REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 384kWORD 47k
22.10.2018
PE624.207v01-00
 
B8-0510/2018

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par atļautās zvejas zonas paplašināšanu Lībijas teritoriālajos ūdeņos


Innocenzo Leontini

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atļautās zvejas zonas paplašināšanu Lībijas teritoriālajos ūdeņos  
B8-0510/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā Eiropas Savienībai ir ekskluzīva kompetence zivsaimniecības jomā, jo īpaši attiecībā uz kopējās politikas definēšanu un starptautisku nolīgumu slēgšanu ar trešām valstīm;

B.  tā kā Vidusjūras centrālā daļa ir galvenais zilās tunzivs pārvietošanās ceļš un šīs zonas nepieejamība rada ārkārtīgi smagas ekonomiskas un sociālas sekas Eiropas tunča zvejas nozarē;

C.  tā kā ES jau ir iesniegusi gandrīz 70 miljonu EUR vērtu paketi, kas sadalīta 23 ar dažādām nozarēm saistītos projektos un paredzēta divpusēja atbalsta sniegšanai Lībijai, galvenokārt izmantojot Eiropas kaimiņattiecību instrumentu (EKI) un Stabilitātes un miera veicināšanas instrumentu (IcSP);

D.  tā kā Lībijas varas iestādes bieži konfiscē Eiropas zvejas kuģus,

1.  norāda, ka Eiropas Savienībai divpusējo attiecību ietvaros, kā arī ņemot vērā ievērojamo Lībijai sniegto divpusējo atbalstu, ir jāaicina paplašināt Lībijas teritoriālajos ūdeņos atļauto zvejas zonu;

2.  aicina Eiropas Komisiju sarunās ar Lībijas varas iestādēm vienoties par nolīgumu, kas ļautu Eiropas zvejniekiem likumīgi un droši piekļūt Lībijas zvejas zonai.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 8. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika