Процедура : 2018/2885(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0508/2018

Внесени текстове :

B8-0508/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/10/2018 - 13.18

Приети текстове :

P8_TA(2018)0434

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 476kWORD 51k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.204v01-00
 
B8-0508/2018

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно убийството на журналиста Джамал Хашогджи в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул (2018/2885(RSP))


Кристиан Дан Преда, Туне Келам, Сандра Калниете, Дейвид Макалистър, Едуард Кукан, Андерс Селстрьом, Мишел Алио-Мари от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно убийството на журналиста Джамал Хашогджи в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул (2018/2885(RSP))  
B8‑0508/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно Саудитска Арабия,

–  като взе предвид съвместното изявление на Обединеното кралство, Франция и Германия от 14 октомври 2018 г. след изчезването на саудитския журналист Джамал Хашогджи,

–  като взе предвид изявлението на министрите на външните работи на държавите от Г-7 от 17 октомври 2018 г. относно изчезването на саудитския журналист Джамал Хашогджи,

–  като взе предвид изявлението на говорителя на генералния секретар на ООН от 19 октомври 2015 г. относно смъртта на Джамал Хашогджи,

–  като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (заместник-председателя/върховен представител) от името на Европейския съюз от 20 октомври 2018 г. относно актуалните разкрития по случая Джамал Хашогджи,

–  като взе предвид съвместното изявление на Обединеното кралство, Франция и Германия от 21 октомври 2018 г. относно смъртта на Джамал Хашогджи,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

–  като взе предвид Конвенцията на Обединените нации от 1984 г. срещу изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че никой не е виждал саудитския журналист Джамал Хашогджи след посещението му в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул на 2 октомври 2018 г.;

Б.   като има предвид, че на 19 октомври 2018 г. от саудитската прокуратура заявиха, че „предварителните проучвания, проведени от прокуратурата във връзка с изчезването на гражданина Джамал бин Ахмад Хашогджи, показват, че разговорите между него и лицата, с които той се е срещнал по време на посещението си в консулството на Кралство Саудитска Арабия в Истанбул, са довели до спор и сбиване с гражданина Джамал Хашогджи, в резултат на което е настъпила неговата смърт“;

В.  като има предвид, че от саудитската прокуратура заявиха освен това, че „разследванията по случая продължават по отношение на (18) лица, които са граждани на Саудитска Арабия, в процеса на подготовка за установяването на всички факти и тяхното обявяване и за привеждане под отговорност на всички замесени в случая лица, както и изправянето им пред съд“;

Г.  като има предвид, че на 21 октомври министърът на външните работи на Саудитска Арабия заяви, че „това е операция, проведена без разрешение, при която няколко лица са превишили правомощията си и своята компетентност“ и че „ние сме решени да накажем всички, които са отговорни за това убийство“;

Д.  като има предвид, че заместник-председателят/върховен представител заяви, че „очертаващите се обстоятелства около смъртта на Джамал Хашогджи са много тревожни“;

Е.  като има предвид, че германският канцлер заяви на 21 октомври, че Германия ще спре временно износа на оръжие за Саудитска Арабия с оглед на неизяснените обстоятелства около смъртта на Джамал Хашогджи;

Ж.  като има предвид, че ООН настойчиво прикани Турция и Саудитска Арабия да проведат съвместно разследване относно изчезването на Джамал Хашогджи, което се извършва в момента; като има предвид, че съществува споразумение между Саудитска Арабия и Турция, което позволява на разследващите лица да влизат в сградите на Саудитска Арабия в Истанбул;

З.  като има предвид, че Саудитска Арабия и Турция са страни по Конвенцията на ООН срещу изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, и са длъжни да предприемат всички необходими мерки за предотвратяване на изтезанията, принудителното изчезване и други тежки нарушения на правата на човека, да разследват твърденията за действия, които съставляват такива престъпления, и да изправят пред съд лицата, заподозрени в извършването им;

И.  като има предвид, че министрите на външните работи на държавите от Г-7 заявиха, че „трябва да се потърси отговорност на лицата, които са отговорни за неговото изчезване“;

Й.  като има предвид, че Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) възнамерява да договори меморандум за разбирателство със Саудитска Арабия;

1.  заявява, че е потресен от смъртта на саудитския журналист Джамал Хашогджи; осъжда възможно най-категорично убийството на Джамал Хашогджи; поднася своите съболезнования на неговото семейство и на неговите приятели;

2.  отбелязва изявлението на прокуратурата на Саудитска Арабия, в което се излагат предварителните констатации; подчертава, че е необходимо и се очаква да бъдат положени още усилия с цел установяване на истината по всеобхватен, прозрачен и надежден начин; изисква разследването да се извърши задълбочено до ясното установяване на отговорностите, като бъде потърсена съответната отговорност и бъде проведен справедлив процес за всички извършени престъпления;

3.  насърчава по-нататъшните съвместни усилия на Турция и Саудитска Арабия за установяване на истината относно случилото се с Джамал Хашогджи; призовава органите на Саудитска Арабия да сътрудничат в пълна степен на турските органи;

4.  призовава органите на Саудитска Арабия да предоставят информация за присъствието и дейностите на групата от 15 мъже в консулството на Саудитска Арабия на 2 октомври 2018 г., за което свидетелстват турските органи;

5.  призовава турските органи да предоставят цялата информация, с която разполагат, относно посещението на г-н Хашогджи в Истанбул;

6.  призовава турските власти да разкрият дали разполагат с аудио или видео записи, които ще докажат, че г-н Хашогджи е бил измъчван и убит в сградата на консулството на Саудитска Арабия, както съобщи в. „Вашингтон пост“;

7.  отбелязва информациите, че саудитски гражданин, посочен от проправителствени турски медии като един от мъжете, заподозрени в убийството на Джамал Кашогджи, е загинал при произшествие с автомобил в Рияд;

8.  подчертава колко е важно да се защитава свободата на изразяване, да съществува свободен печат и да се защитават журналистите;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на генералния секретар на ООН, на правителството на Кралство Саудитска Арабия и на правителството на Турция.

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност