Πρόταση ψηφίσματος - B8-0507/2018Πρόταση ψηφίσματος
B8-0507/2018

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα

  22.10.2018 - (2018/2891(RSP))

  εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
  σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

  Molly Scott Cato, Bodil Valero εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

  Διαδικασία : 2018/2891(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B8-0507/2018
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B8-0507/2018
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B8‑0507/2018

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα

  (2018/2891(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, του Ιουνίου 2018, με τίτλο: «Human Rights Violations in the Bolivarian Republic of Venezuela: a downward spiral with no end in sight» («Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας: καθοδική πορεία χωρίς τέλος εν όψει»),

  –  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου (CFSP) 2018/901, της 25ης Ιουνίου 2018[1], για την προσθήκη 11 αξιωματούχων της Βενεζουέλας στον κατάλογο κυρώσεων της ΕΕ,

  –  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2018,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, της 20ής Σεπτεμβρίου 2018, με τίτλο « This is no way to live: public security and right to life in Venezuela » («Δεν είναι ζωή αυτή: δημόσια ασφάλεια και δικαίωμα στη ζωή στη Βενεζουέλα»),

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση του Διαμεσολαβητή του Κουρασάο, του Ιουνίου 2018, σχετικά με την πολιτική για τους πρόσφυγες,

  –  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, η οποία υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 19 Σεπτεμβρίου 2016,

  –  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Βενεζουέλα,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

  A.  λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα βαθιά ανθρωπιστική και οικονομική κρίση στη Βενεζουέλα, η οποία έχει οδηγήσει σε σοβαρότατες ελλείψεις σε τρόφιμα και φάρμακα και έχει προκαλέσει πρωτοφανή αριθμό μεταναστών, καθώς και φυγή κεφαλαίων·

  B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άφιξη μεταναστών από τη Βενεζουέλα δημιουργεί προκλήσεις, όσον αφορά την υποδοχή και την πρόσβαση σε άδειες διαμονής και στην αγορά εργασίας, για τις γειτονικές της χώρες, συμπεριλαμβανομένων ευρωπαϊκών εξόχως απόκεντρων περιοχών όπως τα ολλανδικά εδάφη της Αρούμπα, του Μπονέρ και του Κουρασάο, και ίσως και για τις γαλλικές υπερπόντιες περιφέρειες της Γουαδελούπης και της Μαρτινίκας και το υπερπόντιο διαμέρισμα της Γουιάνας·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής του Κουρασάο αναφέρει στην έκθεσή του, του Ιουνίου 2018, ότι η τρέχουσα πολιτική απέλασης των πολιτών της Βενεζουέλας που φτάνουν στις ακτές ή τους αερολιμένες του Κουρασάο παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την επιβολή κυρώσεων κατά των αξιωματούχων της Βενεζουέλας για το ρόλο τους στη σοβαρή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας και τις πολυάριθμες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν υπό την εποπτεία τους, πρέπει να συμπληρωθούν με ταχείες και απλουστευμένες διαδικασίες θεώρησης και ασύλου για εκείνους που εγκαταλείπουν τη χώρα αναζητώντας την ασφάλεια σε ευρωπαϊκά εδάφη·

  E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα έχει την αίσθηση του επείγοντος στην προσπάθειά της να υποστηρίξει το εκ νέου άνοιγμα μιας ειρηνικής δημοκρατικής προοπτικής για τη χώρα·

  ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη τους διαδεδομένους φόβους ότι η δυναμική της σύγκρουσης εμποδίζει την εξεύρεση σταθεροποιητικής λύσης που να είναι δημοκρατικά νομιμοποιημένη από τη χώρα·

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, στη συνεδρίασή του της 15 Οκτωβρίου 2018, συζήτησε τρόπους για την επανέναρξη του πολιτικού διαλόγου στη Βενεζουέλα·

  Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα συγκλονίστηκε από την θανατηφόρα πτώση, στις 8 Οκτωβρίου 2018, από ένα παράθυρο της έδρας της κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών (SEBIN), του Fernando Alban, ακτιβιστή της αντιπολίτευσης που τελούσε υπό κράτηση για εικαζόμενη συμμετοχή σε αποτυχημένη επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά του Προέδρου Nicolás Maduro στις 2 Αυγούστου 2018·

  1.  εκφράζει την πεποίθησή του, σε σχέση με τα πολυάριθμα ψηφίσματά του για τη Βενεζουέλα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, ότι το μέλλον της Βενεζουέλας βρίσκεται στα χέρια του λαού της και ότι μόνο μέσω ειρηνικών διαπραγματεύσεων μπορεί να βρεθεί λύση για την πολυεπίπεδη σημερινή κρίση και την επίτευξη πολιτικής σταθερότητας· πιστεύει ότι μια εξωτερική αποστολή παρακολούθησης, για παράδειγμα υπό την ηγεσία του ΟΗΕ, θα μπορούσε να έχει μεγάλη αξία·

  2.  υπογραμμίζει ότι, ενώ η ασφάλεια αποτελεί τεράστια πρόκληση στη Βενεζουέλα, η καταπολέμηση των εγκληματικών πράξεων και συμμοριών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσει την ατιμωρησία για τις ανθρωποκτονίες, την καταστολή ή οποιαδήποτε άλλη δυσανάλογη ενέργεια του στρατού ή της αστυνομίας· θεωρεί ότι πρέπει να διερευνηθούν πλήρως όλες οι παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να τιμωρηθούν οι ηθικοί και φυσικοί αυτουργοί τους·

  3.   εκφράζει το αποτροπιασμό του για το γεγονός ότι ο πρόσφατα απελευθερωθείς Lorent Saleh, ένας από εκείνους στους οποίους απονεμήθηκε το βραβείο Ζαχάρωφ το 2017, έχει αποδεδειγμένους δεσμούς με κύκλους ταυτοτιστών, ακροδεξιών και παραστρατιωτικών στην Κολομβία, από όπου απελάθηκε και παραδόθηκε στις αρχές της Βενεζουέλας για λόγους εθνικής ασφάλειας της Κολομβίας, σύμφωνα με το άρθρο 105 του κολομβιανού διατάγματος 4.000 του 2004, μετά τη συμμετοχή του σε ενέργειες με τη χρήση στρατιωτικών στολών και όπλων·

  4.  επιμένει ότι ο θάνατος του μέλους της αντιπολίτευσης, Fernando Alban, μετά από πτώση από ένα παράθυρο της έδρας της SEBIN, πρέπει να διερευνηθεί πλήρως και να διαλευκανθεί από το δικαστικό σύστημα της Βενεζουέλας και συνιστά τη διεξαγωγή διεθνούς ανεξάρτητης έρευνας για τον προσδιορισμό όλων των παραγόντων που οδήγησαν στον θάνατό του·

  5.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει σθεναρά τις γειτονικές χώρες της Βενεζουέλας στην προσπάθειά τους να προσφέρουν κατάλληλη υποδοχή στους μετανάστες και τους πρόσφυγες από τη Βενεζουέλα, να ανταποκριθούν δεόντως σε όλα τα αιτήματα βοήθειας που αυτοί ενδέχεται να υποβάλουν και, ταυτόχρονα, να δημιουργήσει διαύλους για την ασφαλή και νόμιμη πρόσβαση όσων ζητούν προστασία στην ΕΕ· συνιστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναζητήσει τρόπους και μέσα ώστε οι αρχές των εξόχως απόκεντρων περιφερειών των κρατών μελών που είναι κοντά στη Βενεζουέλα να δέχονται με αξιοπρεπή τρόπο τους πολίτες της Βενεζουέλας που μεταναστεύουν στην επικράτειά τους·

  6.  υποστηρίζει θερμά την ΑΕ/ΥΕ Federica Mogherini, στις προσπάθειές της, όπως εκφράστηκαν κατά το πρόσφατο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, να επιδιώξει μια πολιτική διαδικασία στη Βενεζουέλα για την εξεύρεση ειρηνικής λύσης στην κρίση·

  7.  ενθαρρύνει την ΑΕ/ΥΕ και το Συμβούλιο να διερευνήσουν τις δυνατότητες δημιουργίας μιας ομάδας επαφής για τη Βενεζουέλα·

  8.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για την προώθηση και την καθιέρωση ενός πραγματικά βιώσιμου εθνικού διαλόγου με όλα τα ειρηνικά μέσα, μεταξύ άλλων με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων δυνάμεων, προκειμένου να επιτευχθεί συναινετική λύση για τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα στη Βενεζουέλα και να επιλυθούν τυχόν διαφορές μεταξύ των διαφόρων τομέων της δημόσιας εξουσίας, σε πνεύμα εμπιστοσύνης·

  9.  συνιστά να συμπεριληφθεί επειγόντως σε αυτό τον πολιτικό διάλογο μία εθνική συμφωνία σχετικά με την οικονομική πολιτική για τη σταθεροποίηση της κατάστασης·

  10.  καλεί τους πολιτικούς παράγοντες εκτός Βενεζουέλας να αποφύγουν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση στη χώρα για εθνικούς πολιτικούς σκοπούς·

  11.  είναι πεπεισμένο ότι η πολιτική και κοινωνική σταθερότητα της Βενεζουέλας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διαφύλαξη της ειρήνης σε ολόκληρη την περιοχή·

  12.  απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε σκέψη ή πρόταση για στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα, που θα κλιμάκωνε απότομα τη βία στη Βενεζουέλα και θα είχε καταστροφικά αποτελέσματα για ολόκληρη την περιοχή· υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε υποκίνηση ή χρήση βίας θα συμβάλει στην περαιτέρω αποσταθεροποίηση και θα μπορούσε τελικά να εκτροχιάσει τη χώρα και την περιοχή·

  13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και τις αρχές της Βενεζουέλας και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Λατινικής Αμερικής.

   

   

  Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου