Postup : 2018/2885(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0508/2018

Předložené texty :

B8-0508/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/10/2018 - 13.18

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0434

NÁVRH USNESENÍ
PDF 261kWORD 50k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.204v01-00
 
B8-0508/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o zabití novináře Džamála Chášukdžího na konzulátu Saúdské Arábie v Istanbulu (2018/2885(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström, Michèle Alliot-Marie za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o zabití novináře Džamála Chášukdžího na konzulátu Saúdské Arábie v Istanbulu (2018/2885(RSP))  
B8-0508/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Saúdské Arábii,

–  s ohledem na společné prohlášení ministrů zahraničních věcí Spojeného království, Francie a Německa ze dne 14. října 2018 po zmizení novináře Džamála Chášukdžího,

–  s ohledem na prohlášení ministrů zahraničních věcí zemí G7 ze dne 17. října 2018 o zmizení Džamála Chášukdžího,

–  s ohledem na prohlášení připisované mluvčímu generálního tajemníka OSN o smrti Džamála Chášukdžího ze dne 19. října 2018,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku jménem Evropské unie ze dne 20. října 2018 v souvislosti s posledním vývojem v případu saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího,

–  s ohledem na společné prohlášení ministrů zahraničních věcí Spojeného království, Francie a Německa ze dne 21. října 2018 o smrti Džamála Chášukdžího,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů (OSN) proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku 1984,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že saúdskoarabský novinář Džamál Chášukdží nebyl spatřen od chvíle, co vešel do konzulátu Saúdské Arábie v Istanbulu dne 2. října 2018;

B.  vzhledem k tomu, že saúdskoarabský státní zástupce dne 19. října 2018 uvedl, že „předběžná šetření vedená státním zastupitelstvím v případu zmizení občana Džamála bin Ahmada Chášukdžího ukázala, že diskuse, která proběhla mezi ním a osobami, které se s ním potkaly na konzulátu Saúdskoarabského království v Istanbulu, vedla k hádce a rvačce s občanem Džamálem Chášukdžím, která skončila jeho smrtí“;

C.  vzhledem k tomu, že saúdskoarabský státní zástupce dále uvedl, že „vyšetřování tohoto případu pokračuje s (18) osobami, které jsou všechny státními příslušníky Saúdské Arábie, s cílem získat a zveřejnit všechna fakta a vyvodit odpovědnost vůči všem osobám zapojeným do tohoto případu a předat je spravedlnosti“;

D.  vzhledem k tomu, že saúdskoarabský ministr zahraničních věcí uvedl dne 21. října, že „šlo o nepovolenou operaci, při které jedinci překročili svěřené pravomoci a pověření“, a že „jsme odhodláni potrestat všechny osoby odpovědné za tento vraždu“;

E.  vzhledem k tomu, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka uvedla, že „objevující se okolnosti smrti Džamála Chášukdžího jsou nesmírně znepokojivé“;

F.  vzhledem k tomu, že německá kancléřka dne 21. října oznámila, že Německo vzhledem k nevysvětleným okolnostem smrti Džamála Chášukdžího prozatím pozastaví vývoz zbraní do Saúdské Arábie;

G.  vzhledem k tomu, že OSN naléhavě vyzvalo Turecko a Saudskou Arábii, aby společně vedly probíhající vyšetřování zmizení Džamála Chášukdžího; vzhledem k tomu, že mezi Saúdskou Arábií a Tureckem existuje dohoda, která umožňuje vyšetřovatelům vstup do saúdskoarabských budov v Istanbulu;

H.  vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie i Turecko jsou stranami Úmluvy OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a jsou povinny přijmout veškerá opatření, aby zabránily mučení, násilnému mizení osob a dalším závažným případům porušování lidských práv, vyšetřily obvinění z těchto trestných činů a postavily před soud osoby podezřelé z jejich spáchání;

I.  vzhledem k tomu, že ministři zahraničních věcí zemí G7 uvedli, že „osoby odpovědné za jeho zmizení musí být pohnány k odpovědnosti“;

J.  vzhledem k tomu, že Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) se chystala jednat o memorandu o porozumění se Saúdskou Arábií;

1.  je šokován smrtí saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího; co nejdůrazněji odsuzuje zabití Džamála Chášukdžího; vyjadřuje soustrast jeho rodině a přátelům;

2.  bere na vědomí prohlášení saúdskoarabského státního zastupitelství uvádějícího předběžná zjištění; zdůrazňuje, že vzhledem k očekáváním je zapotřebí vynaložit další úsilí s cílem zjistit pravdu, a to komplexním, transparentním a věrohodným způsobem; žádá, aby bylo vyšetřování prováděno důkladně, dokud se jasně nezjistí, kdo nese odpovědnost, a aby se zajistilo řádné vyvození odpovědnosti a spravedlivý proces za veškeré spáchané trestné činy;

3.  vybízí k dalšímu společnému úsilí Saúdské Arábie a Turecka o zjištění pravdy o tom, co se stalo Džamálu Chášukdžímu; vyzývá saúdskoarabské orgány, aby s tureckými orgány plně spolupracovaly;

4.  vyzývá saúdskoarabské orgány, aby poskytly informace o přítomnosti a činnosti skupiny 15 mužů na konzulátu Saúdské Arábie dne 2. října 2018, kterou potvrdily turecké orgány;

5.  vyzývá turecké orgány, aby zpřístupnily veškeré informace, které mají k dispozici o návštěvě pana Chášukdžího na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu;

6.  žádá turecké orgány, aby zveřejnily, zda mají jakékoli zvukové nebo obrazové záznamy, které by prokázaly, že pan Chášukdží byl mučen a zavražděn v prostorách konzulátu Saúdské Arábie, jak uvedl deník The Washington Post;

7.  konstatuje, že jeden občan Saúdské Arábie, jehož provládní turecké sdělovací prostředky označily za jednoho z mužů podezřelých ze zabití Džamála Chášukdžího, údajně zahynul při autonehodě v Rijádu;

8.  zdůrazňuje význam ochrany svobody projevu, svobodného tisku a ochrany novinářů;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, vládě Saúdskoarabského království a vládě Turecké republiky.

Poslední aktualizace: 24. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí