Návrh uznesenia - B8-0508/2018Návrh uznesenia
B8-0508/2018

NÁVRH UZNESENIA o vražde novinára Džamála Chášúkdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule

22.10.2018 - (2018/2885(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström, Michèle Alliot‑Marie v mene skupiny PPE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0498/2018

Postup : 2018/2885(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0508/2018
Predkladané texty :
B8-0508/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0508/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu o vražde novinára Džamála Chášúkdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule

(2018/2885(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Saudskej Arábii,  

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie ministrov zahraničných vecí Spojeného kráľovstva, Francúzska a Nemecka zo 14. októbra 2018 po zmiznutí saudskoarabského novinára Džamála Chášúkdžího,

–  so zreteľom na vyhlásenie ministrov zahraničných vecí krajín G7 zo 17. októbra 2018 o zmiznutí saudskoarabského novinára Džamála Chášúkdžího,

–  so zreteľom na vyhlásenie o smrti Džamála Chášúkdžího z 19. októbra 2015, ktorého autorom je hovorca generálneho tajomníka OSN,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) v mene Európskej únie z 20. októbra 2018 v súvislosti s najnovším vývojom v prípade saudskoarabského novinára Džamála Chášúkdžího,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie ministrov zahraničných vecí Spojeného kráľovstva, Francúzska a Nemecka z 21. októbra 2018 o smrti saudskoarabského novinára Džamála Chášúkdžího,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1984,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže saudskoarabský novinár Džamál Chášúkdží je nezvestný od návštevy konzulárneho úradu Saudskej Arábie v Istanbule 2. októbra 2018;

B.  keďže prokurátor Saudskej Arábie 19. októbra 2018 uviedol, že „predbežné vyšetrovanie vedené prokuratúrou v prípade zmiznutia štátneho občana Džamála bin Ahmada Chášúkdžího odhalili, že diskusia, ktorá sa uskutočnila medzi ním a osobami, ktoré sa s ním stretli na konzulárnom úrade Saudskoarabského kráľovstva v Istanbule, viedla k hádke a potýčke s občanom Džamálom Chášúkdžím, ktorá skončila jeho smrťou“;

C.  keďže saudskoarabský prokurátor tiež uviedol, že „vyšetrovania v tejto veci pokračujú s 18 štátnymi príslušníkmi Saudskej Arábie s cieľom získať a zverejniť všetky fakty a vyvodiť zodpovednosť voči všetkým osobám zapojeným do tohto prípadu a postaviť ich pred spravodlivosť“;

D.  keďže minister zahraničných vecí Saudskej Arábie 21. októbra vyhlásil, že „išlo o nepovolenú operáciu, v ktorej určité osoby prekročili právomoci orgánov a úlohy, ktorými boli poverené“ a že „sme odhodlaní potrestať všetkých, ktorí sú za túto vraždu zodpovední“;

E.  keďže PK/VP vyhlásila, že zverejnené okolnosti smrti Džamála Chášúkdžího sú veľmi znepokojujúce;

F.  keďže 21. októbra nemecká kancelárka vyhlásila , že Nemecko z dôvodu nevysvetlených okolnosti smrti Džamála Chášúkdžího pozastaví vývoz zbraní do Saudskej Arábie;

G.  keďže OSN vyzvala Turecko a Saudskú Arábiu, aby spoločne viedli vyšetrovanie zmiznutia Džamála Chášúkdžího, ktoré práve prebieha; keďže existuje dohoda medzi Saudskou Arábiou a Tureckom, ktorá umožňuje vyšetrovateľom vstúpiť do budov Saudskej Arábie v Istanbule;

H.  keďže Saudská Arábia a Turecko sú zmluvnými stranami Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a sú povinné prijať všetky opatrenia potrebné na to, aby sa predišlo mučeniu, nedobrovoľným zmiznutiam a inému závažnému porušovaniu ľudských práv, aby sa vyšetrovali obvinenia o týchto trestných činoch a podozriví z ich spáchania boli postavení pred súd;

I.  keďže ministri zahraničných vecí krajín G7 uviedli, že „voči osobám zodpovedným za jeho zmiznutie musí byť vyvodená zodpovednosť“;

J.  keďže Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) mala práve rokovať o memorande o porozumení so Saudskou Arábiou;

1.  je šokovaný smrťou saudskoarabského novinára Džamála Chášúkdžího; dôrazne odsudzuje zabitie Džamála Chášúkdžího, vyjadruje úprimnú sústrasť jeho rodine a priateľom;

2.  berie na vedomie vyhlásenie saudskoarabského prokurátora, v ktorom sa uvádzajú predbežné zistenia; zdôrazňuje, že sa očakáva a je potrebné ďalšie úsilie s cieľom zistiť pravdu, a to komplexným, transparentným a dôveryhodným spôsobom; požaduje, aby sa vyšetrovanie viedlo dôkladne, kým sa jednoznačne nezistí, kto je zodpovedný, a aby sa zaistilo riadne vyvodenie zodpovednosti za všetky spáchané trestné činy a príslušné súdne konanie;

3.  podporuje ďalšie spoločné úsilie saudských a tureckých orgánov o zistenie pravdy o tom, čo sa stalo Džamálovi Chášúkdžímu; vyzýva orgány Saudskej Arábie, aby v plnej miere spolupracovali s tureckými orgánmi;

4.  vyzýva orgány Saudskej Arábie, aby poskytli informácie o prítomnosti a činnosti skupiny 15 mužov na konzulárnom úrade Saudskej Arábie 2. októbra 2018, ktorú dosvedčujú turecké orgány;

5.  vyzýva turecké orgány, aby sprístupnili všetky informácie, ktoré majú k dispozícii o návšteve Džamála Chášúkdžího na konzuláte Saudskej Arábie v Istanbule;

6.  žiada turecké orgány, aby zverejnili, či majú nejaké zvukové alebo obrazové záznamy, ktoré by dokazovali, že pán Chášúkdží bol mučený a zavraždený v priestoroch konzulátu Saudskej Arábie, ako to uviedol Washington Post;

7.  poznamenáva, že občan Saudskej Arábie, ktorého provládne turecké médiá označujú za jedného z podozrivých zo zabitia Džamála Chášúkdžího, bol údajne zabitý pri dopravnej nehode v Rijáde;

8.  zdôrazňuje dôležitosť obrany slobody prejavu a tlače a zabezpečenia ochrany novinárov;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, vláde Saudskoarabského kráľovstva a vláde Turecka.

Posledná úprava: 24. októbra 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia