Postup : 2018/2891(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0507/2018

Předložené texty :

B8-0507/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 173kWORD 51k
22.10.2018
PE624.203v01-00
 
B8-0507/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci ve Venezuele (2018/2891(RSP))


Molly Scott Cato, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venezuele (2018/2891(RSP))  
B8‑0507/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na poslední zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 22. června 2018 o Venezuele,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 25. června 2018 o doplnění seznamu osob, na něž se vztahují sankce, o jedenáct venezuelských úředníků,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 15. října 2018,

–  s ohledem na zprávu organizace Amnesty International ze dne 20. září 2018 o Venezuele,

–  s ohledem na zprávu veřejného ochránce práv v Curaçau z června 2018 o politice týkající se uprchlíků,

–  s ohledem na Newyorskou deklaraci pro uprchlíky a migranty, kterou jednomyslně přijalo Valné shromáždění Organizace spojených národů dne 19. září 2016,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Venezuele,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že současná hluboká humanitární a hospodářská krize ve Venezuele se zoufalým nedostatkem potravin a léků vyvolává bezprecedentní počet migrantů i únik kapitálu;

B.  vzhledem k tomu, že přijímání venezuelských migrantů představuje v oblasti příjmu, přístupu k povolením k pobytu a přístupu na trh práce výzvu pro sousední země, včetně evropských nejvzdálenějších regionů, jako jsou nizozemská území Aruba, Bonaire a Curaçao, případně francouzské departmenty Guadeloupe, Martinik a Francouzská Guyana;

C.  vzhledem k tomu, že podle poslední zprávy veřejného ochránce práv v Curaçau z června 2018 znamená současná politika deportací Venezuelců, kteří přijíždějí na pobřeží nebo letiště ostrova Curaçao, porušení Evropské úmluvy o lidských právech,

D.  vzhledem k tomu, že rozhodnutí Rady Evropské unie o sankcích vůči venezuelským úředníkům za jejich odpovědnost za výrazné zhoršení hospodářské situace a četné případy porušování lidských práv musí být doplněna o rychlá a nekomplikovaná vízová a azylová řízení pro osoby, které opouštějí svou zemi s cílem dosáhnout bezpečnosti a evropských území;

E.  vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství společně vnímá naléhavost snah podpořit obnovení mírového demokratického výhledu pro Venezuelu;

F.  vzhledem k tomu, že panují obecné obavy, že jakýkoli konfrontační přístup k této krizi brání přijetí stabilizačního řešení, které bude země demokraticky legitimizovat;

G.  vzhledem k tomu, že Rada pro obecné záležitosti na svém zasedání dne 15. října 2018 projednala způsoby, jak znovu otevřít cestu k politickému dialogu v zemi;

H.  vzhledem k tomu že mezinárodní společenství bylo šokováno tím, že v nedávné době, 8. října 2018, zahynul po pádu z okna ústředí státní zpravodajské agentury (SEBIN) Fernando Albana, opoziční aktivista, který byl držen ve vazbě kvůli údajné účasti na neúspěšném útoku dronem na prezidenta Nicoláse Madura dne 2. srpna 2018;

1.  s ohledem na svá četná usnesení o Venezuele během současného funkčního období vyjadřuje přesvědčení, že budoucnost této země je v rukou venezuelského lidu a že k řešení současných vícenásobných krizí a dosažení politické stability lze dojít pouze prostřednictvím mírových jednání; tvrdí, že externí monitorovací mise (např. OSN) by mohla být velmi významná;

2.  zdůrazňuje, že jakkoli bezpečnost v zemi představuje velkou výzvu, boj proti trestným činům a gangům nemůže v žádném případě zahrnovat beztrestnost za vraždy, represe a jakékoli jiné vojenské a policejní akce; má za to, že všechny případy porušování základních a lidských práv musí být plně prošetřeny a osoby, které je fyzicky nebo intelektuálně podnítily, musí být potrestány;

3.  je zděšen tím, že se prokázalo, že nedávno propuštěný Lorent Saleh, jeden z laureátů Sacharovovy ceny v roce 2017, má vazby na identitární, krajně pravicové a polovojenské kruhy v Kolumbii, odkud byl vyhoštěn a předán venezuelským úřadům z důvodu kolumbijské národní bezpečnosti (na základě článku 105 vyhlášky č. 4 000 z roku 2004) poté, co se podílel na činnostech za použití vojenských uniforem a bojových zbraní;

4.  trvá na tom, že venezuelská justice musí plně vyšetřit a objasnit smrtelný pád člena opozice Fernanda Albana z okna ústředí státní zpravodajské agentury (SEBIN), a doporučuje nezávislé mezinárodní vyšetřování, které by určilo všechny faktory, jež vedly k úmrtí pana Albana;

5.  žádá Evropskou unii, aby důrazně podpořila sousední země Venezuely v jejich úsilí nabídnout migrantům a uprchlíkům z Venezuely přiměřené přijetí, aby řádně vyhověla veškerým případným žádostem o pomoc z jejich strany a současně vytvořila cesty pro bezpečný a legální přístup do EU pro ty, kdo žádají o ochranu; důrazně doporučuje Evropské unii, aby hledala způsoby a prostředky, jakými budou moci orgány na jejích nejvzdálenějších ostrovech v blízkosti Venezuely důstojně přijímat všechny Venezuelany, kteří migrují na jejich území;

6.  důrazně podporuje vysokou představitelku a místopředsedkyni Komise Mogheriniovou v jejím úsilí o usnadnění politického procesu ve Venezuele směrem k mírovému řešení krize, o němž hovořila na nedávném zasedání Rady pro obecné záležitosti;

7.  vyzývá vysokou představitelku a místopředsedkyni Komise Mogheriniovou a Radu, aby prozkoumaly možnosti zřízení kontaktní skupiny pro Venezuelu;

8.  opětovně vyzývá k podpoře a nastolení skutečně trvalého dialogu s využitím veškerých mírových prostředků, včetně zapojení všech významných sil, s cílem dospět ve Venezuele ke konsenzuálnímu řešení protichůdných zájmů a urovnat veškeré spory mezi jednotlivými složkami veřejné moci v atmosféře důvěry;

9.  doporučuje, aby tento dialog naléhavě zahrnul i celonárodní shodu na hospodářské politice v zájmu stabilizování situace;

10.  vyzývá politické aktéry mimo Venezuelu, aby situaci v zemi nevyužívali k vnitrostátním politickým účelům;

11.  je přesvědčen, že politická a sociální stabilita ve Venezuele je rozhodujícím faktorem pro zabezpečení míru v celém regionu;

12.  důrazně odmítá jakékoli spekulace nebo návrhy týkající se vojenské intervence ve Venezuele, která by mimořádně vystupňovala násilí ve Venezuele a měla katastrofální dopad na celý region; připomíná, že výzva k násilí nebo násilí samotné přispívají k další destabilizaci a mohly by nakonec rozvrátit zemi a příslušný region;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, parlamentům a vládám členských států, vládě a orgánům Venezuely a Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění.

 

Poslední aktualizace: 24. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí