Eljárás : 2018/2891(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0509/2018

Előterjesztett szövegek :

B8-0509/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 259kWORD 50k
22.10.2018
PE624.205v01-00
 
B8-0509/2018

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a venezuelai helyzetről (2018/2891(RSP))


Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Ángela Vallina a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a venezuelai helyzetről (2018/2891(RSP))  
B8-0509/2018

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ENSZ 1945-ös Alapokmánya I. fejezete 1. cikkének (2) bekezdésére, amelynek kifejezett célja, hogy „a nemzetek között a népeket megillető egyenjogúság és önrendelkezési jog elvének tiszteletben tartásán alapuló baráti kapcsolatokat fejlessze és az általános béke megerősítésére alkalmas egyéb intézkedéseket foganatosítson”,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 1. cikkére és a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 1. cikkére, melyek értelmében „minden népnek joga van az önrendelkezésre”, és „amely jog alapján szabadon meghatározhatják politikai rendszerüket és szabadon biztosíthatják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket”,

–  tekintettel a be nem avatkozásnak az ENSZ Alapokmányában rögzített alapelvére,

–  tekintettel az 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel a Latin-amerikai és Karibi Államok Közössége (CELAC), valamint az Európai Unió állam- és kormányfőinek 2015. június 10–11-i csúcstalálkozóján kiadott nyilatkozatra, amelyben az aláírók ismételten megerősítették az ENSZ Alapokmányában foglalt valamennyi cél és alapelv, illetve amelletti elkötelezettségüket, hogy támogatnak minden, az államok szuverén egyenlőségének fenntartására irányuló erőfeszítést, és tiszteletben tartják ezen államok területi integritását és politikai függetlenségét,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a venezuelai főügyész, Tarek William Saab jelezte, hogy Fernando Albán kórbonctani vizsgálati eredményei egyértelművé teszik, hogy öngyilkosságot követett el; mivel a kórbonctani vizsgálat megállapításai alapján valamennyi összegyűjtött bizonyíték az öngyilkossági elméletet támasztja alá, miután a halál oka a tíz emelet magasból való lezuhanást követően a férfi fejét ért ütés; mivel a holttesten semmilyen zuhanás előtti fizikai bántalmazásra utaló bizonyíték nem található, ami így megerősíti a venezuelai közügyi minisztérium nyomozásának eredményeit; mivel a Fernando Albán elleni nyomozás során több mint 2000 beszélgetés került napvilágra, amely összeesküvő magatartását tükrözte a Nicolás Maduro, a Venezuelai Bolivári Köztársaság elnöke elleni merényletkísérlettel összefüggésben;

B.  mivel a Venezuelai Bolivári Köztársaság demokratikus és szociális állam, amely a hatalmi ágak szétválasztásával fenntartja a jogot és az igazságosságot; mivel Venezuela területén a bűnügyi vizsgálatokkal összefüggő bármilyen intézkedés meghozatala tekintetében kizárólag a venezuelai igazságügyi hatóságok az illetékes és felelős szervek;

C.  mivel a szerződések kimondják, hogy a világ többi részéhez fűződő kapcsolataiban az Európai Uniónak hozzá kell járulnia a népek közötti kölcsönös tisztelethez és a nemzetközi jog szigorú betartásához és fejlesztéséhez, így különösen az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt alapelvek tiszteletben tartásához;

1.  sajnálatát fejezi ki Fernando Albán halála miatt, és részvétét nyilvánítja családjának; kifejezi tiszteletét a Venezuelai Bolivári Köztársaság igazságszolgáltatási rendszere iránt; ezért elutasít mindennemű beavatkozást a nemzeti szinten folyamatban lévő igazságszolgáltatási eljárásba;

2.  kéri, hogy az EU és tagállamai vegyék figyelembe az illetékes venezuelai hatóságok hivatalos vizsgálatát, amely tisztázta és megerősítette a tényeket;

3.  ismét hangsúlyozza, hogy a nemzetközi joggal összhangban maradéktalanul tiszteletben tartja az államok belügyeibe való be nem avatkozás elvét; mélységes sajnálattal vesz tudomásul az EU vagy bármely ország részéről harmadik országok belügyeibe történő minden beavatkozást; ezzel az elvvel összhangban sajnálatosnak tartja a Venezuela elleni szankciókat;

4.  megismétli, hogy szolidáris a venezuelai néppel, és teljes mértékben támogatja a venezuelai népet, a bolivári folyamatot és Nicolas Maduro választott elnököt; elutasít minden, a venezuelai demokrácia és szuverenitás ellen irányuló támadást;

5.  sajnálattal állapítja meg, hogy a nemzetközi média többsége részt vesz a rémhírek terjesztésében, és hamis képeket használ fel az erőszak és a bizonytalanság légkörének létrehozására, amely aláássa a venezuelai kormányt; emlékeztet, hogy az információszabadság alapvető emberi jog, és felhívja a nemzetközi médiát, hogy viselkedjék felelősségteljesen, és tudósítson a tényekről méltányos, pontos és kiegyensúlyozott módon, mivel jelenleg nem így jár el;

6.  emlékeztet Venezuelának a latin-amerikai népek javát szolgáló együttműködési és integrációs folyamat létrehozásában és megerősítésében játszott szerepére; üdvözli a Bolivarista Szövetség Amerikánk Népeiért (ALBA) és a CELAC jelentős eredményeit az egészségügy, az oktatás, a kultúra és a pénzügyi integráció területén;

7.  felhívja az Európai Uniót és tagállamait, hogy működjenek együtt a venezuelai hatóságokkal és a demokratikus ellenzékkel Venezuela stabilitása és békéje érdekében;

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Venezuelai Bolivári Köztársaság kormányának, a Mercosur Parlamentnek, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésnek és a latin-amerikai regionális szervezeteknek, beleértve az Unasurt, az ALBA-t és a CELAC-ot.

Utolsó frissítés: 2018. október 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat