Procedure : 2018/2885(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0508/2018

Indgivne tekster :

B8-0508/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/10/2018 - 13.18

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0434

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 167kWORD 49k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.204v01-00
 
B8-0508/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om drabet på journalist Jamal Khashoggi i det saudiarabiske konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström, Michèle Alliot‑Marie for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om drabet på journalist Jamal Khashoggi i det saudiarabiske konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP))  
B8‑0508/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Saudi-Arabien,  

–  der henviser til den fælles erklæring af 14. oktober 2018 fra udenrigsministrene fra Det Forenede Kongerige, Frankrig og Tyskland efter den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggis forsvinding,

–  der henviser til G7-udenrigsministrenes erklæring af 17. oktober 2018 om den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggis forsvinding,

–  der henviser til erklæringen af 19. oktober fra talsmanden for FN's generalsekretær om Jamal Khashoggis død,

–  der henviser til erklæringen af 20. oktober 2018 fra næstformanden for Kommissionen/den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) på Den Europæiske Unions vegne om den seneste udvikling i sagen om den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi,

–  der henviser til den fælles erklæring af 21. oktober 2018 fra udenrigsministrene fra Det Forenede Kongerige, Frankrig og Tyskland om Jamal Khashoggis død,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

–  der henviser til De Forenede Nationers konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf fra 1984,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi ikke har været set siden han besøgte Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul den 2. oktober 2018;

B.  der henviser til, at den saudiarabiske statsadvokat den 19. oktober 2018 erklærede, at "de indledende undersøgelser, der blev foretaget af statsadvokaturen i forbindelse med Jamal bin Ahmad Khashoggis forsvinding, viste, at de drøftelser, der fandt sted mellem ham og de personer, der mødte ham under hans tilstedeværelse på Kongerigets konsulat i Istanbul, førte til et skænderi og et slagsmål med Jamal Khashoggi, der førte til hans død";

C.  der henviser til, at den saudiarabiske statsadvokat endvidere anførte, at "dens undersøgelser af denne sag videreføres med de (18) personer, som alle er saudiarabiske statsborgere, med henblik på at afdække og offentliggøre alle de faktiske omstændigheder og holde alle dem, der er involveret i sagen, ansvarlige og stille dem for en domstol";

D.  der henviser til, at den saudiarabiske udenrigsminister den 21. oktober erklærede, at "det var en indsats, som løb af sporet, hvor enkeltpersoner endte med at overskride deres beføjelser og forpligtelser,", og at "man er fast besluttet på at straffe alle dem, der er ansvarlige for dette mord";

E.  der henviser til, at NF/HR har anført, at "de nye omstændigheder omkring Jamal Khashoggis død er stærkt bekymrende";

F.  der henviser til, at den tyske forbundskansler den 21. oktober erklærede, at Tyskland vil standse våbeneksporten til Saudi-Arabien på grund af de uforklarede omstændigheder omkring Jamal Khashoggis død;

G.  der henviser til, at FN havde opfordret Tyrkiet og Saudi-Arabien til at gennemføre en fælles undersøgelse om Jamal Khashoggis forsvinding, som for øjeblikket er i gang; der henviser til, at der foreligger en aftale mellem Saudi-Arabien og Tyrkiet, som gør det muligt for efterforskerne at komme ind i de saudiarabiske bygninger i Istanbul;

H.  der henviser til, at Saudi-Arabien og Tyrkiet begge er parter i FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf og er forpligtet til at træffe alle foranstaltninger for at forhindre tortur, tvungne forsvindinger og andre alvorlige menneskerettighedskrænkelser, undersøge påstande om handlinger, der udgør sådanne forbrydelser, og dømme dem, som mistænkes for at have begået dem;

I.  der henviser til, at G7-udenrigsministrene har udtalt, at "de, der har ansvaret for hans forsvinding, skal holdes ansvarlige";

J.  der henviser til, at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) var ved at forhandle et aftalememorandum med Saudi-Arabien;

1.  er chokeret over, at den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi er afgået ved døden; fordømmer på det kraftigste, at Jamal Khashoggi er blevet dræbt; udtrykker sin medfølelse med hans familie og venner;

2.  noterer sig den saudiarabiske statsadvokats erklæring med en beskrivelse af de foreløbige undersøgelsesresultater; understreger, at der er behov for og forventes en yderligere indsats for at afsløre sandheden på en forståelig, gennemsigtig og troværdig måde; anmoder om, at undersøgelsen gennemføres grundigt, indtil ansvaret er klart fastlagt, og der er sikret behørig ansvarsplacering og en retfærdig rettergang for alle forbrydelser, der er begået;

3.  tilskynder til yderligere fælles saudiarabiske og tyrkiske bestræbelser for at finde frem til sandheden om, hvad der skete med Jamal Khashoggi; opfordrer de saudiarabiske myndigheder til at samarbejde fuldt ud med de tyrkiske myndigheder;

4.  opfordrer de saudiarabiske myndigheder til at fremlægge oplysninger om tilstedeværelsen af og aktiviteterne for den gruppe på 15 mænd, der var til stede på det saudiarabiske konsulat den 2. oktober 2018, som de tyrkiske myndigheder har bevist;

5.  opfordrer de tyrkiske myndigheder til at stille alle de oplysninger til rådighed, som de har vedrørende Khashoggis besøg på det saudiarabiske konsulat i Istanbul;

6.  anmoder de tyrkiske myndigheder om at afsløre, om de er i besiddelse af lyd- eller billedoptagelser, der kan bevise, at Khashoggi blev tortureret og myrdet på det saudiarabiske konsulat, således som Washington Post har rapporteret;

7.  bemærker, at en saudiarabisk statsborger, der er udpeget af de regeringsvenlige tyrkiske medier, som en af de mænd, der mistænkes for at have myrdet Jamal Khashoggi, angiveligt er blevet dræbt i en bilulykke i Riyadh;

8.  understreger betydningen af at forsvare ytringsfriheden og pressefriheden og beskyttelsen af journalister;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, FN's generalsekretær, Kongeriget Saudi-Arabiens regering og Tyrkiets regering.

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik