Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venezuele (2018/2891(RSP))  
B8‑0506/2018

Evropský parlament,

-s ohledem na svá dřívější usnesení o Venezuele, zejména na usnesení ze dne 27. února 2014 o situaci ve Venezuele, usnesení ze dne 18. prosince 2014 o pronásledování demokratické opozice ve Venezuele, usnesení ze dne 12. března 2015, ze dne 8. června 2016, ze dne 27. dubna 2017, ze dne 8. února 2018 o situaci ve Venezuele, usnesení ze dne 3. května 2018 o prezidentských volbách ve Venezuele a usnesení ze dne 5. července o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele,

 

-s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

 

-s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

 

-s ohledem na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech,

 

-s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

 

-s ohledem na prohlášení žalobkyně Mezinárodního trestního soudu Fatou Bensoudové ze dne 8. února 2018 a ze dne 27. září 2018 o předložení věci k přezkoumání skupinou šesti smluvních států v souvislosti se situací ve Venezuele,

 

-s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 15. října 2018,

 

-s ohledem na deklaraci z Quitu o lidské mobilitě venezuelských občanů v regionu ze dne 4. září 2018,

 

-s ohledem na jmenování pana Eduarda Steina společným zvláštním zástupcem Mezinárodní organizace pro migraci a UNHCR pro venezuelské uprchlíky a migranty v regionu ze dne 19. září 2018,

 

-s ohledem na prohlášení, které dne 28. dubna 2017 vydal zvláštní zpravodaj OSN pro mimosoudní, zrychlené a svévolné popravy společně se zvláštním zpravodajem OSN pro právo na svobodu pokojného shromažďování a sdružování, zvláštním zpravodajem OSN pro situaci obránců lidských práv a pracovní skupinou OSN pro svévolné zadržování,

 

-s ohledem na prohlášení vedoucích představitelů skupiny G7 ze dne 23. května 2018,

 

-s ohledem na prohlášení Limské skupiny ze dne 23. ledna 2018, 14. února 2018, 21. května 2018, 2. června 2018 a 15. června 2018,

 

-s ohledem na prohlášení Organizace amerických států ze dne 20. dubna 2018 o zhoršující se humanitární situaci ve Venezuele,

 

-s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 9. října 2018 o smrti městského radního Fernanda Albána ve Venezuele,

 

-s ohledem na prohlášení Výboru Evropského parlamentu pro zahraniční věci a podvýboru pro lidská práva ze dne 10. října 2018 k úmrtí Fernanda Albána,

 

-s ohledem na zprávu o misi Evropského parlamentu o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích pozemních hranicích s Kolumbií a Brazílií,

 

-s ohledem na své rozhodnutí udělit Sacharovovu cenu za rok 2017 demokratické opozici a politickým vězňům ve Venezuele,

 

-s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

 

A.vzhledem k tomu, že situace týkající se lidských práv, demokracie a právního státu ve Venezuele se neustále značně zhoršuje; vzhledem k tomu, že Venezuela čelí bezpříkladné sociální, hospodářské a humanitární krizi, která je důsledkem politické krize a příčinou obrovského počtu úmrtí a přibližně 2,3 milionu migrantů a uprchlíků;  

 

B.vzhledem k tomu, že 87 % obyvatel Venezuely trpí chudobou a 61,2 % obyvatelstva čelí extrémní chudobě; vzhledem k tomu, že mateřská úmrtnost se zvýšila o 60 % a úmrtnost dětí o 30 %; vzhledem k tomu, že 89 % Venezuelských občanů uvádí, že nemá peníze na nákup dostatečného množství potravin pro své rodiny;

 

C.vzhledem k tomu, že špatná správa a chybná zaslepená hospodářská rozhodnutí ve Venezuele mají za následek pátý rok hospodářské recese a očekává se, že její reálný HDP se v roce 2018 sníží o 18 % po 14% poklesu v roce 2017; vzhledem k tomu, že Venezuela je v současné době jedinou zemí na světě, která prožívá hyperinflaci, přičemž prognóza inflace v letošním roce podle Mezinárodního měnového fondu činí 1,4 milionu procent a na rok 2019 dosahuje prognóza 10 milionů procent; vzhledem k tomu, že ceny během jednoho roku vzrostly na 65 000 %;

 

D.vzhledem k tomu, že venezuelská vláda neučinila žádný vážný pokus o řešení znepokojivé a rozsáhlé humanitární krize a zanedbává tak veškerou odpovědnost, kterou má vůči svým občanům, které má chránit a pečovat o ně; vzhledem k tomu, že navzdory připravenosti mezinárodního společenství venezuelská vláda bohužel nadále odmítá otevřeně přijímat mezinárodní humanitární pomoc a usnadňovat její rozdělování obyvatelstvu, které ji zoufale potřebuje;

 

E.vzhledem k tomu, že dne 8. října 2018 byl venezuelský opoziční politik Fernando Albán údajně mučen a zavražděn v prostorách venezuelské politické policie SEBIN; vzhledem k tomu, že orgány navzdory výzvám OSN a EU odmítly povolit nezávislé vyšetřování příčin této smrti, včetně mezinárodní pitvy prováděné nezávislým týmem soudních lékařů; vzhledem k tomu, že pan Albán byl ve vazbě v prostorách SEBIN, a proto jsou venezuelské orgány zodpovědné za to, kde se nachází;

 

F.vzhledem k tomu, že dne 13. října 2018 byl propuštěn Lorent Saleh, který získal v roce 2017 Sacharovovu cenu, a byl přímo přepraven do nuceného vyhnanství ve Španělsku; vzhledem k tomu, že byl ve vězení po dobu čtyř let vystaven hroznému mučení bez soudního řízení a předběžného slyšení, k němuž mělo dojít nejpozději 45 dnů po jeho vydání soudu, jež bylo odloženo nejméně 53 krát; vzhledem k tomu, že jeho svědectví spolu se svědectvím tisíci dalších obětí, jako např. svědectvími, která byla přednesena v případech podaných u Mezinárodního trestního soudu, potvrzují kruté a nelidské zacházení s politickými vězni ve Venezuele a systematické represe ze strany venezuelských orgánů;

G.vzhledem k tomu, že ve Venezuelských věznicích je nadále zadržováno více než tři sta politických vězňů; vzhledem k tomu, že poslanec Národního shromáždění Juan Requesens byl svévolně zatčen a podroben mučení, je nadále držen v izolaci a jeho politická imunita je soustavně a protiprávně porušována;

 

H.vzhledem k tomu, že, bývalý předseda Národního shromáždění a laureát Sacharovovy ceny za rok 2017 Julio Borges byl bez důkazů obviněn z přípravy atentátu na venezuelského prezidenta Nicolase Maduru; vzhledem k tomu, že venezuelské orgány na něj vydaly prostřednictvím Interpolu mezinárodní zatýkací rozkaz;

 

I.vzhledem k tomu, že ve Venezuele panuje ovzduší rozšířeného násilí a naprosté beztrestnosti, a to z velké části kvůli tomu, že státní orgány nestíhají pachatele závažného porušování lidských práv, jež zahrnují vraždy, používání nadměrné síly proti demonstrantům, svévolné zadržování, mučení a další ponižující a nelidské zacházení a také násilné trestné činy;

 

J.vzhledem k tomu, že nejisté podmínky venezuelských migrantů a uprchlíků představují dodatečné náklady pro přijímající země, jež způsobily v Latinské Americe a Karibiku bezpříkladnou krizi;

 

K.vzhledem k tomu, že žalobkyně Mezinárodního trestního soudu zahájila dne 8. února 2018 předběžné přezkoumání situace ve Venezuele opírající se o tvrzení nevládních organizací a jednotlivců; vzhledem k tomu, že dne 27. září 2018 skupina šesti států (Argentina, Kanada, Kolumbie, Chile, Paraguay a Peru) podala podnět žalobkyni, aby zahájila vyšetřování zločinů proti lidskosti spáchaných na území Venezuely, a to na základě zprávy generálního tajemníka Organizace amerických států a zprávy Vysokého komisaře OSN pro lidská práva; vzhledem k tomu, že Francie a Kostarika se později k tomuto podnětu připojily; vzhledem k tomu, že toto předložení věci k přezkoumání bylo první, kdy některá skupina smluvních států podala podnět v souvislosti se situací na území jiného smluvního státu; vzhledem k tomu, že Evropský parlament učinil už dvakrát stejnou výzvu, a to v usnesení ze dne 8. února 2018 o situaci ve Venezuele a v usnesení ze dne 13. září 2017 o politických vztazích EU s Latinskou Amerikou; vzhledem k tomu, že bez spravedlnosti nemůže být dosaženo dlouhodobé mírové řešení ani nemůže dojít k usmíření;

 

L.vzhledem k tomu, že na Světovém summitu Organizace spojených národů, který se konal v září 2005, všechny členské státy oficiálně přijaly, že každý stát má odpovědnost za ochranu svého obyvatelstva před zločiny proti lidskosti; vzhledem k tomu, že členské státy schválily, že pokud stát tuto odpovědnost neplní, je mezinárodní společenství povinné pomáhat chránit obyvatelstvo ohrožené těmito zločiny;

 

M.vzhledem k tomu, že dne 13. listopadu 2017 rozhodla Rada Evropské unie uvalit na Venezuelu zbrojní embargo a zákaz vývozu materiálu, který by mohl být použit pro vnitřní represi; vzhledem k tomu, že dne 22. ledna 2018 Rada Evropské unie v reakci na porušování demokratických zásad jednomyslně rozhodla o zavedení sankcí proti sedmi občanům Venezuely, kteří zastávají veřejné funkce, formou restriktivních opatření, jako je zákaz cestování a zmrazení majetku; vzhledem k tomu, že dne 25. června 2018 byly sankce rozšířeny na dalších jedenáct venezuelských úředníků; vzhledem k tomu, že zatímco jejich účty byly zmrazeny, účty jejich manželek či manželů a dalších blízkých příbuzných jsou nadále přístupné;

 

N.vzhledem k tomu, že Evropská unie společně s dalšími demokratickými orgány neuznala ani prezidentské volby, volby do ústavodárného národního shromáždění ani orgány, které byly ustaveny na základě těchto nelegitimních procesů;

 

O.vzhledem k tomu, že závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 15. října 2018 se zmiňují o řešení stávající krize prostřednictvím zvážení možnosti zřízení kontaktní skupiny, která by usnadňovala politický proces;

 

P.vzhledem k tomu, že dva pokusy o navázání vnitrostátního dialogu mezi vládou a opozicí ve snaze nalézt cestu k překonání krize za pomoci Vatikánu a mezinárodních zprostředkovatelů se nezdařily, neboť venezuelské orgány nepřistupovaly k jednáním s dostatečnou vážností, neučinily žádný ústupek a snažily se pouze získat čas a mezinárodní uznání;

 

1.vyjadřuje upřímnou soustrast rodině a přátelům Fernanda Albána; v tomto ohledu odsuzuje zločiny spáchané venezuelskými orgány a požaduje okamžité nezávislé vyšetřování vlády, včetně mezinárodní pitvy provedené nezávislým týmem soudních lékařů;

 

2.připomíná, že dva předchozí pokusy o dosažení politického řešení krize ve Venezuele s Vatikánem jakožto zprostředkovatelem, stejně jako vnitrostátní politický dialog, který se konal v Dominikánské republice, jednoznačně selhaly; v této souvislosti připomíná, že úlohu mezinárodního zprostředkovatele nebo kontaktní skupiny zprostředkovatelů je třeba vykonávat nepředpojatě a zprostředkovatelé musí být přijímáni oběma stranami;

 

3.vyzývá EU, konkrétně Radu a místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby zajistily, že jakékoli další kroky směřující k politickému řešení budou zahrnovat tyto neodvolatelné požadavky, jako např.: okamžité propuštění všech politických vězňů a ukončení represí, mučení politických protivníků, aktivistů v oblasti lidských práv a pokojných demonstrantů, špatného zacházení a obtěžování; vytvoření nové nezávislé Národní volební rady zvolené Národním shromážděním; uspořádání svobodných a spravedlivých voleb v souladu s mezinárodními normami pro důvěryhodný proces, který bude respektovat politický pluralismus, za přítomnosti demokratických mezinárodních pozorovatelů a uznání pravomocí legitimního Národního shromáždění a zrušení Ústavodárného národního shromáždění;

 

4.znovu opakuje svou plnou podporu zahájení šetření Mezinárodního trestního soudu (MTS) ve věci rozsáhlých trestných činů, který provede předběžné přezkoumání činů, kterých se dopustil venezuelský režim v rámci systematické represe státu vůči svým občanům; naléhavě vyzývá Evropskou unii jako celek a její členské státy, aby se připojily k žádosti vlád Argentiny, Kanady, Chile, Kolumbie, Paraguaye, Peru, Francie a Kostariky a podaly oznámení na venezuelskou vládu u Mezinárodního trestního soudu, aby mohl zahájit šetření zločinů proti lidskosti spáchaných úředníky venezuelského režimu a stanovil postih za tyto trestné činy;

 

5.znovu opakuje výzvu Úřadu Vysokého komisaře pro lidská práva (OHCHR) z června 2018, aby členské státy Rady pro lidská práva zřídily mezinárodní vyšetřovací komisi pro vyšetřování porušování lidských práv v Bolívarovské republice Venezuela a aby úžeji spolupracovaly s Mezinárodním trestním soudem;

 

6.připomíná venezuelské vládě, že má odpovědnost za ochranu svého vlastního obyvatelstva mimo jiné i před zločiny proti lidskosti; dále připomíná EU a mezinárodnímu společenství prostřednictvím Organizace spojených národů zásadu „odpovědnosti za ochranu“ venezuelského obyvatelstva před zločiny proti lidskosti, kterých se dopouští stát; připomíná, že se jedná o kolektivní závazek, který přijaly členské státy Organizace spojených národů ve snaze zabránit humanitární katastrofě s většími důsledky; vyzývá mezinárodní společenství, aby koordinovaně a v rámci Organizace spojených národů vyhodnotilo všechny diplomatické, humanitární a mírové možnosti za účelem uplatnění zásady „odpovědnosti za ochranu“;

 

7.vítá přijetí dalších cílených a odvolatelných sankcí, které nepoškozují venezuelské občany, jež byly uloženy v reakci na uspořádání nezákonných voleb dne 20. května 2018, které mezinárodní společenství neuznává; zdůrazňuje, že by se měla prozkoumat možnost rozšíření sankčního seznamu o další venezuelské orgány a rodinné příslušníky jejich představitelů; vyzývá Radu, aby zvážila rozšíření sankcí tak, aby se vztahovaly na venezuelskou ropu, mimo jiné i na obchod se státem vlastněnou společností PDVSA;

 

8.znovu opakuje svou podporu úsilí generálního tajemníka Organizace amerických států Luise Almagro o demokracii a lidská práva ve Venezuele, stejně jako úsilí Limské skupiny o dosažení demokratického řešení současné politické a humanitární krize;

 

9.oceňuje Brazílii, Kolumbii, Peru a Ekvádor a další země v regionu, regionální a mezinárodní organizace, soukromé a veřejné subjekty, katolickou církev i občany celého regionu za pomoc, kterou poskytují venezuelským migrantům a uprchlíkům, a za jejich solidaritu; připomíná orgánům EU a členským státům povinnost chránit ty, kteří získali Sacharovovu cenu, a vyslovuje uznání jejich úloze, kterou plní jako klíčoví aktéři v současném kontextu, přičemž jejich legitimita se odvozuje od jejich odhodlání bojovat za demokracii a hodnoty, za něž získali cenu;

 

10.vyzývá členské státy, aby urychleně reagovaly na situaci venezuelských uprchlíků a migrantů na svém území ve snaze chránit je prostřednictvím příslušných mechanismů, jako jsou humanitární víza, zvláštní ujednání o pobytu nebo jiné regionální rámce pro migraci; připomíná však venezuelským orgánům, aby usnadnily a urychlily vydávání a prodlužování platnosti dokladů totožnosti svým vlastním občanům, ať už se nacházejí ve Venezuele nebo v zahraničí;

 

11.znovu opakuje velmi znepokojující zjištění učiněné v rámci mise z června 2018 na pozemní hranici Kolumbie a Brazílie s Venezuelou; znovu vyzývá venezuelské orgány, aby bezodkladně umožnily neomezený přísun humanitární pomoci do země, a zabránily tak prohlubování humanitární krize a krize veřejného zdraví;

 

12.vřele vítá nedávné jmenování pana Eduarda Steina společným zvláštním zástupcem UNHCR a Mezinárodní organizace pro migraci pro venezuelské uprchlíky a migranty v regionu dne 19. září 2018, přičemž konstatuje, že toto jmenování je výrazem uznání regionálního a globálního rozměru migrační krize; vyzývá Radu a místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby zmobilizovaly větší množství finančních prostředků a pomáhaly při koordinaci se společným zvláštním zástupcem

 

13.připomíná, že Interpol je mezinárodní policejní organizace, která se věnuje především boji proti mezinárodní trestné činnosti; vyzývá Interpol, aby se nezabýval žádostí předloženou venezuelskou vládou o zadržení pana Borgese, paní Ortega Diazové a pana Mundaraye Rodrigueze, neboť jsou zcela neopodstatněné a politicky motivované;

 

14.pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě a Národnímu shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela, Kolumbijské republiky, Brazílské republiky, Peruské republiky, Ekvádorské republiky, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států a Limské skupině.

 

 

Poslední aktualizace: 24. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí