Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0510/2018Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0510/2018

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl leistinos žvejybos teritorijos išplėtimo teritoriniuose Libijos vandenyse

22.10.2018

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį

Innocenzo Leontini

B8-0510/2018

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl leistinos žvejybos teritorijos išplėtimo teritoriniuose Libijos vandenyse

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi Europos Sąjunga turi išimtinę kompetenciją žuvininkystės srityje, ypač formuojant bendrą žuvininkystės politiką ir sudarant tarptautinius susitarimus su trečiosiomis šalimis;

B.  pabrėžia, kad centrinis Viduržemio jūros ruožas yra svarbiausia paprastojo tuno migracijos zona ir kad negalėjimas patekti į šią teritoriją turi didžiulių ekonominių ir socialinių padarinių Europos tuno žvejybos sektoriui;

C.  kadangi ES jau pateikė beveik 70 mln. EUR vertės priemonių, paskirstytų 23 skirtingas sritis apimantiems projektams, rinkinį dėl dvišalės paramos Libijai, visų pirma pagal Europos kaimynystės priemonę ir Pagalbinę taikos ir stabilumo užtikrinimo priemonę (IcSP);

D.  primena, kad Libijos valdžios institucijos dažnai konfiskuoja Europos žvejybos laivus;

1.  mano, kad Europos Sąjunga, atsižvelgdama į dvišalius santykius ir Libijai teikiamą reikšmingą ekonominę paramą, turėtų prašyti išplėsti leistiną žvejybos teritoriją Libijos teritoriniuose vandenyse;

2.  ragina Europos Komisiją derėtis su Libijos valdžios institucijomis dėl susitarimo, kad Europos žvejai gautų teisėtą ir saugią prieigą prie Libijos žvejybos teritorijos.

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 9 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika