Eljárás : 2018/2891(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0507/2018

Előterjesztett szövegek :

B8-0507/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 263kWORD 51k
22.10.2018
PE624.203v01-00
 
B8-0507/2018

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a venezuelai helyzetről (2018/2891(RSP))


Molly Scott Cato, Bodil Valero a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a venezuelai helyzetről (2018/2891(RSP))  
B8-0507/2018

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosának 2018. júniusi, „Emberi jogi jogsértések a Venezuelai Bolivári Köztársaságban” című jelentésére,

–  tekintettel a 2018. június 25-i (KKBP) 2018/901 tanácsi határozatra(1), amely további 11 venezuelai tisztviselőt vesz fel az uniós szankciójegyzékbe,

–  tekintettel a Tanács 2018. október 15-i következtetéseire,

–  tekintettel az Amnesty International 2018. szeptember 20-i, „Így nem lehet élni: közbiztonság és az élethez való jog Venezuelában“ című jelentésére,

–  tekintettel a curaçaói ombudsman 2018. júniusi, a menekültpolitikáról szóló jelentésére,

–  tekintettel az ENSZ Közgyűlése által 2016. szeptember 19-én egyhangúlag elfogadott, a menekültekről és a migránsokról szóló New York-i nyilatkozatra,

–  tekintettel a Venezueláról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a Venezuelában tapasztalható jelenlegi mély humanitárius és gazdasági válság súlyos élelmiszer- és gyógyszerhiánnyal jár, a lakosok soha nem látott számban menekülnek el és a tőke elkezdett kivándorolni;

B.  mivel a venezuelai migránsok érkezése súlyos kihívást jelent a szomszédos országok, köztük az uniós legkülső régiók, például Aruba, Bonaire és Curaçao holland területek, vagy akár Guadeloupe, Martinique és Guyana francia régiók számára a fogadás, a tartózkodási engedélyekhez való hozzáférés és a munkaerőpiac tekintetében;

C.  mivel a curaçaói ombudsman 2018. júniusi jelentésében kijelentette, hogy a curaçaói partokra vagy repülőterekre érkező venezuelai kivándorlókra alkalmazott jelenlegi kitoloncolási politika sérti az emberi jogok európai egyezményét (EJEE);

D.  mivel a venezuelai tisztviselőkkel szemben az ország gazdasági helyzetének súlyos romlásában és az emberi jogi jogsértések figyelmen kívül hagyásában játszott szerepük miatt az Európai Unió Tanácsa által kiszabott szankciókat gyors és egyszerűsített vízumkiadási és menekültügyi eljárásokkal kell kiegészíteni azon személyek érdekében, akik az országot az európai területek biztonságos elérése céljából elhagyják;

E.  mivel a nemzetközi közösség is osztja azt a nézetet, hogy támogatni kell az országon belüli helyzet mielőbbi békés és demokratikus rendezését;

F.  mivel sokan tartanak attól, hogy a mindkét oldalról jövő állandó konfrontáció dinamikája gátolja egy olyan stabilitást hozó megoldás elfogadását, amelyet az ország demokratikusan legitimál;

G.  mivel az Általános Ügyek Tanácsa 2018. október 15-i ülésén megvitatta, hogy hogyan lehetne újraindítani Venezuelában a politikai párbeszédet;

H.  mivel a nemzetközi közösséget megdöbbentette, hogy 2018. október 8-án Fernando Albán –akit a Nicolás Maduro elnök elleni 2018. augusztus 2-i meghiúsult dróntámadásban való állítólagos szerepe miatt tartottak őrizetben – kiesett az állami hírszerző ügynökség (SEBIN) központjának egyik ablakából;

1.  meggyőződésének ad hangot, hogy – amint azt a Venezuelára vonatkozó, a jelenlegi ciklusban kiadott számos állásfoglalása is kifejti – az ország jövője a venezuelai nép kezében van, és a jelenlegi válságok csak békés tárgyalások útján, politikai stabilitás megteremtésével rendezhetők; rámutat, hogy e tekintetben nagyon hasznosak lehetnek például az ENSZ által kirendelt külső ellenőrző missziók;

2.  hangsúlyozza, hogy bár a biztonság hatalmas kihívást jelent Venezuelában, a bűncselekmények és a bűnbandák elleni küzdelem semmiképpen sem indokolhatja a gyilkosságok, az elnyomás, illetve a katonaság vagy a rendőrség aránytalan fellépésének büntetlenül maradását; úgy véli, hogy minden alapvető jogi és emberi jogi jogsértést teljes mértékben ki kell vizsgálni, és azok elkövetőit és kitervelőit meg kell büntetni;

3.  megdöbbenését fejezi ki amiatt, hogy a közelmúltban kiszabadított Lorent Saleh, a 2017. évi Szaharov-díjazottak egyike bizonyítottan kapcsolatban áll a kolumbiai nacionalista, szélsőjobboldali és félkatonai körökkel, ahonnan nemzetbiztonsági okokból azért utasították ki és adták át Venezuelának a 2004. évi kolumbiai rendelet 4000. sz. törvény 105. cikke értelmében, mert katonai egyenruhában és fegyverekkel követett el visszaéléseket;

4.  ragaszkodik ahhoz, hogy a venezuelai igazságszolgáltatási rendszer teljes körűen vizsgálja ki és tisztázza, hogy Fernando Alban hogyan zuhant ki a SEBIN központ egyik ablakából, és javasolja, hogy egy független nemzetközi vizsgálat derítse ki halálának körülményeit;

5.  felkéri az Európai Uniót, hogy erőteljese támogassa a Venezuelával szomszédos országok arra irányuló erőfeszítéseit, hogy megfelelően fogadják a Venezuelából érkező migránsokat és menekülteket, adja meg számukra a kért segítséget, és alakítson ki olyan csatornákat, amelyek révén biztonságosan és jogszerűen eljuthatnak az EU-ba a védelmet keresők; határozottan üdvözli, hogy az Európai Unió keresi a módot és a forrásokat a tagállamok azon legkülső régióinak támogatására, amelyek közel vannak Venezuelához, hogy méltó módon fogadhassák az oda menekülőket;

6.  határozottan támogatja Federica Mogherini alelnök/főképviselő az Általános Ügyek Tanácsában nemrégiben bejelentett azon erőfeszítéseit, hogy segítse a venezuelai politikai folyamatot a válság békés megoldása felé terelni;

7.  arra ösztönzi az alelnököt/főképviselőt és a Tanácsot, hogy tárják fel a Venezuelával foglalkozó kapcsolattartó csoport létrehozásának lehetőségeit;

8.  ismét sürgeti, hogy minden békés eszközt felhasználva mozdítsák elő és alakítsák ki a valóban tartós nemzeti párbeszédet, többek között minden érintett fél bevonásával annak érdekében, hogy megegyezésen alapuló megoldást találjanak a Venezuelában fennálló ellentétes érdekekre, és a bizalom szellemében oldják meg a közhatalom különböző ágai közötti vitákat;

9.  a helyzet stabilizálása érdekében ajánlja egy gazdaságpolitikáról szóló nemzeti megállapodás e politikai párbeszédbe történő mihamarabbi belefoglalását;

10.  felhívja a Venezuelán kívüli politikai szereplőket, hogy ne használják fel az országban fennálló helyzetet nemzeti politikai célokra;

11.  úgy véli, hogy Venezuela politikai és társadalmi stabilitása döntő tényező az egész régió békéjének megőrzésében;

12.  határozottan elutasít minden olyan spekulációt, hogy Venezuelában katonai beavatkozásra fog sor kerülni, mivel ez csak tovább mélyítené az erőszakot és katasztrofális hatással lenne az egész régióra; emlékeztet arra, hogy az erőszakra való bármilyen uszítás vagy maga az erőszak csak további destabilizációt eredményez, és végső soron tönkretenné az országot és a régiót;

13.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak, Venezuela kormányának és hatóságainak, valamint az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésnek.

 

(1)

HL L 160 I., 2018.6.25., 12. o.

Utolsó frissítés: 2018. október 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat