Procedūra : 2018/2885(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0508/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0508/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 25/10/2018 - 13.18

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0434

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 401kWORD 50k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.204v01-00
 
B8-0508/2018

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par žurnālista Jamal Khashoggi nogalināšanu Saūda Arābijas konsulātā Stambulā (2018/2885(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström, Michèle Alliot‑Marie PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par žurnālista Jamal Khashoggi nogalināšanu Saūda Arābijas konsulātā Stambulā (2018/2885(RSP))  
B8‑0508/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Saūda Arābiju,  

–  ņemot vērā Apvienotās Karalistes, Francijas un Vācijas ārlietu ministru 2018. gada 14. oktobra paziņojumu par žurnālista Jamal Khashoggi pazušanu,

–  ņemot vērā G7 valstu ārlietu ministru 2018. gada 17. oktobra paziņojumu par Jamal Khashoggi pazušanu,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra runaspersonas 2018. gada 19. novembra paziņojumu par Jamal Khashoggi nāvi,

–  ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) 2018. gada 20. oktobra paziņojumu Eiropas Savienības vārdā par jaunākajām norisēm Saūda Arābijas žurnālista Jamal Khashoggi lietā,

–  ņemot vērā Apvienotās Karalistes, Francijas un Vācijas ārlietu ministru 2018. gada 21. oktobra paziņojumu par žurnālista Jamal Khashoggi nāvi,

–  ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par politiskajām un pilsoniskajām tiesībām,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) 1984. gada Konvenciju pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgiem, necilvēcīgiem vai cieņu pazemojošiem rīcības un sodīšanas veidiem,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Saūda Arābijas žurnālists Jamal Khashoggi vairs nav redzēts no brīža, kad viņš 2018. gada 2. oktobrī apmeklēja Saūda Arābijas konsulātu Stambulā;

B.  tā kā Saūda Arābijas prokurors 2018. gada 19. oktobrī paziņoja, ka “prokuratūrai sākotnēji izmeklējot pilsoņa Jamal bin Ahmad Khashoggi pazušanu, ir atklājies, ka viņa apmeklējuma laikā Karalistes konsulātā Stambulā starp viņu un viņa tur satiktajām personām norisinājās sarunas, kas noveda pie domstarpībām un kautiņa ar pilsoni Jamal Khashoggi, kurš tajā zaudēja dzīvību”;

C.  tā kā Saūda Arābijas prokurors arī norādīja, ka “šīs lietas izmeklēšana turpinās attiecībā uz (18) personām, kas visi ir Saūda Arābijas pilsoņi, lai uzzinātu visus faktus un sniegtu paziņojumus par tiem, kā arī lai sauktu pie atbildības visas šajā lietā iesaistītās personas un izvirzītu viņiem apsūdzības”;

D.  tā kā Saūda Arābijas ārlietu ministrs 21. oktobrī paziņoja, ka “tā bija neatļauta operācija, kurā attiecīgās personas pārsniedza savas pilnvaras un pienākumus” un ka “esam apņēmušies sodīt visus, kas ir atbildīgi par šo slepkavību”;

E.  tā kā PV/AP ir paziņojusi, ka “jaunatklātie Jamal Khashoggi nāves apstākļi raisa ļoti lielas bažas”;

F.  tā kā Vācijas kanclere 21. oktobrī paziņoja, ka, ņemot vērā neizskaidrotos Jamal Khashoggi nāves apstākļus, Vācija uz laiku pārtrauks ieroču eksportu uz Saūda Arābiju;

G.  tā kā ANO ir mudinājusi Turciju un Saūda Arābiju kopīgi izmeklēt Jamal Khashoggi pazušanu, kas arī pašlaik tiek darīts; tā kā Saūda Arābija un Turcija ir vienojusies atļaut izmeklētājiem ienākt Saūda Arābijai piederošajās ēkās Stambulā;

H.  tā kā gan Saūda Arābija, gan Turcija ir ANO Konvencijas pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu puses un to pienākums ir veikt visus pasākumus, lai novērstu spīdzināšanu, piespiedu pazušanu un citus nopietnus cilvēktiesību pārkāpumus, izmeklēt apgalvojumus par darbībām, kas ir šādi noziegumi, un saukt pie atbildības tos, kas tiek turēti aizdomās par to izdarīšanu;

I.  tā kā G7 valstu ārlietu ministri ir norādījuši, ka “ir jāsauc pie atbildības viņa pazušanā vainojamās personas”;

J.  tā kā Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) gatavojās noslēgt saprašanās memorandu ar Saūda Arābiju,

1.  pauž sašutumu par Saūda Arābijas žurnālista Jamal Khashoggi nāvi; pauž visstingrāko nosodījumu par Jamal Khashoggi nogalināšanu; izsaka līdzjūtību viņa ģimenei un draugiem;

2.  ņem vērā Saūda Arābijas prokurora paziņojumu, kurā izklāstīti sākotnējie izmeklēšanas rezultāti; uzsver, ka ir vajadzīgi un tiek sagaidīti lielāki centieni noskaidrot patiesību izsmeļošā, pārredzamā un uzticību raisošā veidā; prasa veikt rūpīgu izmeklēšanu, līdz tiek skaidri noskaidrotas atbildības, un ka ir jānodrošina pienācīga pārskatbildība un pienācīgs tiesas process par jebkuriem izdarītajiem noziegumiem;

3.  mudina Saūda Arābiju un Turciju īstenot turpmākus kopīgus centienus, lai noskaidrotu patiesību par to, kas notika ar Jamal Khashoggi; aicina Saūda Arābijas iestādes pilnībā sadarboties ar Turcijas iestādēm;

4.  aicina Saūda Arābijas iestādes sniegt informāciju par 15 vīriešu klātesamību un darbībām 2018. gada 2. oktobrī Saūda Arābijas konsulātā, kā par to ir liecinājušas Turcijas iestādes;

5.  aicina Turcijas iestādes darīt pieejamu visu to rīcībā esošo informāciju par Jamal Khashoggi Saūda Arābijas konsulāta apmeklējumu Stambulā;

6.  aicina Turcijas iestādes atklāt, vai to rīcībā ir audio vai video ieraksti, ar kuriem varētu pierādīt, ka Jamal Khashoggi Saūda Arābijas konsulātā ticis spīdzināts un nogalināts, kā par to ziņojis laikraksts Washington Post;

7.  norāda, ka ir ticis ziņots par to, ka Saūda Arābijas pilsonis, kuru valdību atbalstošie Turcijas plašsaziņas līdzekļi ir minējuši kā vienu no vīriešiem, kas turēts aizdomās par Jamal Khashoggi nogalināšanu, ir gājis bojā autokatastrofā Rijādā;

8.  uzsver, ka ir svarīgi aizsargāt vārda brīvību, preses brīvību un nodrošināt žurnālistu aizsardzību;

9.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, Saūda Arābijas Karalistes valdībai un Turcijas valdībai.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika