Postup : 2018/2891(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0506/2018

Predkladané texty :

B8-0506/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0436

NÁVRH UZNESENIA
PDF 288kWORD 58k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0351/2018
22.10.2018
PE624.202v01-00
 
B8-0506/2018

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii vo Venezuele (2018/2891(RSP))


Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii vo Venezuele (2018/2891(RSP))  
B8‑0506/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Venezuele, najmä na uznesenia z 27. februára 2014 o situácii vo Venezuele(1), z 18. decembra 2014 o prenasledovaní demokratickej opozície vo Venezuele(2), z 12. marca 2015 o situácii vo Venezuele(3), z 8. júna 2016 o situácii vo Venezuele(4), z 27. apríla 2017 o situácii vo Venezuele(5), z 8. februára 2018 o situácii vo Venezuele(6), z 3. mája 2018 o voľbách vo Venezuele(7) a z 5. júla 2018 o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej pozemných hraniciach s Kolumbiou a Brazíliou(8),

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach,

–  so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu,

–  so zreteľom na vyhlásenie prokurátorky Medzinárodného trestného súdu Fatou Bensoudovej z 8. februára 2018 o začatí predbežného preskúmania situácie na Filipínach a vo Venezuele a z 27. septembra 2018 o predložení veci skupinou šiestich zmluvných štátov týkajúcej sa situácie vo Venezuele,

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 15. októbra 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie z Quita zo 4. septembra 2018 o mobilite venezuelských občanov v regióne,

–  so zreteľom na vymenovanie Eduarda Steina za spoločného osobitného zástupcu Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) a UNHCR pre venezuelských utečencov a migrantov v regióne, ktoré sa uskutočnilo 19. septembra 2018,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie osobitnej spravodajkyne OSN pre mimosúdne popravy, popravy bez riadneho konania alebo svojvoľné popravy, osobitného spravodajcu OSN pre slobodu pokojného zhromažďovania a združovania, osobitného spravodajcu OSN pre situáciu obhajcov ľudských práv a pracovnej skupiny OSN pre svojvoľné zadržiavanie z 28. apríla 2017,

–  so zreteľom na vyhlásenie lídrov skupiny G7 z 23. mája 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenia Limskej skupiny z 23. januára 2018, 14. februára 2018, 21. mája 2018, 2. júna 2018 a 15. júna 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie Organizácie amerických štátov (OAS) z 20. apríla 2018 o zhoršujúcej sa humanitárnej situácii vo Venezuele,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) z 9. októbra 2018 o úmrtí predstaviteľa úradu miestnej samosprávy Fernanda Albána vo Venezuele,

–  so zreteľom na vyhlásenie Výboru pre zahraničné veci a Podvýboru pre ľudské práva z 10. októbra 2018, pokiaľ ide o úmrtie Fernanda Albána,

–  so zreteľom na správu zo služobnej cesty so zameraním na migračnú krízu a humanitárnu situáciu vo Venezuele a na jej pozemných hraniciach s Kolumbiou a Brazíliou,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie udeliť Sacharovovu cenu za rok 2017 demokratickej opozícii a politickým väzňom vo Venezuele,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže situácia v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu sa vo Venezuele naďalej výrazne zhoršuje; keďže Venezuela čelí bezprecedentnej sociálnej, hospodárskej a humanitárnej kríze v dôsledku politickej krízy, ktorá je príčinou veľkého množstva úmrtí a približne 2,3 milióna migrantov a utečencov;

B.  keďže 87 % obyvateľstva Venezuely je postihnutých chudobou, pričom 61,2 % trpí extrémnou chudobou; keďže úmrtnosť matiek vzrástla o 60 % a úmrtnosť dojčiat o 30 %; keďže 89 % of Venezuelčanov uviedlo, že nemajú peniaze na nákup dostatočného množstva potravín pre svoje rodiny;

C.  keďže zlé hospodárenie a nepredvídateľné stranícke hospodárske rozhodnutia vo Venezuele viedli k jej piatemu roku hospodárskej recesie a očakáva sa, že reálny HDP ďalej klesne v roku 2018 o 18 % po jeho poklese v roku 2017 o 14 %; keďže Venezuela je v súčasnosti jedinou krajinou na svete, ktorá trpí hyperinfláciou, pričom inflačná prognóza Medzinárodného menového fondu na tento rok je na úrovni 1,4 miliónov % a v roku 2019 na úrovni 10 miliónov %; keďže ceny v priebehu roka stúpli o 65 000 %;

D.  keďže venezuelská vláda nevyvinula skutočnú snahu riešiť alarmujúcu a rozsiahlu humanitárnu krízu, a teda zanedbala svoju zodpovednosť voči vlastným občanom, ktorá spočíva v ochrane a starostlivosti o obyvateľstvo; keďže napriek pripravenosti medzinárodného spoločenstva venezuelská vláda, žiaľ, naďalej tvrdohlavo odmieta otvorene prijať medzinárodnú humanitárnu pomoc a uľahčiť jej distribúciu medzi obyvateľov, ktorí ju zúfalo potrebujú;

E.  keďže 8. októbra 2018 bol venezuelský opozičný politik Fernando Albán údajne mučený a zavraždený v priestoroch Bolívarovskej národnej spravodajskej služby (SEBIN), čiže venezuelskej politickej polície; keďže napriek výzvam OSN a EÚ venezuelské úrady odmietli umožniť nezávislé vyšetrenie príčin úmrtia Fernanda Albána vrátane medzinárodnej pitvy, ktorú by vykonal nezávislý forenzný tím; keďže pán Albán bol vo väzbe v priestoroch SEBIN; keďže venezuelské orgány majú preto niesť zodpovednosť v súvislosti s miestom jeho pohybu;

F.  keďže 13. októbra 2018 bol laureát Sacharovovej ceny za rok 2017 Lorent Saleh prepustený, odvezený priamo na letisko a okamžite vyhostený do Španielska do núteného exilu; keďže bol vo väzení 4 roky, počas ktorých bol podrobený brutálnemu mučeniu, bez súdneho konania alebo predbežného prejednania, ktoré malo prebehnúť do 45 dní od predloženia prípadu súdom, ktoré však bolo najmenej 53-krát odložené; keďže jeho svedectvá, ako aj svedectvá tisícok ďalších obetí vrátane tých, ktoré boli predložené v prípadoch podaných na Medzinárodný trestný súd, potvrdzujú kruté a neľudské zaobchádzanie s politickými väzňami vo Venezuele a systematické represie zo strany venezuelských orgánov;

G.  keďže v súčasnosti je vo Venezuele zadržiavaných viac než tristo politických väzňov; keďže člen Národného zhromaždenia Juan Requesens bol svojvoľne zatknutý a podrobený mučeniu a je zadržiavaný v izolácii, a to v trvalom a nezákonnom rozpore s jeho politickou imunitou;

H.  keďže bývalý predseda Národného zhromaždenia a laureát Sacharovovej ceny za rok 2017 Julio Borges bol neodôvodnene obvinený z prípravy vraždy venezuelského prezidenta Nicolasa Madura; keďže venezuelské orgány vydali na neho prostredníctvom Interpolu medzinárodný zatykač;

I.  keďže vo Venezuele vládne atmosféra rozsiahleho násilia a úplnej beztrestnosti z veľkej časti kvôli neschopnosti orgánov vyvodiť zodpovednosť voči páchateľom závažných porušení ľudských práv vrátane vraždy, použitia neprimeranej sily proti demonštrantom, svojvoľného zadržiavania, mučenia a iného ponižujúceho a neľudského zaobchádzania, ale aj zločinného násilia;

J.  keďže neisté podmienky venezuelských migrantov a utečencov spôsobujú dodatočné náklady pre prijímajúce krajiny, čo vyvolalo bezprecedentnú krízu v Latinskej Amerike a Karibiku;

K.  keďže prokurátorka Medzinárodného trestného súdu začala 8. februára 2018 predbežné preskúmanie situácie vo Venezuele; keďže 27. septembra 2018 skupina šiestich zmluvných štátov Medzinárodného trestného súdu (Argentína, Kanada, Kolumbia, Čile, Paraguaj a Peru) požiadala, aby prokurátorka začala vyšetrovanie zločinov proti ľudskosti, ku ktorým došlo na území Venezuely, a to na základe správy generálneho tajomníka Organizácie amerických štátov (OAS) a správy vysokého komisára OSN pre ľudské práva; keďže Francúzsko a Kostarika neskôr tiež podporili túto výzvu; keďže toto bolo vôbec prvýkrát, čo skupina zmluvných štátov predložila vec týkajúcu sa situácie na území iného zmluvného štátu; keďže Európsky parlament rovnakú výzvu uskutočnil dvakrát, a to v uznesení z 8. februára 2018 o situácii vo Venezuele a uznesení z 13. septembra 2017 o politických vzťahoch EÚ s Latinskou Amerikou; keďže bez spravodlivosti nie je možné dosiahnuť trvalé mierové riešenie ani zmierenie;

L.  keďže na Svetovom samite OSN, ktorý sa konal v septembri 2005, všetky členské štáty oficiálne prijali zodpovednosť každého štátu za ochranu svojho obyvateľstva pred zločinmi proti ľudskosti; keďže členské štáty sa dohodli, že ak niektorý štát túto zodpovednosť neplní, medzinárodné spoločenstvo je povinné pomáhať chrániť obyvateľstvo ohrozené týmito zločinmi;

M.  keďže Rada sa 13. novembra 2017 rozhodla schváliť zbrojné embargo voči Venezuele a zákaz súvisiaceho materiálu, ktorý by sa mohol použiť na represiu vo vnútri štátu; keďže Rada v reakcii na nedodržiavanie demokratických zásad 22. januára 2018 jednohlasne rozhodla o zavedení sankcií v podobe reštriktívnych opatrení ako zákaz cestovania a zmrazenie majetku voči siedmim osobám z Venezuely zastávajúcim verejné funkcie; keďže 25. júna 2018 boli sankcie rozšírené na ďalších 11 venezuelských úradníkov; keďže zatiaľ čo účty týchto osôb boli zmrazené, účty ich manželov/manželiek a iných blízkych rodinných príslušníkov zostávajú naďalej prístupné;

N.  keďže EÚ spolu s ostatnými demokratickými orgánmi neuznala ani prezidentské voľby, ani voľby do Národného ústavodarného zhromaždenia, ani orgány, ktoré vzišli z týchto nezákonných volebných procesov;

O.  keďže výsledok zasadnutia Rady pre zahraničné veci 15. októbra 2018 zahŕňala odkaz na politické riešenie súčasnej krízy preskúmaním možnosti zriadenia kontaktnej skupiny na uľahčenie politického procesu;

P.  keďže z dôvodu nedostatočnej vážnosti úmyslov venezuelských orgánov, ktoré počas rozhovorov nepristúpili na žiadne ústupky a snažili sa výhradne o to, aby získali čas a medzinárodné uznanie, zlyhali dva pokusy o vybudovanie národného dialógu medzi vládou a opozíciou, ktorý sprostredkoval Vatikán a medzinárodní mediátori s cieľom nájsť spôsob, ako prekonať krízu;

1.  vyjadruje úprimnú sústrasť rodine a priateľom Fernanda Albána; odsudzuje v tejto súvislosti trestné činy spáchané venezuelskými orgánmi a žiada okamžité nezávislé prešetrenie vlády vrátane medzinárodnej pitvy, ktorú by vykonal nezávislý forenzný tím;

2.  pripomína, že dva predchádzajúce pokusy zamerané na dosiahnutie politického riešenia krízy vo Venezuele prostredníctvom mediácie Vatikánu a prostredníctvom národného politického dialógu, ktorý sa uskutočnil v Dominikánskej republike, jasne zlyhali; v tejto súvislosti pripomína, že úloha medzinárodnej mediácie alebo skupiny sprostredkovateľov kontaktu musí byť nestranná a musia ju prijať obe strany;

3.  vyzýva EÚ, konkrétne Radu a PK/VP, aby zabezpečili, že akékoľvek ďalšie kroky smerom k politickému riešeniu musia zahŕňať tieto neodvolateľné požiadavky: okamžité prepustenie všetkých politických väzňov a ukončenie represie, mučenia, zlého zaobchádzania a obťažovania politických odporcov, aktivistov za ľudské práva a pokojných demonštrantov; nová nezávislá národná volebná rada, ktorú zvolí Národné zhromaždenie; uskutočnenie slobodných a spravodlivých volieb v súlade s medzinárodnými normami v záujme dôveryhodného procesu rešpektujúceho politický pluralizmus, a to za prítomnosti demokratických medzinárodných pozorovateľov; uznanie právomoci legitímneho Národného zhromaždenia a rozpustenie Národného ústavodarného zhromaždenia;

4.  opätovne zdôrazňuje plnú podporu začatiu vyšetrovania Medzinárodného trestného súdu (MTS) týkajúceho sa rozsiahlych trestných činov predbežne preskúmavaných uvedeným súdom, ktoré pácha venezuelský režim v rámci systematickej represie štátu voči jeho vlastným občanom; naliehavo žiada EÚ ako celok a jej členské štáty, aby sa pripojili k výzve vlád Argentíny, Kanady, Čile, Kolumbie, Paraguaja, Peru, Francúzska a Kostariky nahlásiť venezuelskú vládu Medzinárodnému trestnému súdu, aby vyšetril zločiny proti ľudskosti, ktoré páchali úradníci venezuelského režimu, a určil zodpovednosť za tieto trestné činy;

5.  opätovne zdôrazňuje výzvu Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva z júna 2018, aby členské štáty Rady pre ľudské práva zriadili medzinárodnú vyšetrovaciu komisiu na vyšetrenie prípadov porušovania ľudských práv vo Venezuelskej bolívarovskej republike a na prehĺbenie zapojenia MTS;

6.  pripomína venezuelskej vláde jej zodpovednosť chrániť svoje obyvateľstvo okrem iného pred zločinmi proti ľudskosti; ďalej pripomína EÚ a medzinárodnému spoločenstvu prostredníctvom OSN zásadu zodpovednosti za ochranu venezuelského obyvateľstva pred zločinmi proti ľudskosti, ktorých sa dopúšťa štát; pripomína, že ide o kolektívny záväzok schválený členskými štátmi OSN s cieľom zabrániť humanitárnej katastrofe s väčšími dôsledkami; vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby koordinovaným spôsobom a v rámci OSN posúdilo všetky diplomatické, humanitárne a mierové možnosti s cieľom uplatniť zásadu zodpovednosti za ochranu;

7.  víta uloženie dodatočných cielených a odvolateľných sankcií zo strany EÚ, ktoré nespôsobia ujmu venezuelskému obyvateľstvu, za uskutočnenie volieb 20. mája 2018, ktoré boli nelegitímne a nie sú medzinárodne uznané; zdôrazňuje, že by sa malo urýchlene preskúmať rozšírenie zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahujú sankcie, o ďalších členov venezuelských orgánov a ich rodinných príslušníkov; žiada Radu, aby zvážila uvalenie sankcií na venezuelskú ropu vrátane obchodovania so štátnym podnikom PDVSA;

8.  opätovne vyjadruje podporu práci generálneho tajomníka Organizácie amerických štátov Luisa Almagra v prospech demokracie a ľudských práv vo Venezuele, ako aj úsiliu Limskej skupiny o dosiahnutie demokratického riešenia súčasnej politickej a humanitárnej krízy;

9.  vyjadruje uznanie Brazílii, Kolumbii, Peru, Ekvádoru a iným krajinám v regióne, regionálnym a medzinárodným organizáciám, súkromným a verejným subjektom, katolíckej cirkvi a bežným občanov v regióne ako celku za ich pomoc a solidaritu voči venezuelským migrantom a utečencom; pripomína inštitúciám EÚ a členským štátom ich povinnosť chrániť nositeľov Sacharovovej ceny a uznať ich úlohu kľúčových aktérov v aktuálnom kontexte, ktorá je legitimizovaná ich demokratickým záväzkom a hodnotami, za ktoré boli ocenení;

10.  vyzýva členské štáty, aby urýchlene reagovali na situáciu venezuelských utečencov alebo migrantov na svojom území s cieľom chrániť ich prostredníctvom príslušných ochranných mechanizmov, ako sú humanitárne víza, osobitné podmienky pre pobyt alebo iné regionálne rámce pre migráciu; opätovne však vyzýva venezuelské orgány, aby uľahčili a urýchlili vydávanie a obnovovanie identifikačných dokumentov vlastným štátnym príslušníkom, či už vo Venezuele alebo v zahraničí;

11.  znovu potvrdzuje veľmi znepokojujúce zistenia zo svojej služobnej cesty z júna 2018 na pozemných hraniciach Kolumbie a Brazílie s Venezuelou; opätovne vyzýva venezuelské orgány, aby čo najskôr umožnili nerušené poskytovanie humanitárnej pomoci v krajine s cieľom zabrániť zhoršeniu humanitárnej krízy a krízy v oblasti verejného zdravia;

12.  víta s nadšením nedávne vymenovanie Eduarda Steina za spoločného osobitného zástupcu IOM a UNHCR pre venezuelských utečencov a migrantov v regióne, ktoré sa uskutočnilo 19. septembra 2018, a poznamenáva, že toto vymenovanie je prejavom uznania regionálneho a globálneho rozmeru migračnej krízy; vyzýva Radu a PK/VP, aby v spolupráci so spoločným osobitným zástupcom mobilizovali viac finančných prostriedkov a pomoci;

13.  pripomína, že Interpol je medzinárodná policajná organizácia zameraná najmä na boj proti medzinárodnému zločinu; žiada, aby sa Interpol nezaoberal žiadosťou venezuelskej vlády o zatykač na pána Borgesa, pani Ortegovú Diazovú a pána Mundaraya Rodrigueza, pretože obvinenia sú celkom nepodložené a čisto politicky motivované;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a Národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, vládam a parlamentom Kolumbijskej republiky, Brazílskej republiky, Peruánskej republiky a Ekvádorskej republike, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu, generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov a Limskej skupine.

 

(1)

Ú. v. EÚ C 285, 29.8.2017, s. 145.

(2)

Ú. v. EÚ C 294, 12.8.2016, s. 21.

(3)

Ú. v. EÚ C 316, 30.8.2016, s. 190.

(4)

Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 101.

(5)

Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 137.

(6)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0041.

(7)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0199.

(8)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0313.

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia