NÁVRH USNESENÍ
PDF 239kWORD 47k
22.10.2018
PE624.207v01-00
 
B8-0510/2018

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o rozšíření oblasti dovoleného rybolovu v libyjských teritoriálních vodách


Innocenzo Leontini

Návrh usnesení Evropského parlamentu o rozšíření oblasti dovoleného rybolovu v libyjských teritoriálních vodách  
B8-0510/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie má výlučnou pravomoc v oblasti rybolovu, zejména pokud jde o stanovení společné politiky a uzavírání mezinárodních dohod se třetími zeměmi;

B.  vzhledem k tomu, že centrální část Středozemního moře je nejvýznamnější oblasti tahu tuňáka obecného a že nemožnost využívat tuto oblast má velmi vážné hospodářské a sociální dopady na odvětví evropského lovu tuňáka;

C.  vzhledem k tomu, že EU již předložila balíček ve výši téměř 70 milionů EUR na dvoustrannou podporu Libye rozdělený do 23 projektů v různých oblastech, zejména prostřednictvím evropského nástroje sousedství a nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru;

D.  vzhledem k častým případům zadržení evropských rybářských plavidel libyjskými orgány;

1.  domnívá se, že Evropská unie musí v rámci bilaterálních vztahů a s ohledem na ekonomickou podporu poskytovanou Libyi požadovat rozšíření zóny povoleného rybolovu v libyjských teritoriálních vodách;

2.  vyzývá Evropskou komisi, aby vyjednala s libyjskými orgány dohodu umožňující evropským rybářům legální a bezpečný přístup do libyjské rybolovné oblasti.

Poslední aktualizace: 9. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí