Procedūra : 2018/2891(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0506/2018

Pateikti tekstai :

B8-0506/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0436

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 430kWORD 55k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0351/2018
22.10.2018
PE624.202v01-00
 
B8-0506/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Venesueloje  (2018/2891(RSP))


Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Venesueloje  (2018/2891(RSP))  
B8-0506/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Venesuelos, visų pirma į 2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(1), 2014 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją dėl demokratinės opozicijos persekiojimo Venesueloje(2), 2015 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(3), 2016 m. birželio 8 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(4), 2017 m. balandžio 27 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(5), 2018 m. vasario 8 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(6), 2018 m. gegužės 3 d. rezoliuciją dėl rinkimų Venesueloje(7) ir 2018 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl migracijos krizės ir humanitarinės padėties Venesueloje bei prie jos sausumos sienų su Kolumbija ir Brazilija(8),

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 8 d. Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuroro Fatou Bensouda pareiškimą dėl pradedamų išankstinių padėties Filipinuose ir Venesueloje tyrimų ir 2018 m. rugsėjo 27 d. pareiškimą dėl šešių šalių grupės iškelto klausimo dėl padėties Venesueloje,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos 2018 m. spalio 15 d. išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 4 d. Kito deklaraciją dėl Venesuelos piliečių judumo regione,

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2018 m. rugsėjo 19 d. Eduardo Steein paskirtas TMO ir Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro (UNHCR) bendru specialiuoju įgaliotiniu Venesuelos pabėgėlių ir migrantų regione klausimais,

–  atsižvelgdamas į bendrą 2017 m. balandžio 28 d. JT specialiojo pranešėjo neteisminio, neatidėliotino ir savavališko mirties bausmės vykdymo klausimais, JT specialiojo pranešėjo taikaus susirinkimų ir asociacijų teisės klausimais, JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių gynėjų padėties klausimais ir JT darbo grupės dėl savavališko sulaikymo pranešimą,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 23 d. Didžiojo septyneto vadovų pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į Limos grupės 2018 m. sausio 23 d., 2018 m. vasario 14 d., 2018 m. gegužės 21 d., 2018 m. birželio 2 d. ir 2018 m. birželio 15 d. pareiškimus,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 20 d. Amerikos valstybių organizacijos (AVO) pareiškimą dėl blogėjančios humanitarinės padėties Venesueloje,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 9 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą dėl savivaldybės tarybos nario Fernando Albáno mirties Venesueloje,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 10 d. Užsienio reikalų komiteto ir Žmogaus teisių pakomitečio pareiškimą dėl Fernando Albáno mirties,

–  atsižvelgdamas į savo misijos migracijos krizės ir humanitarinės padėties Venesueloje bei prie jos sausumos sienų su Kolumbija ir Brazilija klausimais ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą 2017 m. Sacharovo premiją skirti Venesuelos demokratinei opozicijai ir politiniams kaliniams,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės padėtis Venesueloje toliau labai blogėja; kadangi Venesuela dėl politinės krizės patiria precedento neturinčią socialinę, ekonominę ir humanitarinę krizę, kurios padariniai – daugybė mirčių ir apie 2,3 mln. migrantų bei pabėgėlių;

B.  kadangi 87 proc. Venesuelos gyventojų kenčia nuo skurdo, o didžiausio skurdo lygis sudaro 61,2 proc.; kadangi motinų mirtingumas padidėjo 60 proc., o kūdikių mirtingumas – 30 proc.; kadangi 89 proc. Venesuelos piliečių nurodė, jog jie neturi pinigų, kad galėtų savo šeimoms nusipirkti pakankamai maisto produktų;

C.  kadangi dėl netinkamo valdymo ir padrikų bei šališkų ekonominių sprendimų Venesueloje penkti ekonomikos nuosmukio metai ir prognozuojama, kad 2018 m. realusis BVP sumažės 18 proc., po to, kai 2017 m., jis sumažėjo 14 proc.; kadangi Venesuela šiuo metu yra vienintelė šalis, patirianti hiperinfliaciją, Tarptautinis valiutos fondas šiais metais prognozuoja 1.4 mln. proc., o 2019 m. – 10 mln. proc. infliaciją; kadangi per metus kainos padidėjo 65 000 proc.;

D.  kadangi Venesuelos vyriausybė nesiėmė rimtų pastangų kovoti su nerimą keliančia ir plačiai paplitusia humanitarine krize, taigi nesiėmė atsakomybės apsaugoti savo piliečius ir jais pasirūpinti; kadangi, nepaisant tarptautinės bendruomenės pasirengimo padėti, Venesuelos vyriausybė, deja, ir toliau atkakliai atsisako atvirai priimti tarptautinę humanitarinę pagalbą ir palengvinti jos paskirstymą gyventojams, kuriems jos neišvengiamai reikia;

E.  kadangi įtariama, kad 2018 m. spalio 8 d. Venesuelos opozicijos politikas Fernando Albán buvo kankinamas ir nužudytas Venesuelos politinės policijos Bolivaro vardo nacionalinės žvalgybos tarnybos (SEBIN) patalpose; kadangi, nepaisant JT ir ES raginimų, valdžios institucijos atsisakė leisti atlikti nepriklausomą jo mirties priežasčių tyrimą, įskaitant nepriklausomą skrodimą, kurį atliktų tarptautinė teismo ekspertizės grupė; kadangi F. Albán buvo kalinamas SEBIN patalpose; kadangi dėl to Venesuelos valdžios institucijos turi būti laikomos atsakingomis už jo buvimo vietą;

F.  kadangi 2018 m. spalio 13 d. 2017 m. Sacharovo premijos laureatas Lorent Saleh buvo paleistas, nuvežtas tiesiai į oro uostą ir nedelsiant prievarta ištremtas į Ispaniją; kadangi jis buvo kalinamas ketverius metus, žiauriai kankinamas, be teismo arba pirminės apklausos, kuri turėjo įvykti ne vėliau kaip per 45 dienų nuo bylos pateikimo teismui, tačiau buvo atidėta bent 53 kartus; kadangi jo ir tūkstančių kitų aukų liudijimuose, įskaitant asmenų, dalyvaujančių Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) bylose, liudijimus, patvirtinamas žiaurus ir nežmoniškas Venesuelos valdžios institucijų elgesys su politiniais kaliniais ir sisteminės represijos;

G.  kadangi šiuo metu Venesueloje yra daugiau kaip trys šimtai politinių kalinių; kadangi Nacionalinės Asamblėjos narys Juan Recasens buvo savavališkai suimtas, kankinamas, ir vis dar kalinamas be teisės susirašinėti, o jo politinis imunitetas nuolat ir neteisėtai pažeidžiamas;

H.  kadangi buvęs Nacionalinės Asamblėjos pirmininkas ir 2017 m. Sacharovo premijos laureatas Julio Borges buvo nepagrįstai apkaltintas dalyvavęs sąmoksle nužudyti Venesuelos prezidentą Nicolásą Maduro; kadangi Venesuelos valdžios institucijos dėl jo per Interpolą išdavė tarptautinį arešto orderį;

I.  kadangi dėl to, kad valdžios institucijos nesugeba patraukti atsakomybėn sunkius žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant žmogžudystes, pernelyg didelės jėgos naudojimą prieš demonstrantus, savavališką suėmimą, kankinimus ir kitą žeminantį ir nežmonišką elgesį, taip pat su nusikalstamą smurtą, įvykdžiusius asmenis, Venesueloje paplitę smurto ir visiško nebaudžiamumo atvejai;

J.  kadangi dėl apgailėtinos migrantų ir pabėgėlių iš Venesuelos padėties priimančiosios šalys patiria papildomų išlaidų, dėl to kilo precedento neturinti Lotynų Amerikos ir Karibų jūros šalių krizė;

K.  kadangi 2018 m. vasario 8 d. Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuratūra, remdamasi gautais NVO ir piliečių skundais, pradėjo ikiteisminį padėties Venesueloje tyrimą; kadangi 2018 m. rugsėjo 27 d. šešių valstybių, kurios yra TBT Romos statuto šalys (Argentina, Kanada, Kolumbija, Čilė, Paragvajus ir Peru), grupė paprašė, kad remiantis Amerikos valstybių organizacijos Generalinio sekretoriaus ataskaita ir JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro ataskaita prokuratūra pradėtų tyrimą dėl Venesuelos teritorijoje įvykdytų nusikaltimų žmoniškumui; kadangi Prancūzija ir Kosta Rika taip pat prisijungė prie šio raginimo; kadangi tai buvo pirmas toks Šalių grupės pateiktas prašymas dėl padėties kitos Šalies teritorijoje; kadangi Europos Parlamentas du kartus, savo 2018 m. vasario 8 d. rezoliucijoje dėl padėties Venesueloje ir 2017 m. rugsėjo 13 d. rezoliucijoje dėl ES politinių santykių su Lotynų Amerika, tai pat ragino imtis šių veiksmų; kadangi be teisingumo neįmanomas ilgalaikis taikus sprendimas ar susitaikymas;

L.  kadangi 2005 m. rugsėjo mėn. vykusiame Jungtinių Tautų aukščiausiojo lygio susitikime visos valstybės narės oficialiai pripažino, kad kiekviena valstybė turi pareigą apsaugoti savo gyventojus nuo nusikaltimų žmoniškumui; kadangi valstybės narės susitarė, kad kai valstybė nevykdo šios pareigos, tarptautinė bendruomenė privalo padėti apsaugoti gyventojus, kuriems gresia šie nusikaltimai;

M.  kadangi 2017 m. lapkričio 13 d. Taryba nusprendė patvirtinti ginklų embargą Venesuelai ir uždrausti susijusių medžiagų, kurios gali būti panaudotos vidaus represijoms, įvežimą; kadangi 2018 m. sausio 22 d. Taryba vienbalsiai nusprendė taikyti sankcijas septyniems asmenims, Venesueloje einantiems oficialias pareigas, kaip ribojamąsias priemones, pvz., draudimus keliauti ir turto įšaldymą, reaguodama į tai, kad nesilaikoma demokratinių principų; kadangi 2018 m. birželio 25 d. sankcijos buvo išplėstos ir imtos taikyti dar 11 Venesuelos pareigūnų; kadangi nepaisant to, kad šių asmenų sąskaitos buvo įšaldytos, jų sutuoktiniai ir kiti artimi jų šeimos nariai gali naudotis savosiomis;

N.  kadangi ES kartu su kitomis demokratinėmis institucijomis nepripažįsta nei prezidento, nei Steigiamosios Nacionalinės Asamblėjos rinkimų, nei valdžios institucijų, sukurtų vykdant šiuos neteisėtus procesus;

O.  kadangi 2018 m. spalio 15 d. Užsienio reikalų tarybos posėdžio išvadose buvo pateikta nuoroda į politinį dabartinės krizės sprendimą ir nagrinėjama galimybė įsteigti kontaktinę grupę siekiant palengvinti politinį procesą;

P.  kadangi du bandymai užmegzti vyriausybės ir opozicijos nacionalinį dialogą, kuriam tarpininkautų Vatikanas ir tarptautiniai tarpininkai, siekiant įveikti krizę, žlugo dėl to, kad Venesuelos valdžios institucijos nebuvo pakankamai rimtai nusiteikusios, derybose nesileido į jokius kompromisus ir siekė tik laimėti laiko ir tarptautinį pripažinimą;

1.  reiškia nuoširdžią užuojautą Fernando Albáno šeimai ir draugams; atsižvelgdamas į tai smerkia Venesuelos valdžios institucijų padarytus nusikaltimus ir ragina nedelsiant atlikti nepriklausomą vyriausybės tyrimą, taip pat skrodimą, kurį atliktų tarptautinė nepriklausoma teismo ekspertizės grupė;

2.  primena, kad du ankstesni bandymai pasiekti politinį krizės Venesueloje sprendimą tarpininkaujant Vatikanui ir Dominikos Respublikoje vykstant nacionaliniam politiniam dialogui buvo akivaizdžiai nesėkmingi; todėl primena, kad tarptautinio tarpininkavimo ar ryšių palaikymo tarpininkų grupės vaidmuo turi būti nešališkas ir priimtinas abiem šalims;

3.  ragina ES, t. y. Tarybą ir vyriausiąją įgaliotinę ir pirmininko pavaduotoją užtikrinti, kad bet kokie tolesni veiksmai siekiant politinio sprendimo apimtų šiuos neatšaukiamus reikalavimus: nedelsiant išlaisvinti visus politinius kalinius ir nutraukti represijas, kankinimus, netinkamą elgesį ir priekabiavimą prie politinių oponentų, žmogaus teisių aktyvistų ir taikių protestuotojų; suformuoti naują nepriklausomą Nacionalinę rinkimų tarybą, kurią išrinktų Nacionalinė Asamblėja; surengti laisvus ir sąžiningus rinkimus laikantis tarptautinių standartų dėl patikimo proceso, atitinkančio politinio pliuralizmo principą, dalyvaujant demokratiniams tarptautiniams stebėtojams; pripažinti teisėtos Nacionalinės Asamblėjos įgaliojimus ir paleisti Steigiamąją Nacionalinę Asamblėją;

4.  pakartoja, kad visiškai remia TBT pradėtų tyrimą, susijusį su sunkiais Venesuelos rėžimo, vykdant sistemines represijas prieš savo piliečius, padarytais nusikaltimais, dėl kurių minėtasis teismas pradėjo ikiteisminį tyrimą; ragina visą ES ir jos valstybes nares prisijungti prie Argentinos, Kanados, Čilės, Kolumbijos, Paragvajaus, Peru, Prancūzijos ir Kosta Rikos vyriausybių raginimo apskųsti Venesuelos vyriausybę TBT, kad jis ištirtų Venesuelos režimo pareigūnų padarytus nusikaltimus žmoniškumui ir nustatytų atskaitomybę už šiuos nusikaltimus;

5.  pakartoja JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro 2018 m. birželio mėn. raginimą Žmogaus teisių tarybos valstybėms narėms sudaryti tarptautinę tiriamąją komisiją, kuri ištiktų žmogaus teisių pažeidimus Venesuelos Bolivaro Respublikoje ir sustiprintų TBT vaidmenį;

6.  primena Venesuelos vyriausybei apie jos atsakomybę apsaugoti savo gyventojus, taip pat nuo nusikaltimų žmoniškumui; taip pat primena ES ir tarptautinei bendruomenei, priklausančiai JT, apie pareigą apsaugoti Venesuelos gyventojus nuo valstybės daromų nusikaltimų žmoniškumui; primena, kad dėl šio bendro įsipareigojimo susitarė JT valstybės narės, siekdamos išvengti humanitarinės nelaimės su didesnėmis pasekmėmis; ragina tarptautinę bendruomenę koordinuotai ir JT sistemoje įvertinti visas diplomatines, humanitarines ir taikias galimybes siekiant įgyvendinti principą „atsakomybė už apsaugą“;

7.  teigiamai vertina tai, kad ES dėl 2018 m. gegužės 20 d. surengtų rinkimų, kurie buvo neteisėti ir nėra pripažinti tarptautiniu mastu, skubiai nustatė papildomas tikslines ir grįžtamąsias sankcijas, kurios nesukels žalos Venesuelos gyventojams; pabrėžia, kad greitu metu turėtų būti svarstoma galimybė sankcijų sąrašą pritaikyti ir kitiems Venesuelos valdžios institucijų pareigūnams ir jų šeimos nariams; ragina Tarybą svarstyti galimybę taikyti sankcijas Venesuelos naftai, įskaitant sandorius su valstybės valdoma bendrove PDVSA;

8.  pakartoja, remia AVO generalinio sekretoriaus, Luiso Almagro, vykdytą veiklą siekiant demokratijos ir žmogaus teisių Venesueloje, taip pat Limos grupės pastangas siekiant dabartinės politinės ir humanitarinės krizės demokratinio sprendimo;

9.  teigiamai vertina Braziliją, Kolumbiją, Peru, Ekvadorą ir kitas regiono šalis, regionines ir tarptautines organizacijas, privačius ir viešuosius subjektus, katalikų bažnyčią ir paprastus piliečius visame regione už jų aktyvia paramą ir solidarumą su Venesuelos pabėgėliais ir migrantais; primena ES institucijoms ir valstybėms narėms jų pareigą apsaugoti asmenis, kuriems skirta Sacharovo premija ir pripažinti jų, kaip itin svarbių veikėjų, vaidmenį dabartinėmis aplinkybėmis, kurį įteisina jų demokratinis įsipareigojimas ir vertybės, dėl kurių jie gavo apdovanojimą;

10.  ragina ES valstybes nares taikyti skubias atsakomąsias apsaugos priemones Venesuelos pabėgėliams arba migrantams savo teritorijoje, pvz., išduoti humanitarines vizas, taikyti specialią buvimo šalyje tvarką arba kitas regionines migracijos sistemas, taikant atitinkamas apsaugos priemones; tačiau dar kartą ragina Venesuelos valdžios institucijas palengvinti ir pagreitinti tapatybės nustatymo dokumentų išdavimą ir jų atnaujinimą savo piliečiams tiek Venesueloje, tiek ir užsienyje;

11.  primena apie didelį susirūpinimą keliančius faktus, kuriuos 2018 m. birželio mėn. nustatė misija prie Kolumbijos ir Brazilijos sausumos sienų su Venesuela; dar kartą ragina Venesuelos valdžios institucijas kuo skubiau sudaryti sąlygas nekliudomai teikti humanitarinę pagalbą šaliai, kad būtų išvengta humanitarinės ir visuomenės sveikatos krizių pablogėjimo;

12.  palankiai vertina tai, kad neseniai, 2018 m. rugsėjo 19 d., Eduardo Steein paskirtas TMO ir Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro (UNHCR) bendru specialiuoju įgaliotiniu Venesuelos pabėgėlių ir migrantų regione klausimais, atkreipia dėmesį į tai, kad šis paskyrimas reiškia migracijos krizės svarbos pripažinimą regiono ir pasaulio mastu; ragina Tarybą ir vyriausiąją įgaliotinę ir pirmininko pavaduotoją sutelkti daugiau lėšų ir padėti koordinuoti veiklą su specialiuoju atstovu;

13.  primena, kad Interpolas yra tarptautinė policijos organizacija, daugiausia skirta kovoti su tarptautiniu nusikalstamumu; ragina Interpolą nesiimti veiksmų dėl Venesuelos vyriausybės prašymų dėl J. Borgeso, L. Ortega Diaz ir Z. Muntary Rodriguezo, atsižvelgiant į tai, kad kaltinimai yra visiškai nepagrįsti ir yra politiškai motyvuoti;

14.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, Venesuelos Bolivaro Respublikos vyriausybei ir Nacionalinei asamblėjai, Kolumbijos Respublikos, Brazilijos Respublikos, Peru Respublikos ir Ekvadoro Respublikos vyriausybėms ir parlamentams, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai, Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui ir Limos grupei.

(1)

OL C 285, 2017 8 29, p. 145.

(2)

OL C 294, 2016 8 12, p. 21.

(3)

OL C 316, 2016 8 30, p. 190.

(4)

OL C 86, 2018 3 6, p. 101.

(5)

OL C 298, 2018 8 23, p. 137.

(6)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0041.

(7)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0199.

(8)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0313.

Atnaujinta: 2018 m. spalio 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika