Postup : 2018/2891(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0507/2018

Predkladané texty :

B8-0507/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 174kWORD 46k
22.10.2018
PE624.203v01-00
 
B8-0507/2018

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii vo Venezuele (2018/2891(RSP))


Molly Scott Cato, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii vo Venezuele (2018/2891(RSP))  
B8‑0507/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na správu Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva z júna 2018 s názvom Porušovanie ľudských práv vo Venezuelskej bolívarovskej republike: klesajúca špirála a koniec v nedohľadne,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/901 z 25. júna 2018(1) doplniť do zoznamu sankcií EÚ 11 predstaviteľov Venezuely,

–  so zreteľom na závery Rady zo 15. októbra 2018,

–  so zreteľom na správu Amnesty International z 20. septembra 2018 s názvom Toto nie je možný spôsob života: verejná bezpečnosť a právo na život vo Venezuele,

–  so zreteľom na správu ombudsmana Curaçaa z júna 2018 o utečeneckej politike,

–  so zreteľom na newyorské vyhlásenie pre utečencov a migrantov jednohlasne prijaté 19. septembra 2016 Valným zhromaždením OSN,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Venezuele,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže súčasná hlboká humanitárna a hospodárska kríza vo Venezuele s katastrofálnym nedostatkom potravín a liekov spôsobila, že ľudia migrujú v bezprecedentnom počte, a zároveň to podnecuje únik kapitálu;

B.  keďže prijímanie migrantov z Venezuely spôsobuje susedným krajinám vrátane európskych najvzdialenejších regiónov, ako sú holandské ostrovy Aruba, Bonaire a Curaçao, a prípadne francúzskym zámorským regiónom Guadeloupe a Martinik a zámorskému departementu Guyana, ťažkosti, pokiaľ ide o prístup k povoleniam na pobyt a na pracovný trh;

C.  keďže ombudsman Curaçaa vo svojej správe z júna 2018 uviedol, že súčasná politika vyhostenia pre Venezuelčanov, ktorí prichádzajú na pobrežie alebo letiská Curaçaa, je v rozpore s Európskym dohovorom o ľudských právach (EDĽP);

D.  keďže rozhodnutia Rady Európskej únie týkajúce sa uloženia sankcií voči venezuelským predstaviteľom za ich úlohu vo vážnom zhoršení hospodárskej situácie krajiny a početných prípadoch porušovania ľudských práv, nad ktorými vykonávajú dohľad, musia byť doplnené o rýchle a nekomplikované vízové a azylové postupy pre osoby opúšťajúce krajinu s cieľom dosiahnuť bezpečnosť na európskych územiach;

E.  keďže medzinárodné spoločenstvo má tiež pocit naliehavosti v úsilí o podporu znovuotvorenia mierovej demokratickej perspektívy pre krajinu;

F.  keďže sa rozširuje obava, že prípadný konfrontačný prístup ku kríze môže brániť prijatiu stabilizujúceho riešenia, ktoré by krajina demokraticky legitimizovala;

G.  keďže Rada pre všeobecné záležitosti na svojom rokovaní 15. októbra 2018 prediskutovala spôsoby, ako znovu otvoriť cestu politického dialógu vo Venezuele;

H.  keďže medzinárodné spoločenstvo bolo šokované prípadom opozičného aktivistu Fernanda Albana, ktorý bol zadržaný za údajnú účasť na neúspešnom útoku drónom na prezidenta Nicolása Madura 2. augusta 2018 a ktorý sa smrteľne zranil pri páde z okna ústredia štátnej spravodajskej agentúry (SEBIN) 8. októbra 2018;

1.  vyjadruje svoje presvedčenie, s odvolaním sa na svoje viaceré uznesenia o Venezuele v súčasnom volebnom období, že budúcnosť tejto krajiny je v rukách venezuelského ľudu a že riešenie viacerých aktuálnych kríz možno nájsť a politická stabilita sa dá dosiahnuť len prostredníctvom mierových rokovaní; domnieva sa, že externá monitorovacia misia, napríklad pod vedením OSN, by mohla mať veľký význam;

2.  zdôrazňuje, že hoci je bezpečnosť vo Venezuele veľkým problémom, boj proti trestným činom a gangom nemôže v žiadnom prípade ospravedlniť beztrestnosť v prípade vrážd, útlaku alebo iného neprimeraného konania armády alebo polície; zastáva názor, že všetky porušenia základných a ľudských práv sa musia riadne vyšetriť a ich páchatelia a ideoví pôvodcovia musia byť potrestaní;

3.  vyjadruje zhrozenie nad skutočnosťou, že nedávno oslobodený Lorent Saleh, jeden z laureátov Sacharovovej ceny za rok 2017, má dokázané prepojenia na identitárske, krajne pravicové a polovojenské skupiny v Kolumbii, z ktorej bol vyhostený a odovzdaný venezuelským orgánom z dôvodov kolumbijskej národnej bezpečnosti podľa článku 105 kolumbijského dekrétu č. 4 000 z roku 2004, po účasti na akciách s vojenskými uniformami a zbraňami;

5.  trvá na tom, že smrteľný pád predstaviteľa opozície Fernanda Albana z okna ústredia SEBIN musí byť riadne preskúmaný a objasnený venezuelským súdnictvom, a odporúča uskutočniť nezávislé medzinárodné vyšetrovanie s cieľom stanoviť všetky faktory, ktoré viedli k jeho smrti;

6.  žiada Európsku úniu, aby rozhodne podporila krajiny susediace s Venezuelou v ich úsilí zabezpečiť adekvátne prijímanie migrantov a utečencov z tejto krajiny, aby adekvátne reagovala na akúkoľvek žiadosť o pomoc z ich strany a aby tým, ktorí hľadajú ochranu, zároveň umožnila bezpečný a legálny vstup na územie EÚ; veľmi oceňuje snahu Európskej únie o hľadanie spôsobov a prostriedkov, ako by mali orgány najvzdialenejších regiónov členských štátov, ktoré sú v blízkosti Venezuely, dôstojne prijímať všetkých Venezuelčanov, ktorí prichádzajú na ich územie;

7.  podporuje PK/VP Federicu Mogheriniovú v jej úsilí, ktoré vyjadrila na nedávnom zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti, o sprostredkovanie politického procesu vo Venezuele v záujme mierového riešenia krízy;

8.  vyzýva PK/VP a Radu, aby preskúmali možnosti vytvorenia kontaktnej skupiny pre Venezuelu;

9.  opakuje svoju výzvu, aby sa akýmikoľvek mierovými prostriedkami a zapojením všetkých významných síl presadil a zaviedol skutočne trvalý národný dialóg, ktorého cieľom by malo byť konsenzuálne riešenie konfliktu záujmov vo Venezuele, ako aj vyriešenie všetkých sporov medzi jednotlivými zložkami verejnej moci v duchu dôvery;

10.  naliehavo odporúča zaradiť do tohto politického dialógu národnú dohodu o hospodárskej politike s cieľom stabilizovať situáciu;

11.  vyzýva politických aktérov mimo Venezuely, aby sa vyvarovali zneužívania situácie v krajine na vnútropolitické účely;

12.  vyjadruje presvedčenie, že politická a sociálna stabilita Venezuely má rozhodujúci význam pre zabezpečenie mieru v celom regióne;

13.  dôrazne odmieta akékoľvek špekulácie alebo návrhy vojenského zásahu vo Venezuele, ktoré by prudko vystupňovali násilie v krajine a mali by katastrofálny vplyv na celý región; pripomína, že prípadné podnecovanie k násiliu alebo násilie samotné môže prispieť len k ďalšej destabilizácii a v konečnom dôsledku by mohlo ohroziť krajinu aj región;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, parlamentom a vládam členských štátov, vláde a orgánom Venezuely a Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu.

 

 

(1)

Ú. v. EÚ L 160 I, 25.6.2018, s. 12.

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia