Postup : 2018/2891(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0509/2018

Predkladané texty :

B8-0509/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 171kWORD 50k
22.10.2018
PE624.205v01-00
 
B8-0509/2018

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii vo Venezuele (2018/2891(RSP))


Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Ángela Vallina v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii vo Venezuele (2018/2891(RSP))  
B8‑0509/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na kapitolu 1 článok 1 ods. 2 Charty OSN z roku 1945, v ktorej sa ako cieľ uvádza „rozvíjať medzi národmi priateľské vzťahy založené na úcte k zásade rovnoprávnosti a sebaurčenia národov, ako aj prijať všetky ostatné vhodné opatrenia na posilnenie svetového mieru“,

–  so zreteľom na článok 1 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a článok 1 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, v ktorom sa uvádza, že „všetky národy majú právo na sebaurčenie“ a že „na základe tohto práva slobodne určujú svoj politický štatút a slobodne uskutočňujú svoj hospodársky, sociálny a kultúrny vývoj“,

–  so zreteľom na zásadu nezasahovania stanovenú v Charte OSN,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na vyhlásenie prijaté na samite hláv štátov a predsedov vlád Spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC) a EÚ 10. a 11. júna 2015, v ktorom signatári opätovne potvrdili svoje odhodlanie uplatňovať všetky ciele a zásady zakotvené v Charte Organizácie Spojených národov a svoju podporu akejkoľvek snahe o presadzovanie zvrchovanej rovnosti všetkých štátov a rešpektovanie ich územnej celistvosti a politickej nezávislosti,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže generálny prokurátor Venezuely Tarek William Saab uviedol, že výsledky pitvy Fernanda Albana jasne ukazujú, že spáchal samovraždu; keďže zo záverov pitvy vyplýva, že všetky zhromaždené dôkazy sa zhodujú s tézou o samovražde, pričom príčinou úmrtia je náraz, ktorý utrpel pri páde z výšky desiatich poschodí; keďže telo nevykazovalo žiadne známky fyzického násilia pred pádom, čo potvrdzuje výsledky vyšetrovania, ktoré vykonala venezuelská generálna prokuratúra; keďže počas vyšetrovania Fernanda Albana bolo odhalených viac než 2 000 rozhovorov, v ktorých sa odráža jeho konšpiračný postoj v súvislosti s pokusom o vraždu prezidenta Venezuelskej bolívarovskej republiky;

B.  keďže Venezuelská bolívarovská republika je demokratický a sociálny štát, ktorý presadzuje právo a spravodlivosť, s úplným oddelením právomocí; keďže venezuelské súdne orgány sú jedinými príslušnými a zodpovednými subjektmi za vykonávanie opatrení v súvislosti s vyšetrovaním trestných činov na území Venezuely;

C.  keďže v zmluvách sa stanovuje, že Európska únia vo svojich vzťahoch so zvyškom sveta musí prispievať k vzájomnému rešpektovaniu sa národov a k dodržiavaniu a rozvoju medzinárodného práva, najmä k dodržiavaniu zásad Charty Organizácie Spojených národov;

1.  ľutuje smrť Fernanda Albana a vyjadruje sústrasť jeho rodine; vyjadruje svoj rešpekt voči súdnemu systému Venezuelskej bolívarovskej republiky; preto odmieta akékoľvek zasahovanie do prebiehajúcich súdnych konaní na vnútroštátnej úrovni;

2.  žiada, aby EÚ a jej členské štáty zohľadnili oficiálne vyšetrovania, ktoré vykonávajú príslušné venezuelské orgány, ktoré objasnili a potvrdili skutkovú podstatu;

3.  opakuje, že v plnej miere rešpektuje zásadu nezasahovania do vnútroštátnych záležitostí jednotlivých štátov, ktorá je v súlade s medzinárodným právom; hlboko odsudzuje akékoľvek zasahovanie EÚ alebo inej krajiny do vnútorných vecí tretích krajín; v súlade s touto zásadou vyjadruje poľutovanie nad sankciami voči Venezuele;

4.  opakuje svoju plnú podporu venezuelskému ľudu, bolívarovskému procesu a zvolenému prezidentovi Nicolásovi Madurovi a vyjadruje solidaritu s nimi; odmieta všetky útoky na venezuelskú demokraciu a suverenitu;

5.  odsudzuje úlohu, ktorú zohráva väčšina medzinárodných médií pri šírení nepravdivých informácií a používaní falošného obrazového materiálu, aby navodili atmosféru násilia a destabilizácie, ktorá oslabuje venezuelskú vládu; pripomína, že sloboda informácií je základným ľudským právom, a vyzýva medzinárodné médiá, aby konali zodpovedne a informovali o udalostiach spravodlivým, presným a vyváženým spôsobom, a nie tak, ako to robia v súčasnosti;

6.  pripomína význam úlohy, ktorú Venezuela zohráva pri vytváraní a posilňovaní procesu spolupráce a integrácie v prospech národov Latinskej Ameriky; víta významné úspechy Bolívarovskej aliancie za ľud našej Ameriky (ALBA) a CELAC v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, kultúry a finančnej integrácie;

7.  žiada Európsku úniu a jej členské štáty, aby spolupracovali s venezuelskými orgánmi a demokratickou opozíciou v záujme stability a mieru vo Venezuele;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vláde Venezuelskej bolívarovskej republiky, parlamentu Mercosuru, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a regionálnym orgánom Latinskej Ameriky vrátane Unasur, ALBA a CELAC.

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia