Procedura : 2018/2885(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0508/2018

Teksty złożone :

B8-0508/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/10/2018 - 13.18

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0434

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 330kWORD 50k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.204v01-00
 
B8-0508/2018

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie zabójstwa dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule (2018/2885(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström, Michèle Alliot‑Marie w imieniu grupy PPE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zabójstwa dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule (2018/2885(RSP))  
B8‑0508/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Arabii Saudyjskiej,  

–  uwzględniając wspólne oświadczenie ministrów spraw zagranicznych Zjednoczonego Królestwa, Francji i Niemiec z 14 października 2018 r. w związku z zaginięciem dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego,

–  uwzględniając oświadczenie ministrów spraw zagranicznych grupy G7 z 17 października 2018 r. w sprawie zaginięcia Dżamala Chaszukdżiego,

–  uwzględniając oświadczenie rzecznika sekretarza generalnego ONZ z 19 października 2018 r. w sprawie śmierci Dżamala Chaszukdżiego,

–  uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa wydane 20 października 2018 r. w imieniu Unii Europejskiej w sprawie ostatnich wydarzeń dotyczących sprawy saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego,

–  uwzględniając wspólne oświadczenie ministrów spraw zagranicznych Zjednoczonego Królestwa, Francji i Niemiec z 21 października 2018 r. w sprawie śmierci Dżamala Chaszukdżiego,

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

–  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1966 r.,

–  uwzględniając Konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) z 1984 r. w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego nie widziano od chwili, gdy 2 października 2018 r. udał się do konsulatu Arabii Saudyjskiej w Stambule;

B.  mając na uwadze, że saudyjski prokurator stwierdził 19 października 2018 r., że „wstępne postępowanie przeprowadzone przez prokuraturę w sprawie zaginięcia obywatela Dżamala bin Ahmada Chaszukdżiego wykazało, że dyskusje, do jakich doszło między nim a osobami, które spotkały się z nim w czasie jego obecności w konsulacie królestwa w Stambule, doprowadziły do kłótni i awantury z udziałem obywatela Dżamala Chaszukdżiego; w wyniku tych zdarzeń doszło do jego śmierci”;

C.  mając na uwadze, że saudyjski prokurator stwierdził ponadto, że „postępowanie w tej sprawie wciąż trwa, dotyczy (18) osób będących obywatelami saudyjskimi i ma na celu zbadanie i ujawnienie wszystkich faktów oraz pociągnięcie do odpowiedzialności i postawienie przed sądem wszystkich osób zamieszanych w tę sprawę”;

D.  mając na uwadze, że saudyjski minister spraw zagranicznych stwierdził 21 października, że „była to niekontrolowana operacja, podczas której pewne osoby przekroczyły przyznane im uprawnienia i obowiązki” oraz że „zobowiązujemy się do ukarania wszystkich osób odpowiedzialnych za to morderstwo”;

E.  mając na uwadze, że wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca Komisji stwierdziła, że „nowe okoliczności śmierci Dżamala Chaszukdżiego są głęboko niepokojące”;

F.  mając na uwadze, że 21 października kanclerz Niemiec oświadczyła, że Niemcy wstrzymają chwilowo wywóz broni do Arabii Saudyjskiej z uwagi na niewyjaśnione okoliczności śmierci Dżamala Chaszukdżiego;

G.  mając na uwadze, że ONZ wezwała Turcję i Arabię Saudyjską do przeprowadzenia wspólnego dochodzenia w sprawie zniknięcia Dżamala Chaszukdżiego, które to dochodzenie jest w toku; mając na uwadze, że Arabia Saudyjska i Turcja zwarły porozumienie zezwalające śledczym na wejście do saudyjskich budynków w Stambule;

H.  mając na uwadze, że Arabia Saudyjska i Turcja są stronami Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania oraz są zobowiązane do podejmowania wszelkich środków z myślą o zapobieganiu torturom, wymuszonym zaginięciom i innym poważnym formom łamania praw człowieka, a także do badania zarzutów dotyczących działań stanowiących te zbrodnie i do stawiania przed sądem osób podejrzanych o ich popełnienie;

I.  mając na uwadze, że ministrowie spraw zagranicznych grupy G7 stwierdzili, że „osoby odpowiedzialne za zaginięcie dziennikarza muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności”;

J.  mając na uwadze, że Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) miała rozpocząć negocjacje w sprawie protokołu ustaleń z Arabią Saudyjską;

1.  jest wstrząśnięty śmiercią saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego; z całą mocą potępia zabójstwo Dżamala Chaszukdżiego; składa kondolencje jego rodzinie i bliskim;

2.  przyjmuje do wiadomości oświadczenie saudyjskiego prokuratora przedstawiające wstępne ustalenia; podkreśla, że należy dołożyć dalszych starań – zgodnie z oczekiwaniami – aby w sposób kompleksowy, przejrzysty i wiarygodny ustalić prawdziwy przebieg wydarzeń; domaga się przeprowadzenia gruntownego śledztwa prowadzącego do jednoznacznego ustalenia odpowiedzialności oraz zapewnienia właściwej rozliczalności i rzetelnego procesu sądowego w odniesieniu do wszelkich popełnionych przestępstw;

3.  zachęca do podejmowania dalszych wspólnych wysiłków przez Arabię Saudyjską i Turcję dla ustalenia prawdy o tym, co spotkało Dżamala Chaszukdżiego; wzywa władze saudyjskie do pełnej współpracy z władzami tureckimi;

4.  wzywa władze saudyjskie do przekazania informacji na temat stwierdzonych przez władze tureckie działań i obecności grupy 15 mężczyzn w konsulacie Arabii Saudyjskiej 2 października 2018 r.;

5.  wzywa władze tureckie do udostępnienia wszystkich posiadanych przez nie informacji dotyczących wizyty Dżamala Chaszukdżiego konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule;

6.  zwraca się do władz tureckich o ujawnienie, czy posiadają jakiekolwiek nagrania audio lub wideo, które świadczyłyby o tym, że D. Chaszukdżi był torturowany i został zabity w budynku konsulatu Arabii Saudyjskiej, zgodnie z doniesieniami Washington Post;

7.  zauważa, że z doniesień wynika, iż obywatel saudyjski wskazywany przez prorządowe media tureckie jako jeden z mężczyzn podejrzanych o zabójstwo Dżamala Chaszukdżiego zginął w wypadku samochodowym w Rijadzie;

8.  podkreśla, jak ważna jest obrona wolności słowa i wolnej prasy oraz ochrona dziennikarzy;

9.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, rządowi Królestwa Arabii Saudyjskiej oraz rządowi Turcji.

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności