Procedūra : 2018/2885(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0508/2018

Pateikti tekstai :

B8-0508/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/10/2018 - 13.18

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0434

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 402kWORD 50k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.204v01-00
 
B8-0508/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymo Saudo Arabijos konsulate Stambule (2018/2885(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström, Michèle Alliot‑Marie PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymo Saudo Arabijos konsulate Stambule (2018/2885(RSP))  
B8‑0508/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Saudo Arabijos,  

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 14 d. Jungtinės Karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos užsienio reikalų ministrų bendrą pareiškimą dėl žurnalisto Jamalo Khashoggi dingimo,

–  atsižvelgdamas į G 7 užsienio reikalų ministrų 2018 m. spalio 17 d. pareiškimą dėl Jamalo Khashoggi dingimo,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 19 d. pareiškimą, priskirtiną Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus atstovo spaudai, dėl Jamalo Khashoggi,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 20 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą Europos Sąjungos vardu dėl naujausių įvykių, susijusių su Saudo Arabijos žurnalisto Jamalo Khashoggi byla,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 21 d. Jungtinės Karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos užsienio reikalų ministrų bendrą pareiškimą dėl Jamalo Khashoggi žūties,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į 1984 m. Jungtinių Tautų (JT) konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Saudo Arabijos žurnalisto Jamalo Khashoggi niekas nebematė nuo to laiko, kai jis apsilankė Saudo Arabijos konsulate Stambule 2018 m. spalio 2 d.;

B.  kadangi 2018 m. spalio 19 d. Saudo Arabijos prokuroras pareiškė, kad ikiteisminis tyrimas, kurį atliko prokuratūra, tirdama Jamalo bin Ahmado Khashoggi bylą, parodė, jog ginčas įsiplieskęs tarp jo ir Saudo Arabijos Karalystės konsulate Stambule jį priėmusių asmenų peraugo į kivirčą ir muštynes su piliečiu Jamalu Khashoggi, kurios baigėsi pastarojo mirtimi“;

C.  kadangi Saudo Arabijos prokuroras taip pat pareiškė, kad „šios bylos tyrimas tęsiamas (18) fizinių asmenų, kurie visi yra Saudo Arabijos piliečiai, atžvilgiu, ruošiantis surinkti ir paskelbti visus faktus, ir visus su šia byla susijusius asmenis patraukti atsakomybėn ir teisti“;

D.  kadangi spalio 21 d. Saudo Arabijos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad „tai buvo nesankcionuota operacija, kurioje dalyvavę asmenys viršijo savo įgaliojimus ir pareigas“, ir kad „mes esame pasiryžę nubausti visus už šią žmogžudystę atsakingus asmenis“;

E.  kadangi Komisijos pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė pareiškė, kad naujos Jamalo Khashoggi mirties aplinkybės yra giliai sukrečiančios;

F.  kadangi Vokietijos kanclerė spalio 21 d. pareiškė, kad Vokietija, atsižvelgdama į tai, jog Jamalo Khashoggi mirties aplinkybės nepaaiškintos, kol kas suspenduos ginklų eksportą į Saudo Arabiją;

G.  kadangi JT paragino Turkiją ir Saudo Arabiją atlikti bendrą Jamalo Khashoggi dingimo tyrimą, kuris vyksta; kadangi yra sudarytas Saudo Arabijos ir Turkijos susitarimas, pagal kurį tyrėjams leidžiama patekti į Saudo Arabijos pastatus Stambule;

H.  kadangi Saudo Arabija ir Turkija abi yra JT konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą šalys ir privalo imtis visų priemonių, kad užkirstų kelią kankinimams, priverstiniam dingimui ir kitiems rimtiems žmogaus teisių pažeidimams, tirti įtarimus dėl šiuos nusikaltimų sudarančių veiksmų ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn įtariamus dėl šių nusikaltimų asmenis;

I.  kadangi G 7 užsienio reikalų ministrai pareiškė, kad būtina patraukti baudžiamojon atsakomybėn tuos, kurie yra atsakingi už jo dingimą;

J.  kadangi Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) ketino derėtis su Saudo Arabija dėl susitarimo memorandumo;

1.  yra sukrėstas dėl Saudo Arabijos žurnalisto Jamalo Khashoggi mirties; kuo griežčiausiai smerkia Jamalo Khashoggi nužudymą; reiškia užuojautą jo šeimos nariams ir draugams;

2.  atkreipia dėmesį į Saudo Arabijos prokuroro pareiškimą, kuriame išdėstomos preliminarios išvados; pabrėžia, kad būtina dėti daugiau pastangų siekiant visapusiškai, skaidriai ir patikimai nustatyti tiesą, ir tikisi, kad tai bus daroma; prašo, kad būtų atliekamas išsamus tyrimas, kol bus aiškiai nustatyti atsakingi asmenys ir taikoma atsakomybė bei vykdomas tinkamas procesas už bet kokius padarytus nusikaltimus;

3.  skatina tęsti bendras Saudo Arabijos ir Turkijos pastangas nustatant, kas iš tikrųjų atsitiko su Jamalu Khashoggi; ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas visapusiškai bendradarbiauti su Turkijos valdžios institucijomis;

4.  ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas pateikti informaciją apie 15 vyrų grupės buvimą ir veiklą Saudo Arabijos konsulate 2018 m. spalio 2 d., nes apie tai paliudijo Turkijos valdžios institucijos;

5.  ragina Turkijos valdžios institucijas pateikti visą turimą informaciją, susijusią su J. Khashoggi apslankymu Saudo Arabijos konsulate Stambule;

6.  prašo Turkijos valdžios institucijų atskleisti, ar jos turi garso ar vaizdo įrašų, kurie įrodytų, kad J. Khashoggi buvo kankinamas ir nužudytas Saudo Arabijos konsulato patalpose, kaip apie tai pranešė „Washington Post“;

7.  pažymi, kad Saudo Arabijos pilietis, kurį vyriausybei palanki Turkijos žiniasklaida įvardijo kaip vieną iš įtariamųjų Jamalo Khashoggi nužudymu, remiantis pranešimais, žuvo automobilių avarijoje Rijade;

8.  pabrėžia žodžio laisvės, laisvos spaudos gynimo ir žurnalistų apsaugos svarbą;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, Saudo Arabijos Karalystės vyriausybei ir Turkijos vyriausybei.

Atnaujinta: 2018 m. spalio 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika