Предложение за резолюция - B8-0507/2018Предложение за резолюция
B8-0507/2018

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението във Венесуела

  22.10.2018 - (2018/2891(RSP))

  за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
  съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

  Моли Скот Кейто, Бодил Валеро от името на групата Verts/ALE

  Процедура : 2018/2891(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B8-0507/2018
  Внесени текстове :
  B8-0507/2018
  Разисквания :
  Приети текстове :

  B8‑0507/2018

  Резолюция на Европейския парламент относно положението във Венесуела

  (2018/2891(RSP))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид доклада на Службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН от юни 2018 г., озаглавен „Нарушения на правата на човека в Боливарска република Венесуела: низходяща спирала, чийто край не е обозрим“,

  –  като взе предвид Решение (ОВППС) 2018/901 на Съвета от 25 юни 2018 г.[1] за добавяне на 11 венесуелски длъжностни лица в списъка на ЕС за налагане на санкции,

  –  като взе предвид заключенията на Съвета от 15 октомври 2018 г.,

  –  като взе предвид доклада на Амнести Интернешънъл от 20 септември 2018 г., озаглавен „Това не е начин да се живее: обществената сигурност и правото на живот във Венесуела“,

  –  като взе предвид доклада на омбудсмана на Кюрасао от юни 2018 г. относно политиката за бежанците,

  –  като взе предвид Декларацията от Ню Йорк за бежанците и мигрантите, приета единодушно от Общото събрание на ООН на 19 септември 2016 г.,

  –  като взе предвид своите предишни резолюции относно Венесуела,

  –  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

  А.  като има предвид, че настоящата дълбока хуманитарна и икономическа криза във Венесуела, при която се наблюдава огромен недостиг на храна и лекарства, е причинила мигрирането на безпрецедентно голям брой хора и е довела до изтичане на капитали;

  Б.  като има предвид, че приемът на венесуелски мигранти поставя предизвикателства по отношение на приемането, достъпа до разрешения за пребиваване и до пазара на труда за съседните държави, включително най-отдалечените региони на ЕС като нидерландските острови Аруба, Бонер и Кюрасао, а вероятно и френските отвъдморски региони Гваделупа и Мартиник и отвъдморския френски департамент Гвиана;

  В.  като има предвид, че в доклада си от юни 2018 г. омбудсманът на Кюрасао заяви, че настоящата политика на депортиране на граждани на Венесуела, пристигащи на бреговете или на летищата на Кюрасао, е в нарушение на Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ);

  Г.  като има предвид, че решенията на Съвета на Европейския съюз относно налагането на санкции срещу длъжностни лица на Венесуела поради тяхната роля в сериозното влошаване на икономическото положение на страната и многобройните нарушения на правата на човека, случващи се под техния надзор, трябва да бъдат допълнени с бързи и несложни визови процедури и процедури за предоставяне на убежище за лица, които напускат държавата с цел постигане на безопасност на европейските територии;

  Д.  като има предвид, че международната общност се стреми да предприеме спешни действия в подкрепа на възобновяването на мирна и демократична перспектива за държавата;

  Е.  като има предвид, че има широко разпространени опасения, че подходът на конфронтация спрямо кризата може да възпрепятства намирането на стабилизиращо решение, което да бъде узаконено в държавата по демократичен път;

  Ж.  като има предвид, че на заседанието си от 15 октомври 2018 г. Съветът по общи въпроси обсъди начини за възобновяване на пътя на политическия диалог във Венесуела;

  З.  като има предвид, че международната общност беше шокирана от смъртта на Фернандо Албан – опозиционен активист, който е бил задържан за предполагаемо участие на 2 август 2018 г. в неуспешно нападение на президента Николас Мадуро с безпилотен летателен апарат и който на 8 октомври 2018 г. е паднал фатално от прозорец на седалището на държавната разузнавателна служба (SEBIN);

  1.  изразява своята убеденост във връзка с многобройните си резолюции от настоящия мандат относно Венесуела, че бъдещето на тази държава е в ръцете на народа ѝ и че единствено чрез мирни преговори може да се намери решение за многобройните настоящи кризи и да се постигне политическа стабилност; счита, че провеждането на външна мисия за наблюдение, управлявана например от ООН, би могло да бъде много ценно;

  2.  подчертава, че макар и сигурността да е огромно предизвикателство във Венесуела, борбата срещу престъпните деяния и престъпните групи по никакъв начин не може да оправдае безнаказаността за убийства, репресии или други несъразмерни действия от страна на военните или полицейските органи; счита, че всички нарушения на основните права и на правата на човека трябва да бъдат напълно разследвани, а техните възложители и извършители – наказани;

  3.  изразява своя потрес от факта, че наскоро освободеният лауреат на наградата „Сахаров“ през 2017 г. Лорент Сале има доказани връзки с кръгове за „идентичност“, крайнодесни и паравоенни среди в Колумбия – държава, откъдето той е прогонен и предаден на венесуелските органи от съображения, свързани с колумбийската национална сигурност, съгласно член 105 от колумбийското постановление № 4000 от 2004 г., след участие в действия, при които са използвани военни униформи и бойни оръжия;

  4.  настоява, че фаталното падане на опозиционния член Фернандо Албан от прозорец на седалището на SEBIN трябва да бъде напълно разследвано и изяснено от венесуелската съдебна система, и препоръчва да бъде проведено международно независимо разследване за определяне на всички фактори, довели до неговата смърт;

  5.  призовава Европейския съюз да подкрепя силно съседните на Венесуела държави в усилията им да предложат адекватно приемане на мигрантите и бежанците от Венесуела, да изпълнява по подходящ начин всички искания за помощ от страна на тези държави и същевременно да създаде канали за безопасен и законен достъп до ЕС за лицата, търсещи закрила; настоятелно препоръчва на Европейския съюз да търси начини и средства за органите в най-отдалечените региони на държавите членки, които са близо до Венесуела, да приемат по достоен начин всички граждани на Венесуела, които мигрират към техните територии;

  6.  подкрепя категорично ЗП/ВП Федерика Могерини в усилията ѝ, както беше изложено по време на неотдавнашното заседание на Съвета по общи въпроси, политическият процес във Венесуела да бъде улесняван в търсенето на мирно решение на кризата;

  7.  насърчава ЗП/ВП и Съвета да проучат възможностите за създаване на контактна група относно Венесуела;

  8.  отново призовава за насърчаването и провеждането на действително траен национален диалог с всички мирни средства, включително чрез ангажиране на всички съответни сили, с цел да се намери решение, основано на консенсус, във връзка с конфликтните интереси във Венесуела и да се разрешат споровете между различните клонове на публичната власт в дух на доверие;

  9.  препоръчва спешно в този политически диалог да се включи въпросът за постигане на национално споразумение относно икономическата политика с цел стабилизиране на положението;

  10.  призовава политическите субекти извън Венесуела да избягват да използват положението в държавата в полза на своите национални политически цели;

  11.  изразява своето убеждение, че политическата и социалната стабилност във Венесуела е решаващ фактор в запазването на мира в целия регион;

  12.  категорично отхвърля всяка спекулация или предложение за военна намеса във Венесуела, което рязко би увеличило насилието в държавата и би довело до катастрофални последици за целия регион; припомня, че всяко подбуждане към насилие или самият акт на насилие могат единствено да допринесат за допълнително дестабилизиране в държавата и региона и в крайна сметка напълно да ги преобърнат;

  13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на парламентите и правителствата на държавите членки, на правителството и органите на Венесуела и на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея.

  Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.
  Правна информация - Политика за поверителност