Procedūra : 2018/2891(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0509/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0509/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 393kWORD 49k
22.10.2018
PE624.205v01-00
 
B8-0509/2018

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Venecuēlā (2018/2891(RSP))


Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Ángela Vallina GUE/NGL grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Venecuēlā (2018/2891(RSP))  
B8‑0509/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā 1945. gadā pieņemto Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu 1. nodaļas 1. panta 2. punktu, kurā paziņots nolūks "attīstīt draudzīgas attiecības starp nācijām, pamatojoties uz nāciju līdztiesības un pašnoteikšanās principa respektēšanu, kā arī veikt citus attiecīgus pasākumus vispārējā miera nostiprināšanai",

–  ņemot vērā Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 1. pantu un Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 1. pantu, kuros abos ir noteikts, ka "visām tautām ir pašnoteikšanās tiesības" un ka "pamatojoties uz šīm tiesībām, tās brīvi nosaka savu politisko statusu un brīvi nodrošina savu ekonomisko, sociālo un kultūras attīstību",

–  ņemot vērā ANO Statūtos noteikto neiejaukšanās principu,

–  ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu kopienas (CELAC) un ES dalībvalstu 2015. gada 10. un 11. jūnijā notikušās valstu un valdību vadītāju augstākā līmeņa sanāksmes deklarāciju, kuras parakstītāji apstiprināja apņemšanos ievērot visus Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtos noteiktos nolūkus un principus un atbalstu jebkuriem centieniem vienlīdzīgi saglabāt visu valstu suverenitāti un respektēt to teritoriālo integritāti un politisko neatkarību,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Venecuēlas ģenerālprokurors Tarek William Saab ir norādījis, ka Fernando Alban autopsijas rezultāti skaidri liecina par pašnāvības izdarīšanu; tā kā autopsijas rezultāti atklāja, ka visas savāktās liecības sakrīt ar pieņēmumu par pašnāvību un ka mirušais gājis bojā no trieciena, ko guvis, nokrītot no desmit stāvu augstuma; tā kā uz ķermeņa netika atrastas nekādas liecības par fizisku vardarbību pirms kritiena, tādējādi apstiprinot Venecuēlas Valsts ministrijas izmeklēšanas rezultātus; tā kā izmeklēšanā saistībā ar Fernando Alban lietu vairāk nekā 2000 sarunās atklājās Fernando Alban sazvērnieciskā izturēšanās saistībā ar Venecuēlas Bolivāra Republikas prezidenta Nicolás Maduro slepkavības mēģinājumu;

B.  tā kā Venecuēlas Bolivāra Republika ir demokrātiska un sociāla valsts, kurā tiek ievērots tiesiskums un taisnīgums, kā arī pilnīga varas dalīšana; tā kā tikai Venecuēlas tiesu iestādes ir pilnvarotas veikt jebkādas kriminālizmeklēšanas darbības Venecuēlas teritorijā un ir atbildīgas par to veikšanu;

C.  tā kā līgumos ir noteikts, ka Eiropas Savienībai attiecībās ar pārējo pasauli jāveicina savstarpēja cieņa starp tautām un starptautisko tiesību stingra ievērošana un attīstība, īpaši Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtos noteikto principu ievērošana,

1.  pauž nožēlu par Fernando Alban nāvi un izsaka līdzjūtību viņa ģimenei; atzinīgi vērtē Venecuēlas Bolivāra Republikas tiesu sistēmu; šajā saistībā noraida jebkādu iejaukšanos pašlaik notiekošajos valsts līmeņa tiesvedības procesos;

2.  prasa, lai ES un tās dalībvalstis ņem vērā Venecuēlas kompetento iestāžu oficiālās izmeklēšanas, kurās ir noskaidroti un apstiprināti fakti;

3.  atkārtoti pauž pilnīgu atbalstu starptautiskajās tiesībās paredzētajam principam neiejaukties valstu iekšējās lietās; pauž dziļu nožēlu par ES vai jebkuras citas valsts iejaukšanos trešo valstu iekšējās lietās; ņemot vērā šo principu, pauž nožēlu par Venecuēlai piemērotajām sankcijām;

4.  atkārtoti pauž pilnīgu atbalstu Venecuēlas iedzīvotājiem, Bolivāra procesam un ievēlētajam prezidentam Nicolás Maduro, kā arī pauž solidaritāti ar tiem; noraida jebkuru uzbrukumu Venecuēlas demokrātijai un suverenitātei;

5.  nosoda vairuma starptautisko plašsaziņas līdzekļu ietekmi baumu izplatīšanā un viltotu attēlu izmantošanā ar mērķi radīt vardarbības un nestabilitātes gaisotni, kas apdraud Venecuēlas valdības pastāvēšanu; atgādina, ka informācijas brīvība ir cilvēka pamattiesības, un aicina starptautiskos plašsaziņas līdzekļus rīkoties atbildīgi un notikumus atspoguļot taisnīgi, precīzi un līdzsvaroti, jo pašlaik tā nenotiek;

6.  atgādina par Venecuēlas lielo nozīmi, veidojot un nostiprinot sadarbības un integrācijas procesu Latīņamerikas tautu interesēs; atzinīgi vērtē ievērojamos Bolivāra Amerikas tautu alianses (ALBA) un CELAC sasniegumus veselības, izglītības, kultūras un finanšu integrācijas jomā;

7.  aicina Eiropas Savienību un tās dalībvalstis sadarboties ar Venecuēlas iestādēm un demokrātisko opozīciju, lai Venecuēlā saglabātu stabilitāti un mieru;

8.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Venecuēlas Bolivāra Republikas valdībai, Mercosur parlamentam, Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārai asamblejai un Latīņamerikas reģionālajām struktūrām, tostarp UNASUR, ALBA un CELAC.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika