ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 455kWORD 47k
22.10.2018
PE624.207v01-00
 
B8-0510/2018

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


за разширяване на разрешената риболовна зона в либийски териториални води


Иноченцо Леонтини

Предложение за резолюция на Европейския парламент за разширяване на разрешената риболовна зона в либийски териториални води  
B8‑0510/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Европейският съюз има изключителна компетентност по въпросите на рибарството, по-специално що се отнася до определянето на общата политика и сключването на международни споразумения с трети държави;

Б.  като подчертава, че централният средиземноморски район представлява най-важната транзитна зона на червения тон и невъзможността за достъп до него има сериозни последици в икономически и социален план за европейската риболовна индустрия за улов на риба тон;

В.  като има предвид, че ЕС вече представи пакет от почти 70 млн. евро за двустранна подкрепа за Либия, разделен на 23 проекта, обхващащи различни сектори, главно чрез Европейския инструмент за съседство (ЕИС) и Инструмента, допринасящ за стабилността и мира (IcSP);

Г.  като припомня, че задържането на европейски риболовни съдове от либийските власти е често срещано явление;

1.  счита, че в контекста на двустранните си взаимоотношения и с оглед на предоставяната значителна икономическа подкрепа за Либия, Европейският съюз следва да поиска разширяването на разрешената риболовна зона в либийски териториални води;

2.  призовава Европейската комисия да договори с либийските власти споразумение, с което да се даде възможност на европейските рибари да имат достъп, по законен и безопасен начин, до либийската риболовна зона.

Последно осъвременяване: 9 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност