Postup : 2018/2891(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0509/2018

Předložené texty :

B8-0509/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 171kWORD 50k
22.10.2018
PE624.205v01-00
 
B8-0509/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci ve Venezuele (2018/2891(RSP))


Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Ángela Vallina za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venezuele (2018/2891(RSP))  
B8‑0509/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na kapitolu 1 čl. 1 odst. 2 Charty OSN z roku 1945, podle nějž má OSN za cíl „rozvíjet mezi národy přátelské vztahy, založené na úctě k zásadě rovnoprávnosti a sebeurčení národů, a činit jiná vhodná opatření k posílení světového míru“,

–   s ohledem na článek 1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a článek 1 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, v nichž se uvádí, že „všechny národy mají právo na sebeurčení“ a že „na základě tohoto práva svobodně určují svůj politický status a svobodně uskutečňují svůj hospodářský, sociální a kulturní vývoj“,

–   s ohledem na zásadu nezasahování do vnitřních záležitostí zakotvenou v Chartě OSN,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na prohlášení hlav států a vlád ze summitu EU a Společenství latinskoamerických a karibských států (CELAC) konaného ve dnech 10.–11. června 2015, v němž signatáři opětovně potvrdili své odhodlání řídit se všemi cíli a zásadami zakotvenými v Chartě OSN a své rozhodnutí podporovat veškeré úsilí o dodržování zásady svrchované rovnosti všech států a respektování jejich územní celistvosti a politické nezávislosti,

–   s ohledem na článek 135 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že generální prokurátor Venezuely Tarek William Saab uvedl, že z výsledků pitvy Fernanda Albána jasně vyplývá, že spáchal sebevraždu. Závěry z pitvy vyvozené odhalují, že vše, co bylo shromážděno, se shoduje s tezí, že šlo o sebevraždu. Zesnulý zemřel následkem úderu utrpěného při pádu z výšky desátého poschodí. Nic neprokázalo, že by před tím, než k tomuto pádu došlo, bylo tělo předmětem fyzického násilí, potvrdilo vyšetřování venezuelského státního zastupitelství. Při vyšetřování pana Albána bylo nalezeno přes 2 000 konverzací, které odrážely jeho konspirační postoje související s pokusem o atentát na prezidenta Bolívarovské republiky Venezuela Nicoláse Madura;

 

B.   vzhledem k tomu, že Bolívarovská republika Venezuela je demokratický a sociální stát práva a spravedlnosti s důslednou dělbou moci. Venezuelské justiční orgány jsou jediné způsobilé k provádění trestněprávních vyšetřovacích úkonů na venezuelském území a jediné za ně odpovědné;

 

C.   vzhledem k tomu, že smlouvy stanoví, že Evropská unie ve vztazích s okolním světem musí přispívat ke vzájemné úctě mezi národy a k přísnému dodržování a rozvoji mezinárodního práva, zejména k dodržování zásad Charty Organizace spojených národů;

 

1.   lituje smrti pana Fernanda Albána a vyjadřuje soustrast jeho rodině; vyjadřuje svou úctu soudnímu systému Bolívarovské republiky Venezuela, a tudíž odmítá jakékoli vměšování do probíhajících soudních řízení na vnitrostátní úrovni;

 

2.   žádá EU a její členské státy, aby braly v úvahu oficiální vyšetřování příslušných venezuelských orgánů, které objasnily a potvrdily skutečnosti;

 

3.   připomíná, že v souladu s mezinárodním právem plně respektuje zásadu nezasahování do vnitřních záležitostí států; velmi lituje jakéhokoli vměšování do vnitřních záležitostí třetích zemí ze strany EU nebo dalších zemí; v souladu s tím lituje sankcí proti Venezuele;

 

4.  znovu vyjadřuje plnou podporu venezuelskému národu, bolívarovskému procesu a zvolenému prezidentovi Nicolási Madurovi, jakož i solidaritu s nimi; odmítá veškeré útoky na venezuelskou demokracii a suverenitu;

 

5.   vyjadřuje politování nad tím, že se podstatná část mezinárodních sdělovacích prostředků podílí na šíření dezinformací a že používá falešný obrazový materiál s cílem navodit atmosféru násilí a destabilizace, která oslabuje venezuelskou vládu; připomíná, že svoboda informací je jedním ze základních lidských práv, a žádá mezinárodní sdělovací prostředky, aby jednaly zodpovědně a o událostech informovaly nezaujatě, přesně a vyváženě, což v současné době nedělají;

 

6.   připomíná význam úlohy, kterou Venezuela zastává při vytváření a upevňování procesu spolupráce a integrace ve prospěch všech národů Latinské Ameriky; vítá významné úspěchy, jichž dosáhly ALBA a CELAC v oblasti zdravotnictví, vzdělání, kultury a finanční integrace;

 

7.   žádá Evropskou unii a její členské státy, aby s venezuelskými orgány a demokratickou opozicí spolupracovaly za účelem stability a míru ve Venezuele;

 

8.   pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, vládě Bolívarovské republiky Venezuela, parlamentu zemí MERCOSUR, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění a latinskoamerickým regionálním orgánům, jako jsou UNASUR, ALBA a CELAC.

Poslední aktualizace: 24. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí