Resolutsiooni ettepanek - B8-0510/2018Resolutsiooni ettepanek
B8-0510/2018

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Liibüa territoriaalvetes lubatud kalapüügi piirkonna laiendamise kohta

22.10.2018

vastavalt kodukorra artiklile 133

Innocenzo Leontini

B8‑0510/2018

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Liibüa territoriaalvetes lubatud kalapüügi piirkonna laiendamise kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Euroopa Liidul on kalanduse valdkonnas ainupädevus, eelkõige ühise poliitika määratlemise ja kolmandate riikidega rahvusvaheliste lepingute sõlmimise osas;

B.  rõhutades, et Vahemere keskosa on hariliku tuuni tähtsaim läbikäiguala ning et ligipääsu puudumine sellele tekitab Euroopa tuunipüügisektorile ränka majanduslikku ja sotsiaalset kahju;

C.  arvestades, et EL on juba esitanud Liibüale peaaegu 70 miljoni euro suuruse kahepoolse toetuse paketi, mis on jagatud mitut valdkonda hõlmavaks 23 projektiks ja mida rahastatakse peamiselt Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi ning stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahendi kaudu;

D.  meelde tuletades, et Liibüa ametivõimud arestivad sageli Euroopa kalalaevu;

1.  on seisukohal, et võttes arvesse kahepoolseid suhteid ja Liibüale pakutavat märkimisväärset majanduslikku toetust, peaks Euroopa Liit taotlema Liibüa territoriaalvetes lubatud kalapüügi piirkonna laiendamist;

2.  kutsub Euroopa Komisjoni üles pidama Liibüa ametivõimudega läbirääkimisi kokkuleppe sõlmimiseks, mis võimaldaks Euroopa kaluritel pääseda Liibüa kalapüügi piirkonda seaduslikult ja turvaliselt.

Viimane päevakajastamine: 9. november 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika